837.970

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Színezék kézikönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 526 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 30 555. Fekete-fehér ábrákkal.

Tartalom

Előszó3
Színtan (Berty Imre)19
A szín fogalma19
A fény20
A színes fény21
Az emberi szem21
A színlátás22
A színkeverés törvényei23
A szubtraktív színkeverés26
Színkeverés a gyakorlatban27
A színjellemzésről általában27
A fizikai színjellemzés28
Fotometriai alapfogalmak30
Normál fényforrások, fényenergia30
A megvilágított felületre vonatkozó mértékegységek32
A fotometria műszerei34
Színmérés, színmetrika34
A Nemzetközi Színmérő Rendszer36
A trikromatikus mérőszámok meghatározása38
A Helmholtz-féle színmérőszámok40
Az Ostwald-színrendszer40
Felsőfokú színmetrika43
Spektroszkópia (Huszár Jenő-Láng Lászó)44
Bevezetés44
A spektroszkópia módszerek helye a színezékvizsgálatok körében44
A spektroszkópiai módszerek teljesítőképessége46
Spektroszkópiai alapismeretek47
Fény-anyag kölcsönhatás, gerjesztési folyamatok47
Abszorpció-transzmisszió48
Reflexió-fényszórás49
Lumineszcencia51
Jelölések, ábrázolási módok51
Mérőműszerek, mérési módszerek52
Koloriméterek, fotométerek53
Spektrofotométerek58
Mérési pontosság. Differenciál-spektrofotometria61
Szín és szerkezet65
Elektronszínkép, kromoforok, konjugáció65
Rezgési színkép, jellegezetes frekvenciák67
Izolált színezékek spektroszkópiai vizsgálata, mennyiségi elemzés68
Egykomponensű rendszerek mennyiségi elemzése oldatban69
Több komponensű rendszerek mennyiségi elemzése oldatban71
Színezett rendszerek spektroszkópiai vizsgálata74
Színezett rendszerek színképének vizsgálata74
A színezett rendszer komponenseinek szerepe az optikai viszonyok alakulásában93
Színezett rendszerek alaptípusai95
A vizsgált rendszer felépítése és az alkalmazható spektroszkópiai eljárások110
Irodalom111
Színezékek szerkezete (Dr. Péter Ferenc)113
Nitro- és nitrozoszínezékek113
Azoszínezékek114
Azoszínezékek jelzése116
Monoazoszínezékek118
Primer diszazoszínezékek119
Primér diszazoszínezékek119
Szekunder diszazoszínezékek119
Trisz,- tetrakisz- és poliazoszínezékek120
Pirazolonszínezékek121
Szálon fejlesztett színezékek122
Kapcsol - (alapozó) komponensek122
Diazokomponensek124
Stabilizált diazóniumvegyületek és naftolszármazékok keverékei126
Naftol-antidiazo keverékek126
Naftol-diazo-amino keverékek126
Sztilbénszínezékek127
Di- és trifenil-metán-színezékek128
Dianminoszármazékok129
Triaminoszármazékok129
Trioxiszármazékok130
Xanténszínezékek131
Akridiszínezékek133
Kinolinszínezékek134
Metin- és polimetinszínezékek134
Azon- oxazin- és tiazinszínezékek135
Azin- (fenazin-) színezékek136
Oxiazinszínezéek138
Tiazinszínezékek138
Kénszínezékek139
Antrakinoszínezékek140
Pácszínezékek140
Savas színezékek140
Diszperziós színezékek141
Csávaszínezékek141
Indigoidszínezékek148
Indigószármazékok148
Tioindigó149
Tionindigószármazékok150
Ftálo-cianin-színezékek150
Fém-ftálo-cianinok151
Ftalogének154
Természetes színezőanyagok155
Oxidációs bázisok156
Szervetlen színezőanyagok156
Reaktív színezékek156
Színezékmolekula159
Híd a reaktív csoporthoz159
Reaktív csoport159
Fémkomplex színezékek160
O-Dihidroxi-származékok160
Aromás oxi-karbonsav származékok161
Ortoszbszitutulált azoszármazékok161
Nitroszármazékok163
Kéntartalmú színezékek164
Egyéb fémkomplex színezékek165
Egyéb színezékek166
Tiazonszínezékek166
Indamin- és Indofenol-színezékek166
Laktonszínezékek167
Amino-keton- és hidroxi-keton színezékek167
Irodalom167
Színezékek vizsgálata (Dr. Péter Ferenc-Karlené, Keszthely Anna)168
Színezékek vizsgálata kromatográfiás módszerrel168
Bevezetés168
A papírkromatográfia alkalmazási területe170
A színezékek összetételének vizsgálata170
Színezékek azonosítása171
Színezékek fényállóságának vizsgálata172
Színezékek szubsztantivitásának meghatározása172
A színezékek kihúzásának nyomonkövetése színezés közben172
Színezékek papírkoratográfiás vizsgálatának elvi kérdései (Dr. Bene Ernő)172
A megoszlásos kromatográfia173
Az adszorpciós kromatográfia173
Színezékek papírkrotaográfiás vizsgálatának gyakorlata174
A színezékoldat elkészítése174
A kromatografálópapír kiválasztása174
A futtatószerek kiválasztása174
Futtatási módszerek175
Különböző színezékcsoportok kromatografálása176
Vízben oldódó színezékek176
Vízben nem oldódó színezékek177
Színezékek poarográfiás és oszcillopolarográfiás vizsgálata178
Színezékek vizsgálata polarográfiás módszerrel178
Antrakinonalapú csávaszínezékek polarográfiás vizsgálata180
Trifenil-metán-színezékek polarográfiás vizsgálata185
Xantén-típusú fluteinszínezékek polarográfiás vizsgálata189
Azoszínezékek polarográfiás vizsgálata192
Indigoszól-típusú színezék-intermedierek polarográfiás vizsgálata195
Színezékek vizsgálata oszcillopolarográfiás módszerrel198
Színezékbázisok oszcillopolarográfiás meghatározása200
Naftol AS származékok oszcillopolarográfiás meghatározása207
Színezékek vizsgálata titrálással (Dr. Bene Ernő)211
Naftalok titrálása211
Titrálás titán-trikloriddal211
Titrálás bázikus színezékekkel212
Titrálás ionaktív segédanyagokkal212
Irodalom213
Színezékek a fotográfiai iparban (Berty Imre)214
Bevezetés214
A fotográfiai réteg214
Szenzibilizátorok215
A színérzékenyítés215
A szenzibilizátorok alkalmazása216
Cianinok217
Oxo- tio- és szelenocianinok221
Karbocianinok221
Di-, tri- stb. karbocianionok222
Merocianinok22
Fotográfiai színszűrők, szűrő és fényudvarmentesítő rétegek színezékei223
Színszűrők223
Fontosabb színszűrő színezékek225
A fotográfiai szűrőrétegek226
A fényudvar227
Színes fényképezés229
A színes fényképezésről általában229
A színes előhívás230
Kromogéphívásos színes fotoanyagok237
A színhívásos alapszínek tulajdonságai238
A színroncsoló eljárás240
Ezüstképek színezése242
Nem ezüstalapú fényérzékeny rétegek243
Diazotípia243
Zselatinrétegek képszerű cserzése245
Irodalom246
Színezékek az élelmiszer-, a tápszer- és a gyógyszeriparban247
(Dr. Törley Dezső-Dr. Nedelkovits János-Nuridsány János)247
A színezés célja247
A színezékkel szemben támasztott követelmények248
Biológiai szempontok249
Technológiai szempontok249
Hatósági előírások249
Az élelmiszer-, a tápszer- és a gyógyszeriparban engedélyezett és használatos színezékek249
Szintetikus úton előállított mesterséges szerves színezékek és lakkjaik249
Különleges célokra használható szintetikus mesterséges festékek és színezékek250
Szervetlen festékek250
Növényi és állati eredeű színezékek, ill. színezéktartalamú kivonatok251
Gyógyszerhatóanyagként használható színezékek252
A színezékek felhasználása253
Gyógyszercsoportok színezése254
Gyógyszerszínezés technológia255
Színezékek vizsgálata255
Elővizsgálat256
Kromatográfiás eljárás257
Színezéek a kozmetikai és háztartás-vegyiparban (Schernné dr. Bruzer Emília)261
Kozmetikai készítmények261
Fog- és szájápoló készítmények265
Ajakrúzsok266
Szemkozmetikai készítmények268
Púderek269
Arcrúzsok270
Kozmetikai krémek, emúlziók271
Arcvizek, arcszeszek, kölnivizek271
Körömlakkok272
Fürdőkészítmények273
Hajápoló készítmények274
Oxidációs kozmetikai színezékek274
Szappanok276
Mosószerek277
Háztartás-vegyipari termékek277
Cipőápolószerek277
Oldószeres cipőpaszták277
Emulziós cipőkrémek279
Nubuk-, antilop-, vászoncipő-ápoló készítmények279
Bőrolajok, bőrzsírok280
Padlóápolószerek280
Követelmények280
Színazonosság280
Összeférhetőség280
pH-állóság281
Hőállóság281
Fényállóság281
Fajsúly281
Szemcsefinomság282
Nedvességtartalom282
Víz- és olajoldhatatlanság282
Oldószer-oldhatatlanság282
Egyenletes színeloszlás283
Irodalom283
Tinták, jelzőfestékek, tusok (Dr. Chinorai Mária)284
Írótinták284
Csersavas tinták284
Analintinták286
Jelzőtinták287
Gumibélyegző-festékek287
Egyéb írófestékek és tinták288
Tusok289
Pigmentált tus289
Anilintus (transzparanstus)290
Vizsgálatok290
Szín és átütés vizsgálata291
Színezéképesség meghatározása291
Ellenálló képesség vizsgálata291
Vegyszerállóság vizsgálata292
Egyéb vizsgálatok292
Irodalom292
Színezékek a textiliparban (Dr. Péter Ferenc)293
Cellulózalapú szálasanyagok (pamut) színezése298
Direkt színezékek298
Csávaszínezékek303
Vízoldható csávaszínezékek307
Kénszínezékek308
Szálon fejlesztett azoszínezékek311
Reaktív színezékek313
Fehérjealapú szálasanyagok (gyapjú) színezése314
Savas színezékek314
Krómpácszínezékek318
Fémkomplex színezékek320
Reaktív színezékek322
Szálon fejlesztett azoszínezékek323
Csávaszínezékek323
Cellulóz- és fehérjealapú szálasanyagok keverékének színezése324
Egyfürdős eljárások324
Kétfürdős eljárások327
Utánkezelések327
Polamid szálak színezése328
Poliamid szálak tulajdonságai328
Poliamid szálak színezése328
Poliamid szálasanyagot tartalmazó keverékek színezése332
Poliészter szálak színezés336
Poliészter szálak tulajdonságai336
Poliészter szálak színezése336
Poliészter szálakat tartlamazó keverékek színezése343
Poli(akril-nitril) szálak színezése353
Poli-(akril-nitril) szálak tulajdonságai353
Poli(akril-nitrli) szálak színezése355
Poli(akril-nitril) szálat tartalmazó keverékek színezése361
Irodalom364
Egyéb színezések364
Fényképezés textíliákra (Mihalik Béla)364
Irodalom365
Textíliák kézi festése (Mihalik Béla)366
Irodalom366
Ojtott szálasanyagok színezése (Dr. Molnár István)367
Irodalom369
Textilanyagok színtartóssági vizisgálatai (Dr. Bene Ernő)369
Színezési-festési előiratok készítése, műszeres receptkészítés (Mihalik Béla)374
Irodalom377
Színezékek a bőriparban (Dr. Vágó György)378
Bevezetés378
A színezőanyagok rövid leírása379
Alapfestés anyagai379
Fedőfestés anyagai385
Bőrök színezésének elméleti kérdései387
Alapfestés387
Fedőfestés390
Műveletek és a gépi berendezések391
Alapfestés391
Fedőfestés392
Bőrfajták színezési technológiája393
Cipőfelsőbőrök (marha- és borjúboxbőrök)394
Sevró-bőrök395
Velúr- és nubukbőrök396
Ruházati bőrök397
Növényi cserzésű bőrök397
Színek lehúzása, átfestés400
A bőrök színezésével kapcsolatban vizsgálandó tulajdonságok400
Az alapfestés színezékeinek vizsgálata400
Irodalom401
Színezékek a szőrmeiparban (Páris László)402
Szőrmeszínezés405
Színezett szőrmék jellemzői402
Fényállóság406
Színazonosság407
Színtartósság407
Oldószerállóság407
Vasalásállóság ill. panofixálhatóság407
Fedettség407
A szőrtakarónál világosabb vagy attól eltérő színű bőroldal408
A szőrmeipar színezékei408
Oxidációs színezékek409
Csávaszínezékek413
Fémkomplex színezékek414
Diszperzis színezékek414
Savas színezékek4015
Reaktív színezékek415
Pácszínezékek416
Színezési eljárások417
Szőrmefestődék berendezési416
Szőrmék előkészítése színezésre417
Különböző szőrmefajták színezése418
Irodalom- és szabadalomjegyzék418
Színezékek a papíriparban (Béres László)420
A papírszínezésről általában420
A papírgyártás420
A papírszínezés célja421
A papírszínezés módjai422
A papírszínezés ismertebb színezőanyagai422
Természetes színezőanyagok422
Mesterséges színezőanyagok422
Papíripari féltermékek és viselkedésük különböző színezékekkel szemben428
Papíripari féltermékek428
Különböző rostok viselkedése a színezékekel szemben428
Anyagában színezés429
A színezésre ható tényezők431
A színezés hibái és egyes technológiai kérdések434
Papírszínezés merítéssel439
Felületi színezés440
A papír felület színezése papírgépen441
Papír felületi színezése papírgépen kívül442
A papír mázolása442
A papír nyomása444
A papírszínezékek fény- és vegyszerállósága444
A színezékek papíripari vizsgálata445
Színezőcsoport megállapítása445
Színezőképesség vizsgálata445
Színtartósági vizsgálatok446
Irodalom447
Színezékek a műanyag- és gumiiparban (Dr. Géczy István)448
A műanyagok színezéséről általában448
A műanyagok színezőanyagaival kapcsolatos követelmények449
Oldhatóság a színezendő műanyagban449
Fedőképesség449
Kiadósság449
Hőállóság449
Vegyi ellenálló képesség449
Fényállóság449
Migrálásállóság450
Diszpergálhatóság450
A műanyagok színezésére alkalmas színezékek451
Szervetlen pigmentek452
Szerves pigmentek452
Oldható színezékek452
Effekt-színezékek453
A megfelelő színezék kiválasztása453
Színárnyalat453
A feldolgozás közbeni magatartás453
A színezés valódisága455
Műanyagszínezési módszerek456
Színezés masszában456
Felületi színezés457
PVC színezése458
Cellulózalapú műanyagok színezése458
Polietilén459
Polipropelén460
Polisztirol színezése460
Akrilát műanyagok színezése461
PA színezése461
Poliuretánok színezés461
Fehérjealapú műanyagok színezése462
Fenoplasztok színezése463
Aminoplasztok színezése463
Poliésztergyanták színezése463
Egyéb műanyagok színezése464
Természetes és szintetikus gumik színezése464
Irodalom467
Színezékek a nyomdafesték-gyártásban (Dr. Gáti György)468
A nyomdafesték áttekintése468
Magasnyomó festékek468
Síknyomó festékek469
Mélynyomó festékek470
Szitanyomó festékek470
Rézvéset mélynyomó festékek470
Acélmetszet festékek470
Nyomdafestékgyártás471
A nyomdafestékek összetétele471
Nyomdafestékhártya-képző anyagok474
Adalékanyagok477
Gyártási folyamatok478
A festákátadás folyamata az ofszet és a magasnyomás során 480
Irodalom481
Színezőanyagok a lakkfestés-iparban (Gáncs Elemér)482
A színezőanyagok alkalmazásának célja és területe482
A lakkfestékipar színezőanyagai482
Pigmentek484
A pigmentek különböző kötőanyagokban484
A pigmentek feldolgozása, felhasználása488
Pigmentkészítmények489
Zsíroldható színezékek491
Szeszoldható színezékek491
Bázikus színezékek492
Festéklakkok493
Irodalom494
Indikátorok (Karlené, Keszthely Anna)495
Sav-bázis indikátorok495
Sav-bázis indikátorok szerkezet szerinti csoportosítása497
Redoxiindikátorok498
Redoxiindikátorok szerkezet szerinti csoportosítása500
Tárgymutató502
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Színezék kézikönyv Színezék kézikönyv Színezék kézikönyv Színezék kézikönyv Színezék kézikönyv

A védőborító kissé sérült.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba