A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A vadászat kézikönyve

Fülszöveg

A magyar vadásztársadalom a felszabadulás óta hiányolt egy átfogó kézikönyvet. Az elmúlt huszonöt év alatt a vadászat és vadgazdálkodás minden vonatkozásában gyarapodott az új ismeretanyag, s ugyancsak jelentősen növekszik a vadászok és a vadászat iránt érdeklődők száma is. A vadászati kézikönyv több mint negyven szerző aktív bevonásával készült. Elsajátíthatók belőle mindazok az ismeretek, amelyeket a vadászatról, a vadgazdálkodásról, az egyes vadfajokról és az ezekhez kapcsolódó valamennyi résztémáról elsősorban a vadászlőfegyverek használóinak kell tudniuk. Megismerhetik hazánk évszázados vadászati adottságait, azok alakulását napjainkig, valamint azt is, hogy az adottságokkal miként éltünk és gazdálkodtunk az elmúlt századok során.
Megismerhetik őshonos és telepített vadfajainkat, a nálunk dívó vadászati módokat, ugyanakkor betekintést nyernek korszerű vadgazdálkodásunkba is.
A vadászlőfegyvereket igen nagy szakmai alapossággal ismertető részben, továbbá a vadászat közismert... Tovább

Tartalom

Előszó (Fehér Lajos)13
Magyarország vadászati adottságai
A magyar vadászat története (Dr. Csőre Pál)17
Természetvédelem és vadászat (Dr. Tildy Zoltán)27
A vadászat és vadgazdálkodás természeti és gazdasági adottságai (Dr. Keresztesi Béla)31
Természeti adottságok31
Erdőgazdálkodás37
Földhasznosítás46
Vadeltartó képesség, hozamfokozás (Dr. Tóth Sándor)51
A vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok (Dr. Csőre Pál)63
Hazai vadfajok
Állatrendszertani alapfogalmak (Dr. Fábián Gyula)71
A Magyarországon leggyakrabban vadászott állatfajok rendszere (Dr. Fábián Gyula)73
A madarak és az emlősök anatómiája vadásszemmel (Dr. Fábián Gyula)78
Emlősök86
Nagyvad86
Gímszarvas (Dr. Szederjei Ákos)86
Szikaszarvas (Dr. Fábián Gyula)100
Dámvad (Szabolcs József)101
Őz (Dr. Bertóti István)107
Muflon (Czebe Gyula - Ádámfi Tamás)113
Vaddisznó (Páll Endre)121
Apróvad127
Mezeinyúl (Dr. Studinka László)127
Üreginyúl (Dr. Anghi Csaba)132
Pézsmapocok (Dr. Anghi Csaba)135
Ragadozók136
Barna medve (Dr. Fábián Gyula)136
Farkas (Dr. Fábián Gyula)138
Sakál (Dr. Fábián Gyula)138
Róka (Dr. Anghi Csaba)139
Nyestkutya (Dr. Anghi Csaba)143
Menyét (Dr. Anghi Csaba)143
Hermelin (Dr. Anghi Csaba)145
Görény. Mezei görény (Dr. Anghi Csaba)146
Európai nyérc (Dr. Anghi Csaba)148
Nyest (Dr. Anghi Csaba)149
Nyuszt (Dr. Anghi Csaba)150
Borz (Dr. Anghi Csaba)151
Vidra (Dr. Anghi Csaba)153
Vadmacska (Dr. Anghi Csaba)154
Madarak157
Vízivad (Dr. Sterbetz István)157
Vadrécék157
Vadludak161
Szárcsa162
Sárszalonkák162
Vízivadunk védelme163
Szárnyas fővadak164
Fogoly (Dr. Nagy Lajos)164
Szirti fogoly171
Vörös fogoly171
Fácán (Sinkovits Miklós)172
Fürj180
Császármadár (Dr. Fábián Gyula)181
Siketfajd. Nyírfajd (Dr. Fábián Gyula)182
Túzok (Dr. Fodor Tamás)182
Erdei szalonka (Dr. Sterbetz István)185
Vadgalambok, gerlék (Dr. Sterbetz István)187
Varjúfélék (Dr. Pátkai Imre)188
Holló188
Dolmányos varjú189
Vetési varjú189
Csóka190
Szarka191
Szajkó191
Ragadozó madarak (Dr. Pátkai Imre)191
Réti sas193
Szirti sas194
Parlagi sas194
Békászó sas194
Törpesas194
Fekete sas195
Egerészölyv195
Gatyás ölyv195
Kígyászölyv195
Darázsölyv197
Barna kánya197
Vörös kánya197
Héja197
Karvaly198
Barna rétihéja198
Kékes rétihéja198
Hamvas rétihéja198
Halászsas199
Keselyűk199
Vándorsólyom199
Kerecsensólyom200
Kabasólyom200
Kis sólyom202
Vörös vércse202
Kék vércse202
Baglyok (Dr. Fábián Gyula)203
Gyöngybagoly203
Uhu203
Erdei fülesbagoly203
Réti fülesbagoly205
Macskabagoly205
Kuvik205
Ritkább bagolyfajok205
A vadászat módjai és szervezése
Vadászati módok (Dr. Bertóti István)209
Társasvadászat (Dr. Studinka László)209
Hajtás209
Vonalhajtás vagy társas keresővadászat212
Ráhajtás214
U-hajtás217
A kör219
Vaddisznóhajtás222
Riglizés-terelés (Böröczky Kornél)226
Egyéni vadászat226
Cserkészés (Dr. Bertóti István)226
Les (Dr. Bertóti István)229
Barkácsolás (Böröczky Kornél)231
Szarvasbőgés (Dr. Bertóti István)232
Őzhívás (Dr. Bertóti István)235
Vaddisznóvadászat kutyával (Böröczky Kornél)237
Vadlibahúzás (Dr. Bertóti István)238
Vadkacsahúzás (Dr. Bertóti István)239
A vadászterület berendezései (Dr. Bencze Lajos - Dr. Bertóti István - Rácz Antal - Dr. Szíjj József)241
A vadászat rendezése (Dr. Nagy Lajos)246
A hivatásos vadász (Dr. Szíjj József)250
Élővadbefogás (Dr. Nagy Lajos)252
Apróvad252
Élőnyúlbefogás253
Fogolybefogás254
Fácánbefogás255
Nagyvad (Böröczky Kornél)256
Újabb módszerek a nagyvad befogására (Dr. Fábián Gyula)258
A vadászat etikai kérdései (Dr. Bencze Lajos)263
Vadgazdálkodás
A mezőgazdasági üzem anyagi érdekeltsége a vadgazdálkodásban (Dr. Koller Mihály)271
A mezőgazdasági üzemek és a vadgazdálkodók érdekeltségi formái272
Az együttműködés főbb alapelvei273
A vadgazdálkodás tervezése (Dr. Koller Mihály - Izrael Gábor)276
A vadgazdálkodás tervezését befolyásoló főbb tényezők276
A vadgazdálkodás tervezéséhez szükséges adatok278
Távlati vadgazdálkodás-fejlesztési tervek279
Éves vadgazdálkodási és pénzügyi tervek285
Vadgazálkodási terv287
Pénzügyi terv288
Vadgazdálkodási tervinformáció291
Vadontenyésztés (Dr. Bencze Lajos - Dr. Bertóti István - Rácz Antal)299
A korszerű nagyüzemi mezőgazdaság és a vadállomány299
Az erdőgazdálkodás hatása a vad életkörülményeire307
Az erdő vadeltartó képessége309
Az erdők vadeltartó értékének megállapítása311
Az erdő egyéb természeti adottságainak kihasználása a vadeltartó érték fokozására312
A vadföld315
A vadállomány számbavétele és szabályozása317
A minőségi szabályozás, selejtezés319
A kor szerinti szabályozás322
Vérfelfrissítés, telepítés322
A kártevők ritkítása324
Mérgezés331
A vad őrzése333
A mechanizáció, kemizálás, stb. hatása a vadra, a védekezés lehetőségei (Dr. Nagy Bálint)335
Az apróvad szempontjából legfontosabb szántóföldi növények kritikus termeléstechnológiai eljárásai, és azok hatása a vadra336
Őszi és takarmánygabona338
A gabonafélék őszi védelemre használt növényvédőszerek jellemzése és a szükséges vadvédelmi intézkedések339
A növényvédelem egyik legveszélyesebb vadvédelmi eljárása: a mezei rágcsálók elleni védekezés. A védekezés lehetősége és feladatai343
A gabonák tavaszi ápolása (hengerezés stb.) és a szükséges vadvédelmi intézkedések345
A gabonák vegyszeres gyomirtása és a vadvédelem347
A gabonafélék tavaszi védelmére használt növényvédőszerek jellemzése és a szükséges vadvédelmi intézkedések348
A gabonafélék betakarítása, a betakarításnál üzemeltetett gépek vadgazdálkodási veszélye és a szükséges intézkedések349
Kukorica350
Pillangós takarmánynövények, lucerna, lóhere stb.352
Takarmány- és étkezési borsó355
Cukorrépa357
Burgonya359
Len361
Rét, legelő363
Mesterséges tenyésztés365
A fácán és fogoly zárttéri tenyésztése (Dr. Nagy Emil)365
A zárttéri tenyésztelepek helyének megválasztása365
A tenyészanyag tárolását és tojatását szolgáló berendezések365
A tenyészanyag és kiválasztása az ivar- és kormeghatározás módszerei367
A tenyészanyag gondozása369
A tojásrakás, a tojások begyűjtése, kezelése és tárolása371
A tojások gépi keltetése374
A keltetőgép típusának megválasztása és a keltetőhelyiség374
A gépek előkészítése376
Keltetés asztali gépekben377
Keltetés szekrényes gépekben378
Nevelés különféle műanyákkal vagy ablak nélküli, teremfűtéses nevelőházban378
A fácán- és fogolycsibék takarmányozása381
Tartástechnikai és higiéniai feladatok a csibenevelésben383
Fácán- és fogolycsibék kihelyezése és utónevelése a vadászterületen384
Vadvédelem és dúvadirtás a tenyésztésben385
A terület hasznosításának módjai az intenzív tenyésztés helyén385
Félvadtenyésztés (Sinkovits Miklós)386
A tojások összegyűjtése, kezelése387
Keltetés házityúkkal389
A fácán és a fogoly félvadtenyésztésének módszerei390
A vadréce félvadtenyésztése392
A csibék takarmányozása393
Vadvédelem, vadmentés (Sinkovits Miklós)395
A vadállomány gazdasági és kultúrértéke
A vad értéke (Dr. Lénárt Lajos)403
A vad hasznosítása (Gábor József)405
Élővad-értékesítés405
Export, vérfelfrissítés céljára406
Export, vadászati célokra406
Belföldi értékesítés vérfelfrissítésre, illetve a törzsállomány fenntartására407
Lőttvad-értékesítés407
Vadászturisztika409
Természetszeretet-vadászat (Dr. Hauer Lajos)411
Sportvadászat412
A vad haszna és kártétele (Dr. Hauer Lajos)416
Vadkárelhárítás (Dr. Hauer Lajos)421
Vadegészségügy
A vadegészségügy helyzete (Dr. Pásztor Lajos)429
A hazai vadegészségügy szervezete és feladatai (Dr. Pásztor Lajos)431
A vad gyakoribb betegségei (Dr. Pásztor Lajos)434
A tenyésztett vad higiéniai problémái (Dr. Várkonyi János)447
Telephigiénia447
A keltetés és csibenevelés higiéniája449
Gyakoribb fácán- és fogolybetegségek450
A befogott vad egészségügyi problémái (Dr. Várkonyi János)454
Szárnyasvad454
Mezeinyúl455
Nagyvad457
A vadhús vizsgálata (Dr. Várkonyi János)459
A magyar vadegészségügy további tervei és feladatai (Dr. Várkonyi János)462
A vadászat eszközei
A lőfegyver fejlődéstörténete (Hegedüs Gyula)467
Golyós vadászpuskák (Hegedüs Gyula)471
A golyós vadászpuskák fő részei476
Sörétes vadászpuskák (Hegedüs Gyula)479
A sörétes puskák fő részei480
A vadásztöltények (Hegedüs Gyula)489
Golyós vadásztöltények490
Sörétes töltények492
Vegyes csövű puskák (Hegedüs Gyula)494
A lövés elmélete (Hegedüs Gyula)496
Belballisztika496
Külballisztika500
Általános tájékoztató503
A távcsövekről (Hegedüs Gyula)514
A vadász egyéni felszerelése (Gosztonyi Géza)518
Vadászebek
A vadászebek fajtacsoportjai és munkájuk (Jilly Bertalan)523
A hazánkban ma legismertebb vadászkutyafajták (Jilly Bertalan)525
Vizslák525
Kajtató ebek526
Vérebek526
Kotorék- és dúvadirtó ebek, agarak527
Idomítási alapelvek (Jilly Bertalan)528
Alapidomítás529
Játszva idomítás529
Kényszeridomítás532
A vadászebek bevezetése534
Vizslák bevezetése534
Kajtató ebek bevezetése535
Vérebek bevezetése535
Kotorékebek bevezetése536
Disznós kutyák bevezetése537
A vadászat szervezete
A vadászat államigazgatási szervei (Szendrei Ernő)541
A vadászat társadalmi szervei és működésük (Dr. Koller Mihály)543
A vadászfegyver tartásának és használatának feltételei (Dr. Berkes István)547
A vadászati oktatás és a tudományos kutatás (Dr. Bencze Lajos)553
A vadászati oktatás múltja és jelene553
A vadászati tudományos kutatás556
Vadászvizsga (Dr. Bertóti István)557
Az állampolgárok viszonya a vadhoz (Dr. Csőre Pál)561
A trófea
A trófea gyűjtésének kialakulása (Dr. Zsindely Endre)569
A trófeabírálat fejlődése és jelenlegi módszerei (Dr. Zsindely Endre)574
Agancsok, szarvak, agyarak575
Gímszarvas575
Dámvad584
Őz590
Muflon592
Zerge594
Alpesi kőszáli kecske595
Pireneusi kőszáli kecske596
Vadkan598
Koponyák598
Bőrök600
Híres magyar trófeák (Dr. Szederejei Ákos)608
A trófeák kikészítése (Szidnai László)608
Csülkösvad és emlős ragadozók trófeái609
Szárnyasvad-trófeák610
A trófeák preparálása és montírozása611
A bőr és izomzat eltávolítása a koponyákról612
Vértelenítés613
Kifőzés613
Agancsos koponyák kifőzése614
Szarvak kifőzése614
Vadkanagyarak kifőzése615
Zsírtalanítás615
Fehérítés617
Az agancs és a szarv megtisztítása617
Fényezés (polírozás)618
Régi trófeák kikészítése618
Ragadozók koponyájának és csontjainak preparálása618
Trófeaalátétek, trófeák montírozása620
Agancsok felszerelése alátétre621
Szarvak felszerelése alátétre621
Fogak montírozása, agyarak befoglalása622
Ragadozók koponyájának felszerelése alátétre623
Szőrök és csülkök kikészítése trófeának624
A trófeák kezelése és védelme625
Magyar vadászok - vadászírók (Véber Károly)625
Irodalom631
Tárgymutató635
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem