A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1980. január-december I-III.

Budapest Műszaki Egyetem időszaki kiadványa - 1-6. szám

Tartalom

I. szám
Dr. Polinszky Károly: Alapvető a köznevelési rendszer fejlesztése (Hozzászólás a kongresszusi irányelvekhez)3
Thernesz Vilmos: A Budapesti Műszaki Egyetem oktatónevelő munkája fejlesztésének néhány kérdéséről9
Főcze Lajos: A munkavédelemről szóló rendeletről22
Dr. Orosz Zoltán - Somogyvári Istvánné: A Budapesti Műszaki Egyetem munkavédelmi helyzete32
Dr. Vasvári Ferenc - Dr. Juhász Károly: Az egyetemi munkavédelmi oktatás a felelős üzemi vezetésre felkészítés szerves része71
Köszöntjük a "Munkavédelmi Tanulmányokat"90
Dr. Virágh Elemér: A személyi dozimetria fontosabb mérési módszere (A Budapesti Műszaki Egyetem Tanreaktora egyik sugárvédelemmel összefüggű előadása) II.91
Dr. Almásy György: Tanárképző főiskolai hallgatók néhány mentálhigiénás problémájáról (A lelki egyensúly hiánya, az önállósulás akadályai, a szorongás, az akaratgyengeség, stb) II.123
Tájékoztató: a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság tudományos vándorgyűléséről148
Dr. Budavári Éva - Dr. Sawinsky Antal: Egészségvédelmi ismeretek a mezőgazdasági főiskolai oktatásban149
Köszöntjük az "Üzemi baleseti okkutatás, statisztika" című kiadványt162
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézetének közleményei
Dr. Udvar László: Fialka Géza: A 10 éves mezőgazdasági munkavédelmi kutatás eredményei163
A Szakszervezetek Országos Tanácsa Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézetének Jubileumi ülése a Magyar Tudományos Akadémián:
Hirsch Lajos: A munkavédelmi műszaki kutatás perspektívája, az integrált kutatás és a szervezett információáramlás187
M. E. Cuckov: A Szakszervezetek Össz-Szövetségi Központi Tanácsa Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézeteinek szerepe és feladatai az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtésében a termelés területén193
Dr. Horst Rehtanz: A munkavédelmi szabályozás rendszere az NDK-ban, elképzelések az e téren történő nemzetközi együttműködés továbbfejlesztésére194
Wolfgand HusteR: A CIS tevékenysége, országos központjainak szerepe, jövőbeni perspektívái196
Dr. Manfred Hagenkötter: A Szövetségi Munkavédelmi és Balesetkutatási Intézet feladatai és tevékenysége197
A következő szám tartalmából198
Könyvismertetés
Dr. Sidó Ferenc: A sebesség és autóvezetés gyakorlatában199
E szám szerzői, e szám lektorai205
Tartalomjegyzék (idegen nyelvű fordítások)206
II. szám
Haubert Gábor: Munkavédelmi szabványosítás - munkavédelmi oktatás3
Dr. Róna Borbála: A szakmunkásképző tanműhelyek munkavédelmi, higiénás helyzete I.16
Dr. Bálint István: A mentálhigiéne helye és szerepe a munkavédelemben37
Dr. Irk Ferenc: A kirminológiai okfeltárás és a szakértői eljárás néhány további lehetősége az üzemi baleseteknél51
Dr. Dugár Árpád: Egységes rendszerben a munkáltatói kártérítési kötelezettségre vonatkozó jogszabályok (A munkaadói felelősség üzemi baleset, ill. foglalkozási megbetegedés esetén)57
Dr. Gulácsi Lajos: A munkabiztonság, mint az egyik legfontosabb szociológiai tényező (A munka humanizációja, a szociális tervezés, kártérítés és rehabilitáció)85
Bruszt Róbert: Modellmódszer-Ergonómia-Munkavédelem117
Munkavédelem és Közlekedésbiztonság:
Füzy Lőrinc: A járművekkel kapcsolatos közlekedési és üzemi balesetek megelőzéséről (Hatékonyabb együttműködést a munkavédelem és a közlekedésbiztonság területein) I.137
Szakszervezetek Országos Tanácsa Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet (1954-1979)
Jubileumi tudományos ülés a Magyar Tudományos Akadémián
Rudnay GYula: Záró értékelés a jubileumi rendezvényekről157
A következő szám tartalmából168
Függelék
A Minisztertanács 47/1979. /XI. 30/ számú rendelete a munkavédelemről169
Az oktatási miniszter 101/1980./M.K.4./OM. számú utasítása a munkavédelmi tevékenység fejlesztéséről203
E szám szerzői, e szám lektorai208
Tartalomjegyzék (idegen nyelvű fordítások)209
III. szám
A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusa3
A felsőoktatási intézmények országos tanácskozása a Minisztertanács munkavédelmi rendeletével kapcsolatban11
Török Dezső: A Minisztertanács munkavédelmi rendelete és a felsőoktatás13
Balaton Gyula: Az egyetemek és főiskolák feladatai a munkavédelem újraszabályozásának végrehajtásával kapcsolatosan20
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézetének közleményei:
Dr. Udvari László: Mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti munkavédelmi kutatások VI. 5 éves terve29
Zacernij V. V.: A munkavédelem oktatása a Szovjetunió felsőoktatási intézményeiben39
Dr. Bugyi Balázs: A foglalkozási ártalmak és megelőzésük oktatása 1834 és 1852 között a Sárgapataki Akadémián48
Dr. Róna Borbála: A szakmunkásképző tanműhelyek munkavédelmi, hígiénés helyzete II.79
Dr. Pajor Géza: Népművelés és könyvtáros szakaszos tanárképző főiskolai hallgatók egészség- és munkavédelmi oktatása115
Gaszner József: Az építőipari halálos üzemi balesetek munkavédelmi oktatásban felhasználható tapasztalatai139
Faragó Jenő: A megelőző biztonságtechnikai tevékenység néhány elvi és gyakorlati problémája163
Dr. Balogh Imre: Néhány gondolat a nehézipari tűzvédelmi oktatás-képzés helyzetéről és felsőoktatási kapcsolatairól179
Munkavédelem és Közlekedésbiztonság:
Füzy Lőrinc: A járművekkel kapcsolatos közlekedési és üzemi balesetek megelőzéséről (Hatékonyabb együttműködést a munkavédelem és a közlekedésbiztonság területein) II.193
E szám szerzői, e szám lektorai210
Tartalomjegyzék (idegen nyelvű fordítások)211
IV. szám
Munkavédelem - Közelekedésbiztonság:
A közlekedési ismeretek oktatása terén kiváló munkát végzők kitűntetése a Pedagógus Nap alkalmából
Dr. Polinszky Károly: A tanulóifjúság közlekedési neveléséért3
Somogyvári Istvánné: A munkavédelemről szóló minisztertanácsi rendelet végrehajtása a Budapesti Műszaki Egyetemen9
Tkacsuk K. N. - Zacarnij V. V.: Munkavédelmi szakmérnök képzés a Kievi Műszaki Egyetemen34
Rudnay Gyula: Audiovizuális eszközök a munkavédelmi oktatásban I46
Regolics István: Az építőipar 1979. évi munkavédelmi helyzete65
Dr. Balogh Imre: A szabadban telepített technológiai berendezések tűz- és robbanásveszélyei82
Pogány Gyula: A hordozható biztonságtechnikai műszerek használatának tapasztalatai a Dunai Kőolajipari Vállalatnál101
Faragó Jenő: Mérgező vegyi anyagok alkalmazásának munkavédelmi problémái117
Dr. Dugár Árpád: Huszonhárom jogeset a munkáltatói kártérítés témaköréből (Esettanulmányok a tényállás téves, ill. helyes megítéléséről)129
Szabó Antal: Piktogram javaslatok a munkavédelmi tevékenység jelképes ábrázolására149
Pohl Jeromos: A munkavédelemmel kapcsolatos ETO-számok és javaslat munkavédelmi rubrikátorra (Különös tekintettel az oktatási feladatokra)155
Szakszervezetek Országos Tanácsa, Munkavédelmi Továbbképző Intézet közleményei:
Megvédett munkavédelmi szakrmérnöki diplomatervek179
Könyvismertetés
Gázpalackkezelők vizsgakönyve193
E szám szerzői, e szám lektorai201
Tartalomjegyzék (idegen nyelvű fordítások)202
V. szám
Dr. Bugyi Balázs: Foglalkozási ártalmak a reformkorban a korabeli szakirodalom tükrében3
In memoriam... - Dr. Róna Borbála21
Dr. Róna Borbála - Dr. Szabó Pál: A psychovegetatív dysreguletio, mint fiatalkori mentálhygiénés probléma27
Olvastuk... "A gyógyszerezések"66
Közlési feltételek68
Dr. Nikodemusz István: Foglalkozási ártalmak orvosi laboratóriumokban (Az ártalmak elleni védekezés és az oktatás jelentősége)69
Dr. Benhardt György: Biztonságtechnikai állapot rendszerek elemzése, különös tekintettel a rakodási-szállítási-tárolási folyamatokra I87
Dr. Balogh Imre: Nehézipari tüzek, robbanások esettanulmányainak a felsőoktatásban hasznosítható tapasztalatai103
Dr. Váró György: A biztonságtechnikai és a munkakörülményeket meghatározó tényezők mérése és vizsgálata127
Dr. Dugár Árpád: Huszonhárom jogeset a munkáltatói kártérítés témaköréből (Esettanulmányok a tényállás téves, illetve helyes megítéléséről) II.140
Olvastuk... "A megelőzés"161
Rudnay Gyula: Audiovizuális eszközök a munkavédelmi oktatásban II.163
Közlési feltételek184
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézetének közleményei:
Dr. Spellenberg Sándor - Dr. Török Szabolcs: Egyes egyéni zajvédelmi eszközök audiológiai vizsgálatának tapasztalatai185
E szám szerzői, e szám lektorai210
Tartalomjegyzék (idegen nyelvű fordítások)211
VI. szám
Főcze Lajos: A munkavédelem időszerű kérdései, különös tekintettel a VI. ötéves tervre3
Dr. Virágh Elemér: Sugárvédelmi mérések a Budapesti Műszaki Egyetem Tanreaktorában a rekonstrukció végrehajtása utáni kísérleti időszakban9
Közlési feltételk36
Olvastuk: Lehet csöndesebben37
Dévai Ferenc: A zajártalom megelőzése az oktatási intézményekben39
Dr. Bernhardt György: Biztonságtechnikai állapot rendsezrek elemzése, különös tekintettel a rakodási-szállítási-tárolási folyamatokra II.69
Köszöntjük a "Munkavédelmi Füzetek"-et!96
Dr. Balogh Imre: A Czechowice-i katasztrófa (Kőolajtartályokban keletkezett súlyos tűz- és robbanás)100
Dr. Váró GYörgy: A karbantartás munkavédelmi követelményei128
Péterfy Lajos - Pogány Miklós: A vegyi laboratóriumi munkavégzés biztonságtechnikája140
A munkavédelmi járőrverseny, mint a gyakorlati oktatás egyik módszere165
A nemzetközi munkaügyi szervezet első igazgatója: a pedagógus Albert Thomas178
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézetének közleményei:
Dr. Pék Lajos: Az épületek padozatainak csúszósság szempontjából történő helyszíni és laboratóriumi vizsgálata183
Munkavédelem - Közlekedésbiztonság:
Boross József: Közlekedésbiztonság a bélyegeken199
A Gépipari Tudományos Egyesület Munkavédelmi Szakosztályának közleményei:
A Gépipari Tudományos Egyesület Munkavédelmi Szakosztálya 1980. szeptember 22.én tartotta vezetőségválasztó taggyűlését203
E szám szerzői, e szám lektorai214
Tartalomjegyzék (idegen nyelvű fordítások)215
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1980. január-december I-III. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1980. január-december I-III. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1980. január-december I-III.
Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba