A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Klinikai genetika

Előszó

Századunk első évtizedeiben a humángenetika az orvostudomány jelentéktelen része volt még a legfejlettebb országokban is. Néhány tudós játékos szórakozásának tekintették „aminek nincs kapcsolata az... Tovább

Tartalom

A könyv szerzői 7
Bevezetés 17
1. Klasszikus genetikai alapfogalmak (Papp Zoltán) 19
2. Autosomalis domináns öröklődés (Papp Zoltán és Petrányi Győző) 22
Expressivitás, penetrantia 25
Nem teljes dominantia 25
Codominantia és a HLA-rendszer 26
3. Autosomalis recesszív öröklődés (Papp Zoltán) 31
Vérrokonházasság 32
4. X-chromosomához kötött recesszív öröklődés (Papp Zoltán) 37
Lyonisatio, X-chromatin 38
5. X-chromosomához kötött domináns öröklődés (Papp Zoltán) 41
Y-chromosomához kötött öröklődés 43
6. Polygénes öröklődés, multifaktoriális kóreredet (Papp Zoltán és Schlammadinger József) 44
7. Általános citogenetika (Schüler Dezső és Papp Zoltán) 52
A szabályos emberi karyotypus 52
Chromosoma-heteromorphismusok 53
Mitosis 65
Meiosis 66
Spermatogenesis 66
Oogenesis 68
Mola hydatidosa 70
8. Számbeli és szerkezeti chromosomaaberratiók (Papp Zoltán és Gardó Sándor) 74
Polyploidia és aneuploidia 74
Mozaikosság 75
Chromosomaátrendeződések 75
Translocatiók 77
Inversiók 78
A chromosomaaberratiók gyakorisága 80
Habitualis vetélők 80
A chromosomák rendellenességeire visszavezethető korai magzati veszteség 82
Klinikai vetélések chromosomavizsgálata 83
Etiológia 84
Habituális vetélők chromosomavizsgálata 84
9. Embriológiai és teratológiai alapfogalmak (Papp Zoltán és Szemere György) 93
Gametopathiák 95
Blastopathiák (zygopathiák) 96
Embryopathiák 97
Fetopathiák 97
Fizikai ágensek 98
Epidemiológiai teratológia 100
10. Klinikai molekuláris genetika (Váradi András és Papp Zoltán) 103
DNS, RNS, fehérjeszintézis 103
DNS-replicatio, mutációk 104
Rekombinációs DNS-eljárás 105
Génspecifikus szondák 107
Southern-módszer 107
Polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction, PCR) 109
DNS-polymorphismusok, polymorph markerek 109
Restrictiós fragmentum hosszúság polymorphismus (RFLP) 110
Rekombinációs biotechnológia 110
Genotypus-diagnosztika 110
Rövid, ismétlődő DNS-szakaszok (microsatteliták és variable number tandem repeat-ek, WVTR) 111
Génterápia 111
Molekuláris géntechnikák a diagnosztikában 114
11. Géntérképezés, a chromosomák betegséganatómiája (Méhes Károly és Papp Zoltán) 122
Familiáris kapcsolódási vizsgálatok 122
Géndózis-módszerek 124
In situ hibridizáció 124
Fajok közötti somatikus sejthibridizáció 125
A chromosomák géntopográfiája 125
A humán genom betegséganatómiája - 1993 126
12. Genotoxikológia (Tompa Anna és Major Jenő) 141
Genotoxikológiai alapfogalmak 141
A genotoxikológia jelentősége a primer (rák) prevencióban 147
Genotoxikológiai vizsgálatok 148
13. A magzatburok és a magzatvíz biológiája (Papp Zoltán) 157
Amnion 158
Chorion laeve 159
A magzatvíz eredete és körforgalma 160
14. Polyhydramnion és oligohydramnion (Silhavy Mihály és Papp Zoltán) 164
Polyhydramnion 164
Oligohydramnion 165
Potter-szindróma 167
15. Amnions zalag-sequentia (ADAM tünetegyüttes) (Csécsei Károly és Papp Zoltán) 172
16. Exfoliatív magzatvíz-citológia (Polgár Katalin és Papp Zoltán) 177
Exfoliálódó hámfelületek 177
A magzatvízsejtek morfológiája 178
Magzatvíz-citológia velőcsőzáródási rendellenességben 180
17. Magzatvízsejtek tenyésztése karyotypizálás céljából (Papp Zoltán és Oroszné Nagy Judit) 182
A magzatvízminták vétele 182
A tenyésztés és kiértékelés nehézségei 182
A praenatalis karyotypizálás javallatai 184
18. A magzatvíz kémiája (Dévényi Nóra és Papp Zoltán) 189
Enzimek, az enzymopathiák diagnosztikája 190
Acetilkolin-eszteráz a magzatvízben 191
19. Magzati sejtdiagnosztika az anya véréből (Gardó Sándor) 199
A magzati sejtek szeparálásának lehetséges módszerei 200
A diagnosztika lehetőségei 200
20. Alfa-fetoprotein (AFP) (Szabó Mária) 201
Biokémiai ismeretek 201
Élettani ismeretek 201
Mérőmódszer 202
AFP a magzatvízben 202
Magzatvíz-AFP velőcsőzáródási rendellenességekben 202
A magas magzatvíz-AFP-érték egyéb okai 203
21. AFP a terhes szérumában (Veress Lajos) 207
Anyai szérum-AFP velőcsőzáródási rendellenességekben 207
A magas szérum-AFP-érték egyéb okai 208
A „mérsékelten csökkent" szérum-AFP-koncentráció gyakorlati jelentősége 209
22. Onkogenetika (Oláh Éva) 217
A rosszindulatú betegségek főbb csoportjainak primer és szekunder aberratiói és azok klinikai jelentősége 218
A primer és szekunder aberratiók citogenetikai típusai és a háttérben álló molekuláris mechanizmus 236
23. Ultrahang-diagnosztika (Csabay László és Papp Zoltán) 240
A pete zsák és az embryo vizsgálata 241
A magzat ultrahang-anatómiája 249
A magzatvíz mennyiségének meghatározása 253
A terhesség korának meghatározása 254
Az intrauterin retardatio diagnosztikája 254
A fejlődési rendellenességek kimutatása 255
24. Genetikai amniocentesis (Papp Zoltán) 260
A magzatvíz színe 261
Amniocentesis többesterhességben 261
Az amniocentesis szülészeti szövődményei 262
Genetikai amniocentesis után született gyermekek vizsgálata 262
25. Chorionboholy-mintavétel (CVS) (Papp Csaba és Papp Zoltán) 267
A CVS kivitelezése, anyagvételi technikák 267
A CVS helye a praenataiis diagnosztikában 268
26. Doppler flowmetria (Szabó István és Papp Zoltán) 277
Alapfogalmak 277
Színkódolt Doppler-vizsgálat koraterhességben 280
27. Magzati vérminta vétele, fetoscopia (Tóth-Pál Ernő és Papp Zoltán) 288
Fetoscopia 288
Magzati vérminta-vétel 289
28. Biopsia az intrauterin magzat szöveteiből (Szabó János) 295
Magzati bőrbiopsia 295
Magzati májbiopsia 296
Magzati izombiopsia 296
Magzati vesebiopszia 296
Magzati agybiopsia 297
29. Az intrauterin magzat nemének meghatározása (Papp Zoltán) 300
30. Kóros többesterhesség (Patkós Péter és Papp Zoltán) 303
A placentatio vizsgálata 304
Transzfúziós szindróma 304
Acardia, fetus-in-fetu, sacrococcygealis teratoma 305
Összenőtt ikrek 306
Az egyik magzat absorptiója, fetus papyraceus 306
A terhesség szelektív megszakítása 309
31. Genetikai tanácsadás (Papp Zoltán) 316
A megválaszolandó kérdések 317
A szülők döntési joga és felelőssége 319
32. Genetikai szűrések, epidemiológiai alapfogalmak (Török Olga és Papp Zoltán) 322
A szűrés epidemiológiai kategóriái 322
33. Az asszisztált reprodukció genetikai vonatkozásai (Urbancsek János és Papp Zoltán) 554
34. A terhesség sorsáról való döntés általános szempontjai (Papp Zoltán és Verebely Tibor) 341
Etika és jog 342
Családvédelmi tanácsadás 342
Az engedélyezés orvosi javallatai 342
Az orvos igazságügyi védelme 345
35. Praenatalis terápia (Görbe Éva és Papp Zoltán) 350
Magzati sebészet 350
36. A terhesség befejezésének módszerei (Inovay János és Papp Zoltán) 357
Ozmotikus diktátorok 357
Intraamnialis feltöltés hypertoniás sóoldattal 358
Prosztaglandinok alkalmazása 359
Extraamnialis Rivanol 360
Az éretlen cervix előkészítése szülésindukció előtt 360
37. A genetikai diagnosztika lélektani aspektusai (Szeverényi Péter és Papp Zoltán) 364
A genetikai ismeretek átadása 364
Idős anyai életkor 366
A magzatvízvétel és a chorionboholy-mintavétel 366
A magzat neme 368
III A terhesség befejezése 368
Az ultrahangvizsgálat szerepe 369
38. Dysmorfológiai alapfogalmak (Adám Zsolt és Papp Zoltán) 372
A veleszületett rendellenességek terminológiája 373
Izolált fejlődési rendellenességek 373
Többszörös fejlődési rendellenességek 374
Szindromatológia 376
Monogénesen öröklődő multiplex anomaliák 377
39. Az újszülött klinikai vizsgálata (Beke Anna) 383
40. Embryo- és fetopatológia (Csapó Zsolt és Papp Zoltán) 387
Morfológiai vizsgálat 387
41. Sphingolipidosisok (Papp Zoltán és László Aranka) 394
Fabry-betegség 395
Farber-betegség 395
Fucosidosis 395
Gaucher-betegség 395
GMi-gangliosidosis 396
GM2-gangliosidosis 396
Krabbe-betegség (globoidsejtes leukodystrophia) 398
Metachromatikus leukodystrophia 398
Niemann-Pick-betegség 398
Sialidosis 399
Többszörös szulfatáz-hiány 399
42. Mucopolysaccharidosisok és mucolipidosisok (Fekete György és Papp Zoltán) 401
Hurler-betegség (MPS-IH), Scheie-betegség (MPS-IS) 402
Hunter-betegség (MPS-II) 402
Sanfilippo-betegség (MPS-III) 403
Morquio-betegség (MPS-IV) 403
Maroteaux-Lamy-betegség (MPS-VI) 403
Sly-betegség (MPS-VII) 403
DiFerrante-betegség (MPS-VIII) 403
Mucolipidosisok 404
43. A szénhidrát-anyagcsere zavarai (Ádám Veronika) 405
Fruktózintolerancia 405
Galactosaemia 405
Galaktokináz-hiány 407
Glikogéntárolási betegségek 408
Glukóz-6-foszfát-dehidrogenázhiány 408
Glukóz-foszfát-izomeráz-hiány 410
Mannosidosis 410
Piruvát-dekarboxiláz-elégtelenség 410
44. Az aminosav-anyagcsere zavarai (Fekete György és Papp Zoltán) 412
Amino acidopathiák 412
Phenylketonuria 415
45. Haemoglobinopathiák (Szelényi Judit) 421
Szerkezeti variánsok 423
Thalassaemiák 425
46. A haemostasis zavarai (Váradi Katalin) 429
Örökletes vérzékenységek 429
Örökletes thrombosishajlam 434
47. Veleszületett immundefectusok (Falus András) 438
Congenitalis immunhiányok 438
48. Egyéb anyagcsere-betegségek (Romics László és Mandl József) 444
Zsíranyagcsere-zavarok 444
Egyéb anyagcsere-zavarok 447
49. Veleszületett hypothyreosis (Péter Ferenc) 451
Újszülöttkori szűrés és diagnosztika 451
Praenatalis diagnosztika 453
50. Cystikus fibrosis (Németi Margit és Papp Zoltán) 455
Klinikai kép és diagnózis 455
A betegség súlyossága 456
Öröklődés 456
Újszülöttkori szűrés 457
A cystikus fibrosis molekuláris biológiai alapjai - a cystikus fibrosis transmembrán regulátor (CFTR) gén 457
Praenatalis diagnosztika 459
Heterozygota-szűrés 461
Praenatalis szűrés 461
51. Öröklődő neurológiai betegségek (Melegh Béla és Hruby Ervin) 470
Duchenne muscularis dystrophia (DMD) 470
Becker muscularis dystrophia (BMD) 475
Dystrophia myotonica (Steinert-Curschmann-betegség) 476
Huntington-betegség (chorea) 476
Myasthenia gravis 478
Spinalis izomatrophiák 478
Charcot-Marie-Tooth-betegség 479
52. A csontosodás veleszületett zavarai (Rudas Gábor és Papp Zoltán) 484
53. Velőcsőzáródási rendellenességek (VZR) (Német János és Papp Zoltán) 496
Anencephalia/exencephalia 496
Spina bifida 497
Encephalokele 498
A VZR etiológiája 499
Praenatalis diagnosztika 499
Praenatalis szűrés 501
54. Hydrocephalus (Szeifert György) 507
Definíció 507
Patofiziológia 507
Kórformák és etiológia 507
Izolált formák 508
Az aqueductus Sylvii fejlődési
rendellenességei 508
mI Dandy-Walker-szindróma 508
Arnold-Chiari-szindróma 508
Differenciáldiagnosztika 510
55. Egyéb craniospinal rendellenességek (Szabó István és Papp Zoltán) 515
Hydranencephalia 515
Holoprosencephalia-sequentia 516
Iniencephalia 518
Microcephalia 519
56. Thoracalis rendellenességek (Kádár Krisztina és Papp Zoltán) 523
Veleszületett szívhibák 523
A tüdő congenitalis cystikus adenomatoid malformatiója 525
Hernia diaphragmatica 525
57. Abdominalis rendellenességek (Nobilis András és Papp Zoltán) 531
Omphalokele és gastroschisis 531
Atresia és stenosis 532
Tumorok 535
58. Cystikus veseelváltozások (Tulassay Tivadar) 538
Nem genetikai cystás vesemegbetegedések 539
Genetikai cystás vesemegbetegedések 540
59. Obstructiv uropathiák (Tóth Zoltán) 545
II; Az ureteropelvicus junctio obstructiója 545
Ureterbillentyű vagy -strictura 546
Ureterovesicalis junctio obstructiója és megaureter 546
Ureterokele 546
Vesicoureteralis reflux 546
Megacystis-microcolon-intestinalis
hypoperistalsis szindróma 547
Hátsó urethrabillentyű vagy egyéb szűkület 547
Húgyhólyag-exstrophia 548
Cloaca persistens 549
60. Down-szindróma (Dobos Matild és Papp Zoltán) 552
Klinikai kép 552
Cytogenetika és ismétlődési kockázat 553
A szülői életkor és Down-szindróma 554
Praenatalis diagnosztika 554
Praenatalis szűrés 555
61. Egyéb autosomalis trisomiák (Bujdosó Györgyi) 563
62. Deletiós szindrómák (Kosztolányi György és Papp Zoltán) 568
63. Fragilis X-szindróma (Wessely Judit) 571
64. A nemi differenciálódás zavarai. Intersexualitás (Sólyom János és Papp Zoltán) 574
65. Ovotesticularis intersexualitás (Sólyom János és Papp Zoltán) 577
Hermaphroditismus verus 577
66. Testicularis intersexualitás (Sólyom János és Papp Zoltán) 579
Kevert (inkomplett) gonaddysgenesis 579
Pseudohermaphroditismus masculinus 579
Klinefelter-szindróma 582
XX-férfiak 582
XYY-szindróma 582
67. Ovarialis intersexualitás (Sólyom János és Papp Zoltán) 585
Pseudohermaphroditismus femininus 585
Adrenogenitalis szindróma 586
Steil-Leventhal-szindróma 587
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH-)szindróma 588
X-polysomiák 580
68. Gonaddysgenesisek (Borsos Antal) 591
Turner-szlndróma 591
Tiszta gonaddysgene sis 594
69. Intrauterin bakteriális fertőzések (Lipták Márta) 598
Congenitalis syphilis 598
Brucellosis 599
Gonorrhoea infekció 599
B-csoportú ß-haemolysáló Streptococcus infekció 600
Tuberculosis 600
Listeriosis 600
Leptospirosis 600
A húgyúti szervek fertőzései 600
Genitalis mycoplasma 600
Anaerob infekciók 601
Lyme-kór 601
70. Congenitalis rubeola-szindróma (Sziller István és Papp Zoltán) 602
Rubeola-expositio terhességben 602
Immunizálás 603
71. Egyéb intrauterin és perinatalis vírus-, valamint obligát intracellularis baktériumfertőzések (Berencsi György) 606
A humán cytomegalovirus okozta fertőzés 606
Herpes simplex vírus okozta fertőzések 607
Humán herpesvirus 6 és 7 608
Varicella zoster vírus okozta fertőzés 608
Humán parvovirus B-19 608
Hepatitis vírusok okozta fertőzések 608
Humán immundeficiencia vírus okozta fertőzés 609
Chlamydia trachomatis okozta fertőzések 610
72. Congenitalis toxoplasmosis (Machay Tamás) 613
73. Vegyi anyagok okozta magzati ártalmak (Ungváry György) 616
Foglalkozási és egyéb környezeti vegyi anyagok 617
74. Oralis genetika (Schranz Dénes) 623
Az öröklött oralis fejlődési betegségek és működési zavar szindrómái 625
A dysostosis szindrómák oralis genetikai vonatkozásai 633
A chromosomarendellenességek oralis genetikai vonatkozásai 634
A fogszuvasodás (caries dentis) genetikai vonatkozásai 635
A fogágybetegségek (parodontopathiák) genetikai vonatkozásai 635
75. Farmakogenetika (Gachályi Béla és Róna Kálmán) 640
A farmakogenetikai válaszok osztályozása 641
A klinikai szempontból jelentős farmakogenetikai polymorphismusok 642
A farmakogenetika gyakorlati jelentősége 648
76. Magzati haemolytikus betegségek (Hervei Sarolta és Papp Zoltán) 650
Rh-vércsoport-incompatibilitas 650
ABO-vércsoport-incompatibilitas 655
Egyéb vércsoport-incompatibilitasok 655
Autoimmun thrombocytopeniás purpura (ITP) 655
Apaság kizárása vércsoportvizsgálattal 656
77. Non-immun hydrops szindróma (Hajdú Júlia és Papp Zoltán) 659
78. Diabeteses embryo- és fetopathiák (Hídvégi János és Papp Zoltán) 665
Diabetes mellitus 665
Gestatiós diabetes 667
79. Szemészeti genetika (Berta András) 670
Retinoblastoma 671
Degeneratio pigmentosa retinae 674
Corneadystrophiák 674
Maculadystrophiák 675
Congenitalis glaucomák 676
Cataracta congenita 677
Egyéb fontos congenitalis szembetegségek 677
80. Perinatalis agykárosodás (Váradi Valéria) 680
Perinatalis intracranial vérzések 680
Hypoxiás-ischaemiás agyvérzések 681
Tárgymutató 687
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem