1.038.627

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szarvasmarha, juh, ló

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Mezőgazda Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 592 oldal
Sorozatcím: Állattenyésztés
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9239-46-1
Megjegyzés: Fekete-fehér, színes fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

SZARVASMARHA - TENYÉSZTÉS (Dr. Stefler József - Dr. Holló István - Dr. Iváncsics János - Dr. Dohy János - Dr. Boda Imre - Dr. Bodó Imre - Dr. Nagy Nándor)
A szarvasmarha - tenyésztés jelentősége, fejlesztésének lehetőségei hazánkban17
A szarvasmarhatermékek iránti piaci igények17
A szarvasmarha-tenyésztés adottságai21
Takarmánytermesztési adottságaink21
Állatállományunk szerkezeti összetétele27
A szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésének közgazdasági összefüggései28
Szarvasmarha-tenyésztésünk főbb jellemzői31
A szarvasmarha biológiai sajátosságai34
A szarvasmarha származása és domesztikációja34
A szarvasmarha külső testalakulásának megítélése38
A küllemi bírálat célja és jelentősége38
A küllem és a termelőképesség összefüggése39
A küllemi bírálat alapelvei41
A szervezet egészének bírálata41
A típus megítélése a szarvasmarha-tenyésztésben45
A kültakaró és a testtájak a különböző hasznosítási típusokban46
Küllemi bírálati rendszerek54
A szarvasmarha értékmérő tulajdonságai59
Termelő (primer) értékmérő tulajdonságok62
Tejtermelő képesség62
Hústermelő képesség72
Egyéb (szekunder) tulajdonságok78
Ellenálló képessség, hasznos élettartam78
Termékenység, szaporaság79
Növekedési erély, koraérés84
Tömegtakarmány-fogyasztó képesség, takarmányértékesítő képesség, étkesség (legelőkészség)85
Vérmérséklet, természet, rossz szokások, viselkedési tulajdonságok87
Kvalitatív tulajdonságok88
Szarvasmarhafajták94
Magyar fajták94
Kettős hasznosítású fajták96
Tejtermelő fajták100
Húsmarhafajták103
Kis testű húsfajták104
Közepes testű húsfajták105
Nagy testű húsfajták106
Egyéb húsfajták108
A szarvasmarha nemesítése110
Törzskönyvi ellenőrzés111
A szarvasmarha megjelölése és nyilvántartásba vétele111
A teljesítmények vizsgálata és az adatok feldolgozása113
A szarvasmarha törzskönyvezése114
A tenyészcél meghatározása115
A tenyészcél meghatározásának alapelvei115
A tenyészcél és a környezet118
A tenyészcél meghatározása különböző hasznosítású típusokban119
A szarvasmarha tenyészértékbecslése és tenyészkiválasztása123
Általános alapelvek123
A tenyészbikák ivadékvizsgálata125
A tehenek és bikák tenyészértékbecslésének integrálása132
A hústermelő képesség átörökítésének vizsgálata135
Genetikai terheltségek, markerek és lettani mutatók vizsgálata138
A tenyészértékek nemzetközi összehasonlítása és hasznosítása139
Tenyésztési (párosítási) módszerek a szarvasmarha-tenyésztésben143
A szarvasmarha faji sajátosságai és a tenyésztési módszerek alkalmazhatósága143
Fajtatiszta tenyésztés144
Keresztezés148
A szarvasmarha nemesítésének szervezeti keretei154
A tejelőtehén-tartás technológiája157
A technológia megválasztásának szempontjai157
A tejelő tehenek szaporítása159
Az ivarzás159
A termékenyítés161
A vemhesség megállapítása162
Elapasztás, előkészítés az ellésre162
Az ellés163
Az újszülött borjú ápolása165
A tejelő tehenek takarmányozása165
Táplálóanyag-szükséglet165
A takarmányadagok összeállításának alapelvei168
Kettős hasznosítású tehenek takarmányozása169
Nagy termelésű tehenek takarmányozása171
Takarmányozási rendszerek174
A tejelő tehenek tartástechnológiája176
Kötött tehéntartás177
Kötetlen tehéntartás180
A nem termelő tehénállomány elhelyezése183
Szárazonálló tehenek istállója183
Elletőistálló184
Beteg- és elkülönítőistálló184
A fejés technológiája185
A kézi fejés185
A gépi fejés185
A gépi fejés munkaműveletei186
A higiénikus fejés követelményei189
A higiénikus tejnyerés személyi feltételei190
A higiénikus tejnyerés tárgyi feltételei190
Fejés kötött tartásban191
Sajtáros fejőgépek191
Tankkocsis fejőberendezések192
Tejvezetékes fejőberendezések192
Fejés kötetlen tartási rendszerben192
Stabil padozatú fejőházi fejőberendezések194
Mobil (mozgó ) padozatú fejőházi fejőberendezések195
A borjúnevelés technológiája197
Itatásos borjúnevelés198
A borjú takarmányozása198
Az itatásos borjak elhelyezése212
A borjú ápolása223
A tenyészüsző-nevelés technológiája225
A tenyészüsző-nevelés célja225
A tenyészüsző-nevelési technológia megválasztásának irányelvei226
A tenyészüszők takarmányozása230
A tenyészüszők táplálóanyag-szükséglete230
A tenyészüszők takarmányozása az egyes életszakaszokban232
A legeltetés megszervezése a tenyészüszőtartásban237
A tenyészüszők elhelyezése240
A tenyészüszők ápolása244
Állat-egészségügyi feladatok a tenyészüsző-nevelésben244
Munkaszervezés a növendéküsző-telepen245
Az üsző-előhasznosítás technológiája247
Tenyészbikák felnevelése és a kifejlett tenyészbikák tartása253
Általános alapelvek253
Tenyészbikajelöltek felnevelése STV-állomáson254
Tenyészbikajelöltek felnevelése a gazdaságban255
Kifejlett tenyészbikák takarmányozása és tartása256
A tenyészbikák használata257
A szarvasmarha-hizlalás technológiája258
A technológia megválasztását befolyásoló tényezők258
A hízó marhák takarmányozása261
A hízó marhák táplálóanyag-szükséglete261
Hizlalási módszerek264
Borjúhizlalás266
Baby-beef-hizlalás267
Növendékbika-hizlalás267
Tinóhizlalás273
Üszőhizlalás273
Selejt tehenek feljavítása273
Hozamfokozók a szarvasmarha-hizlalásban274
A hízó marhák elhelyezése275
Kötetlen rendszerű csoportos hízómarha-hizlalásban275
Istálló nélküli hízómarha-tartás282
Lekötéses rendszerű egyedi tartás283
Munkaszervezés a hízómarha-telepen284
Állat-egészségügyi feladatok a marhahizlalásban286
Vágómarhák szállítása287
Vágómarhák és a marhahús minősítése288
A húsmarhatartás technológiája290
A húsmarhatartás célja és főbb alapelvei290
A húsmarha szaporítása291
A húsmarha takarmányozása293
A húsmarha elhelyezése és gondozása297
Ajánlott irodalom301
JUHTENYÉSZTÉS (Dr. Veress László - Dr. Bedő Sándor - Dr. Lovas László - Dr. Mucsi Imre - Dr. Lengyel Attila - Dr. Zomborszky Zoltán)
A juhtenyésztés gazdasági jelentősége305
A világ juhtenyésztése305
A juhtenyésztés rövid története307
A juhtenyésztés hazai fejlődése és lehetőségei309
A juh biológiai sajátosságai és az ehhez kapcsolódó alapismeretek313
A házijuh eredete, háziasítása313
A juhok elnevezése kor és ivar szerint315
A juh külleme315
A küllemmel szemben támasztott követelmények315
A testméretek felvétele320
A juh életkorának meghatározása321
A juhok viselkedésének főbb jellemzői322
Értékmérő tulajdonságok328
A legfontosabb kvalitatív tulajdonságok328
A gyapjú színének öröklődése328
Immunogenetikai tulajdonságok329
Örökletes terheltségek331
Mennyiségi vagy kvantitatív tulajdonságok332
Az ún. általános értékmérők332
A juh gyapjútermelése337
A gyapjúismeret alapjai337
A gyapjútermelés értékmérői345
A hústermelés értékmérői347
Tejtermelés353
Gereznatermelés356
Juhfajták és -típusok358
Merinó fajtacsalád358
Posztógyapjasok359
Fésűsgyapjasok359
Húsmerinók361
Szapora merinók361
Magyar merinó362
Angol hosszúgyapjas fajták364
Jelentősebb húsjuhfajták365
Tejelő és szapora fajták367
Más kultúrfajták369
Őshonos hazai fajták370
A juh nemesítése372
Tenyésztési cél, hasznosítási irány, tenyésztési integráció372
Tenyészérték-becslési és szelekciós módszerek375
Tenyészértébecslés375
Tenyészértékbecslés (TÉB) saját teljesítmény alapján375
Tenyészértékbecslés az ősök termelése alapján376
Tenyészértékbecslés oldalági rokonok termelés alapján377
Ivadékvizsgálat378
A szelekció379
Hazai törzskönyvi ellenőrzés, törzskönyvezés381
Ivadékvizsgálat386
Törzskönyvi okmányok386
Tenyésztési program387
A juhtartás technológiája390
Épületek, eszközök, gépek és használatuk392
A legeltetés410
Anyajuhok tartása s takarmányozása413
Évi egyszeri elletés nyújtott szoptatással413
Évi egyszeri elletés fejéssel413
Sűrített elletés413
Anyajuhok takarmányozása414
A pároztatás és a kosok használata423
Mesterséges termékenyítés424
Báránynevelés428
Bárányhizlalás430
Növendéknevelés434
Betegségek elleni védekezés437
Ajánlott irodalom441
Felhasznált irodalom441
LÓTENYÉSZTÉS (Dr. Bodó Imre - Dr. Hecker Walter - Dr. Bucsy László - Dr. Mihók Sándor)
A lótenyésztés kultúrtörténete és gazdasági szerepe445
A ló szerepe az emberiség történetében445
A magyar lótenyésztés rövid története446
A magyar ló kora446
Az arab ló hatásának korszaka446
A spanyol ló divatja447
Az angol telivér korszaka447
Az állami ménesek szerepe448
A világ és hazánk lóállománya449
Biológiai sajátosságok452
A ló származása, evolúciója452
A ló rendszertani helye453
Rokon fajok455
A ló elnevezése ivar, kor és használat szerint456
A ló külleme457
Külső testalakulás457
A fej457
A nyak460
A mar461
A hát462
Az ágyék463
A far463
A farok464
A mellkas465
A has465
A lapocka465
A felkar465
Az alkar és a könyök466
A lábtő466
A szár466
A csüdízület466
A csüd467
A pata467
A felcomb és az alcomb467
A csánk467
Lábállás468
A testalakulás és -bírálat jelentősége a lóenyésztésben470
A ló általános bírálata471
A hátasló bírálata472
A ló mozgásának "mechanikája"472
Az igásló bírálata475
A küllemi bírálat gyakorlata475
A bírálóbizottság475
A terlület kijelölése476
A bemutatás és a bírálat476
A bírálat külsőségei477
A bírálati rendszer477
A testméretek482
A ló színe (nómenklatúra)485
Alapfogalmak485
A lószínek magyar elnevezési rendszere486
A jegyek488
A ló korának meghatározása490
A ló mozgása492
A jármódok493
A lépés493
Az ügetés494
A poroszkálás495
A vágta495
Az ugrás496
Az úszás498
Különleges jármódok498
Mozgáshibák498
A ló viselkedése499
A rossz szokások501
Értékmérő tulajdonságok503
Kvalitatív tulajdonságok503
A szín503
Az immungenetikai tulajdonságok505
Az örökletes terheltségek506
Néhány fontosabb genetikai terheltség507
Kvantitatív tulajdonságok509
A lófajták és -típus512
A fajtával szemben támasztott követelmények512
A lófajták csoportosítása512
Melegvérű lófajták513
Világfajták513
Az arab ló513
Az angol telivér514
Az ügetőlófajták515
A sportlófajták516
A magyar lófajták517
A kisbéri félvér517
A gidrán518
Furioso-North Star (= mezőhegyesi félvér)519
A nóniusz519
A lipicai520
A magyar félvér520
A hidegvérű lófajták521
A belga-ardenni ló 522
A magyar hidegvérű ló522
A muraközi ló522
A sodrott ló523
A pónifajták523
A shetland póni524
A welsh póni525
Egyéb, hazánkban kevésbé jelentős lófajták526
Nemesítési módszerek528
A tenyészcél megválasztása528
A ló használatának módjai529
A tenyésztési, nemesítési módszerek532
A fajtatiszta tenyésztés532
A keresztezés533
A galoppversenyelovak tenyésztése534
Az ügetőlovak tenyésztése535
A sportlovak nemesítése535
A fogatlovak nemesítése536
Egyéb irányú nemesítési munka537
Törzskönyvezés537
A lótenyésztés technológiai elemei541
Teendők a nemesítés területén541
A tenyészegyedek kiválasztása541
A párosítás542
Egyéb teendők a tenyésztés, nemesítés terén542
A ló takarmányozása544
A ló táplálkozási sajátságai544
A tenyészkanca takarmányozása545
A tenyészmén takarmányozása545
A szopós csikók takarmányozása546
A különböző korú csikók takarmányozása546
A használati lovak takarmányozása547
A hátaslovak takarmányozása547
A versenylovak és a nagy teljesítményű sportlovak takarmányozása547
A hízó ló takarmányozása548
A lovak ápolása549
A pata ápolása551
Patkolás551
A ló elhelyezése552
A ló használata során alkalmazott főbb eszközök554
Szerszámok554
Járművek560
Akadályok561
A ló egészségvédelme567
Betegségmegelőzés, elsősegélynyújtás567
Bánásmód a lóval, baleset-elhárítási szempontok568
A ló szaporítása570
A kanca ivari működésének szakaszai570
Az ivarzást befolyásoló tényezők571
Ivarérés, tenyészérés, tenyésztésbevétel571
A próbamén, próbáltatás572
A fedeztetés573
Az egy ménhez beosztható kancák száma574
Az ellés574
A mesterséges termékenyítés575
Embrióátültetés576
A mének szaporodásbiológiája576
A szamár és az öszvér577
Ajánlott irodalom579
Felhasznált irodalom579
Tárgymutató581
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv