864.597

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az egri gyógyvizek és fürdők

Eger gyógyvizei és fürdői

Előszó

Soha annyira nem látszott időszerűnek monográfia készítése Eger város gyógyvizeiről, fürdőiről, mint napjainkban.
A mű időszerűségét két lényeges körülmény alapozza meg. Az egyik, hogy... Tovább

Tartalom

Dr. Vadász Gyula:
Előszó9
Dr. Kleb Béla - Dr. Scheuer Gyula:
Az egri gyógyforrások vízföldtana11
A terület földrajzi fekvése13
A tágabb környezet vízföldtani viszonyai13
A gyógyforrások vizsgálatának története20
A gyógyforrások eredete, paleokarszthidrogeológiai viszonyainak rekonstrukciója23
A karbonátos hévíztároló-rendszerek általános jellemzése23
Az egri gyógyforrások eredete, származása27
A felszínfejlődési folyamatok hatása a karsztvízföldtani viszonyokra29
A gyógyforrások paleokarszthidrológiai viszonyai31
A gyógyforrások földtani és vízföldtani viszonyai37
A gyógyforrások ismertetése és leírása38
A gyógyforrások földtani viszonyai43
A gyógyforrások általános vízföldtani jellemzése48
A gyógyvíz hőmérséklete, kémiai jellemzése56
A víz hőmérsékleti viszonyai56
A víz kémiai jellege59
Fürdőfejlesztés, a gyógyforrások védőterület-kialakításának kérdése69
Védőterületi javaslatok71
A források belső védőterületének előírásai és kiterjedése72
A források külső védőterületének előírásai és határai74
Irodalom76
Az egri gyógyforrások vízföldtanához ajánlott további irodalom78
Dr. Cordines István:
Az egri gyógyvizek eredete és kora81
Dr. Péczely György:
Eger éghajlata, különös tekintettel a gyógyfürdőre91
Bevezetés93
Az éghajlat általános jellemzése93
A hő- és vízháztartási tényezők általános kapcsolata93
Sugárzás, napsütés, felhőzet94
A levegő hőmérséklete97
Szélviszonyok101
Csapadékviszonyok101
A fürdőidény szempontjából kedvező és kedvezőtlen időjárások gyakorisága105
Sugár István:
Az egri fürdőkultúra története109
A karthauzi fürdő111
Hévizű fürdő a XV-XVI. században114
A törökök fürdőiről általában115
A két török meleg vizű fürdő117
Arnaut basa ilidzsájának medencehelyisége126
A Valide Szultána török gőzfürdő131
Az állatok fürdője135
A török hódoltság utáni évtizedek135
Barkóczy Ferenc püspök fürdőépítkezése137
Az egri fürdők és a XVIII. század orvosai139
Eszterházy Károly fürdőfejlesztése. 1794-1796147
Pyrker László érsek, a fürdőéppíttető157
Az új déli szárny felépítése. 1828-1830158
Az egységes fürdőépület és a 7 tükörfürdő kialakítása. 1839-1840160
Az egri termálvíz, mint XIX. századi gyógytényező166
Egyéb meleg vizű fürdők a XIX. században176
Az érseki fürdők üzeme179
A korszerűtlenné válás évtizedei181
Az Egri Városfejlesztő Részvénytársaság megalakulása191
Fürdők a Tanácsköztársaság alatt193
A fürdőépítkezések korszaka193
Városi Fürdő Részvénytársaság - A strandfürdő kiépítése205
Világnézeti harc a strand körül208
A Városi Gyógyfürdő Részvénytársaság216
A fürdők kiteljesedése 1945 után219
Irodalom228
Dr. Agyagási Dezső:
Eger gyógyvizei és orvosi alkalmazásuk231
Bevezetése233
Általános rész236
Részletes rész268
Függelék304
Dr. Papp Kálmán
Eger mint országos gyógy- és üdülőhely igazgatása és fejlesztése347
Bevezetés349
Az egri gyógyfürdő fejlődésének áttekintése351
A fürdőigazgatás kialakulása351
Következtetések és tanulságok a jelenkor számára352
A gyógy- és üdülőhelyi igazgatás szerepe és jelentősége a tanácsi feladatok végrehajtásában357
A gyógy- és üdülőhelyekre vonatkozó első jogi szabályozás359
Fontosabb országos intézkedések, helyi szabályozások a 30-as évek elejétől napjainkig360
A gyógy- és üdülőhelyeket érintő jogszabályok és azok gyakorlati alkalmazása362
A jogszabályok gyakkorlati alkalmazása során felmerült problémák364
A gyógy- és üdülőhelyi feladatok végrehajtása Eger városban és a város környéki községekben366
A jelentősebb gyógyvizek hasznosításának helyzete369
Eger vonzáskörzetébe tartozó községek gyógy-üdülőhelyi szerepe376
A város vízellátásának helyzete377
A gyógy- és üdülőterületek közép- és hosszú távú fejlesztési feladatai379
Az együttműködés szerepe és jelentősége a gyógy-üdülőhelyi igazgatási és fejlesztési feladatok végrehajtásában385
A tanulmány készítéséhez felhasznált források389
Mellékletek391
Kimutatás Eger város minősített vizeiről393
Eger város Tanácsa 1977. évi 2. számú tanácsrendelete a gyógy- és üdülőhely rendjéről394
Dr. Suba János:
Az egri meleg vizek élővilága399
Az egri meleg vizek eredete, fizikai, kémiai sajátosságai401
Az egri meleg vizek trópusi növényvilágának története402
Az egri meleg vizek növényzete408
A meleg vizek közelében élő érdekes egyéb növények432
Az egri meleg vizek érdekes állatfajai437
Irodalom441
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem