Krimi témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája

Az erkölcsi élet alapkérdései

Szerző
Lektor
Fotózta

Kiadó: Ecclesia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott keménykötés
Oldalszám: 511 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-363-830-1

Előszó

A keresztény nagykorúság bibliai kifejezés, amely abban áll, hogy a hívő ember az életét tudatos válasznak tekinti arra a felhívásra, amelyet Isten az evangéliumban elénk tárt. A keresztény erkölcs... Tovább

Tartalom

Első témakör - bevezető kérdések
Jézus Krisztus és a keresztény erkölcs nagykorúsodása
Jézus Krisztus és a keresztény erkölcs31
Az erkölcsteológia kialakulásának fölvázolása36
Az erkölcsteológia feladatai a II. Vatikánum iránymutatásában42
A II. vatikánum és a keresztény nagykorúság49
A világi hívó nagykorúsága az egyházban (Dr. Guthy Andor)53
Az autonómia-igény és korunk ateizmusa
Korunk ateizmusa és az erkölcsi autonómia kérdésfölvetése63
Az autonómia keresztény kritikája66
Az autonómia keresztény értelme: a szeretet és az emberi nagykorúság71
Az erkölcsteológia fogalma és jellemzése
Az erkölcsteológia etikai előzményei74
Mi az erkölcsteológia?76
Az erkölcsteológia mint tudomány78
Az erkölcsteológia korunkbeli módszere: a cselekvés-hermaneutika82
Az erkölcsteológia érvelési módjának belső párbeszéde85
A hithorizontra alapozó értelmezéstani érvelés90
Két irány a zsinat utáni katolikus erkölcsteológiában92
Az erkölcsteológia szemléleti jellemzői korunkban100
Második Témakör - Az emberi élet célja és a személyes cselekvés értelme
AZ EMBERI ÉLET CÉLJA
Az emberi élet célja a természetes értelem fényénél
Aquiói Szent Tamás tanítása az élet végső céljáról107
Viktor E. Frankl és az élet értelmének vákuuma111
Arnold Toynbee vallomása az élet értelméről a történelmi tapasztalatok tükrében118
Az ember célja a kinyilatkoztatás megvilágításában
A hívás és válasz a keresztény hivatás teológiai alapja123
Az emberi életcél és a keresztény küldetés bibliai megvilágítása126
A Szentháromság képe a keresztény küldetésben129
Istenképmás és Krisztus követése131
A végső él összegező szempontjai135
AZ ERKÖLCSI CSELEKVÉS TERMÉSZETE
Az erkölcsi cselekvés jellemzése
Az erkölcsi cselekvés fogalma141
Az erkölcsi cselekvés tudatossága147
Az erkölcsi cselekvés szándékossága151
Az erkölcsi cselekvés természete és a kettős hatás elve155
Az erkölcsi cselekvés alanya és tárgya
Az erkölcsi cselekvés hiteles alanya: a nagykorú erkölcsi személy161
Az erkölcsi cselekvés tárgya: a jó167
Az erkölcsi jó etikai normái169
A fejlődő személy és a jó172
Az üdvösség mint a legnagyobb jó, az evangéliumban173
Az erkölcsi jó és az egyházi tanítóhivatal174
Az "önmagában rossz" kérdése175
Az erkölcsi cselekvés minősítése183
AZ ERKÖLCSI CSELEKVÉS MÓDJA: A SZABAD DÖNTÉS, ANNAK BELSŐ AKADÉLYAI ÉS ÜDVÖSSÉGI IRÁNYÚ KIBONTAKOZÁSA
Ösztönvilágunk és a szabad döntés
Ösztönalkatunk kérdőjele: bűnözési hajlam, vagy ihlet-forrás?194
Ösztön és sors200
A félelem és az agresszió205
Szabadságunk beteljesülése az üdvösségi döntésben
A szabad döntés teológiai fogalma212
Az üdvösségre irányuló szituált szabadság216
Az üdvösségi döntés fogalma és lehetősége220
Az alapvető elhatározás, alapvető döntés226
Az alapvető szándék a Szentírásban és a keresztény életben232
A szentségek és az üdvösségi döntés235
Harmadik témakör - Az erkölcsi élet normái
A TERMÉSZETES ERKÖLCSI TÖRVÉNYTŐL KRISZTUS TÖRVÉNYÉIG
Erkölcsi normák és keresztény nagykorúság
Az erkölcsi normák fogalma251
Az erkölcsi személyiség fejlődése és a normák255
Az erkölcsi normák változásának főbb tényezői261
A természetes erkölcsi törvény egyetemes normái
A természetes erkölcsi törvény perszonális értelmezése268
Miért van szükség a természetes erkölcsi törvényre?274
A természetes erkölcsi törvény normái277
Az ószövetségi törvénytől Krisztus törvényéig
Az ószövetségi törvény normái287
Krisztus törvénye új szövetség jele298
Törvény-e valójában Krisztus törvénye?301
A krisztusi nagykorúság307
A KERESZTÉNY LELKIISMERET NAGYKORÚSÁGA
A lelkiismeret értelmezésmódjai
A lelkiismeret jelentősége korunkban317
A lelkiismeret fogalmi megközelítése320
A lelkiismeret és az ember etikai tudatának nagykorúsodása326
A lelkiismeret a Szentírásban330
A lelkiismeret épsége és eltájolódása
Az egészséges lelkiismeret333
A lelkiismeret bizonytalansága335
A lelkiismeret bizonytalanság föloldása az okosság által339
A lelkiismereti bizonytalanság feloldásának elméletei342
A lelkiismeret betegsége és kiskorúsága345
A lelkiismereti nagykorúság
A lelkiismeret és az életszakaszok351
A lelkiismereti nagykorúságra való nevelés360
Egyházi tekintély és lelkiismereti szabadság367
A keresztény lelkiismeret és a társadalmi törvények375
Negyedik témakör - Az üdvösség irányában, vagy attól eltérve élni? Erények, bűnök és a Lélek ajándékai
A SZEMÉLYI ÉRTÉKEKBEN KIBONTAKOZÓ EMBER NAGYKORÚSÁG. AZ ERÉNYEK ERKÖLCSTEOLÓGIÁJA
Az erény fogalma
Az erények korunkbeli értelmezése386
Az erények bibliateológiai megvilágítása388
Az arisztotelészi-szenttamási habitus-tan390
Az erények természetes és természetfölötti megnyilvánulásai
Az erények fogalma és osztályozása395
Az erények értelmezésének főbb szempontjai398
A természetfölödtti vagy kegyelmi erények402
A kegyelmi erények összefüggése és kategorizálása406
EMBERI NAGYKORÚSÁGNAK ELTÉVELYEDÉSE A BŰNBEN
A bűn fogalma és értelmezésmódjai
A bűn és korunk413
A bűn fogalma és megnyilvánulási formái416
A bűn korunkbeli értelmezésének üdvösségtörténeti háttere422
A bűn és korunk erkölcsteológiája
A bűn megítélése a II. Vatikánum után428
A bűn következményei439
A bűnök megkülönböztetése és vállalása
A bocsánatos bűn443
A szív belső bűnei445
A bűnök megkülönböztetése és megvallása446
A bűn és az emberi felelősség449
NAGYKORÚSÁGUNK A SZENTLÉLEKBEN. A LÉLEK AJÁNDÉKAI
Az ajándékok teológiai megalapozása
Korunk Szentlélek-teológiájának hatása az erkölcstanra457
Az ajándékozó Lélek a Szentírásban459
Aquinói Szt. Tamás tanítása a Szentlélek ajándékairól462
Prohászka ajándék-értelmezése és annak hatása a magyar teológiára465
Alkotó lélek
Intuíció, ihlet, kreativitás469
Életszentség és zsenialitás474
Összegező ajándékok477
Karizmák és karizmatikusok
A karizmák értelmezése484
Egyes karizmák jellemzése487
A karizmatikus mozgalmak és azok hatása az erkölcsteológiára493
Lexikonok és összefoglaló munkák497
Irodalom (A lábjegyzetben található művek összegezése és kiegészítése, témakörök szerint)499
Tárgymutató508

Dr. Boda László

Dr. Boda László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Boda László könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája

A borító, a lapélek és néhány oldal enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.460 Ft
1.160 ,-Ft 20
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája
Állapot:
1.460 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba