814.294

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kvantumelektronika '97

III. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről/Budapesti Műszaki Egyetem, 1997. október 30., csütörtök 10:00-17:00

Szerző

Kiadó: Budapesti Műszaki Egyetem
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 180 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.

Előszó

A jelen kötetben a "Kvantumelektronika'97: III. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről" című rendezvényen szereplő poszterek anyagainak rövid összefoglalóit tesszük közzé.... Tovább

Tartalom

LINEÁRIS OPTIKA
Bor Zsolt - Erdélyi Miklós - Horváth L. Zoltán - Szabó Gábor - Frank K. Tittel: Nemdiffraktáló Bessel - nyalábok mikrolitográfiai alkalmazása P 1
Erdélyi Miklós - Bor Zsolt - Szabó Gábor - Frank K. Tittel: Feloldóképesség növelés annuláris apertúra és coated objektív segítségével P 2
Szipőcs Róbert - Kovács Attila Pál - Bor Zsolt: Lézerkristályok csoportkésleltetés - diszperziójának mérése P 3
Kovács Attila Pál - Bor Zsolt - Szipőcs Róbert: A fázisderiváltak hatása a spektrálisan bontott fehér fényű interferenciagyűrűk alakjára P 4
Kovács Attila Pál - Varjú Katalin - Osvay Károly - Bor Zsolt: Spektrálisan bontott fehér fényű interferenciacsíkok dőlése P 5
Benkő Zsolt - Hilbert Margit - Bor Zsolt: Talbot - csíkok P 6
Csete Mária - Bor Zsolt: Plankonkáv mikroküvetta nagy abszorpciós együtthatók meghatározására P 7
Sánta Imre - Benkő Gábor - Benkő Csaba: Titán - zafír kristály csoportsebesség - diszperziója P 8
Varga Péter - Török Péter: Az elektromágneses Gauss - hullám P 9
Török Péter - Varga Péter: Elektromágneses hullámok terjedése optikai rendszerekben P10
Gaál Szabolcs - Barabás Miklós - Lőrincz Emőke: Anizotrop, téglalap keresztmetszetű hullámvezetők módusai P11
Kuhlevszkij Szergej - Kozma László: Üreges, plazma - és szilárdtest - hullámvezetők nemstacionáris módusai P12
NEMLINEÁRIS OPTIKA
Hebling János - Szipőcs Róbert - Jürgen Kuhl: Jelentős impulzusrövidülés szinkronpumpált femtoszekundumos optikai parametrikus erősítőben P13
Seres József - Hebling János: Femtoszekundumos optikai parametrikus oszcillátor elméleti vizsgálata P14
Apai Pál - Szipőcs Róbert - Kovács Attila Pál - Kőházi-Kis Ambrus - M. B. Danailov - K. Diomande: Szélessávú léterimpulzusok fáziskonjugációja BaTi03 kristályban P15
Péter Ágnes - Polgár Katalin: Cézium-lítium-borát CsLiB6O10 ( CLBO ) növesztése és alkalmazása P16
Polgár Katalin - Péter Ágnes - Kovács L. - Corradi G. - Szaller Zs. - Péter J.: Új összetételű, lézersugár tűrő LiNb03 egykristályok előállítása és vizsgálata P17
Farkas Győző - Kőházi-Kis Ambrus - Tóth Csaba: Ötödrendű, fázisátlagolt és csíkfeloldott autokorreláció mérése ötfotonos fotoelektron-emissziós folyamattal P18
Farkas Győző - Tóth Csaba - Kőházi-Kis Ambrus - P. Agostini - G. Petite - P. Martin - J. M. Berset - J. M. Ortega: Szabadelektron-lézer 10 qm - es hullámhosszú femtoszekundumos időtartamú fényimpulzusaival keltett sokfotonos "ütközéses" kölcsönhatások vizsgálata fémekben P19
Kőházi-Kis Ambrus - Farkas Győző - Tóth Csaba: Ultrarövid fényimpulzusok chirpparaméter nagyságának és előjelének egyszerű mérési módszere kiegyensúlyozatlan optikai korrelációval P20
Körmendi Ferenc és Farkas Győző: Intenzív lézersugárzás többfotonos kölcsönhatása szabad elektronokkal, és alkalmazásai lézeres gyorsításra valamint Röntgen - sugárzás keltésre P21
Földes István - Bakos József - Nagy Tamás - Bakonyi Zoltán - Szatmári Sándor: Harmonikuskeltés szilárdtest - lézerplazmában P22
Varró Sándor - Fritz Ehlotzky: Magasrendű felharmonikusok keltése fémfelületen nagyintenzitású femtoszekundumos lézerrel P23
Varró Sándor - Fritz Ehlotzky: Nagy energiájú elektronok keltése sokfotonos felületi fotoeffektus során P24
KVANTUMOPTIKA
Ádám Péter - Szabó Szilárd - Janzsó Dávid - Janszky József: Koherens állapot szuperpozíciók csillapodása P25
Ádám Péter - Kiss Tamás - Janszky József - Szabó Szilárd: Időfüggő oszcillátorok fejlődésének tervezése P26
Ádám Péter - Janszky József - Szabó Szilárd: Integrált kvantumoptikai rendszerek bemenő és kimenő állapotai közötti összefüggés P27
Szabó Szilárd - Ádám Péter - Janszky József: Fázisoptimalizált állapotok koherens állapot reprezentációja P28
Kis Zsolt - Janszky József - Ádám Péter: Általánosított egydimenziós reprezentáció a kvantumoptikában P29
Kis Zsolt - Janszky József - Ádám Péter: Csillag állapotok P30
Szabó Szilárd - Domokos Péter - Ádám Péter - Janszky József: Koherens-állapot - reprezentáció a vákuum infinitezimális környezetében P31
Domokos Péter - I. Protsenko - J. M. Raimond - S. Haroche: A mikrogömb lézer kvantumelmélete P32
Djotyan Gagik - Demeter Gábor - Bakos József - Sörlei Zsuzsa: Atomnyalábok manipulációja csörpölt lézerimpulzusokkal P33
Djotyan Gagik - Bakos József - Demeter Gábor - Sörlei Zsuzsa: Csörpölt lézerimpulzusok kölcsönhatása rubidium atomokkal P34
Bakos József - Demeter Gábor - Djotyan Gagik - Ignácz Péter - Kedves Miklós - Renner Gábor - Serényi Miklós - Sörlei Zsuzsa - Szigeti János: Rubidium atomnyaláb eltérítési kísérlet csörpölt impulzusokkal P35
Benedict Mihály - Czirják Attila: Atomi "Schrödinger macska" állapotok Wigner - függvényei és tulajdonságai P36
Czirják Attila - Benedict Mihály: Egyesített Wigner - függvények a kvantumoptikában P37
Benedek Csaba - Benedict Mihály: Az SU(1, 1) geometriai fázis és a Bolyai - Lobacsevszkij - féle sík egy optikai megvalósításáról P38
Varró Sándor: Kvantált oszcillátor Moyal - egyenletének mértéktranszformációi P39
LÉZERFIZIKA- ÉS TECHNOLÓGIA
Klebniczki József - Hebling János - Jürgen Kuhl: Fényimpulzussal haladóhullámú módon gerjesztett félvezető aktív anyagú erősítő P40
Ferincz István - Szabó Gábor: Kisüléssel gerjesztett excimer lézerek elektródáinak tervezése P41
Erdei Gábor - Szarvas Gábor - Lőrincz Emőke - Várkonyi Sándor - Richter Péter: Optimalizációs eljárás lézerek nyalábformáló optikáinak tervezésére P42
Donkó Zoltán - Rózsa Károly - Szalai László: Elektronok mozgásának szimulációja lézercélú üreges katódú kisülésekben P43
Kutasi Kinga - Bánó Gergely - Donkó Zoltán - Szalai László - Rózsa Károly: He - Cu+ lézer erősítésének vizsgálata szegmentált üreges katódú kisülésekben P44
Rakovics Vilmos - Koltai Ferenc - Veresné Vörös Katalin - Püspöki Sándor: InGaAsP/InP kettős heteroszerkezetű LED-ek az 1000 - 1200 nm-es spektrumtartományra P45
Rakovics Vilmos - Cesare Frigeri - Püspöki Sándor - Koltai Ferenc - Serényi Miklós: Feszített InGaAs(P)/InGaAsP/InP heteroszerkezetek P46
Sánta Imre - Benkő Csaba - Benkő Gábor: Femtoszekundumos ring titán - zafír lézer P47
Horváth Zoltán György: "Tűzkerék" típusú csillaglézerek P48
LÉZERES SPEKTROSZKÓPIA ÉS MÉRÉSTECHNIKA
Szakáll Miklós - Mohácsi Árpád - Bozóki Zoltán - Sneider János - Bor Zsolt - Szabó Gábor: Fotoakusztikus gázdetektálás külsőrezonátoros diódalézerrel P49
Mohácsi Árpád - Szakáll Miklós - Bozóki Zoltán - Sneider János - Bor Zsolt - Szabó Gábor: Fotoakusztikus vízgőzdetektálás különböző gázokban P50
Erostyák János - Buzády Andrea - Kozma László: Intramolekuláris energiaátadás hatásfokának meghatározása termális lencse módszerrel P51
Lugosi Erzsébet - Sánta Imre - Benkő Gábor - Roberto Righini - Marilena Ricci - Paolo Bartolini: Femtoszekundumos optikai Kerr - effektus jód-benzolban P52
Német Béla: Lézer fény által levegőn keltett szén-plazma emissziós vizsgálata P53
Hoffmann Ákos - Kroó Norbert - Lenkefi Zsolt - Szentirmay Zsolt: Sokcsatornás ATR spektrométer P54
Hoffman Ákos - Kroó Norbert - Lenkefi Zsolt - Pusztai Tamás - Szentirmay Zsolt: C-60 fullerén filmek optikai állandói P55
Hoffmann Ákos - Kroó Norbert - Lenkefi Zsolt - Szentirmay Zsolt: A felületi érdesség hatása arany réteg optikai paramétereire P56
Fórizs Szabolcs - Tóth Árpád: Közeli infravörös spektrumok neuralis hálózatokkal illetve statisztikai módszerekkel történő kiértékelésének összehasonlítása P57
Nemes László és Varga Ferenc: Széndioxid-lézerrel keltett grafitplazma emissziós spektroszkópiai vizsgálata P58
Kedves Miklós - Bakos József - Djotyan Gagik: Földi vagy extraterresztikus mikroszferulák összetételének vizsgálata lézeres ionizációs tömegspektrometriai módszerekkel P59
Földes István - Bakos József - Veres Gábor: Különböző rendszámú anyagok röntgen reemissziója P60
Osvay Károly - Gaál Attila: Femtoszekundumos lézerimpulzusok időbeli kontrasztjának vizsgálata P61
Kurdi Gábor - Osvay Károly - Bor Zsolt: Nagy fényességű, szélessávú, folytonos fényforrás P62
Mezei Pál - Cserfalvi Tamás - Jánossy Mihály: Atmoszférikus nyomáson működő, elektrolitkatódos ködfénykisülés (ELCAD) működési mechanizmusa P63
Czitrovszky Aladár - Nagy Attila - Jani Péter: Két különböző jelfeldolgozási módszer összehasonlítása a folyadékokban lebegő részecskék méreteloszlásának meghatározására P64
LÉZERES MAKRO- ÉS MIKROMEGMUNKÁLÁS
Bor Zsolt - Rácz Béla - Hopp Béla - Szabó Gábor - Dimitris Xenakis - Constantinos Kalpouzos - Costas Fotakis: Femtoszekundumos excimer lézerrel besugárzott
polimerek felületi reflexió változásának időbeli vizsgálata P65
Hopp Béla - Nógrádi Antal - Révész Károly - Bor Zsolt - Kolozsvári Lajos: Excimer lézerrel ablált humán cornea morfológiai vizsgálata P66
Hopp Béla - Szíj Zoltán - Csete Mária - Ignácz Ferenc - Bor Zsolt: Folyadékok excimer lézeres ablációjának vizsgálata P67
Tóth Zsolt - Hopp Béla - Ignácz Ferenc - Bor Zsolt: Volfrám és króm vékonyrétegek excimer lézeres ablációjának in-situ vizsgálata P68
Csete Mária - Bor Zsolt: Lézer-indukált periodikus felületi struktúrák polyethyleneterephthaláton P69
Ferincz István - Tóth Csaba - J. F. Young: PMMA fotoreziszt karakterizációja vákuum ultraibolya hullámhossz tartományban P70
Mechler Ádám - Heszler Péter - Kántor Zoltán - Bor Zsolt: Gyémántszerű szén előállítása grafit felszínen excimer lézerrel P 71
Tóth Zsolt - Mechler Ádám - Heszler Péter: Gyémánt foltok lokális szelektív lézeres kémiai gázfázisú leválasztása P72
Szörényi Tamás - Kántor Zoltán - Tóth Zsolt: Impulzuslézeres vékonyréteg-leválasztás folyékony indium targetből ) P73
Kántor Zoltán - Szörényi Tamás: A rétegvastagságprofil változásának számítása impulzuslézeres elgőzölögtetéses vékonyrétegépítés során háttérgáz jelenlétében P74
EGYÉB LÉZERES ALKALMAZÁSOK
Kornis János - Németh Attila: A lézerszemcse számítógépes szimulációja P75
Kornis János - Nasser Moustafa - Németh Attila: Összehasonlító TV holográfia alkalmazása nagy deformációk mérésére P76
Bokor Nándor - Papp Zsolt: Monnte - Carlo módszer a számítógépes holográfiában P77
Pafféri B. - Koppa P. - Barabás M. - Kocsányi L. - Szarvas G. - Jakab L. - Richter P.: Technológiai kísérletek hullámhossz alatti periódusú struktúrák készítésére P78
Lőrincz Emőke - Szarvas Gábor - Kalló Péter - Richter Péter - Erdei Gábor - Matern Imre - Nádudvari György - Újhelyi Ferenc: Lapszervezésű optikai memóriakártya író/olvasó berendezés P79
Barócsi Attila - Kocsányi László - Richter Péter - Csintalan Zsolt: CFM-636973 hordozható, kéthullámhosszú klorofill-fluoriméter P80
Szőcs Katalin - Gábor Fruzsina - S. Barna Krisztina - Fidy Judit - Csik Gabriella - Gaál Dezső - Horváth Zoltán György: Fotodinamikus diagnosztika és terápia endogén porfirinekkel P81
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem