Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felsőoktatási Szemle 1971. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv melléklete az 1971. XX. évfolyamának tartalomjegyzéke, valamint az FKP Tudományos Tanácsának 1971. június 22-i ülésének anyaga.

Tartalom

Zárójelentés709
Dr. Arday Aladár: A hallgatók megismétlése16
Dr. Ádám Antal: A hivatásra nevelés tapasztalatai a pécsi Jogi Karon423
Dr. Bakos József: Az egyetemi és főiskolai tankönyvek, jegyzetek nyelvéről96
Dr. Balázs Béla: A felsőoktatás korszerűsítésének időszerű feladatai65
Dr. Bálint Andor: A tanszékvezetői munka fejlesztésének problémái580
Dr. Benkő Loránd: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatásügyének újabb fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről520
Dr. Bocsánczy János: A bányamérnökképzés az európai felsőoktatásban262
Dr. Csáki Frigyes: A kétlépcsős oktatás kezdetei a műszaki szakemberképzésben385
Dobos Gyula: Bölcsészhallgatóink művészi tájékozottsága139
Domány András: Kísérlet az egyetemi és középiskolai KISZ-szervezet együttműködésére137
Dr. Erdey-Gruz Tibor: Reformálható-e a felsőoktatásunk?513
Dr. Fáncsi Tibor:
Dr. Fehér György: Szociológiai felmérés az Állatorvostudományi Egyetem hallgatóinak szociális és kulturális helyzetéről72
Dr. Fehér György:
Dr. Fáncsi Tibor: Szociológiai felmérés az Állatorvostudományi Egyetem hallgatóinak szociális és kulturális helyzetéről72
Dr. Frey Tamás: Szükség van-e matematikus-mérnök szakra?257
Dr. Héberger Károly: Fejezetek a Felsőoktatási Szemle történetéből714
Hidas Dezső: Problémák a mérnöktovábbképzés fejlesztése körül399
Dr. Jáki László: Eredmények és gondok: a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont munkája647
Dr. Kahulits László: Folytassuk a felsőfokú oktatás korszerűsítését!641
Dr. Kardos Tibor: A tanszék és a hallgatóság kapcsolatának formái722
Dr. Kádár Tibor: Az egészségügyi ellátás szükséglete és az orvostovábbképzés néhány összefüggése321
Dr. Klement Tamás: A Művelődésügyi Minisztérium ágazati és felügyeleti feladatai197
Dr. Lévai Zoltán: A mérnökképzés jövőjéről391
Dr. Madarász Tibor: A jogászi hivatásra nevelés tapasztalatai az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán428
Dr. Márta Ferenc: Gondolatok felsőoktatásunk továbbfejlesztéséről1
Nacsa János: A hallgatók társadalmi tevékenysége329
Dr. Nagy Béla: Az új egyetemi szabályzatok kidolgozásának vitái és tanulságai az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán266
Dr. V. Nagy Imre: A műszaki fejlődés hatása az egyetemi oktató-nevelő munkára5
Dr. Nagy László: A jogászi hivatásra nevelés általános kérdései415
Dr. Papp Ignác: Az egyetem szociológiai problémái87
Papp László: Az új szervezeti és működési szabályzat hatása az egyetemi közvéleményre8
Dr. Pethő György: Az egyetemi demokratizmus fejlesztése202
Dr. Petrikás Árpád: Szükségletek és lehetőségek az ifjúságkutatásban583
Péti Miklós: A tantervi reform végrehajtásának eredményei és a további feladatok529
Dr. Polinszky Károly: Feladatok az MSZMP X. Kongresszusa után193
Dr. Polinszky Károly: Húszéves a Felsőoktatási Szemle577
Dr. Pomázi Lajos: A szocialista országok felsőoktatási minisztereinek VI. konferenciája Bukarestben705
Rakusz Lajos: Az egyetemi-főiskolai hallgatók társadalmi-közéleti tevékenységének néhány kérdése731
Dr. Révai Tibor: A tanszéki oktatói kollektíva együttműködése133
Dr. Sikfői Tamás: A hallgatók politikai aktivitásának problémái a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán324
Dr. Six László:
Timár János: A tudományos diákköri mozgalom tapasztalatai és lehetőségei735
Dr. Soós Pál: Az oktatás korszerűsítése a gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán526
Sütő Sándor: A szocialista demokratizmus érvényesülése intézetünkben91
Szabó Gábor:
Törs Eszter: A Budapesti Műszaki Egyetem V. éves hallgatóinak egészségügyi helyzete24
Dr. Szabó Kálmán:
Dr. Weber Ottó: Tudomány- és műszaki egyetemeink munkájának egyes kérdései407
Dr. Szentirmai László:
Dr. Vágvölgyi András: Művelődési szokások változása egyetemi hallgatóknál11
Szücs Istvánné: Felsőoktatási intézményeink KISZ-szervezeteinek tevékenysége és a KISZ VIII. kongresszusa727
Timár János: A kollégiumi önkormányzat fejlesztésének lehetőségei22
Timár János: A tudományos diákköri mozgalom tapasztalatai és lehetőségei735
Törs Eszter:
Szabó Gábor: A Budapesti Műszaki Egyetem V. éves hallgatóinak egészségügyi helyzete24
Dr. Udvarhelyi Károly: Tudományos munka és gyakorlat a tanárképző főiskolákon129
Dr. Vágvölgyi András:
Dr. Szentirmai László: Művelődési szokások változása egyetemi hallgatóknál11
Dr. Weber Ottó:
Dr. Szabó Kálmán: Tudomány- és műszaki egyetemeink munkájának egyes kérdései407
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Bakos Gyula: Az új műszaki főiskolák marxizmus-leninizmus tanszékvezetőinek feladatai333
Dr. Gáty Jenő: A hallgatók világnézeti-politikai nevelése a szakmai képzés keretén belül és kívül431
Dr. Szepessy Mihály: A szocialista hazafiság és a proletárinternacionalizmus egysége az oktatásban33
Tóthné Dr. Jónás Irma: A tanulócsoportos oktatás tapasztalatai a tudományos szocializmus oktatásában273
Dr. Végh Gyula: Kísérlet a filozófiaoktatás fejlesztésére206
Az oktatás és nevelés kérdései
Babodi Béla: A nevelési tényezőkkel kapcsolatos hallgatói elvárások (I-II.)103
Dr. Balogh János:
Dr. Kádár Tibor: Feleletkiválasztásos vizsgáztatás az orvostovábbképzésben38
Balogh János:
Iványi Antal: Vizsgáztatás elektronikus számítógéppel47
Dr. Beer György:
Fekete János: A mezőgazdasági gépészmérnökök továbbképzésének problémái624
Biró Katalin: Nevelők nevelése a konduktorképzés során624
Dr. Bobok Elemér: A tudományos diákköri munka a Nehézipari Műszaki Egyetemen557
Dr. Búzás Istvánné: A kémiai felvételi vizsga tapasztalatai675
Csorba József: Írásbeli kollokvium feladataválasztó módszerrel362
Dobó Géza:
Vörös György: Teljesítményértékelés a tanárképző főiskolákon301
Dr. Domonkos Imre: Korszerű, vizuális, esztétikai képzés megalapozása a tanítóképzésben110
Elek József:
Dr. Nagy Pál: Tapasztalatok a fizikai dolgozók gyermekeinek felvételéről és tanulmányairól541
Fekete János:
Dr. Beer György: A mezőgazdasági gépészmérnökök továbbképzésének problémái624
Dr. Fekete Zoltán: A vizsgáztatás kérdései a Kertészeti Egyetemen345
Dr. Forgács Iván: A kutatómunka szerepe az orvosegyetemi élettan oktatásában561
Dr. Füle Sándor: Pedagógusképző intézményeink hatékonyabb nevelőmunkájáért289
Dr. Füle Sándor: A pedagógusképző intézmények hallgatóinak egészségtani képzése672
Gál Mihály: A hátrányos helyzetből induló hallgatók segítése308
Gárdus József: A korszerű nyelvoktatási módszerek tapasztalatai a műszaki felsőoktatásban155
Dr. Gondi József: A szakosítás tapasztalatai és problémái a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen591
Dr. Guba Ferenc: A biokémia oktatása az orvosképzésben651
Dr. Gyulai Géza: A kiscsoportos oktatás módszerei és feltételei587
Dr. Hadas Ferenc:
Dr. Papp Ferenc: A szókincsbővítés az orosz nyelvtanárok oktatásában217
Dr. Halmos Miklós:
Dr. Kovács Kálmán: A kémiatanárok szakmai továbbképzése144
Hegedüs Zoltán: A tudományos diákkörök tevékenysége552
Dr. Heckenast József: Az élelmiszergazdasági és erdészeti szaktanárképzés időszerű problémái657
Hell János: Tapasztalatok és eredmények a gyakorlati oktatásban681
Dr. Hetei András: Az iskolatelevízió alkalmazása a tanárjelöltek gyakorlati képzésében616
Dr. Héberger Károly: Programozott oktatás a felsőoktatásban445
Dr. Hoffmann Istvánné: Az esettanulmány oktatási módszerről663
Dr. Horgosi Ödön: A tanítóképző intézeti speciálkollégiumok és az alsó tagozatos orosz-nyelvoktatás szakemberkérdése464
Dr. Horváth Andor: A biológiai tárgyak a felsőoktatásban458
Horváth Béla: A folyamatos tanulás segítése feladatlapos ellenőrzési módszerrel226
Dr. Horváth Károly: Az előadás szerepe a magyar irodalomtörténet egyetemi oktatásában452
Dr. Iváncsics Imre:
Dr. Markos György: A fizikai dolgozók gyermekeinek egyetemi továbbtanulása536
Iványi Antal:
Balogh János: Vizsgáztatás elektronikus számítógépel47
Kádasi László: Az elsőéves hallgatók bevezetése a felsőfokú műszaki tanulmányokba583
Dr. Kádár Tibor:
Dr. Balogh János: Feleletkiválasztásos vizsgáztatás az orvostovábbképzésben38
Dr. Kárteszi Ferenc: A nevelés és az oktatás egysége, a tanszék és a hallgatók kapcsolata338
Keresztesi Miklós: A hallgatók ismereteinek gépi ellenőrzése483
Kisbán Gábor: A cinizmus hatása egyetemi ifjúságunk életszemléletére305
Dr. Kiss Lajos: Az üzemmérnökképzés célja és sajátosságai a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Építőipari Karán619
Kiss Sándor: A testi nevelés a Pécsi Orvostudományi Egyetemen293
Kiss Sándor: A testi nevelés kérdései a Pécsi Orvostudományi Egyetemen293
Ködöböcz József: A Tanítóképző Intézet és Sárospatak város együttműködése - különös tekintettel a hallgatók nevelésére606
Kolozsvári Mária:
Dr. Szoboszlay Sándor: Az V. éves orvostanhallgatók oktatással kapcsolatos elvárásainak kérdőíves vizsgálata755
Kovács Attila: Az egyetem és az egyetemi KISZ-szervezet nevelőmunkájának kérdései558
Dr. Kovács Kálmán:
Dr. Halmos Miklós: A kémiatanárok szakmai továbbképzése144
P. D. Lebegyev: Vizsgálódások a tanulási folyamat tudományos megszervezése terén740
Dr. Lendvay Pál: Tapasztalatok az írásbeli vizsgáztatás körül476
Dr. Markos György:
Dr. Iváncsics Imre: A fizikai dolgozók gyermekeinek egyetemi továbbtanulása536
Mihalik István: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem első félévi vizsgaeredményeinek néhány tanulsága351
Dr. Molnár Dezső: A számonkérés mint az oktatás folyamatának szerves része467
Dr. Molnár Imre: A római jog oktatásának időszerű kérdései a szocialista államokban151
Dr. Nagy Istvánné: Vitával kombinált pedagógiai előadások nevelő hatása282
Dr. Nagy Istvánné: Az audiovizuális eszközök szerepe a pedagógiai tárgyak oktatásában678
Dr. Nagy Pál:
Elek József: Tapasztalatok a fizikai dolgozók gyermekeinek felvételéről és tanulmányairól541
Dr. Papp Ferenc:
Dr. Hadas Ferenc: A szókincsbővítés az orosz nyelvtanárok oktatásában214
Dr. Pillis Pál: A kiscsoportos oktatási rendszer szerkezete436
Dr. Rakonczai János: A külföldi termelési gyakorlatok és a nyelvoktatás480
Dr. Rákóczi Ferenc: A modell-központos oktatás a felsőfokú szakemberképzésben147
Rendek László: A külföldi cseregyakorlatok szerepe a hallgatók szakmai és politikai nevelésében222
Sasvári István: Egy újszerű egyetemi vizsgarendszer és visszhangja355
Simon László: A fizikai dolgozók gyermekeinek beilleszkedése a tanulmányi munkába602
Simon Tibor:
Vágó Árpád:
Vesztergom János: Vizsgáztató módszerek összehasonlító értékelése359
Dr. Szabó Kálmán: Egy természettudományi kar nevelési bizottságának tapasztalati és munkamódszerei209
Dr. Szabó Kálmán: Tapasztalatok és feladatok az ifjúságpolitikai irányelvek vitájával kapcsolatban278
Szentkirályi Frigyes: Tapasztalatok és javaslatok a Honvédelmi ismeretek c. tantárgy oktatására748
Dr. Szepes Lajos: Főiskolásaink testkulturáltsága296
Dr. Szoboszlay Sándor:
Kolozsvári Mária: Az V. éves orvostanhallgatók oktatással kapcsolatos elvárásainak kérdőíves vizsgálata755
Dr. Szodoray Lajos: Az orvosnevelés időszerű kérdései342
Dr. Szücs István: Az újrendszerű jogászképzés212
Dr. Takács Lajos: Az oktatási munka tökéletesítéséért298
Takátsy Tibor: Programozott oktatási kísérlet az agrárműszaki felsőoktatásban668
Tar Sándor: Az oktató- és nevelőmunka tapasztalatai a Nehézipari Műszaki Egyetemen100
Dr. Tatár Béla: A szovjet részképzés szerepe az orosz szakos hallgatók tanulmányaiban595
Dr. Tóth Lászlóné: Az oktatási reform és a nevelés összefüggései611
Dr. Tóth Pál: A tudományos diákkör és a tudományos szakmai szervezetek546
Vágó Árpád:
Simon Tibor:
Vesztergom János: Vizsgáztató módszerek összehasonlító értékelése359
Vesztergom János:
Simon Tibor:
Vágó Árpád: Vizsgáztató módszerek összhasonlító értékelése359
Vörös György:
Dobó Géza: Teljesítményértékelés a tanárképző főiskolákon301
Dr. Weber Ottó: A honvédelmi ismeretek oktatása tudomány- és műszaki egyetemeinken745
Felsőoktatási intézményeink életéből
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1971/72. tanévben (I-II.)683
Kinevezések686
Dr. Ackermann László:
Dr. Sütő József: A Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológiai Tanszékének 100 éve496
Dr. Berczik Árpád: A húszéves Felsőoktatási Szemle jubileumi ünnepélye760
Dr. Hoóz István: Megkezdődött Pécsett is a közgazdászképzés628
Dr. Klement Tamás: Tanácskoztak az egyetemek és főiskolák vezetői57
Dr. Klement Tamás: Atomreaktor az oktatás szolgálatában569
Dr. Martonyi János: A szegedi egyetemi oktatás megindulásának félszázados jubileuma762
Dr. Nagy Andor: A pedagógusjelöltek jubileumi országos szakmai konferenciája - Eger, 1971.766
Dr. Németh József: A fejlődő országok mezőgazdasági szakembereinek hazai oktatása és továbbképzése160
Dr. Polinszky Károly: Az egyetemi Atomreaktor avatása567
Dr. Prieszter Szaniszló: Két évszázados egyetemünk Botanikus Kertje499
Rizner Dezsőné: Hogyan formálódik egy KISZ-alapszervezet közössége?366
Dr. Sütő József:
Dr. Ackermann László: A Budapesti Műszaki Egyetem Technológiai Tanszékének 100 éve496
Dr. Vuics Tibor: A tanszéki KISZ-alapszervezetek működése230
Dr. Zapp Erika: Együttműködési megállapodás a Budapesti Műszaki Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem két tanszéke között370
Vitafórum
Kulturális nevelés a felsőoktatásban
Dr. Bányai Györgyné61
Márk Bertalan63
Dr. Várnagy László - Dr. Fehér György115
Dr. Berencsi György117
Garami László120
Dr. Csanádi Gyula180
Bikics István182
Dr. Szentirmai László184
Dr. Koncz János239
Bereczki Sándor491
Bárdos György:
Herman János:
Ifj. Nosek János:
Kiss János: Reform vagy az oktatás forradalma?234
Dr. Bentzik Ferenc: A kémiatanárok szakmai továbbképzése409
Dr. Dobossy László: A kulturális nevelés távlatai572
Dr. Pálfalvi Aladárné:
Perczel Sándor: A kémiatanárok szakmódszertani továbbképzése635
Timár János: Mennyibe kerül a kulturális nevelés a felsőoktatási intézményekben311
Trencsényi László: Gondolatok a tanárképzés továbbfejlesztéséről313
Dr. Zalka András: Az oktatás korszerűsítése a gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán632
A felsőoktatás külföldön
A francia egyetemek - tegnap és ma689
Dr. Domonkos Imre: Művészeti nevelési világkongresszus Angliában és a pedagógusképzés638
Dr. Füle Sándor: Pedagógusképzés Bulgáriában166
Dr. Hegedüs Gyuláné: Labormunka egy moszkvai idegennyelvi főiskolán373
M. Krugljanszkij: Tankönyvek kiadása a Szovjetunió felsőoktatásában162
Dr. Lantos Imre: Nemzetközi konferencia a jövő managementjéről247
Dr. Lipták Pál: Antropológiai kutatások Angliában637
Dr. Névai László: Jogi felsőoktatás Finnországban166
Dr. Széchy Éva: A képzés és a nevelés korszerűsítésének tapasztalatai a brit felsőoktatásban501
Dr. Tigyi András: Integrált oktatás az ankarai orvosi egyetemen506
Dr. Vörös László: Az orvosképzés alakulása Európában és az Amerikai Egyesült Államokban242
Vesztnyik Viszsej Skoli175
Vysoká Skola379
Szemle
A felsőoktatás és a könyv (Takács Vilmos)1319
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum felsőoktatási anyagából (Újczné Orbán Magda)123
Csát József - Héberger Károly - Pásztor Józsefné: Villamossági irodalomkutatás (Dr. Tóth Istvánné)319
Dávid András: Fejezetek a magyar délszláv művelődési és irodalmi kapcsolatok köréből (Fried István)317
Garami László: Ahogyan az egyetemi hallgatók látják (Hovanyecz László)703
Herczeg István: Parancsra tette? (Dr. Berczik Imre)188
Hodinka László - Károly Zsigmond - Végh Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája I. (Déri Miklósné)127
Lipták Pál: Embertan és emberszármazástan (Dr. Kiszely György)315
Molnár József: A magyar beszédhangok atlasza (Dr. Valaczkay László)252
Móra László: Varga József élete és munkássága (Dr. Szabadváry Ferenc)136
Pethő Zsigmond: Orosz nyelvi fonetikai gyakorlatok (Dr. Hajzer Lajos)250
Püsök Gyuláné - Rohla Mártonné: Társadalmi-gazdasági tudományok irodalomkutatása (Végh Ferenc)187
J. Szczepanski: A Felsőoktatás problémái és perspektívái Lengyelországban (Kiss Csaba)126
Turányi István: Állomási üzemtan (Dr. Kerkápoly Endre)700
Vörös Imre: Gépelemek I. (Nagy Géza)701
A felsőoktatás hírei
A Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont hírei (Dr. Jáki László)254
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik (Dr. Magyari Miklós)190
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1971. január-december Felsőoktatási Szemle 1971. január-december Felsőoktatási Szemle 1971. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba