843.954

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Parodontologia

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Semmelweis Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 245 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 19 cm
ISBN: 963-8154-98-5
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és illusztrációkkal.

Előszó

Az előző Parodontológia tankönyv 1981-ben jelent meg és már régóta nem kapható. Ez a tény - továbbá, hogy azóta 13 év telt el - tette szükségessé egy új könyv megírását, melyet most kezében tart az... Tovább

Tartalom

Előszó 11
1. A fogágy felépítése és működése (Gera István)
1.1. Az íny (gingiva) 13
1.1.1. Anatómia 13
1.1.2. Az íny finomabb struktúrája 15
1.2. A gyökérhártya 18
1.3. A cement 19
1.4. Az alveolaris csont 20
1.5. A parodontium érellátása 22
1.6. A parodontium lymphaticus rendszere 22
1.7. A parodontium beidegzése 22
1.8. A parodontium működése 23
1.9. A parodontium korral járó változásai 24
2. A fogágybetegség etiologiája (Keszthelyi Gusztáv)
2.1. A fogágy egészségének fenntartásában szerepet játszó tényezők 26
2.1.1. A fog coronalis környezetének tényezői 26
2.1.2. A fog gyökéri környezetének tényezői 27
2.2. A fogakon képződő depositumok 29
2.2.1. Akvirált (szerzett) pellicula 29
2.2.2. Dentalis plaque 30
2.2.3. A fogkő 36
2.2.4. Matéria alba 38
2.2.5. Debris 38
2.3. Experimentális gingivitis és parodontitis 39
2.4. Nem specifikus és specifikus plaque-hipotézis 39
2.5. A helyi tényezők szerepe a fogágybetegség etiológiájában 41
2.5.1. Anatómiai eltérések 41
2.5.2. Iatrogen tényezők 42
2.5.3. A funkció befolyása, az occlusiós erők hatása 46
2.5.4. Egyéb helyi tényezők 50
2.6. Általános, szervezeti tényezők jelentősége a fogágybetegség etiológiájában 50
2.6.1. Az életkor és a nem szerepe 51
2.6.2. Táplálkozás szerepe 51
2.6.3. Endocrin hatások 52
2.6.4. Vérképző rendszeri betegségek 54
2.6.5. Egyéb általános betegségek 54
3. A bakteriális plaque okozta fogágybetegség pathogenesise
(Gorzo István)
3.1. A védekezés humoralis és cellularis tényezői 57
3.1.1. Az ellenanyagok szerepe a védekezésben 57
3.1.2. A phagocyták szerepe a védelemben 60
3.1.3. A fogágy szöveteinek bakteriális invasiója 62
3.2. ínygyulladás vascularis és cellularis jellemzői 63
3.2.1. Vascularis reakció 63
3.2.2. Sejtes (cellularis) reakciók 64
3.3. Chronicus gyulladás és az immunválasz 65
3.3.1. A sejtek által médiáit immunreakció 66
3.3.2. Antigén-ellenanyag reakció által befolyásolt folyamat 67
3.4. A parodontalis laesiók histopathologiája 67
3.4.1. Kezdeti változások (initialis laesio) 67
3.4.2. Korai változások (korai laesio) 68
3.4.3. A kialakult elváltozás (megállapodott laesio) 68
3.4.4. Előrehaladott elváltozások (kifejlett laesio) 68
3.5. Pathogen mechanizmusok az ínygyulladásban 70
3.5.1. Cytotoxicus reakció 70
3.5.2. Immunreakció 70
3.6. A fogágybetegség progressiója 72
4. A fogágybetegség klinikai képe (Benedek Erika és Gorzó István)
4.1. Gingivitis 74
4.1.1. Az ínygyulladás klinikai tünetei 74
4.1.2. A gingivitisek osztályozása 75
4.2. Parodontitis 79
4.2.1. A parodontitis tünetei 80
4.2.2. A parodontitisek osztályozása 83
5. A fogágybetegség epidemiológiája (Szentirmay Márta)
5.1. Epidemiológiai alapelvek 94
5.2. Plaque-indexek 94
5.2.1. Green-Vermillion-féle OHI-S 95
5.2.2. Silness-Löe-féle plaque-index (Pl) 95
5.2.3. Quigley- és Hein-féle plaque-index 96
5.2.4. Plaque-érték (Plaque Control Record) (O'Leaiy) 96
5.2.5. Planimetriás plaque-meghatározás 96
5.3. Fogkő-indexek 96
5.3.1. Calculus Surface Index (CSI) 96
5.3.2. Volpe-Manhold-index (VMI) 97
5.3.3. Retentiós index (Björby-Loe) 97
5.4. Gingivalis indexek 97
5.4.1. Löe-Silness gingivalis index (GI) 97
5.4.2. Mühlemann-féle papilla bleeding index (PBI) 97
5.4.3. ínyvérzési index (Ainamo-Bay) 98
5.4.4. Az ínygyulladás praevalentiája 98
5.5. Parodontalis indexek 99
5.5.1. Russell-féle periodontalis index (Pl) 99
5.5.2. Ramjford-féle Periodontal Disease Index (PDI) 99
5.5.3. A processus alveolaris pusztulásának foka 100
5.6. A kezelés szükségességének és mértékének megállapítása 100
5.6.1. Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) 100
5.7. A fogágybetegség praevalentiája 101
6. A fogágybetegség preventiója (Keszthelyi Gusztáv)
6.1. Táplálkozási tanácsok 104
6.2. A plaque mechanikai eltávolítása 104
6.2.1. A fogmosás 105
6.2.2. Plaque-festés 105
6.2.3. A fogkefe 106
6.2.4. Fogkrémek 108
6.2.5. A fogmosás kivitelezése 109
6.2.6. Fogmosási módszerek 110
6.2.7. Fogtisztítás elektromos fogkefével 114
6.2.8. A fogkefe gondozása 114
6.2.9. A fogmosás hatása a szövetekre 114
6.2.10. A fogkrémhasználat individualizálása 116
6.2.11. Kiegészítő tisztítás 116
6.3. Kémiai plaque-kontroll 119
6.3.1. A plaque-ellenes anyagokkal szemben támasztott követelmények 119
6.3.2. Farmakokinetikai alapelvek 120
6.3.3. Plaque-ellenes anyagok 121
6.3.4. Vehiculumok és az alkalmazás módjai 123
6.3.5. Az alkalmazás klinikai indikációi 124
7. Betegvizsgálat, diagnózis, kezelési terv és prognózis
(Keszthelyi Gusztáv)
7.1. Betegvizsgálat 125
7.1.1. Anamnézis 125
7.1.2. Klinikai vizsgálat 127
7.1.3. Radiológiai vizsgálat 131
7.1.4. Az occlusio vizsgálata 134
7.1.5.Fényképfelvételek, tanulmányminták 135
7.1.6. Laboratóriumi vizsgálatok 135
7.1.7. A betegség aktivitásának megállapítása és
a veszélyeztetettek kiszűrése 135
7.2. A fogágybetegségek diagnózisa 136
7.3. Fogágybetegség és gócfertőzés 137
7.4. Kezelési terv 137
7.4.1. Oki kezelés 138
7.4.2. A státusz újraértékelése 138
7.4.3. Korrekciós kezelés 139
7.4.4. Gondozás 139
7.4.5. A kezelési tervet módosító tényezők 139
7.4.6. Általános betegségben szenvedő beteg kezelési terve 139
7.5. Prognózis 143
8. Az oki kezelés fázisa (Keszthelyi Gusztáv)
8.1. A szájhigiénés instrukció 145
8.1.1. A szájhigiénés instrukció időpontja 145
8.1.2. A szájhigiénés instrukció alapelvei 146
8.1.3. Az instrukció módjai 147
8.1.4. Az instrukció kivitelezése 147
8.2. Depurálás 149
8.2.1. A depurálás eszközei 149
8.2.2. A depurálás előkészítő fázisa 158
8.2.3. A depurálás és gyökérsimítás kivitelezése 163
8.2.4. Gingivalis curettage 166
8.3. A plaque-retentiót okozó tényezők eliminálása 167
8.4. A fogak polírozása 168
8.4.1. Polírozás kézi eszközzel 168
8.4.2. Gépi meghajtású polírozás 168
8.4.3. Polírozás sűrített levegővel 169
8.4.4. Az approximalis felszínek polírozása 169
8.4.5. A polírozás hatása a fogszövetekre 170
8.5. Egyéb, az oki (bevezető) kezelés fázisában végzett beavatkozások 170
9. A korrekciós kezelés fázisa (Gera István)
9.1. Parodontalis sebészi beavatkozások 171
9.1.1. A parodontalis sebészet célkitűzései 171
9.1.2. Indikációk és kontraindikációk 171
9.1.3. A parodontalis műtéti instrumentarium 173
9.1.4. Helyi érzéstelenítés a parodontalis sebészetben 174
9.1.5. Metszéstípusok 175
9.1.6. Gingivectomia és gingivoplastica 175
9.1.7. Lebenyes parodontalis műtétek 177
9.1.8. A processus alveolarison végzett beavatkozások 180
9.1.9. Üj tapadás elérését célzó beavatkozások 181
9.1.10. Mucogingivalis sebészet 184
9.1.11. A furcatióra terjedő esetek kezelése 190
9.1.12. Ékkimetszés a foggal szomszédos fogatlan gerinc területén 193
9.1.13. A parodontalis sebészetben alkalmazott suturatechnikák 194
9.1.14. Parodontalis kötés (pakolás) 195
9.1.15. Postoperativ kezelés 196
9.2. Az occlusio korrekciója és a fogak sínezése 196
9.2.1. A traumás occlusio klinikai tünetei 197
9.2.2. A fogak becsiszolásának módja 197
9.2.3. A fogak sinezése 199
9.3. Fogpótlás készítése csökkent megtámasztású fogakra 203
9.3.1. A pillérfogak kiválasztása 203
9.3.2. A preparálás módja és a széli lezárás 204
9.3.3. A fogpótlás és a szájhigiéné 206
9.3.4. A részleges kivehető fogpótlás és a parodontium viszonya 208
9.3.5. A fogpótlást viselők szájhigiénéje 209
9.4. A fogszabályozás szerepe a fogágybetegségek kezelésében 209
9.4.1. Fogágybetegek orthodontiai kezelésével kapcsolatos megfontolások 210
9.4.2. Az orthodontiai kezelés iatrogen hatása a parodontiumra 211
9.4.3. Az orthodontiai és párodontologiai kezelés ütemezése 211
9.5. A parodontologiai és endodontiai kezelések viszonya 212
9.5.1. A pulpoparodontalis kapcsolat anatómiája 212
9.5.2. Az endoparodontalis laesiók csoportosítása 212
9.5.3. Az endoparodontalis laesiók differenciáldiagnosztikája 217
9.5.4. Az endoparodontalis laesiók kezelési elvei 218
10. A parodontalis gondozás (Gera István)
10.1. A parodontalis gondozás jelentősége 219
10.2. A parodontalis gondozás céljai 220
10.2.1. Plaque-kontroll 220
10.2.2. Tasakképződés és tapadásveszteség 221
10.3. A parodontalis gondozás módja 221
10.3.1. A betegvizsgálat 1 221
10.3.2. Professzionális szájhigiénés kezelés 222
10.3.3. Az aktív gyulladásos folyamatok kezelése 222
10.4. A parodontalis gondozás ütemezése 222
10.5. A fogorvos felelőssége 222
11. Acut, fájdalommal járó parodontalis kórképek és kezelésük (Gorzó István)
11.1. Acut nekrotizáló gingivitis 223
11.2. Gingivostomatitis herpetica 223
11.3. Acut coccalis gingivitisek 224
11.4. Desquamativ gingivitis 224
11.5. Abscessus gingivalis 224
11.6. Abscessus parodontalis 224
12. A parodontalis kezelés effektivitása (Gera István)
12.1. A szájhigiéné hatása az ínygyulladásra 225
12.2. A depurálás és gyökérfelszínek lesimításának szerepe
a gyulladás megszüntetésében 225
12.3. Sebészi kezelés - konzervatív kezelés 226
12.3.1. Műtét vagy nem műtét? 226
12.4. A parodontalis szövetek újraképződését elősegítő beavatkozások 227
12.5. A feszes íny szélessége és a parodontium épsége 228
12.6. A becsiszolás és sinezés hatása a fogak mobilitására 228
Irodalom 229
Tárgymutató 237
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem