A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1934. január-december

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - LXVIII. évf. 1-10. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 496 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Néhány fekete-fehér illusztrációval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet a kötetből:

A magyar várostörténet első fejezete.

A kultúra és a város egymásnak elválaszthatatlan tartozéka. Nehéz volna meghatározni, melyiknek van nagyobb szerepe a másik... Tovább

Tartalom

Angyal Dávid: Ferenc József ifjúsága 391
Bartoniek Emma: Corona és regnum 314
M. Császár Edit: Újabb színészettörténeti irodalmunk 201
Heilig Konrád: A középlatin filológia feladatai Magyarországon 129
Hóman Bálint: Elnöki megnyitóbeszéd 385
Mályusz Elemér: Három folyóirat 45
Mendöl Tibor: Újabb történeti vonatkozású földrajzi értekezések 66
Pleidell Ambrus: A magyar várostörténet első fejezete 1, 158, 276
Révész Imre: Szempontok a magyar ,,kálvinizmus" eredetének vizsgálatához 257
Szentpétery Imre: A Zágrábi és a Váradi Krónika egymáshoz való viszonya 410
Történeti irodalom.
Willy Andreas: Deutschland vor der Reformation. Eine Zeitenwende. Ism.: Révész
Imre 451
Gróf Apponyi Albert Emlékiratai. II. k. Ism.: Balanyi György 443
Gróf Apponyi Albert: Élmények és emlékek. Ism.: Balanyi György 443
Hermann Aubin: Staat und Nation an der deutschen Westgrenze. Ism.: Kring Miklós 449
Hermann Aubin: Die Ostgrenze des altén deutschen Reiches. Ism.: Kring Miklós 449
Berzeviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon. III. k. Ism.: Angyal Dávid 93
Alexander Brückner: Dzieje kultury polskiej. I-III. k. Ism.: Komoróczy György 236
Nicolae Draganu: Romanii in veacurile IX-XIV. pe baza toponimiei si a onomasticei. Ism.:
Tamás-Treml Lajos 211
Silviu Dragomir: Istoria Desrobirei Religioase a Romanilor din Ardeal in secolul XVIII. I-II. k. Ism.: Asztalos Miklós 335
Fehér Géza: A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik. Ism.:
Darkó Jenő 79
Ludwig Fekete: Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nicolaus Esterházy. Ism.: Baráth Tibor 86
Fitz József: Hess András, a budai ősnyomdász. Ism.: Domanovszky Ákos 224
Otto Folberth l. Stephan Ludwig Roth
Lothar Gross: Die Geschichte der deutschen Reichshofkanzlei von 1559 bis 1806. Ism.: Hajnal István 457
Raymond Guyot l. George Lefebvre
Hajdú János: Eötvös József báró első minisztersége. Ism.: Imre Sándor 338
Hajnal István: Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. Ism.: Baráth Tibor 86
Karl Hampe: Das Hochmittelalter. Geschichte des Abendlandes von 900-1250. Ism.: Deér József 231
J. Huizinga: Herbst des Mittelalters. Ism.: Kring Miklós 345
Alexander Húscava: Kolonizácia Liptova do konca XIV. storocia. Ism.: Belitzky János 84
Joó Tibor: A történetfilozófia feladata és Ernst Troeltsch elmélete. Ism.: V. 75
P. Kekr: Die Kanzlei Ludwigs des Deutschen. Ism.: Szentpétery Imre 97
P. Kehr: Die Kanzleien Karlmanns und Ludwigs des Jüngeren. Ism.: Szentpétery Imre 97
Kónyi Mária : Az 1715-22. évi rendszeres bizottság javaslatai. Ism.: Bónis György 429
George Lefebvre - Raymond Guyot - Philippe Sagnac: La révolution francaise. Ism.: Ungár László 461
Paul Ligeti: Der Weg aus dem Chaos. Ism.: Váczy Péter 227
Stefan Luby: Liptovsky a turciansky register z roku 1391. Ism.: Murarik Antal 221
Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. I. k. V. Márton pápa. Ism.: Tóth László 426
Alfred Martin: Soziologie der Renaissance. Ism.: Huszti József 233
Chr. Oeser's - Tobias Gottfried Schröer's Lebenserinnerungen. (Herausgegeben von Arnold u. Rudolf Schröer und Robert Zilchert.) Ism.: Pukánszky Béla 89
Stephan Ludwig Roth: Gesammelte Schriften und Briefe. Aus dem Nachlass herausgegeben von Otto Folberth. Ism.: Pukánszky Béla 435
Philippe Sagnac l. George Lefebvre
Bruno Schier: Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mitteleuropa. Ism.:
Mendöl Tibor 355
Arnold Schröer - Rudolf Schröer l. Chr. Oeser's
Charles Seignobos: Histoire sincére de la nation frangaise. Ism.: Baráth Tibor 348
Hans Spangenberg: Territorialwirtschaft und Stadtwirtschaft. Ism.: Lederer Emma 102
Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok. Ism.: Pigler Andor 332
Thienemann Tivadar : Irodalomtörténeti alapfogalmak. Ism.: Hajnal István 73
Wellmann Imre: A gödöllői Grassalkovicli-uradalom gazdálkodása, különös tekintettel az 1770-1815. esztendőkre. Ism.: Szabó István 432
Robert Zilchert l. Chr. Oeser's
Szemle.
A budapesti növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája. 1831-1931. Jubileumi Emlékkönyv. Ism.: Wiczián Dezső 472
Alföldi András: Magyarország népei és a római birodalom. Ism.: Gronovszky Iván 380
Angyal Dávid: A boszniai válság története. Ism.: Balanyi György 123
Baranyai Károly: Régi borsodi jog, különös tekintettel a peres jogra. Ism.: Degré
Alajos 476
Catherine Barna: Une femme de lettres clu second Empire. La comtesse Julie Apraxin.
Ism.: M. Császár Edit 469
Giacomo C. Bascape: Le condizioni dell'Ungheria nel 1584 secondo una relazione di Antonio Possevino. Ism.: Szőke Mihály 466
Bánffy Miklós: Emlékeimből. Ism.: Halász Gábor 471
Karl Benyovszky: Malerische Winkel und Höfe aus dem alten Pressburg. Ism.: Pozsonyi-Filtsch Zoltán 115
V. Besevliev: Zu der Inschrift des Reiterreliefs von Madara. Ism.: Moravcsik Gyula 118
Ludwig Bittner: Österreich-Ungarn und Serbien. Ism.: Balanyi György 123
P. Boissonade: Colbert. Ism.: Komoróczy György 121
Borbély András - Nagy Júlia: Magyarország I. katonai felvétele II. József korában. Ism.: Varga Endre 110
Gheorghe I. Bratianu: Politika externa a lui Guza Voda si desvoltarea ideii de unitate nationalá. Ism.: Török Pál 371
Doberdói Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. Ism.: Fekete Nagy Antal 241
Elisabeth Busse-Wilson: Das Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen. Ism.: Hermann Egyed 464
Celebrazione di Luigi Ferdinando Marsili nel secondo centenario dalia morte (29-30 Novembre 1930). Relazione delle cerimonie e discorsi a cura del eomitato ordinatore. Ism.: Tóth László 364
Dr. Chudovszky Móric: Zemplén vármegye első közkórházának története 1803-1833-1933. Ism.: Varga Endre 376
Eugen Darkó: Byzantinisch-ungarische Beziehungen in der zweiten Hálfte des XIII. Jahrhunderts. Ism.: Deér József 105
Das Fürstengrab von Hassleben. Walther Schulz: Das Fürstengrab und das Grabfeld von Hassleben. Robert Zahn: Die Silberteller von Hassleben und Augst. Ism.: Alföldi
András 477
S. Delattre: Guillaume Farel, Réformateur de la Suisse romande, du pays de Montbéliard et de Gap. Ism.: Révész Imre 120
Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Ism.: Vincze Sándor 250
Drasenovich Mária: Zrínyi Miklós könyvjegyzetei. Ism.: Joó Tibor 467
Emlékkönyv a sárospataki ref. főiskola fennállásának négyszázados ünnepéről. Ism.: Asztalos Miklós 472
George Espinas: Les origines du capitalisme. Ism.: Ungár László 252
Farkas László: Gróf Széchenyi István és a „Balatoni Gőzhajózás". Ism.: Szalai Béla 469
Alfredo Fest: Fiume in difesa deli a sua autonomia al principio del secolo XVII. Ism.: Szőke Mihály 364
Festschrift Georg Jacob. Ism.: Fekete Lajos 253
Fördős László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon. Ism.: Eperjessy Kálmán 110
A. F. Frangulis: Dictionnaire diplomatique. Ism.: Török Pál 480
Gálos Magda: Sigismond Justh et Paris. Ism.: Halász Gábor 470
Genthon István: A régi magyar festőművészet. Ism.: Mihalik Sándor 241
Gillemot Katalin: Gróf Széchenyi Ferenc és bécsi köre. Ism.: Hermann Egyed 246
Olgierd Górka: Krónika Czasów Stefana Wielkiego Moldawskiego. Ism.: Bottló Béla 118
Gönczi Magdolna: Az árvaházak kialakulása Mária Terézia korában. Ism.: Szent-Iványi
Béla 468
Martin Grabmann: Die Geschichte der katholischen Theologie seit dem Ausgang der Väterzeit. Ism.: Nyers Lajos 117
Hajnóci R. József: A szepesi bányavárosok története. Ism.: Fekete Nagy Antal 371
Hodinka Antal: A pécsi egyetemről és Pécs város múltjáról. Ism.: Ila Bálint 116
Hodinka Antal: Négy egykorú jelentés az 1704-i pécsi rác dúlásról. Ism.: Ila Bálint 116
Otto Hoetzsch: Dokumente zur Weltpolitik der Nachkriegszeit. Ism.: Jánossy Dénes 255
Horváth Detre: A multak emlékei a jelenben Kőszegen. II. Ism.: Kampis Antal 475
J. Huizinga: Holländische Kultur des XVII. Jahrhunderts. Ism.: Genthon István 479
Jakabffy Elemér: Adatok a románság történetéhez a magyar uralom alatt. Ism.: Asztalos Miklós 250
Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története alapításától a tatárjárásig. Ism.: Hermann Egyed 360
Kardos Tibor: Zrínyi a költő a XVII. század világában. Ism.: Halász Gábor 108
Kelemen Ernő: A szepesi szászok büntető igazságszolgáltatása. Ism.: Meznerics Iván 106
Kertész Manó: Szállok az úrnak. Ism.: Wellmann Imre 369
Hamdija Kresevljakovic: Dzevdet pasina pisma o Bosni iz 1864 godine. Ism.: Bajza
József 122
ks. Antoni Liedtke: Walka ksiecia Jana Opolskiego „Kropidly" z krzyzakami w obronie majatkowych praw diecezji wloclawskiej. Ism.: Bottló Béla 361
Johann Loserthy: Das Ende der mährischen Wiedertäufer in Ungarn und Siebenbürgen. Ism.: Ila Bálint 468
Lósy-Schmidt Ede: Chudy József optikai és akusztikai távírója. Ism.: Kozocsa Sándor 112
Jon Lupas: Documente istorice privitoare la Mosiile Brancovenesti din Transilvania si Oltenia 1654-1823. Ism.: Rónai András 107
Lutter János: Az annexiós válság a diplomáciai okmányok tükrében. Ism.: Balanyi
György 123
Leone Andrea Maggiorotti - Florio Banfi: Le fortezze di Temesvár e di Lippa. Ism.: Gyalókay Jenő 372
Magyar Irodalmi Ritkaságok l. Vajthó László
Mihályi Ernő: A magyar falu egyházművészete. Ism.: Pigler Andor 473
Mohl Adolf: Győregyházmegyei jeles papok. Ism.: Vanyó Tihamér 108
Nagy Sándor: A debreceni református kollégium. Ism.: Varga Zoltán 374
Ernst Nowotny: Die Transmigration ober- und innerösterreichischer Protestanten nach Siebenbürgen im XVIII. Jahrhundert. Ism.: Szabó István 365
Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza. Ism.: Varga Zoltán 249
Pázmány Zoltán: Családi regeszták. I-III. Ism.: Ila Bálint 377
Ns. Petrichevich György: A katonai Mária Terézia-rend helyes közjogi és történeti megvilágításban. Ism.: Döry Ferenc 366
Petrichevich György: Megjegyzések Döry Ferenc bírálatára 481
Polner Ödön: A Mária Terézia-rend közjogi jellege. Ism.: Döry Ferenc 366
Raffay Sándor: A magyarság múltja és jövője technikai szemléletben. Ism.: Joó Tibor 360
Reiner János: A katonai Mária Terézia-rend. Ism.: Döry Ferenc 366
Réh Elemér: A régi Buda és Pest építőmesterei Mária Terézia korában. Ism.: Fleischer Gyula 474
Révész Mária: Romulus Amasaeus. Ism.: Kardos Tibor 107
André Robert: L'idée nationale autrichienne et les guerres de Napoléon. Ism.: Ungár
László 381
Peter Richard Rohden: Menschen, die Geschichte machten. I-II. Ism.: Horváth Jenő 379
Hans Rothfels: Studien zur Annexionskrisis von 1908/9. Ism.: Balanyi György 123
Sakharow: A cseh légiók Szibériában. Ism.: Tóth Zoltán 384
Sas Andor: Kis Lázár tündöklése és pusztulása. Ism.: Bakács István János 468
Andreas Scheiner: Die Sprache des Teilschreibers Georg Dollert. Ism.: Pukánszky Béla 243
Bernhard Schmeidler: Das spätere Mittelalter von der Mitte des XIII. bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts. Ism.: Nyers Lajos 477
Fedor Schneider: Mittelalter bis zur Mitte des XIII. Jahrhunderts. Ism.: Nyers Lajos 477
Otto Schroeter: Der Schauplatz der Ungarnschlacht vom 15. März 933. Ism.: Gombos Albin 105
Hermann Schuller: Die Reden des Christian Schesáus im Lichte der humanistischen und reformatorischen Rhetorik. Ism.: Kardos Tibor 362
Walther Schulz: l. Das Fürstengráb von Hassleben
Cs. Sebestyén Károly: Rejtélyes csontok népvándorláskori sírokban. Ism.: Horváth
Tibor 117
Henri Sée: Esquisse d'une histoire économique et sociale de la Francé. Ism.: Ungár
László 121
R. W. Seton-Watson: Slovensko kedysi a teraz. Ism.: Kniezsa István 251
Józef Skoczek: Wychowanie Yagiellonów. Ism.: Komoróczy György 464
Sólyom Jenő: A magyar vámügy fejlődése 1519-ig. Ism.: Pleidell Ambrus 465
Jakob Strieder: Ein Bericht des Fuggerschen Faktors Hans Dernschwam über den Siebenbürgener Salzbergbau um 1528. Ism.: Bakács István János 362
Szabó Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában. Ism.:
Szabó István 244
Baton J. de Szilassy: Le procés de la Hongrie. Ism.: Morvay Győző 470
Tanulmányok Budapest múltjából. I. Ism.: Kampis Antal 114
Tettamanti Béla - Márer Erzsébet: A Magyar Paedagógia negyven évfolyamának (1892-1931) tartalom- és névmutatója. Ism.: Hajnal István 105
K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története. Ism.: Révész Imre 247
Török Pál : Az első lépés a világháború felé. Ism.: Balanyi György 383
Turóczi-Trostler József: Az országokban való sok romlásoknak okairól. Ism.: Tóth
László 466
Vajthó László: Magyar Irodalmi Ritkaságok. Ism.: Varga Zoltán - Eperjessy Kálmán 104, 370
Vargha Zoltán: Gróf Vigyázó Sándorné báró Podmaniczky Zsuzsánna (1838-1923) életrajza. Ism.: Wellmann Imre 112
Vargha Zoltán: Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza. Ism.: Wellmann Imre 112
Vácz Elemér: Duna-Odera csatornaterv a XVII-XVIII. század fordulóján; Ism.: Pleidell Ambrus 467
Váczy Péter: A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon. Ism.: Bartha János - Eckhart Ferenc 239
Ernst Walser: Gesammelte Studien zur Geistesgeschichte der Renaissance. Ism.: Halász Gábor 380
Gisela Weyde: Pressburger Baumeister der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Ism.: Fleischer Gyula 373
Robert Zahn l. Das Fürstengráb von Hassleben
1831-1931. Jubileumi Emlékkönyv l. A budapesti növendékpapság
Tárca.
Bartoniek Emma: Pótlás a ,,Corona és regnum" című dolgozathoz 493
Heilig Konrád: Extra Hungáriám non est vita 124
Holub József: Dedek Crescens Lajos 483
Lukinich Imre: Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1933. évi működéséről 489
Váczy Péter: A királyi kúria bírósága és I. Endre király törvénybeidéző ércbilloga 484
Hivatalos Értesítő 126
Pótfüzet.
Friedreich Endre: A Thököly-kor az egykorú piarista krónikákban 591
Györy Tibor: A budapesti orvosi kar történetéhez 631
Murarik Antal: A szabad rendelkezési jog Szent István törvényeiben 497
Ifj. Szentpétery Imre: A tárnoki Ítélőszék kialakulása 510
Weidlein János: Elpusztult falvak Tolnában és Baranyában 611
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem