Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági Szemle 1978/1-4.

Előszó

Az Ipargazdasági Szemle 1978-ban 9. évfolyamába lép. Nem olyan évforduló ez, amely vissza-és előretekintést indokolna - az olvasóhoz néhány szerkesztési változás bejelentése és új előfizetőink... Tovább

Tartalom

1. szám
Az olvasóhoz 7
TANULMÁNYOK
Dr. Parányi György: A korszerűsödő géppark kihasználásának feltételei 9
Dr. Martinez Luis: Export-fővállalkozás egy tőkés országban 28
Dr. Ványai Péterné: Specializáció és tételnagyság a textiliparban 39
Zsombor András - Szabadkai Antal: A specializáció vizsgálata az élelmiszeripar
ágazataiban 51
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Az Ipargazdasági Bizottság ülése 61
Tudományos ülésszak „A szocialista vállalat" kutatásokról 64
Felmérés a fiatal közgazdászok munkakörülményeiről 67
Tanácsadás a kis- és középvállalatok részére a tőkés országokban 71
Törekvések a koncentráció és a specializáció növelésére Bulgáriában 75
Szovjet típus-metodika a vállalati éves tervek kidolgozásához 78
A külkereskedelem hatékonysága Csehszlovákiában 79
Az állami ipar Angliában 83
Változások a fejlődő országok iparpolitikájában 86
II. Nemzetközi Ipargazdasági Konferencia 91
SZAKIRODALOM
T. Sz. Hacsaturov: A szovjet gazdaság a kommunizmus építésének mai szakaszában 92
H. B. Maynard: Gazdasági mérnöki kézikönyv 96
Szovjet ipargazdaságtani tankönyv 99
P. A. Hromov: A munka termelékenysége a fejlett szocializmus időszakában 102
A. Whiting: Az ipari támogatások gazdaságtana 105
R. J. Alexander: Új gazdaságfejlesztési stratégia 107
Új könyvek 109
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű kivonata 111

2. szám
TANULMÁNYOK
Dr. Bakos Zsigmond: A magyar könnyűipar telepítéspolitikája a IV. és V. ötéves
terv éveiben 7
Kádár Béla: Strukturális változások a tőkés országok iparában 22
Dr. Bagó Eszter: A termelés diverzifikációja a tőkés országokban 40
Dr. Hegedűs József: Az értékelemzés felhasználása a termékszerkezet alakításához 53
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
EGB előrejelzés 1990-ig 59
Régi és új üzemek hatékonyságának összehasonlítása 60
A vállalati magatartás kutatása a lengyel gazdaságban 64
A svéd ipar és a nemzetközi környezet 66
A diverzifikáció indítékai az amerikai iparban 71
Termelékenységi Minisztérium Ausztráliában 73
Termelékenységi ankét Tatabányán 75
A tudománypolitika időszerű feladatai 79
Műhelyvita a termelési szerkezet fejlesztésével foglalkozó kutatásokról 81
Tudományos fokozatok 83
SZAKIRODALOM
Tóth Tamás: A vállalati külpiaci politika és eszközei 85
Besenyei-Gidai-Nováky: Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban 88
Struktúra és változás az európai iparban 92
A szovjet gazdaság szerkezeti fejlődésének tényezői és tendenciái 96
J.Chardonnet: A francia belgazdasági politika 100
Két Brookings-tanulmány Japánról 103
Új könyvek 107
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 108

3. szám
TANULMÁNYOK
Román Zoltán: A magyar ipar szervezeti rendszere 7
Holop Ferenc: A gyártás korszerűsítő fejlesztése és a gépberuházások 51
Hegedűs Miklós: Az energiagazdaság és az ágazati struktúra összefüggései 62
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Az 1978. évi Közgazdász Vándorgyűlésről 82
KGST szeminárium az ipar termelékenységi színvonalának összehasonlításáról 84
Az ipargazdasági ismeretek oktatása a Budapesti Műszaki Egyetemen 88
Néhány adat Európa gazdaságának fejlődéséről 91
Nemzetközi program a munka minőségének javítására 96
Munkaerőhiány és tartalékok a szovjet gazdaságban 97
A tudományos technikai forradalom a fejlett szocializmusban 99
A műszaki potenciál jobb hasznosítása 104
A belgiumi iparpolitika új irányzata 108
A svéd ipar középtávú kilátásai 113
Törekvés közbenső technológia kifejlesztésére 116
SZAKIRODALOM
B. Glinski: A gazdaság működésének rendszere 119
NDK üzemgazdaságiam tankönyv 122
A beruházások előkészítése a tőkés országokban 123
Derek Morris: Anglia gazdasági rendszere 129
T. Checinski: A tudományos-technikai gondolat nemzetközi kereskedelmi cseréje 132
Két könyv a műszaki eredmények nemzetközi átadásáról 134
Új könyvek 139
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 140

4. szám
TANULMÁNYOK
A. C. Hubert: Termelékenység és iparpolitika nemzetközi perspektívában 7
Dr. Botos Balázs: A vállalati struktúrafejlesztés beruházásérzékenysége 19
Darvas György: A műszaki fejlesztés állami támogatása 30
Hazai Jenő: Beruházások és technológia fejlesztés a SZIM Esztergomi Marógépgyárában 37
Berkó Lilli: Iparpolitikai törekvések Franciaországban 42
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
A II. Nemzetközi Ipargazdasági Konferenciáról 52
Tanácskozás a vállalati innovációs tevékenységről 54
A Jugoszláv Termelékenységi Intézet tevékenységéről 55
A hatékonyság kritériuma és mérőszámai 59
A termelékenység és foglalkoztatottság várható alakulása Angliában 61
Az Európai Gazdasági Közösség iparpolitikájának új vonásai 67
Szovjet munkaszociológiai kutatások 74
Az ágazati ipargazdasági kutatások koordinálása 80
Az ipargazdasági kutató munka programja a kohó és gépiparban 81
SZAKIRODALOM
Chikán-Fábri-Nagy: Készletek a gazdaságban 85
K. I. Takszir: Iparirányítás a Szovjetunióban 88
Új ILO publikációk 91
A. Jacquemin: Az európai ipar gazdaságtana 93
B. J. Jonasz - Sz. N. Rejnin: Építés gazdaságtan 96
Új könyvek 98
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 100
Az Ipargazdasági Szemle 1978. évi számainak tartalomjegyzéke 111
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági Szemle 1978/1-4. Ipargazdasági Szemle 1978/1-4. Ipargazdasági Szemle 1978/1-4. Ipargazdasági Szemle 1978/1-4. Ipargazdasági Szemle 1978/1-4.

A számok borítói enyhén kopottasak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba