820.341

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Agrárgazdaság, agrártársadalom, agrárpolitika

Tartalom

Dr. Kemenes Bélának, a József Attila Tudományegyetem rektorhelyettesének megnyitója11
Mezőgazdaságunk szocialista átalakulásának történelmi útja - társadalmi-gazdasági fejlődésének távlatai. A termelőszövetkezet-történetírás helyzete Magyarországon17
Orbán Sándor: A mezőgazdság szocialista átalakulásának évtizedei19
Nagy Lajos: A termelőszövetkezeti mozgalom társadalmi-gazdasági fejlődésének néhány elméleti kérdése29
Halász Péter: Termelőszövetkezet-történetírásunk helyzete45
A paraszti érdekviszonyok és érdekképviselet változásai a felszabadítást követő évtizedekben53
Somlyai Magda: Paraszti érdekvédelem Magyarország népi demokratikus fejlődésében55
Zsohár András: Érdekviszonyok, érdekképviselet és érdekegyeztetés a mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalomban65
Mezőgazdaságunk kollektivizálásának gazdasági-politikai feltételei, a szocialista átalakulás társadalmi hatása, nemzeti és nemzetközi jelentősége89
Sipos Miklós: Állami támogatás a termelőszövetkezetek megszilárdításának időszakában91
Czagány László: A termelés társadalmasításának sajátos útjai és formái a mezőgazdaság szövetkezeti szektorában103
Belényi Gyula: Kollektivizálás és településfejlesztés az 1950-es években115
Tamasi Mihály: Az árutermelő dolgozó parasztrétegek és a szocialista átalakulás127
Mészáros Rezső: A falusi népesség foglalkozási szerkezet-változásának néhány összefüggése a Dél-Alföldön139
Rudl József: A mezőgazdaság termelési szerkezetének átalakulása Csongrád megye tanyavilágában147
Váczy Mária: A magyar élelmiszergazdaság helyzete nemzetközi összehasonlításban163
A tanyás gazdálkodás kialakulásától a szocialista mezőgazdasági nagyüzem megteremtéséig (fejezetek Szeged mezőgazdaságának történetéből)177
Rákos István: A szegedi tanyás gazdálkodás kialakulása179
Szántó Imre: A mezőgazdasági termelés fejlődése Szegeden193
Juhász Antal: Szeged város agrárpolitikája és annak következményei 1850 és 1914 között205
Hegyi András: Szeged mezőgazdasága a második világháború idején217
Szabó István: A földreform Szegeden229
Fórizs Sándor: A szocialista mezőgazdaság fejlődése Szegeden (1960-1980)253
Mozaikok Csongrád megye agrármúltjából. Az agráregyészségügy fejlődése269
Balázs György: A kubikusok gazdasági, szociális helyzete Csongrád megyében a Horty-korszakban (1920-1944)271
Wiegand Gyula: A termelőszövetkezeti gazdálkodás megszilárdulása a szegedi járásban291
Szabó János: Az állatorvoslás története Csongrád megyében (1744-1983)303
A tőkés agrárátalakulás lenini elméletének időszerűsége317
Tímár Lajos: A tőkés agrárfeljődés tipizálásánk néhány problémája319
Hegyi András: A szerkesztő utószava331
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Agrárgazdaság, agrártársadalom, agrárpolitika Agrárgazdaság, agrártársadalom, agrárpolitika

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.680 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba