Állatvilág témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Technika 1939. január-december

A magyar mérnökök lapja/XX. évfolyam 1-10. szám

Tartalom

Műszaki, természettudományi, közgazdasági értekezések.
Dr. Balló Alfréd: Járómü javítóüzem racionalizálása 18
Bercsi József: A nyersolaj feldolgozása krakkolással 35
Biacs Nándor: Kis transzformátorok egyszerűsített méretezése 339
Dr. Bognár Aurél: Nemkopogó benzinek 45
Dr. Brandenstein Béla báró: Technika és erkölcs 261
Csányi Károly: Steindl Imre emlékezete 365
Csát Géza: Tata nevezetesebb barokk építészeti alkotásai 326, 344
Építészeti tanulmányút a visszacsatolt Felvidéken 291, 329
Farkas Imre: A városok ivóvíz ellátása 220
Gállik István dr. h. c.: A vasszerkezetek méretezése szempontjából fontosabb kihajlási kérdések megvilágítása 96, 265, 311
Gloetzer József: A gázszállítás költsége 305
Gohér Mihály vitéz: Dr. h. c. Bláthy Ottó Titusz 347
Gosztonyi Gyula: A mánfai templom 236
Gyengö Tibor: Néhány épületszerkezeti megoldás a Fővárosi Közmunkák Tanácsa új székházának építésénél 127
Harkányi János: Hídépítések a budapest—gráci állami közúton 6
Jendrassik György: Hozzászólás Schimanek Emil „Mit várhatunk a gázturbinától" című tanulmányához 246
Keönch László: Szerszámgépek pontossági vizsgálata 279
Kócziány Lajos: Uj pályaburkolat-rendszer nagyforgalmú vasszerkezetű hidakra 142
Dr. Kotsis Endre: Benkepatonyi Nagy Károly 146
Dr. Kotsis Iván: A Műegyetem Aerodynamikai Intézete 284
Krén Ferenc: A növeszthető ház 73
Kunder Antal: Időszerű ipari és külkereskedelmi kérdések 125
Lechner Egon: A csavarmenetek nemzetközi türésezésének mai állása 62
Lechner Egon: A hasított hüvely mint gépelem 380
Lehel Győző: Vasúti motorkocsikban használatos sebességváltó rendszerek 83
Lux Géza: Műemléki séta a Csallóközben 378
Mangel János: Új építészet Észt- és Finnországban 362, 384
Markovits Árpád József: Az ásványolaj krakkolás fejlődésének irányelvei 205
Menyhárd István: Az újjáépített jászberényi Zagyva-híd 222
Műegyetem Épülettervezési tanszék feladat gyüjtemenye: 23, 57, 92, 147, 194, 229, 296, 354, 391
Műegyetem Középkori építészeti tanszékének közleményei: Építészhallgatóink középkori építészeti felvételei az 1938/39. tanévben:
Karcsa: református templom 27
Ócsa: református templom 51, 113, 151
Ráckeve: görög kel. szerb templom 199, 232
Műegyetem Közlekedési és vasútépítési szemináriumának közleményei:
A vasút nagyarányú fejlődése Törökországban 117
Kerékpárutak 235
A nagyvárosok közlekedése 367
A magán légi közlekedés 368
Műegyetem Mezőgazdasági Géptani és Chémiai Technológiai Intézeteinek közleményei:
A motorbenzin lepárlási görbéjének gyakorlati jelentősége 109, 139
Kísérletek a növényi olajok motorkenőanyagként való felhasználására 356
Nemes Tihamér: A csoport-sebesség 47
Padányi Gulyás Jenő: Mai magyar építés 2
Papp Rémig: A budapesti északi kikötő terve 188
Pattantyús Á. Géza dr.: A Technika XX. évfolyama 1
Pattantyús Á. Géza dr.: Az anyag-szállítás üzemtana 369
Sailer Géza dr.: Anyagminőségi kérdések az acéliparban 387
Sándy Gyula: Evangélikus templomok 135, 182
Schimanek Emil: Mit várhatunk a gőzturbinától? 161
Schimanek Emil: Ellenválasz 248
SchmidI Ferenc: Sokgyermekes családok háza Székesfehérváron 192
Schrodt István: Folyadékáramlás keskeny és hosszú egyenlőszárú trapézkeresztmetszetű csőben 70
Solyóm Barna Zoltán dr.: A kaucsuk és a gumi különleges tulajdonságai 240
Tóth Jenő: Az „M 24" nagyteljestményű túragép 81
Vágó Pál dr. techn. Literáti: Gőzturbinák stettini készültségben tartására vonatkozó vizsgálatok 131
Vankó Rezső: Munkagépek biztosítása túlterhelés ellen 350
Varga József dr.: A kémia és a nyersanyaggazdálkodás 337
Vidéky Emil dr. techn.: Fogazáshelyesbítő rendszerek összehasonlítása 213
Whitehead Harold: Az ipari és kereskedelmi vállalatok igazgatása ' 37
Könyvismertetés.
A Magyar Racionalizálási Bizottság kiadványai 8—15. füzet 120
A Magyar Posta könyvei: 1. sz. Elmélet-gyakorlat 120
A Műegyetem Bánya- és Kohómérnöki osztályának közleményei 76, 252
Barta József: Az egyenletesen feszített és tetszőlegesen megterhelt lemezről 252
Bartucz Lajos: A magyar ember 208
Beyer, dr. Rudolf: Zur Synthese ebener und räumlichen Kurbeltriebe 207
Brinkmann Rudolf: Wirtschaftspolitik aus Nationalsozialistischem Kraftquell 254
Brandenburger Kurt: Die Kunststoffauswahl 121
Ifj. Cserépy István: Angol mérnöki és építészeti szótár 298
Dobó László: Az egyéni háztartások melegszükségletének gazdaságos ellátása korszerű gáztüzelő berendezésekkel 336
Feketekuty Béla dr., vitéz: Uj magyar korszak előtt 336
Fischer Dr. Oskar: Vorgänge und Festigkeiten beimHartlöten 335
Flessner, dr. Vollmar: Rasse und Politik im Staatsbürgerrecht 335
Flügel, Prof. Dr. Ing. Gustav: Berechnung von Strahlapparaten 395
Focke H.: Neue Wege der Flugtechnik 122
Freeman Henry G.: Das Englische Fachwort 207
Fritz Willi: Milchwirtschaft und Technik 122
Füchtbauer, Heinrich Ritter von: Georg Simon Ohm 253
Gallos József: A repülő-bombák 157
Gerey László: Beszámoló a békéscsabai Villamosmü 1938. évi működéséről 253
Hazay István dr. techn.: Kiegyenlítő számítás a geodéziai gyakorlatban 42
Hidrológiai Közlöny 77
Hofer, Dr.-lng. Karl: Über das Tonisator-Verfahren 254
Hugonnai Kálmán dr., gróf: Gép- és fémipari zsebkönyv 119
Jesch László: A Budapesti Magy. Kir. Állami Felsőipariskola Emlékkönyve 355
Jung P.: Les Travaux d'Extension du Port de Dunkerque 208
Kacsóh Bálint: Az árellenőrzés jogszabályai 335
Karlson Paul: A gépmadár 254
Kiss Tibor dr.: A bérházépítés története 157
Krüger, Prof. dr. Karl: Südafrika 122
Langen G. A.: Kanada 121
Lósy-Schmidt Ede dr.: A műszaki muzeális ügy fejlődése hazánkban és a magyar műszaki múzeum 76
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet: A vegyészmérnök szerepe a mezőgazdaságban 364
M. Kir. Országos Öntözésügyi Hivatal 1938. évi jelentése 119
Magyar Országos Szabványok 31—32. füzete 121
Magyar Városok Statisztikai évkönyve 121
Matschoss, Conrad: Technikgeschichte 208
Medvey Lajos: Vezető Budapest szobrai megtekintéséhez 75
Miall Stephen és Miall Lawrence Mackenzie: Anyag és Élet 335
Modrovich Károly: A meíegvízfütőberendezések működése 119
Möller Károly dr.: A mai technika 364
Nagel Roland: Entstaubungs- und Lüftungsfragen in der Werkstatt 254
Némák Béla: Elektrotechnika 395
Ozoróczy Ervin dr., Tátray István dr. és Kovách Elemér vitéz: Tagosítás és egyéb birtokrendezések 42
Papst, dr. Franz és Vieweg, dr. Richard: Die Kunsttoffe 121
Paech A.: Das deutsche Schrifttum über Vorrichtungen 254
Pálinkás1 András: Hazai nyersanyagaink és a magyar ipar 298
Paul, dr. Otto Ernst és Claussen, dr. Wilhelm: Grossdeutschland und die Welt 299
Pechartscheck K.: Neugestaltung der Indusfriestatistik 208
Pintér Jenő: Magyar nyelvvédő könyv 209
Plank Dr.-Ing. R.: Amerikanische Kältetechnik 255
Rado& Jenő: Magyar kastélyok 364
Réthly Antal dr.: A légkör 335
Ritter, Dr.-Ing. Carl: Fliissigkeitspumpen 77
Rumpf, Dr.-Ing. Reibung und Temperaturverlauf im Gleitlager 77
Sipos Sándor dr.: Adalékok Magyarország külkereskedelmi kapcsolatainak vizsgálatához 335
Szádeczky-Kardoss dr. E. v.: Geologie der rumpfungarländischen kleinen Tiefebene mit Berücksichtigung der Donaugoldfrage 395
Szily József dr.: A vízépítési laboratórium és a modellkísérletezés 335
Traeg Fritz: Fettschmierung 121
Uhink Werner: Zeit und Zeitmessen 335
Uj magyar építőművészet 120
Vágó József: Budapest művészi újjáépítése 120
V. D. I.: Arbeitsmappe des Heizungsingenieurs 253
V. D. I.: Betriebtechnische Sammelmappe 1 208
V. D. I.: Bücher der Anstrichtechnik 77
V. D. I. Jahrbuch 1939 209
V. D. I.: Klimatechnik 395
V. D. I.: Reibung und Verschleiss 364
V. D. I.: Vorträge der Haupversammlung 1938. der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde 158
V. D. I.: Werkstoff Magnesium 255
Vick, Dr.-Ing. Fridrich: Einfluss des tropischen Klimas auf Gestaltung und Konstruktion der Gebäude 77
Vízügyi Közlemények 3. sz 120
Vojcsik Lipót: Alföldünk ivóvízellátása 336
Wiedenfeld Kurt: Die Eisenbahn im Wirtschaftsleben 254
Wodetzky József dr.: A csillagos ég 157
Zajec, dr. Boris: Jugoslavien 207
Zenneck J.: Georg Simon Ohm 364
Ylinen Arvo: Die Knickfestigkeit eines zentrisch gedrückten geraden Stabes im elastischen und unelastischen Bereich 77
Hírek.
A Budapesti Mérnöki Kamara pályázati hirdetménye a Horthy Miklós kollégiumi alapítványi helyeire 245
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Vízépítési Szakosztályának műszaki irodalmi pályázata 247
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ösztöndíj-pályázata 336
Budapest Székesfőváros Vízmüveinek munkálatai 181
Budapest Székesfőváros Vízmüveinek pályázata 249
Budapest Székesfőváros Vízművei pályázatának módosítása 264
Mezőgazdasági iparok VI. Nemzetközi Technikai és Kémiai Kongresszusa 117
Műegyetemünk új tanárai: Liska József dr., Arvé Károly 310
Nemzetközi híd- és magasépítési nagygyűlés 50
Soproni Nyári Egyetem 187, 250
Technikus tanulmányút Németországba 239
Folyóiratszemle.
A 42, 78, 122, 158, 255, 298. oldalon.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem