796.738

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nép dermatologiája

A bőr és betegségei népünk nyelvében, hiedelmeiben és szokásaiban

Szerző

Kiadó: Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Főbizományos Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Rényi Károly)
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 303 oldal
Sorozatcím: A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára
Kötetszám: 170
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: A Magyar Dermatologiai Társulat megbízásából a Szent István-emlékév alkalmából készült referatuma alapján írta: vitéz Berde Károly dr. egyetemi nyilv. r. tanár. 41 szövegközti ábrával illusztrált. Garab József könyvnyomdája nyomása, Cegléd.

Előszó

Amikor a Szent István-emlékév alkalmából a Magyar Dermatologiai Társulat megbízása folytán vállalkoztam arra, hogy referatum alakjában a Társulat nagygyűlése elé tárjam a magyar folklore... Tovább

Tartalom

Előszó1
A népi orvoslás fogalma és lélektani alapjai5
A természeti és lélektani alap6
Az integritásos gondolkozás6
A pananimizmus6
A globalis világszemlélet7
Az egocentrikus integritás7
A helyzethez kötöttség8
A mágikus szemlélet8
A tudat alá nyomottak8
Analogia és sympathia8
Suggestio10
Hagyománytisztelet20
A "post hoc ergo propter hoc" elve10
A hiedelmek és népszokások forrásai10
Az egészséges bőr és annak ápolása népünk szokásaiban és nyelvében13
A bőr az ember jelképes helyettesítője13
Az arc és az arcbőr14
Az ép bőr babonái16
A viszketés jelentése17
Egyéb érzések jelentése18
A tenyér barázdáinak babonái18
Az anyajegyek jelentése18
A bőr élősdijeinek jelentése18
A haj, a szőrzet és a babonáik19
A haj19
A hónalj szőre26
A fanszőrök27
A szemöldök27
A bajusz27
A szakál28
A szőrös nyelv28
A köröm és babonái28
A bőr elválasztó tevékenysége31
A bőr hőmérséklete32
A szenny a bőr felszínén32
A tisztálkodás, szépségápolás és annak babonái33
A fürdés33
A tisztasági fürdő33
A csecsemő fürdetése34
A tavaszi fürdés35
A márciusi hó36
A májusi harmat36
Az aranyvíz36
A kútvíz36
A belsőleg fogyasztott kozmetikumok37
A tisztálkodás káros következmények37
A haj népi kozmetikája37
A köröm népi kozmetikája40
A bőrbetegségek okozói a néphit szerint41
A "hit szerint való kóroktan"41
Az Isten szerepe42
A "rosszak" (megrontók) szerepe43
A sámán44
Az ördög45
A "Szépasszony"46
A ludvérc46
A táltos47
A rontóemberek47
A váltott gyermek49
A boszorkány mint kórokozó50
Boszorkányság és bábaság51
Boszorkányság és kurvaság55
A boszorkányok mai utódai57
A rontó műveletek58
Az éjjeli vesztés58
Megrontás öntéssel59
Megrontás bábuval61
Megrontás váladékkal, ürülékkel62
Megrontás fürösztéssel63
Megkötés, erőlekötés63
Megrontás ráolvasással, megátkozással65
Ráböjtölés68
Szemmel-verés, megigézés68
Betegségeket megszemélyesítő lények68
Fene69
Guta69
Nyavalya69
Manó69
Suj69
Csuz69
Iz69
Ígézet69
Kolera69
Csuma69
Mirigy69
Morija69
Tárgy69
Szent Antal tüze69
Tiltott cselekvések70
Természeti erők és jelenségek mint betegségek okozói72
Nap72
Hold72
Csillagok73
Szivárvány73
Hideg73
Szél74
Meleg74
A szervezet belső állapotváltozása, mint bőrbetegségek okozója74
A nemi élet, mint kórokozó75
Állatok, férgek, mint kórokozók77
Lelki tényezők, mint kórokozók77
A testi megerőltetés, mint bőr- és nemibetegségek forrása78
Ragályozás és öröklés, mint betegségek forrása78
A népi tünettan79
Az alapelváltozások népi nevei79
A subjectiv érzések kifejezői80
Az ige, mint tünetek kifejezője81
Hasonlatok és túlzások81
A differenitás83
A bőrbetegségek eredetének megállapítása. A népi kórjelzéstan84
A betegség lényege az eredet84
Az eredet kinyomozása85
A néző és munkája85
A rontó leleplezése85
"A megidézés, vagy kérőbe hívás"86
A "sóra-vasra hívás"86
A lábnyomba lépés87
A rostáról evés87
Fűre hívás87
Csizma akasztása a kéménybe87
A szemét, mint kérőbe hívó88
Nyársra húzott lép, mint kérőbe hívó88
A leleplezés egyéb módjai88
A bábarontás megállapítása89
A viaszöntés90
Az ónöntés91
A szenes víz92
A ruhafőzés94
A kikiáltás94
A füstölés94
A mérés94
Kóregységek származás szerint96
A szűzesség megállapítása97
A bőrbetegségek megelőzése a néphit szerint98
A varázslatos elhárítás és annak négy csoportja98
Az élőszó, mint elhárító99
Pogány elemek az egyházi prophylaxis mellett99
A védőszentek99
A balázsolás99
A húsvéti ünnepkör100
Szt. György napja100
A pünkösti ünnepkör100
Szt. Antal napja100
Virágos Szt. János (Szt. Iván) napja100
Aprószentek napja102
A betegségről és gonoszról nem jó beszélni103
A boszorkányok művének megelőzése103
Az elváltás elhárítása104
A rontás megelőzése105
A szemmelverés (igézés) megelőzése105
A "megcsodálás" közvetkezményének elhárítása106
A megkötés megelőzése107
A járványrém távoltartása107
Egyéb veszedelmek elhárítása108
A bőrbetegségek általános népi orvoslástana110
A természetes és a természetfeletti, mint a gyógyítása alapelve110
Az alapelvek csereviszonya110
Az "úri leszivárgás" forrásai111
A tapasztalati és a misztikus anyag a nép tudományában112
A hit szerint való orvoslás114
Gyógyítás imádsággal114
A népi szentelmények115
A varázslat a gyógyításban115
A gyógyításnak az eredethez kell igazodnia116
A népi gyógyítóember117
Az öröklötten, születetten és rákészülten "tudományos" ember117
A rákészülés módja117
A lelki adottságok alapján "tudományos" ember118
A nagyhírű javas118
Specialitások a javasok között122
A gyógyítóemberek válfajai122
A boszorkány, mint gyógyító125
A rontást csak a rontó tudja visszacsinálni125
A boszorkány "supra naturelam rationem" gyógyít126
Egyik boszorkány akadályozza a másikat126
A boszorkány gyógyszerei128
A repülőzsír129
A rontózsír130
A száraz kenés130
A száraz kötések130
A füstölés130
A fürösztés131
A boszorkány szertára132
A boszorkány nem vállalja más rontásának kezelését134
A boszorkány dijazása136
A népi gyógyítás mai módszerei és eszközei137
Legegyszerűbb gyógyeszköz a szó137
A gyógyító ráolvasás137
A jelek és szerek140
A sacramentális varázslás141
A gyógyító cselekmények141
A rontás visszacsinálása143
Az analogiás gyógyítás143
A gyógyszer megszerzésének módja144
A gyógynövények145
A vasfű, vagy zárnyitófű146
A "tűrömfű" és "jajlapi"147
A mozaikszerűvé vált paraszti orvoslás148
A mai javas szertára148
Hintőporok151
Ecsetelők152
Lemosó, áztató és szítató szerek152
Borogatók153
Kataplasmák153
A gyógyító fürdés155
A füstölés159
A gőzölés161
A megköpdösés 161
A ráfúvás161
A bőrvörösítés162
A kenőcsök162
A tapasztok164
A kötések164
A fizikai úton ható tényezők166
A dauzsolás, kenés, iralás, húzogatás166
Az orvosságos kövek167
A mennykő168
A kígyókő168
Sebészi műveletek169
Pohárvetés170
Nadályrakás170
A belső gyógyszerezés170
A népi étrendek171
A vértiszító tea172
A bor172
A gyógyszeralak jelentősége172
Szín és íz172
Az "erős orvosság"172
A totalitás elvének maradványai173
A belső gyógyszerek jegyzéke174
A totalitás paródiája175
A javas dijazása175
Az egyes bőrbetegségek népi orvoslása (a betegségnevek betűrendjében)177
Ag, agos, ebagos, ebugujás, aszalányos, aszonványos gyermek177
Ajakcsömör179
Ajakrák179
Alsóbaj179
Anyafolt179
Anyajegy179
Aszalvány179
Ágybavizelés197
Árpa, termés179
Bedróka182
Békarűh182
Bélpoklosság182
Bibircsó182
Bimbórepedés182
Bolhásság183
Borhimlő183
Boszorkány-nyomás183
Bőrgyulladás183
Bőrkeményedés183
Bujaság183
Bukóhólyag184
Butakilis184
Büdös láb184
Cifilis184
Cimbalomszeg184
Csalányhimlő, Csellánykiütés184
Csattogzás184
Csecsbimbórepedés184
Csecsfájás185
Cserepes kéz185
Cserepes ajak185
Csécs186
Csinálmány186
Csirke186
Csizmarágás186
Csömör186
Csuma186
Csúnyaság187
Csusz, csuz187
Csúszócsípés187
Dabronc188
Daganat188
Darázsfészek189
Disznóapró189
Dob189
Dobróc189
Ebag, ebagos189
Ebfing189
Ebhúgy190
Ebsemereg190
Ekzema190
Eredés, eredet190
Ereszkedés a torokban, csapereszkedés190
Égés, forrázás191
Éposz191
Fagyás191
Fakadás, fakadék191
Falat (a nyelven)191
Farkasdagadás191
Fehérfolyás, fehérség191
Fejtetvesség192
Fekete hólyag192
Fekete sárgaság193
Fekély193
Fene194
Féregűzés194
Fing (a nyelven)195
Finkő196
Folyó kosz196
Folyó seb196
Folyosó196
Folyosó-mirigy197
Forradás197
Fökény197
Franc202
Futosó mirigy204
Futó sömör204
Fülfájás204
Fülledt újköz204
Gancsó205
Gatyabaj205
Gilva205
Guga205
Gyönge folyás205
Gyűlés206
Hajhullás206
Heregyulladás206
Heverésbe lépés206
Hidegvötte tag206
Himlő206
Hóttetem207
Hypertrichosis207
Idétlen újszülött köröm és hajhiánya207
Ichthyosis207
Ígézés208
Imely, Imő208
Impotentia208
Iz. Izes száj208
Izzadás. Vízverés209
Kakas209
Kakastaréj209
Kankó, tripli209
Karcolás210
Kecskehimlő210
Kelés210
Kékhólyag214
Kézizzadás214
Kicsattogás214
Kicserepezett kéz214
Kicsípett test214
"Kifújta a szél"214
Kígyómarás214
Kinövés214
Kipállás214
Kiütés214
Korpásság214
Korpásvar214
Kosz215
Koszmó215
Körömméreg215
Kötés215
Kurvagörcs215
Kurvaköszvény215
Kurvarózsa215
Kutyaharapása216
Kutyikás száj216
Lapostetű216
Lábdaganat216
Lábfájás216
Lábizzadás216
Lábseb216
Lábviszketés216
Leesett a mandulája217
Lise, lisza217
Lódöbrőc217
Lósömör217
Lúttáp217
Magtalanság, meddőség217
Májfolt218
Megcsinálás218
Méhcsípés218
Micina218
Mirigy218
Myiasis219
Nemibajok219
Nemi tehetetlenség219
Nyelv betegségei219
Orbánc220
Orrvérzés224
Óseb224
Ótvar224
Öntésbe lépés226
Összeragadás226
Pakócsa226
Paluca226
Paptöpörtyű226
Partos seb226
Papics, petécs226
Pattanás226
Pattanás a nyelven226
Pattogzás, csattogzás227
Pállás227
Pállott száj227
Persenés227
Pénzvar227
Pinke227
Pokolhólyag227
Pokolvar227
Poloska230
Rozora-ótvar230
Rák230
Repedt sarok230
Rontás230
Rosszbetegség232
Rosszeredet232
Rossz-seb232
Rothadt íny232
Rovarcsípés232
Rühösség232
Sánkir233
Sárgaság233
Seb233
Semereg237
Semmedés238
Sóvar238
Sömötyű238
Suj. Süly. Süh238238
Süjel241
Sümölcs241
Szaggatás241
Szak, szaka241
Szálkás köröm241
Szálkás köszfin241
Száraz nap241
Száraz tripli241
Szeméremtest dagadása241
Szemők241
Széldob242
Szemverés242
Szent Antal tüze245
Szenvedély245
Szeplő245
Szél-kifúvás246
Szikes száj246
Szömőcső246
Szömörcsű246
Szőcsin246
Szőrféreg246
Szúnyogcsípés247
Tarajosság247
Tatuálás247
Tálé247
Tálgyú248
Táló248
Tályog248
Támadás248
Tárgy. Táragy. Tárig. Tárkelevény249
Teemény. Tétemény250
Terhességi hegek250
Termés250
Tetű250
Tikszöm250
Tipli250
Torokfájás250
Tökgyulladás252
Tömgyínes fej252
"Törés" (feltörés)252
Tövisszúrás252
Tripper252
Túr252
Tüzes köszvény253
Tyúkheverésbe lépés253
Tyúksegg253
Tyúkszem253
Tyúktetű254
Üszög254
Vadhús254
Vakfájás254
Vakkelés. Viérkelís254
Vakköröm254
Vakseb. Vakütés254
Vaksuly255
Vaktetű255
Var255
Varcok255
Varjúszem255
Veszett kutya harapása255
Vérbaj255
Vérhólyag255
Vérkelés255
Vérzés255
Viszketeg. Viszketés256
Vizelési nehézségek257
Vizestetű258
Vízhólyag258
Vízverés258
Vörös orr258
Zabola258
Ziz258
Zsebre258
Zsibbadás258
Zsikorás száj258
A bőr és nemikórtan magyar történeti és tájszótára259
Tanulságok291
A népi orvoslás ma is eleven hatótényező291
Az orvosok tájékozatlansága291
Szakadék az orvosdoktor és a nép között292
A népi orvoslás megismerésének szükségessége292
A népi orvoslás kiirtásának útja292
Az eddig gyűjtött anyag elégtelensége293
Az orvostudomány és a közegészségügy igényei293
Orvos-gyűjtőkre van szükség294
Szellemi néprajz és orvostudomány295
A népi orvoslás gyakorlati értéke296
A népi orvoslás kártékony volta296
A gyakorlóorvos haszna a népi orvoslás ismeréséből297
A népi orvoslás jóhiszemű297
Az igazi javas transcendentálista297
A nép nyelve és az orvosi mesternyelv297
A psychoterapia értéke297
Források jegyzéke299
Értelemzavaró sajtóhibák304

Dr. Berde Károly

Dr. Berde Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Berde Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem