Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.707

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Don Quijote I-II.

Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 980 oldal
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET
Bevezető9
A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja23
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról28
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét34
Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból?40
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik46
Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a pap és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában51
A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról58
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény 63
A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik71
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott76
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között? 81
Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijoténak s a többieknek?87
Marcela történetének vége s egyéb események93
Az elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események101
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral110
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt?117
A bátor Don Quijote s jó fegyverhordozója számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt124
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb elmondásra méltó kalandok132
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről141
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja148
A nevezetes kalandról, melyben Mambrín sisakja esett drága zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek160
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni170
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a Sierra Morenában; ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja180
A Sierra Morenában történt kaland folytatása190
Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchai lovaggal történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését198
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában213
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos történetben221
Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt236
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből249
A szép Dorotea eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról260
Don Quijoténak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményekről270
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban?279
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés286
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés folytatása303
Ama vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote néhány vörösborostömlő ellen folytatott; egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége320
Újabb rendkívüli események a vendéglőben328
A nagy hírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása, és egyéb mulatságos kalandok336
Don Quijote érdekes előadása a fegyverviselésről s a tudományokról346
A rabszolga elbeszéli élete folyását350
A rabszolga történetének folytatása357
A rabszolga történetének folytatása368
Mi történt még a fogadóban, és más, említésre méltó esemény385
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek391
A fogadóban történt hallatlan események folytatása400
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrín sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes kalandokkal együtt408
A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról415
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események423
A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról432
Sancho Panzának és gazdájának, Don Quijoténak elmés párbeszédéről439
Ama tudományos vitatkozásról, melyet Don Quijote folytatott a kanonokkal, valamint egyéb eseményekről445
Mit beszélt a kecskepásztor Don Quijote kísérőinek?451
Ama tusaskodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget456
II. KÖTET
Előszó az olvasóhoz9
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval a betegségéről?13
Ama parázs veszekedésről, melyet Sancho Panza folytatott Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával, úgyszintén más, mulattató eseményekről23
Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote, Snacho Panza és a bakkalaureus Sansón Carrasco folytatott28
Sancho kielégítő választ ád Sansón Carrasco kétkedésére és kérdéseire; úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események35
Arról az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Teresa Panzával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről40
Mi történt Don Quijote meg az unokahúga és a gazdasszony között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete46
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény51
Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea de Tobosónak látogatására odajárt58
Majd meglátjuk, miről szól65
Azt mondja el, hogy iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más, éppoly nevetséges, mint valóságos események69
A bátor Don Quijote különös kalandjáról A Halál udvara kocsijával vagy szekerével77
Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között esett meg83
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt89
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása95
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója105
Mi történ Don Quijotéval s egy értelmes La Mancha-i lovaggal?107
Arról szól, hogyan ragadta és ragadhatta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt és szerencsésen végződő kaland alkalmával115
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpenyes lovag várában vagy házában, és egyéb különös dolgok124
A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben133
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása és a szegény Basilio esete139
Camacho menyegzőjének folytatása, s egyéb mulatságos események147
A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte153
Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote látott Montesinos mélységes barlangjában, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot betoldottnak kell tartani160
Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint amily szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez170
A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait176
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben185
Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna193
Hogy ez a fejezet mit foglal magába - mondja Benengeli -, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa199
A bűvös sajkával történt híres kalandról204
Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel210
Amelyben számos fontos dologról történik említés215
Mit felelt Don Quijote a korholásra, és más fontos és mulatságos események223
Arról a kellemes társalgásról, amelyet a hercegné és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra és figyelemre méltó235
Elmondja, hogyan derült ki, miként lehetne a varázs alól feloldani a páratlan Dulcinea del Tobosót; e könyv egyik leghíresebb kalandja241
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól, és más bámulatra méltó események248
A Duena Doloridával, más néven Trifaldi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valmint közli Sancho Panza levelét, melyet a feleségéhez, Teresa Panzához írt255
A Duena Doloridával történt nevezetes kaland folytatása260
Azt beszéli el, amit Duena Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról262
Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét268
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el271
Clavileno megérkezése és a terjedelmes kaland vége276
Milyen tanácsokat adott Don Quijote a fegyverhordozójának, mielőtt Sancho átvette a sziget kormányzóságát, és más figyelemre méltó dolgok285
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának290
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban296
Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Sancho Panza és hogyan kezdett el kormányozni305
Ama borzasztó csengettyű és macska okozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt kellett kiállnia312
Annak folytatása, hogyan viselte magát Sancho Panza a kormányzóságban316
Mi történt Don Quijote és Dona Rodríguez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre méltó események 324
Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával331
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a Duenát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének341
Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény349
Elmondja a második Duena Doloridának vagy a szükségben szenvedő hölgynek kalandját, akit más néven Dona Rodrígueznek is hívnak357
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának364
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről369
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb események, amelyek párjukat ritkítják376
Ama rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassal Dona Rodríguez komorna leányának védelmében383
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával387
Don Quijote kalandjai úgyannyira megsokasodnak, hogy egymást érik391
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani401
Mi történt Don Quijotéval Barcelonába utaztában408
Mi történt Don Quijotéval, amikor bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság419
A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek nem maradhatnak elmondatlanul422
Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor meglátogatták a gályákat, és a szép morisco leány rendkívüli kalandja433
Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak441
Ki volt a Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb események445
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghall, akinek felolvassák450
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma évét mezőn fogja töltetni, és más, jó és mulattató eseményekről455
Don Quijote sertéskalandja465
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során465
A hatvankilencedik fejezet után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez470
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval hazafelé utaztokban477
Don Quijote és Sancho hazatéréséről482
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak487
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról492

Saavedra Cervantes

Saavedra Cervantes műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Saavedra Cervantes könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Don Quijote I-II. Don Quijote I-II. Don Quijote I-II. Don Quijote I-II.

A kötetek borítója elszíneződött.

Állapot:
1.430 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba