A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hadtörténelmi Közlemények 1993/1-4.

Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére/A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata - 106. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám

TANULMÁNYOK
DOMOKOS GYÖRGY: Buda visszavívásának ostromtechnikai problémái. Az ostrom előzményei és menete a döntés időszakáig 3
SZIJJ JOLÁN: A cs. és kir. Hadseregfőparancsnokság (AOK) hivataltörténete, 1914-1918 61
KÖZLEMÉNYEK
HUSZÁR JÁNOS: A magyar katonai ejtőernyőzés fénykora, 1942-1944 74
KLAUS SCHÖNHERR: Magyarország Németország politikai és katonai számításaiban 97
MERK ZSUZSA: Bácskai székely partizánok 111
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
JUHÁSZ BÁLINT: Áttörés Scsucsje előtt, 1943. január 14. A 12. könnyű hadosztály harcai 119
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
LENKEFI FERENC: Szalay Elek visszaemlékezései 1848-49-re 145
SZEMLE
VESZPRÉMY LÁSZLÓ - KELENIK JÓZSEF - HERMANN RÓBERT - BENCZE LÁSZLÓ: Körmend a hadtörténelemben (Lenkefi Ferenc) 176
HILLER ISTVÁN: Palatin Nikolaus Esterházy, Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645 (Zachar József) 175
HAUS MIKSCH: Der Kampf der Kaiser und Kalifen. Wien - das Stalingrad der Osmanen (Zachar József) 177
MOLNÁR ANDRÁS: A szabadságharc zalai honvédei, 1848-1849 (Lenkefi Ferenc) 179
HOLLÓSY-KUTHY LÁSZLÓ: Élményeim a második világháború alatt, 1939-1945 (Szakály Sándor) 181
RICHARD HOLMES (szerk.): A háborúk világtörténete. Katonai újítások, amelyek megváltoztatták a történelem menetét (V. Molnár László) 183
KRÓNIKA 185

2. szám

TANULMÁNYOK
VESZPRÉMY LÁSZLÓ: Anonymus gestájának néhány hadtörténeti vonatkozása 3
a) Honfoglalás és hódítás Anonymusnál 3
b) A ballista előfordulása Anonymusnál: a számszeríj használatának kezdetei Magyarországon 9
ZSOLDOS ATTILA: A várjobbágyi jogállás kialakulása 20
DOMOKOS GYÖRGY: Buda visszavívásának ostromtechnikai problémái. Harcok a felmentő sereg ellen és a győzelem kivívása 43
KÖZLEMÉNYEK
JÓZSA GYÖRGY: Moltke kapitány Pest-Budán 1835-ben 96
NYÁRÁDY GÁBOR: Elfelejtett írás Bem tábornok erdélyi hadműveleteiről. Szentkatolnai Bíró Lajos emlékezései 107
MŰHELY
TOMBOR TIBOR: „Keleti Front - Tábor Újság". Adalékok a doni 2. magyar hadsereg lapjának történetéhez, 1942-1943 128
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
DORA KACNELSON - KOVÁCS ISTVÁN: Edmund Slaski emlékirata és az erdélyi lengyel légió 138
BONHARDT ATTILA: Tájékoztató Magyarország felszereltségi és katonapolitikai helyzetéről, 1942 december 176
SZEMLE
KEDVES GYULA: A szabadságharc hadserege. I. A lovasság (Hermann Róbert) 191
FRITZ H. BEAR (szerk.): Pulverfass Balkan: Bosnien-Herzegovina. I. Militärische Friedensmission Österreich-Ungarns im Auftrag der europäischen Grossmächte 1878/79 (Zachar József) 193
Les casques de combat du monde entier de 1915 á nos jours, tome 2 (Ujházy László) 195
JULIER FERENC: Magyar hadvezérek (Hermann Róbert) 196
Frontnaplók a Don-kanyarból, 1942-1943 (Szakály Sándor) 199
JOACHIM GILLER - HUBERT MADER - CHRISTINA SEIDL: Wo sind Sie geblieben...? Kriegsdenkmaler und gefallenenehrung in Österreich (ZacharJózsef) 200
SIPOS PÉTER: A II. világháború és az azt követő békék. Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek (Nagy Domokos Imre) 202

3. szám

TANULMÁNYOK
BARTA GÁBOR: Adalékok az 1543. évi török hadjárat történetéhez 3
BALLA TIBOR: A magyar királyi honvéd tüzérség, 1912-1914. I. rész 18
KÖZLEMÉNYEK
CSIKÁNY TAMÁS: A tüzérségi lőszerutánpótlás rendszere és problémái 1848-1849-ben 46
MŰHELY
BENE SÁNDOR: Adalékok Zrínyi Miklós téli hadjáratának történetéhez 69
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
PÁLFFY GÉZA: A Királyi Szigetvár 1547. évi leltára. Egy évszázadon át kallódó forrás jelentősége Szigetvár történetében 74
BÁNKÚTI IMRE: II. Rákóczi Ferenc udvari palotás ezredének anyagi-szervezeti helyzete 1706-ban 101
FARKAS GYÖNGYI: Rittinger Rudolf visszaemlékezése az első világháborúra és az orosz hadifogságra 108
SZEMLE
JOHN GILLINGHAM: Richard Löwenherz. Eine Biographie (Borosy András) 136
GYÖRGY KURUCZ: Guide to Documents and Manuscripts in Great Britain Relating to the Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800 (Hermann Róbert) 138
KARSA FERENC: Szabadságharcos napló. „A körültem és velem 1848. és 1849. években történt események." (Hermann Róbert) 142
PETER JUNG: Der k.u.k. Wüstenkrieg. Österreich-Ungarn im Vorderen Orient 1915-1918. (Zachar József) 146
GIORGIO DOTTI: Decorazioni al valore ed al merito delle Forze Armate Germaniche, 1933-1945 (Pandula Attila) 148
Mészáros Lázár emlékezete (Lenkefi Ferenc) 150

4. szám

TANULMÁNYOK
KEDVES GYULA: A 48. honvéd zászlóalj története az 1848-49-es szabadságharcban Budavár visszavételétől a feloszlatásáig 3
BALLA TIBOR: A magyar királyi honvéd tüzérség, 1912-1914. II. rész 43
DOMBRÁDY LÓRÁND: A magyar könnyű fegyverzet gyártása 1938 és 1944 között 76
KÖZLEMÉNYEK
SZABÓ JÁNOS: A magyar katonatársadalom újkori öröksége 118
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
HERMANN RÓBERT: A Hatvani-szabadcsapat névsora 147
VITA
BAK JÓZSEF: Hozzászólás Csonkaréti Károly Az osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. Összesítések, táblázatok című írásához 160
SZEMLE
Együtt a szabadságért-1848-1849. Wysocki tábornok emlékiratai (Lenkefi Ferenc) 174
TIBOR HOCHSTEIGER (kiad.): Hradec Králové/Königgrätz, 1866-1991 (ZacharJózsef) 175
DEÁK ISTVÁN: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai története, 1848-1918 (Szakoly Sándor) 179
BENE JÁNOS - SZABÓ PÉTER: Nyíri bakák a Donnál (Ujházy László) 181
KRÓNIKA
SZIJJ JOLÁN: „Sine praeteritis futura nulla". 75 éve alakult a Hadtörténeti Levéltár és Múzeum 183
ZACHAR JÓZSEF: Erődítés és államvédelem. Nemzetközi tudományos ülésszak, Hradec Králové, 1993. június 9-11. 188
ÁCS TIBOR: A sziszeki csata, 1593. Tudományos tanácskozás, Zágráb-Sziszek, 1993. június 17-18. 190
ZACHAR JÓZSEF: Bercsényi Miklós és kora. Történettudományi konferencia, Hódmezővásárhely, 1993. október 8-9. 192
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtörténelmi Közlemények 1993/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1993/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1993/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1993/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1993/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1993/1-4.

A borítók és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
4.380 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba