699.424

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bükki Nemzeti Park

Kilátás a Kövekről

Szerző
Szerkesztő
Lektor
Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat (Budapest) ,
Fűzött kemény papírkötés , 445 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-231-610-x
Megjegyzés: Fekete-fehér, színes fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

"Mi természetjárók, akik az ország különböző vidékeit járjuk, tapasztalhatjuk, hogy az emberi beavatkozás mennyire megváltoztatja a táj eredeti arculatát, megbontja ősi formáját és növényvilágát. Talán a Bükk hegység magas vidéke az, amelyik legkevésbé változott meg, és eredeti szépségében tárul elénk. Figyelembe véve, hogy a Bükk-fennsík egész felépítésében, külső formáiban természetes különlegesség, tájképileg a legszebbek közé sorolható, már meg is indokoltuk e táj védetté nyilvánításának szükségességét."
Martus Ferenc

A Bükk védetté nyilvánításának gondolatát, fontosságát már 1961-ben jelezték, de csak 1977-ben, másik két nemzeti parkunk megléte után alapították meg.
A monográfia a földtörténet kezdetével nyitja meg a Bükk történetét, bemutatja a felszín fejlődését; a bükki karszt vízrendszere pedig elvezet a barlangok világába, ahol az ősember nyomait fedezhetjük fel. A növény- és állatvilág megismerése után eljutunk az emberhez, a Bükk emberföldrajzához, a bükki... Tovább

Tartalom

Kedves Olvasó5
Nyitány (Sándor András)7
A nemzeti parkok létesítésének feltételei - nemzeti parkok Magyarországon (Rakonczay Zoltán)9
Nemzeti park a Bükkben (Keszthelyi István)21
A Bükk természeti és tájképi értékei21
A Bükki Nemzeti Park25
300 millió év - földtörténeti archívum. A Bükk földtani képe (Dr. Füköh Levente)39
Egy kis földtörténet39
A Bükk hegység kőzetszerkezete41
A hegység megszületése49
Mangroveerdők Kis-Egeden50
A téglagyár agyagbányája53
A "kaptárkövek"56
Weöres Sándor: Öröklét61
A Bükk felszínfejlődése és mai formakincse (Dr. Tóth Géza)62
A Bükk vidéke, a Bükki Nemzeti Park határai62
A miocén vége: vastag üledék fedi be a Bükk tönkfelszínét65
A kiemelkedések és a lepusztulás párharca67
A lépcsők: különböző magasságú felszínek69
Központi-Bükk, Magas-Bükk, Bükk-fennsík73
Elegyengetett felszínek, kiemelkedések a pliocén végén és a pleisztocénben79
Óriások asztala, a "kövek" kialakulása81
A Központi-Bükk peremtípusai85
Hány millió éves? 86
A völgyirányok a felszínfejlődés bizonyítékai93
A legnevezetesebb felszínalaktani és karsztos képződmények97
A Bükk talajairól105
Petőfi Sándor: Levelek Kerényi Frigyeshez - X. levél107
A bükki karszt vízrendszere (Dr. Tóth Géza)108
A Bükk éghajlatának néhány jellemzője108
Kétarcú hidrográfia112
A rejtélyes bükki karsztvizek114
Létezik-e hatalmas bükki barlangrendszer?116
A Bükk időszakos karsztforrásai118
A karsztvíztérkép fehér foltjait eltüntette a zöld fluoreszcein126
A Központi-Bükk és környékének karsztvíztérképe128
A Központi-Bükk karsztvízkészletének térbeli jellemzése129
A Központi Bükk karsztvízmérlege131
József Attila: Óda135
A bükki barlangok világa (Dr. Kardos László)139
A hazai barlangok egynegyede a Bükkben139
Ezüst szegecsekkel Vidróczki neve140
Örvény-kő és a csepegő barlang140
Kecske-lyuk140
Az áruló faszén és a "babérlevél"141
130 méter mély a Kis-kőháti zsomboly142
"Karcok" a falon - medveemberek nyomában143
A víznyelők: Pénzpatak, Bolhás, Jávorkút144
A Bükk rejtélye145
300 adatbank146
Óriástermek147
Szeleta148
A 12 000 éves gyermek149
Büdös-Pest 37 000 éves150
Dancza János a Suba-lyukban151
Hór-völgyiek - neander-völgyiek151
Istállós-kőiek látogatása a Szeletában vagy fordítva?152
A karcolat, amely egyidős a civilizációval152
A hideg és a meleg váltakozása153
Tar-kői kőfülke: 85 állatfaj154
A kőbányák hasznáról és káráról154
Kis patkósorrú denevér155
"Karsztos üledékcsapda"155
A létrási labirintus156
István-lápa157
Dolomit, porfirit és diabáz157
A "vízcsap" és "csőhálózata"158
A cseppek információi159
Vízesés a hegy gyomrában160
Autóinvázió - vízszennyezés160
Évmillióknak órák alatt hágunk a nyakára162
A föld alatti patak164
Ahol új tudományos kutatás folyik164
...és ahol kiseperik a pókok táplálékát165
Még sok titkot őriz a Bükk barlangvilága 167
Az Esztáz-kő titkának kapujában (A gyetra-völgyi barlang felfedezése)167
Függelék171
Ősember a Bükkben (Dr. Füköh Levente)176
Herman Ottó "szakócái"176
A tudományok határán177
Egy kultúra, amely a Bükkben született180
Barlangimedve-koponyák az Istállós-kői-barlangban183
A kőszáli kecskék vadászai185
Barangolás a múltban187
A Bükk régészeti lelőhelyei188
A Bükk növényei (Dr. Suba János)189
A flórakutatás története189
A Bükk hegység növényzetének kialakulását befolyásoló tényezők191
A Bükk növénytársulásai196
Fokozottan védett vegetációs területek és növényzetük229
"Boldogasszony papucsa" és más ritkaságok235
A Bükk állatvilága (Dr. Vajon Imre)237
Bevezető gondolatok237
A Bükk állatföldrajzi jellemzése238
Vízi gerinctelenek240
Szárazföldi gerinctelen állatok247
Gerincesek256
Emlősök273
Karthágótól a Bükk-fennsíkig (Tóth László - Várady Jenő: A lipicai ló Magyarországon című könyvéből)281
A Bükk emberföldrajza az újkőkortól a magyar honfoglalásig (Szabó János Győző)285
A "bükki kultúra"285
Újkőkori kézművesség, gazdálkodás286
Hitvilág287
Újkőkori barlanglakók288
Hegyek közt élni kényszerűség volt?288
A péceli kultúra289
Bronzkor: pilinyi és Kyjatice kultúra290
Bükki földvárak292
Bronzkori barlanglakók297
Nomádok - Hérodotosz "sigynnái"?297
A földműves szkíták300
Vasműves kelták300
Vandálok, túl a Csörsz-árkán301
Szlávok302
Avarok303
Jókai Mór: Ahol a világnak nincsen szája (Részlet A tengerszemű hölgy c. regényből)304
A Bükk a magyar történelemben (Dr. Kovács Béla)308
"A Hejő vize mellett..."309
Királyszéke310
A kolostorok: gazdasági-mőszaki-kulturális központok311
A tatárjárás és következményei (Saffarik Gyula közleménye nyomán)313
"Villa Latina"317
A Dédesi vár sorsa: Ernye-Hasszán-Bárius317
Diósgyőr és Eger (Dr. Czeglédy Ilona szívességéből)318
Ippoito d'Este medvevadászata321
A Barát-rét és a Fuorocontrasti sorsa323
A "Török út"325
Vécsey-völgy és Tiba-kút325
Mónosbél és Szalajka327
A 18. század: ipar328
A betyárvilágtól a nemzeti parkig330
Betyártörténetek (Türk Frigyes gyűjtése)331
Hegyek, erdők, emberek (Dr. Bakó Ferenc)333
Etnikum334
Szájhagyományok334
A települések334
Barlanglakások335
Emberek az erdőben335
Erdei életmód341
Természeti ismeretek346
Néprajzi emlékhelyek349
Lakos György: "Kovács Ilonka születése"357
Erdőgazdálkodás a Bükk hegységben (Dr. Bartucz Ferenc) Járási Lőrinc és Havas-Horváth István kutatásai alapján362
A bükki erdőgazdálkodás története363
A bükki erdőgazdálkodás mai képe365
Az erdőművelés367
Az erdőhasználat368
Fafeldolgozás369
Az erdők ökológiai szerepe369
Vadgazdálkodás370
Haltenyésztés és melléktermékek371
Erdőgazdálkodás és nemzeti park372
Adalékok a Bükk ipartörténetéhez (Kovács Jenő dr. - Veres László - Dr. Soós Imre)373
Erdei mesterségek (Kovács J.)373
A diósgyőri koronauralom (Veres L.)378
Üveghuták tündöklése és múlása (Részlet a Bükk hegység üveghutái c. művéből)382
Diósgyőr Kőműves Kelemenje (Soós I.) (Részlet Fazola Henrik, a diósgyőri vashámor alapítója c. művéből)388
A "Peleház" lakója (Sándor András)393
Természetjárás a Bükkben (Hortobágyi Ernő - Martusz Ferenc)397
Az "előidőkből"397
Szervezett természetjárás a Bükk-vidéken399
1891-1910: Magyarország Kárpát Egyesülete400
1910-1919: Természetbarátok Turista Egyesülete402
1920-1945: TTE, MTE402
1945: A felszabadult természetjárás406
A Bükki Nemzeti Park Baráti Köre409
Túraútvonalak a Bükki Nemzeti Parkban410
Bükki túraútvonalak411
A Bükki Nemzeti Park a belátható jövőben (V. Szabó Ferenc)417
Libegő, elektromos autóbusz, erdei vasút - a nemzeti part közlekedése holnap418
Tájékoztató táblák421
Új barlangfeltárások422
A karsztvíz jövője422
Korlátozott végvágások, természetes erdők423
Ökológiai stabilitás425
Tudományos kutatóbázis425
A kulturális értékek feltárása426
Fogadóházak és ismeretterjesztés427
A Bükk hegység válogatott irodalma (Hortobágyi Ernő)428
Egy kényszerűen csonka bibliográfia elé428
Földtan428
Földrajz429
Barlangkutatás, ősember, őslények430
Növény- és állatvilág431
Erdőgazdálkodás, mezőgazdaság432
Vadgazdálkodás, vadászat433
Történelem, műemlékek433
Néprajz434
Természetvédelem436
Monográfiák437
Útikalauzok437
Természetjárás438
Térképek439
A Bükk és a szépirodalom440
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park
Állapot:
3.640 Ft
2.540 ,-Ft 30
23 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.640 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba