Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Dr. Böhm Károly élete és munkássága I-III.

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Amidőn a besztercebányai „Madách-Társaság" arra határozta el magát, hogy Böhm Károly életét és munkásságát tárgyaló művet ád a nagyközönség kezébe, tette ezt nemcsak azért, hogy a magyar tudományos... Tovább

Előszó

Amidőn a besztercebányai „Madách-Társaság" arra határozta el magát, hogy Böhm Károly életét és munkásságát tárgyaló művet ád a nagyközönség kezébe, tette ezt nemcsak azért, hogy a magyar tudományos világ előtt tanúbizonyságot tegyen arról, hogy a Társaság is meghódol Böhm Károly tüneményes éles elméje előtt; hogy ő is elismeréssel adózik Böhm Károly műveiben lefektetett eszmék, gondolatok nagyszerűségének; hogy háláját kívánja leróni Besztercebánya város nagy szülöttével szemben, aki megvetve önálló filozófiájának alapjait, dicsőséget hozott szülővárosára, nemzetére, az egész magyarságra; hanem éppen a nagyközönség figyelmét akarta felhívni arra a kiváló férfiúra, akinek eszméi kell, hogy üdítőleg, felfrissítőleg, termékenyítőleg hassanak a forrongásban levő társadalmunk, szociális mozgalmaink, tudományos irodalmunk, esztétikai Ízlésünk, kritikai munkálkodásunk ideáinak és ideáljainak megvalósításában, a „szép, jó és igaz" kultuszának megnemesítésében, megszerettetésében, művelésében és követésében.
Nem szokatlan dolog ez a külföldi irodalomban sem.
Elég példáúl Reinhold Károly Leonhardnak a híres „Briefe über die Kant'sche Philosophie" című művére hivatkoznunk, amely elsőben és leghatékonyabban járult hozzá a „Kritik der Vernunft"-nak a művelt közönségben való elterjesztéséhez.
Böhm Károlynak a magyar nagyközönséggel való megismertetése lebegett tehát legelső cél gyanánt a Madách-Társaság előtt, amikor e mű kiadására vállalkozott.
Három kötetben foglaltuk össze mindazt, amit Böhm Károlyról és munkásságáról most elmondani, megírni tudtunk. Vissza

Tartalom

Az I. kötet tartalomjegyzéke
Kajlós (Keller) Imre: Előszó I
I. Kajlós (Keller) Imre: Böhm Károly élete 1
1. A gyermekkor 3
2. A tanulóévek Besztercebányán 8
3. A pozsonyi diákélet első éve 19
4. A fájdalmas esztendő 34
5. Az utolsó diákév 44
6. A teológia első éve 59
7. A teológia második éve 82
8. Utolsó év a pozsonyi teológián 96
9. Göttingen 112
10. Tübingen 116
11. A pálya kezdetén 148
12. Böhm Károly és az „Ellenőr" 169
13. A boldogság napjai és a fájdalom évei 196
14. Böhm cikkei a „Philosophische Monatshefte"-ben 210
15. A szerkesztői asztalnál 234
16. Böhm Károly a Szemle munkatársa 256
17. Az újból rakott puha fészek 269
18. Az Ember és Világa 279
19. A pálya delelőjén 309
20. Utolsó napok 334
II. Králik Lajos: Egy gyermekkori barát Böhmről. (Adatok dr. Böhm Károly életéhez.) 343
III. Dr. Bokor József: Emlékezés Böhm Károlyra 361
IV. Kónya Sándor: Böhm, az egyetemi tanár 373
V. Böhm és a nagyvilág 393
VI. Dr. Schneller István: Gyászbeszéd a sírnál 403

A II. kötet tartalomjegyzéke
I. Kónya Sándor: Böhm elszórt eszméi rendszere felépítéséig 4
II. Tankó Béla: Böhm és Kant Adalék a transcendentális filozófia felépítéséhez 33
III. Dr. Bartók György: A logikai érték tana. Bevezetésül Böhm filozófiájába 127
IV. Endreffy János - Gáncs Aladár: Böhm dialektikájának eszmemenete 229
V. Dr. Varga Béla: Böhm Károly lélektana 273
VI. Dr. Ravasz László: Böhm Károly értékelmélete, különös tekintettel esztétikai
alapelveire 297

A III. kötet tartalomjegyzéke
I. Dr. Makkai Sándor: Vallásos világkép és életfolytatás. Böhm Károly filozófiájának indításai egy vallásfilozófiai rendszer kiépítésére 3
II. Ágai László: A matematika ismeretelméleti alapjai. Vonatkozással Böhm filozófiai rendszerére 37
III. Tankó Béla: Böhm filozófiájának pedagógiai jelentősége. Adalék a neveléstudomány értékelméleti alapozásához 69
IV. Makkai Ernő: A történelem megértése. Böhm Károly bölcselete alapján felépíthető történetfilozófia alapelve 113
V. Dr. Apáthy István: Böhm Károly és a természettudományok. Egy természetvizsgáló jegyzeteiből „Az Ember és Világa" olvasása közben 143
VI. Csüri Bálint: A nyelvtudomány ismeretelméleti vizsgálata 209
VII. Dr. Kristóf József: Böhm és Madách 241
VIII. Kajlós (Keller) Imre - Dr. Thury Zsigmond: Böhm Károly előadásai és irodalmi működése 247
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem