A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Dunakanyar 2000 Könyvkiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 474 oldal
Sorozatcím: Pannon Enciklopédia
Kötetszám: 5
Nyelv: Magyar  
Méret: 33 cm x 25 cm
ISBN: 963-829-770-0
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A Rosette-i kő, amely ugyanazt a szöveget tartalmazza hieroglif, demotikus és görög írással8
A nyelv alapjai
A nyelviség10
Jelek és jelrendszerek12
Nyelv és gondolkodás16
A nyelv eredete18
A nyelvek típusai20
Nyelvünk területi kapcsolatai23
A nyelvrokonság26
A világ nyelvei28
Nyelvünk rokonítási kísérletei41
Az urali nyelvcsalád43
A finnugor együttélés46
Az ugor nyelvek52
A legszebben illuminált magyar kéziratos könyv, a Festetics-kódex egy lapja54
A magyar nyelv története
A nyelvtörténet kutatása56
Nyelvünk őskora61
Ómagyar kor70
Középmagyar kor70
Felvilágosodás, reformkor, nyelvújítás74
A szabadságharctól az első világháborúig79
A legújabb kori magyar nyelv82
A szép magyar szőttes a nyelv szövevényes rendszerének szimbóluma84
A mai magyar nyelv rendszere
A beszédhangok86
Szójelentés88
A szófajok90
Szóalaktan92
A szóképzés95
Ragok és jelek100
Szóösszetétel102
Szószerkezetek104
Állandósult szókapcsolatok107
A mondat111
A mondat fajai113
A mondategység115
A mondategész118
A szöveg120
Hangsúly és hanglejtés122
A színes népviselet a nyelvhasználat jelképe124
A nyelvhasználat kérdései
A stilisztika története126
Az élő stílus129
Az irodalmi nyelv133
Retorika136
Nyelvművelés140
Nyelvi politika144
A magyar nyelv oktatása külföldön149
Írás, helyesírás151
Személynevek155
Helynevek159
Társadalom és nyelv164
Nyelvjárásaink168
A regionális köznyelviség171
A gyermeknyelv173
Nyelvi humor176
A magyar nyelvtudomány története179
Kovács Margit Cantata profana című laposreliefjének részlete184
A nyelvi műalkotás
Nyelvtől az irodalomig186
Nyelv és vers189
Szépirodalmi közlésformák, műfajok194
Naldo Naldi kódexének címlapja. A mű a Corvina Könyvtár verses katalógusa198
Irodalmunk kezdetei
Az ősi magyar hitvilág, és az ősköltészet200
A középkori irodalom jellege202
Latin nyelvű világi irodalom204
A latin nyelvű egyházi irodalom206
A középkori magyar nyelvű irodalom208
Humanizmus és reneszánsz210
Középkori és reneszánsz drámák212
Janus Pannonius215
Balassi Bálint portréja - ismeretlen művész alkotása218
Három évszázad irodalma
A reformáció Magyarországon220
A bibliafordítások száz éve222
Balassi Bálint224
Rimay János és a manierizmus226
A protestáns tudományosság228
A barokk kezdetei230
Pázmány Péter232
Hitviták234
Zrínyi Miklós236
Gyöngyösi és a barokk udvari költészet238
Rákóczi és Mikes240
Emlékírók242
A rokokó244
Tudományos irodalom246
Nőírók248
Elbeszélő próza250
Iskoladrámák252
A népszerű költészet255
Nyomdászat és könyvkiadás257
Könyvtárak és könyvolvasás259
Kisfaludy Károly és Kazinczy Ferenc találkozása - Orlai Petrich Soma festményének részlete262
Felvilágosodás, romantika, realizmus
Irodalom, nyelv264
A népköltészet felfedezése266
A népköltészet műfajai268
A népköltészet és a népies műköltészet270
Csokonai Vitéz Mihály272
Berzsenyi Dániel274
Költészet a 19. században278
Katona József280
Kölcsey Ferenc282
Vörösmarty Mihály284
Petőfi Sándor286
Arany János288
Olvasóközönség és regényirodalom290
Jókai Mór292
Kemény Zsigmond294
Madách Imre296
Könyvek a ponyván298
Csontváry Kosztka Tivadar - A taorminai görög színház romjai című festéményének részlete300
Századvég és megújulás
Századforduló a költészetben302
A próza megújulása és Mikszáth304
A dráma és a színházi élet306
Új törekvések a költészetben308
Folklór és folklórizmus310
Prózatörténeti fordulatok312
Krúdy Gyula314
Móricz Zsigmond316
Ady Endre318
Babits Mihály320
Kosztolányi Dezső322
Az avantgárd324
Kassák Lajos és Füst Milán326
Karinthy Frigyes328
Könyvnyomdák és könyvkiadók330
Na 'Conxypanban hull a hó - Gulácsy Lajos festményének részlete332
A két világháború között
Költészet 1920 után334
József Attila336
Szabó Lőrinc338
Illyés Gyula340
Változatok az epikára342
Márai Sándor344
Németh László346
Próza az 1930-as években348
A dráma a század első felében350
A Nyugat harmadik nemzedéke352
Radnóti Miklós354
Kisebbségi magyar irodalmak356
Darázskirály - Kondor Béla alkotása360
Irodalmunk a második világháború után
Írói csoportok, mozgalmak, törekvések362
Kisebbségi magyar irodalmak364
Nyugati magyar irodalmak368
Lírai kezdemények 1945 után370
Weöres Sándor372
Pilinszky János374
Az Újhold költői376
A fényes szelek költői és Juhász Ferenc378
Nagy László380
Költők a poétikai forradalmak után382
A hetek és a kilencek384
Három portré386
Az epika modernizálódása388
Ottlik Géza és Mándy Iván390
Mészöly Miklós392
A modern dráma394
A groteszk396
Fantasztikus irodalom398
Ponyvák a boltban403
Emberpár - Kondor Béla festménye406
Az ezredvég irodalma
Irodalmi központok, társaságok408
Képvers, hangvers, akcióköltészet410
A számítógépes költészet414
A posztmodern próza416
Olvasmányok a metrón418
Budai Ilona balladája - Nagy Sándor festett-üveg ablakai a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában420
Nyelv, irodalom, kommunikáció
Sajtó és nyilvánosság422
A műfordítás426
Könyvnyomdák és könyvkiadók428
Könyvtárak431
Irodalmi emlékhelyek, múzeumok434
A kritikai előadás436
Irodalomtudomány, - történet-írás438
A hungarológia fogalma és fórumai444
Név- és tárgymutató447
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom
Állapot:
5.480 Ft
2.870,-Ft 30 25
34 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
Állapotfotók
Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom
Állapot:
5.480 Ft
4.110,-Ft 25
49 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
konyv