A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar büntetőjog II.

Különös rész

Szerző
Lektor

Kiadó: BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 811 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Az állam elleni bűncselekmények
Az állam elleni bűncselekményekről általában7
Összeesküvés11
Szervezkedés28
Lázadás32
Kártevés41
Rombolás45
Merénylet51
Izgatás55
Az izgatásról általában55
Hazaárulás65
Az ellenség támogatása69
Kémkedés70
A kémkedésről általában72
Feljelentési kötelezettség elmulasztása78
Más szocialista állam ellen elkövetett állam elleni bűncselekmények80
Mellékbüntetések80
A béke és az emberiség elleni bűncselekmények
A béke és az emberiség elleni bűncselekményekről általában83
Háborús uszítás83
Bűncselekmény a népek szabadsága ellen86
Népírtás87
Nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bűncselekmény89
Háborús kegyetlenkedés90
Háborús pusztítás94
Visszaélés a vöröskereszttel95
Mellékbüntetések96
Az államigazgatás és az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
Az államigazgatás és az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekről általában99
A választás rendje elleni bűncselekmények101
A hivatali bűncselekmények105
A hivatalos személy elleni bűncselekmények137
Az államtitok és a szolgálati titok megsértéséről általában163
A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények175
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények192
A közbiztonság és a közrend elleni bűncselekmények
A közbiztonság és a közrend elleni bűncselekményekről általában235
Közveszélyokozás239
Közérdekű üzem működésének megzavarása245
Légi jármű jogellenes hatalomba kerítése248
A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények253
Közúti veszélyeztetés264
Halálos közúti baleset okozása270
Közlekedés vétségek280
Visszaélés robbanóanyaggal, robbantószerrel, lőfegyverrel vagy lőszerrel306
Ártalmas közfogyasztási cikkel elkövetett bűncselekmény311
Kútmérgezés315
Visszaélés kábítószerrel317
Járványszabályok megszegése322
Kuruzslás324
Visszaélés méreggel326
Határjelhamisítás327
Tiltott határátlépés329
Embercsempészés335
Hazatérés megtagadása338
Tiltott határátlépés vagy embercsempészés feljelentésének elmulasztása340
Visszaélés az egyesülési joggal342
Tiltott visszatérés343
Külföldiek rendészetével kapcsolatos bűncselekmény345
Sajtóbűncselekmények346
Statisztikai bűncselekmény350
Közveszélyes munkakerülés352
Tiltott szerencsejáték szervezése355
Izgatás törvény vagy hatósági rendelkezés ellen357
Közösség megsértése359
Rémhírterjesztés359
Garázdaság360
Az okirathamisításról általában367
Közokirathamisítás371
Magánokirathamisítás375
Visszaélés okirattal376
A népgazdaság elleni bűncselekmények
A gazdasági rendszer és a büntetőjog kapcsolata. A népgazdaság elleni bűncselekményekről általában381
Az új gazdaságpolitikai koncepció hatása a népgazdaság elleni bűncselekmények szabályozására382
A népgazdaság elleni bűncselekmények elhatárolása az állam elleni, a társadalmi tulajdon elleni, a hivatali bűncselekményektől és a szabálysértésektől384
A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények386
A gazdálkodással kapcsolatos kötelességek megszegése386
Pazarló gazdálkodás390
Felelőtlen eladósodás394
A népgazdaság szerveinek megtévesztése395
A gazdasági ellenőrzés és adatgyűjtés akadályozása397
A beruházási és pénzügyi fegyelmet sértő bűncselekmény398
Rossz minőségű ipari termék forgalomba hozatala401
Minőség hamis tanúsítása407
Hamis jelzéssel ellátott termék (termény) forgalomba hozatala408
Vesztegetés409
Befolyással üzérkedés413
Üzérkedés413
Jogosulatlan kereskedés szabálysértése420
Jogasulatlan külkereskedelmi tevékenység421
Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység422
Árdrágítás423
Az árdrágítás szabálysértése429
A vásárlók megkárosítása429
A vásárlók megkárosításának szabálysértése431
Közellátási bűncselekmény431
A pénz- és bélyeghamisítás435
Pénzhamisítás435
Bélyeghamisítás439
A pénzügyi bűncselekmények441
A devizagazdálkodást sértő bűncselekményekről általában441
Vegyes rendelkezések457
Elkobzás457
Értelmező rendelkezések458
A személy elleni bűncselekmények
A személy elleni bűncselekményekről általában461
Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények462
Emberölés462
Erős felindulásban elkövetett emberölés490
Öngyilkosságban közreműködés498
Magzatelhajtás500
Testi sértés505
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés516
Segítségnyújtás elmulasztása523
Gondozási kötelezettség elmulasztása529
Az emberi szabadság és méltóság elleni bűncselekmények531
Kényszerítés531
Személyi szabadság megsértése533
Magánlaksértés536
Magántitok megsértése540
Levéltitok megsértése, távközlési titok kifürkészése542
Rágalmazás és becsületsértés545
Halottnak vagy emlékének meggyalázása551
A valóság bizonyítása552
A család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
A család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekményekről általában577
A család és az ifjúság elleni bűncselekmények558
Kettős házasság558
Családi állás elleni bűncselekmény560
Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása562
Ifjúság elleni bűntett563
Tartási kötelezettség elmulasztása568
A nemi erkölcs elleni bűncselekmények574
Erőszakos nemi közösülés574
Szemérem elleni erőszak588
Természet elleni fajtalanság592
Megrontás595
Vérfertőzés601
Üzletszerű kéjelgés603
Üzletszerű kéjelgésre rábírás605
Üzletszerű kéjelgés elősegítése605
Kitartottság609
Kerítés610
Szeméremsértő vétség616
A vagyon elleni bűncselekmények
A vagyon elleni bűncselekmények rendszere a Btk-ban625
A lopás627
Sikkasztás632
Csalás635
Hűtlen kezelés638
A lopás, sikkasztás, csalás és hűtlen kezelés büntetése640
Jogtalan elsajátítása650
Hanyag kezelés653
Rablás657
Zsarolás661
Orgazdaság663
Rongálás666
Vagyon elleni vétségek667
Önbíráskodás671
Bitorlás672
Uzsora674
Társadalmi tulajdont károsító bűncselekmény feljelentésének elmulasztása677
Tevékenység megbánás679
Magánindítvány680
Értelmező rendelkezések680
Vagyon elleni szabálysértések és azokat bűntetté minősítő körülmények683
A vagyon elleni szabálysértéseket vagyon elleni vétséggé minősítő körülmények684
A vagyon elleni szabálysértések értékegybefoglalásának szabályai685
A vagyon elleni bűncselekmények súly szerinti és büntetési tétel szerinti csoportosítása686
Az orgazdaság szabálysértése688
A katonai bűncselekmények
A katonai bűncselekményekről általában691
A katonai szolgálati kötelezettség elleni bűncselekmények692
Szökés692
Külföldre szökés696
Önkényes távozás698
Kibúvás a katonai szolgálat teljesítése alól700
A függelemsértés704
Zendülés705
Parancs iránti engedetlenség708
Elöljáró és szolgálati közeg elleni erőszak711
Szolgálati tekintély megsértése715
Bujtogatás716
Az elöljárói bűncselekmények718
Alárendelt megsértése718
Visszaélés elöljárói hatalommal720
Elöljárói gondoskodás elmulasztása723
Elöljárói intézkedés elmulasztása724
Ellenőrzés elmulasztása726
A szolgálati bűncselekmények729
Őrutasítás megszegése729
Készenléti szolgálat szabályainak megszegése733
Kibúvás a szolgálati feladat ellátása alól736
Jelentési kötelezettség megszegése738
Visszaélés a szolgálati hatalommal739
A harcképességet veszélyeztető bűncselekmények741
Harchelyzetben elkövetett bűncselekmények741
Kibúvás a harci kötelezettség teljesítése alól743
Harci szellem bomlasztása744
Harckészültség veszélyeztetése745
A nemzetközi hadijogot sértő bűncselekmények747
Polgári lakosság elleni erőszak748
Harctéri fosztogatás749
Fegyverszünet megszegése751
Hadikövet elleni erőszak751
Durva bánásmód hadifogollyal szemben752
Tárgymutató755
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem