820.673

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Isten, ember, vallás

a keresztény filozófiai gondolkodás tükrében

Szerző

Kiadó: Ecclesia Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 426 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-363-909-3

Fülszöveg

A könyv, amelyet az olvasó kezében tart a filozófiailag érdekelt keresztény ember számára mondja el mindazt, ami ma világnézetileg vitatott lehet az Istennel, az emberrel és a vallással kapcsolatban.
A szerző úgy beszél, mint a filozófia tanára a hittudományi akadémián, és nem is akar más területekre átkalandozni.
Ez a mértéktartás emeli írása értékét, mert így végig tudjuk kísérni azt az értelmi erőfeszítést, amelyet a filozófusok a fenti témáról elmondtak.

Tartalom

Előszó13
Bevezetés17
A természetes Isten-ismeret filozófiai alapjai
Az Isten kérdés megjelenése25
A filozófiai Isten-tan fogalma26
A természetes Isten-ismeret filozófiai problematikája27
A természetes Isten-ismeret határai28
A filozófiai Istenbizonyítás történeti áttekintése30
Az Isten-kérdés megjelenése az ókori pogány filozófiában:30
Isten-kérdés a Szokratész előtti görög filozófiában30
Isten filozófiai megközelítése Platon rendszerében32
Arisztotelész filozófiai Isten-tana33
A hellenizmus rendszerének bölcseleti Isten-tana36
Isten létének bizonyítása a középkori filozófiában:37
Szent Ágoston Isten-bizonyítása37
Az enzelm Isten-érv40
Isten Szent Bonaventura rendszerében32
Aquinói Szent Tamás "öt útja"44
Duns Scotus Isten-bizonyítása47
Az Isten-kérdés megközelítése az újkori filozófiai rendszerekben:49
Descartes Isten-bizonyítása51
Pascal "Istene"53
Az Isten-kérdés Leibniz rendszerében55
Isten léte bizonyításának lehetősége Christian Wolff filozófiájában57
Isten-bizonyítás. A. Baumgartennél60
Az Isten-érvek Kant rendszerében61
Az Isten-bizonyítás helyzete a Kant utáni irányzatokban64
Isten mint az emberi egzisztencia végső alapja72
A lét jelentése Heidegger filozófiájában77
A lét mint történés és az ember79
Lét-kérdés és Isten-kérdés80
A lét jelentése Szent Tamás műveiben80
A lét jelentése a "Szentenciás kommentárban"82
A lét jelentése a "De potentia" című művében83
A lét értelmezése a "Summa Theologica"-ban84
Az Isten kérdés megválaszolása
Isten léte:86
Az Isten-érvek kritikai értékelése (a priori és a posteriori Istenbizonyítások86
Az Isten-érvek tudományos meggyőző ereje93
A világ esetlegességéből kinduló Isten-bizonyítás96
A világ lényegi esetlegességének kimutatása98
A világ létbeni esetlegessége103
Isten mint a világ nem-okozott végső oka105
Isten lényege:107
Isten szellemisége és személyessége107
Isten mint szükségszerű és önmagától létező Lét108
Isten örökkévalósága, egyetlensége, egyszerűsége és felfoghatatlansága110
Isten és a világ viszonya:119
Isten transzcendenciája120
Isten és a világ létbeni összefüggése122
Isten immanenciája124
A lényeg és a lét viszonya Istenben és a teremtményekben127
A rossz problémája129
Filozófiai és kinyilatkoztatott Isten-fogalom134
Téves Isten-fogalmak138
A deizmus tanítása138
A panteizmus rendszerei140
Az ateizmus tanítása és megjelenési formái144
Mai ateizmus és mai keresztény ihletettségű filozófiai válasz:162
A mai ateizmus történeti gyökerei164
A mai ateizmus kihívása168
A keresztény válasz összefüggése170
Az ember
A természetes Isten-ismeret antropológiai háttere
Istentől emberig181
Az emberkép alakulása a történelem folyamán184
Az ember az ókori görög gondolkodásban185
Az ember a keresztény gondolkodás tükrében189
Az újkor emberképe193
Antropológiai fordulat:197
Materializmus és evolucionizmus198
Egzisztencializmus és perszonalizmus203
Az ember fenomenológiája és ontológiája209
Az ember metafizikai lényege212
Mi az ember?212
Az ember metafizikai lényege212
"Határos-határtalan" környezet218
Fejlődés és történetiség219
Az ember személyes léte és dialógus:223
Megértés225
Szeretet228
Bizalom232
Az emberi tevékenység transzcendenciája235
Az emberi tevékenység alap formái:235
Teória235
Praxis238
Poiesis240
Az emberi lét jellegzetes alap-tapasztalásai:241
A szorongás élménye241
A boldogság vágya243
Az ember nyelvi léte:245
A nyelvi közlés tulajsonságai245
Nyelvi kifejezés és kommunikáció247
Személyek közötti kommunikáció249
Jel és jelentés250
Fogalom-fölötti nyelv és művészi kifejezés251
Az ember meghatározása252
Az ember megismerő tevékenysége:255
Az ítélet elemzése255
Az érzéki megismerés (külső érzékek, belső érzékelés)257
Az értelem és ész szerepe a megismerésben261
Az ember akarati aktivitása:263
A szabadakarat kérdése264
A szabadság "tere"269
Test és lélek egysége270
Az ember eredete és végső célja:272
A fejlődés kérdése272
A lélek eredete275
A halál276
A lélek halhatatlansága276
Az ember és világa280
A világ megváltozott értelmezése:280
A világ "jelensége"280
Ember a világban282
Nyitott világ287
Az élet értelme:288
A kérdés időszerűsége299
A "dolgok" értelme291
Létünk végső értelme293
A vallási megoldás lehetősége295
A változó világ és a természet:301
A második természet elemzése302
A második természet szabályozása304
Az első természet ellenállása306
A világ "alakítása" és a jovő " készítése"308
A prognózis309
Az utópia310
A tervezés312
A vallás
A vallás filozófiai megközelítése
A vallásfilozófia fogalma317
A vallás és az újabbkori filozófia tükrében323
Kant vallásfilozófiája323
Hegel vallásfilozófiája327
Schleiermacher vallásfilozófiája327
Feuerbach valláskritikája329
Rudolf Ottó vallási fenomenológiája331
Freud és a vallás pszichológiai értelmezése334
Jung elmélete a vallás eredetéről336
W. James vallásfilozófiája337
E. Durkheim vallásszociológiája338
Marc valláskritikája340
A vallási jelenség filozófiai értékelése:344
A vallás nyelvi problémája:344
A jelkép fogalma345
A jelképek jelentése346
A jelképek igazságértéke346
A mítosz fogalma348
Mítosz-elméletek348
A vallási igazságok igazolhatósága350
A vallási tapasztalás kérdése:351
A vallási tapasztalás jellegzetességei351
Vallási tapasztalás és emberi természet354
A metafizikai tapasztalás és vallási tapasztalás viszonya355
Keresztények és nem keresztény vallások358
A kereszténység és a nem keresztény vallások összehasonlítása358
A keresztény vallás abszolút jellege365
A kérdés történeti háttere366
A megoldás lehetőségei370
Összefoglalás374
Krisztus misztériuma
A kereszténység mint Krisztus misztériuma
Krisztus misztériuma a mai világban377
Korunk uralkodó eszmerendszerei377
A II. Vatikáni zsinat és korunk eszméi380
Szent Pál levelei a tesszalonikaiakhoz382
A korintusiakhoz írt két levél, a galata és a római levél tanítása382
Az ún. fogságból írt páli levelek385
Jézus történetének forrásai387
Jézus személye és tanítása389
A Krisztusnak nevezett Jézus üzenete392
Jézus szenvedése és föltámadása395
A keresztények hite398
A Krisztus esemény történeti előzményei403
Az Ószövetség szent könyvei403
Az Ószövetség vallási tanítása406
Isten kinyilatkoztatása az Ószövetségben408
Krisztus az Egyházban413
Isten országának szentségi jele: az Egyház413
A papság küldetése415
Felhasznált és ajánlott irodalom423

Dr. Bolberitz Pál

Dr. Bolberitz Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Bolberitz Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Isten, ember, vallás Isten, ember, vallás

A védőborító enyhén kopottas.

Állapot:
1.640 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba