A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Széchenyi (rossz állapotú)

A magyarság hódolása a legnagyobb magyar születésének százötvenedik évfordulóján

Szerző

Kiadó: Athenaeum
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 310 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes műmellékletekkel és szövegközti képekkel illusztrált. A fametszeteket Fery Antal okl. grafikus-iparművész készítette Budapest székesfőváros megrendelésére. A fedéllap dombornyomása Szakál Ernő szobrászművész emlékérme után készült. Athenaeum nyomása, Budapest.
Kiadóra való feliratkozás

Előszó

Részlet a 11. oldalról:
A Magyar Tudományos Akadémia az ő szellemének háza. Az állandó magyar színjátszás megteremtését, s a testnevelés rendszeresítését ő sürgette, s mindenütt otthon van, ahol a... Tovább

Tartalom

MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÓJÁNAK szózata 5
Előszó 7
BÁRDOSSY LÁSZLÓ m. kir. miniszterelnök ünnepi beszéde 8
Gróf Széchenyi István élete vallomásainak tükrében. Írta: Váradi József
I. Származása, születése, nevelése, katonáskodása 15
II. Önnevelése küldetésszerű hivatásának teljesítésére 24
III. Korszakalkotó fellépése 38
IV. Az Isten napszámosa 43
V. Magyarságféltése 67
VI. Állásvállalása, minisztersége 84
VII. Kétségbeesése, elmebetegsége 96
VIII. Döblingben 102
IX. Halála 113
X. Az éltető eszme 116
SZÉCHENYI ÉVE
A Széchenyi Emlékbizottság munkája 121
Országos emlékünnep Budapesten 127
Az emlékezés fáklyájának útja 130
Ünnepségek Budapesten
Magyar Tudományos Akadémia rendkívüli ülése:
BALOGH JENŐ m. kir. titkos tanácsos, másodelnök megnyitó beszéde: "A legnagyobb magyar"... 132
VARGA JÓZSEF m. kir. kereskedelmi és iparügyi miniszter emlékbeszéde : „Gróf Széchenyi István, a nemzet tanácsadó mérnöke" 157
Budapest székesfőváros díszközgyűlése
KARAFIÁTH JENŐ főpolgármester megnyitója 165
SZENDY KÁROLY polgármester ünnepi beszéde 167
Országos Kaszinó ünnepi ülése
PRESZLY ELEMÉR m. kir. titkos tanácsos ünnepi beszéde 174
Magyar hajózás Széchenyi-emlékünnepélye 184
KOMARNICZKY GYULA miniszteri tanácsos ünnepi beszéde 185
Országos Magyar Gazdasági Egyesület ünnepi ülése
SOMSSICH LÁSZLÓ gróf elnök ünnepi beszéde 190
Nemzeti Kaszinó Széchenyi-lakomája
RŐDER VILMOS m. kir. titkos tanácsos, ny. honvédelmi miniszter serlegbeszéde 194
Első Budapesti Gőzmalom, Pesti Hazai Első Takarékpénztár, Magyar Királyi Államvasutak ünnepségei
Magyar országgyűlés Felsőháza és Képviselőháza emléktábla-leleplezése
FABINYI TIHAMÉR m. kir. titkos tanácsos, ny. pénzügyminiszter, felsőházi tag emlékbeszéde... 205
Országos Széchenyi Szövetség zászlóavató ünnepsége
SCHANDL KÁROLY m. kir. titkos tanácsos, felsőházi tag ünnepi beszéde 214
Magyar Paedagógiai Társaság Széchenyi-emlékülése
VÁRADI JÓZSEF tanügyi tanácsos tanulmánya: „Széchenyi nacionalizmusa és ennek neveléstörténeti jelentősége" 220
Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége közgyűlése
DÖMÖTÖR LÁSZLÓ gazdasági főtanácsos ünnepi beszéde 233
Magyar Művelődés Háza, Budapest székesfőváros Iskolánkivüli Népművelési Bizottsága, Ereklyés Országzászló Nagybizottság, Magyar Mérnök- és Építészegylet, Falu Magyar Gazda- és Földműves Szövetség, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, I. B. U. SZ., Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Hangya, Magyar Országos Eszperantó Szövetség, Baross Szövetség megemlékezései 240-242
Széchenyi Emlékkiállítás Budapesten 243
Ünnepségek az ország minden részében
Sopron. Nagycenk és Sopron emlékünnepségei 248
Szeged 252
GLATTFELDER GYULA megyéspüspök emlékbeszéde 254
Szolnok 259
VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁN Magyarország Kormányzóhelyettese ünnepi beszéde 260
Kolozsvár 267
LÁSZLÓ DEZSŐ ref. lelkész, országgyűlési képviselő ünnepi beszéde 268
PÉTER ERNŐ a Széchenyi Emlékbizottság ügyvezetője ünnepi beszéde 275
Kassa 279
ANTAL ISTVÁN m. kir. igazságügyi államtitkár ünnepi beszéde 280
Zalaegerszeg 291
Győr 295
Szatmárnémeti 297
KÖLCSEY ISTVÁN a Magyar Élet Pártja alelnöke ünnepi beszéde i 298
Székelyudvarhely 302
Miskolc 303
Kőszeg 304
Veszprém 304
Széchenyi-szoborleleplezés Balatonfüreden 306
Sajtó, könyvek a Széchenyi-évben 308
Az Országos Széchenyi Szövetség 310
A Széchenyi Munkaközösség 311
Arany János : Széchenyi emlékezete (vers) 313
Balázs Győző : Crescencia (vers) 319
Puszta Sándor: Széchenyi (vers) 322
Péter Ernő: A mi Széchenyink (vers) 324
Utószó 325
Képek jegyzéke 327

Műmellékletek
Gróf Széchenyi István (Kovács M. festménye) - Négy színnyomású melléklet 4
Vitéz Horthy Miklós, Magyarország Kormányzója - Mélynyomású melléklet 6
Bárdossy László m. kir. miniszterelnök - Mélynyomású melléklet 8
Országos Széchenyi Emlékünnep a pesti Vigadóban - Mélynyomású melléklet 14
Gróf Széchényi Ferenc (Istók János szobrász műve) - Mélynyomású melléklet 18
Gróf Széchényi Ferencné szül. Festetich Julianna (Grimm egykorú rajza) - Mélynyomású melléklet 22
Gróf Széchenyi István (Amerling F. festménye) -- Mélynyomású melléklet 38
Gróf Széchenyi István 1844-ben (Schrotzberg Ferenc festménye) - Mélynyomású melléklet 72
Gróf Széchenyi Istvánné 1844-ben (Schrotzberg Ferenc festménye) - Mélynyomású melléklet 80
Pest-Buda. (Alt Rudolf vízfestménye 1853-ból) - Színnyomatú melléklet 168
KÉPEK JEGYZEKE
A Széchényi nemzetség címere (Fametszet) 16
A mai városháza (Fametszet) 17
A Nemzeti Múzeum (Fametszet) 18
Széchenyi szülőháza (Fametszet) 19
A Magyar Tudományos Akadémia (Fametszet) 41
Gróf Seylern Crescencia fiatalkori arcképe (Daffinger miniatűrje után) - Magasnyomású melléklet... 48
A budai krisztinavárosi templom emléktáblája - Magasnyomású melléklet 48
A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása (Holló B. domborműve) - Magasnyomású melléklet 48
Az első gőzhajó a Dunán (Fametszet) 53
A Nemzeti Színház első épülete (Fametszet) 59
Az aldunai sziklaút (Fametszet) 60
Az óbudai hajógyár munkacsarnoka (Fametszet) 61
A Nemzeti Kaszinó (gróf Cziráky-palota) (Fametszet) 63
Az ipartanoda terve (Fametszet) 64
Széchenyi a Dunaszabályozás Királyi Biztosa (Schöfft Á. festménye) - Magasnyomású melléklet 64
Gróf Széchenyi István Pest utcaseprője (gróf Waldstein János tréfás rajza) - Magasnyomású mell... 64
A Vaskapu-szoros (Fametszet). 87
A budai alagút (Fametsaet) 88
A Széchenyi-Lánchíd (Fametszet) 95
Balatonfüred - A „Kisfaludy" első útja (Egykorú metszet) - Magasnyomású melléklet 96
Vaskapu (Lánc József rajza 1833-ból) - Magasnyomású melléklet 96
Széchenyi Lánchídja (Egykorú angol kőnyomat) - Magasnyomású melléklet 96
Budapest a diadalmas Lánchíddal (Egykorú kőrajz) - Magasnyomású melléklet 96
A döblingi gyógyintézet (Fametszet) 103
Széchenyi életének alkonyán (Fametszet) 108
Gróf Széchenyi István 1860-ban (Barabás műve) - Magasnyomású melléklet 112
Gróf Széchenyi István utolsó évében, Döblingben (Vahot Imre rajza) - Magasnyomású melléklet ... 112
A nagycenki sírbolt (Fametszet) 115
Magyarország kormányzója meggyújtja az emlékezés fáklyáját - Magasnyomású melléklet 128
Országos Széchenyi-emlékünnep-Magasnyomású melléklet 128
A Magyar Tudományos Akadémia (Stowikowski A. egykorú rajza) - Magasnyomású melléklet 132
Országos emlékünnep a Széchenyi-szobornál - Magasnyomású melléklet 160
A Pesti Hengermalom - Magasnyomású melléklet 160
Az Első Budapesti Gőzmalom Rt. mai telepe - Magasnyomású melléklet 160
Az ifjúság küldöttsége elindul az emlékezés fáklyájával - Magasnyomású melléklet - 176
Levente-díszszázadok kísérik az emlékezés fáklyáját - Magasnyomású melléklet 176
Az emlékezés fáklyáját vivő ifjúsági küldöttség a menetben - Magasnyomású melléklet 192
A magyar evezőssport hódolása - Magasnyomású melléklet 192
Zászlókat és címereket vivő leventék - Magasnyomású melléklet 192
A Nemzeti Kaszinó Széchenyi-serlege (Fametszet) 194
A soproni Széchenyi Emlékbizottság emlékérme (Szakál Ernő műve) - Magasnyomású melléklet ... 204
Az Országgyűlés két Házának Széchenyi-emléktábla leleplezése - Magasnyomású melléklet 204
Az Országos Széchenyi Szövetség zászlóavatása - Magasnyomású melléklet 214
Az Országos Széchenyi Szövetség zászlója - Magasnyomású melléklet 214
A m. kir. posta Széchenyi-emlékbélyegei - Magasnyomású melléklet 240
A Széchenyi Emlékbizottság tisztikara - Magasnyomású melléklet 256
Sopron Széchenyi-emlékünnepe - Magasnyomású melléklet 248
Nagycenk Széchenyi-emlékünnepe - Magasnyomású melléklet 248
Az Országos Kaszinó ünnepi ülése - Magasnyomású melléklet 296
Miskolc emlékünnepe - Magasnyomású melléklet 296
Gróf Széchenyi István szobra Balatonfüreden - Magasnyomású melléklet 296
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú) Széchenyi (rossz állapotú)

A borító foltos, kissé sérült. A gerinc hiányzik. Könyvtári könyv volt, néhány lap foltos. Az 1-10., 129-132. oldal és 7 képtábla hiányzik a könyvből.

Állapot: Rossz
3.700 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba