864.596

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A világgazdaság az ezredfordulón

Tanulmánygyűjtemény/Közgazdaságtan joghallgatók számára

Szerző

Kiadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 228 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-03-8558-9

Tartalom

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok és a kereskedelempolitika7
A nemzetközi gazdasági kapcsolatrendszer és a világgazdaság7
A világgazdasági bekapcsolódás mértéke, sikeressége12
Kereskedelempolitika15
Szabadkereskedelem és protekcionizmus15
A külkereskedelem-politika eszközei18
A vámok lényege és alkalmazásuk18
Mennyiségi korlátozások és nem-tarifális eszközök20
A GATT és a WTO - a nemzetközi kereskedelempolitika intézményrendszere23
Az európai integráció kulcskérdései25
Az európai integráció történelmi fejlődése25
Európa és az integráció26
Az integráció fokozatai27
Integráció és dezintegráció, szabadkereskedelm és protekcionizmus Európa történelmében28
Az európai integráció kezdetei30
Európa kettészakadása31
Az európai integrációs folyamat fő állomásai (1946-2000)31
Euro-víziók: Dinamikus Európai Unió egy Új Európában?36
Közös piacból egységes piac37
A közös piac és az egységes belső piac tartalmi jellemzői37
Az akadályok lebontása38
Az egységes belső piac hatásai40
Az egységes európai piac külső kereskedelmi hatásai41
Az EK versenyhátrányai és leküzdésük esélyei42
Az egységes belső piac hatásainak mérlege44
A középtávú hatások és az integráció továbbfejlesztése45
Az EU gazdasági és politikai külkapcsolatai47
Az Európai Unió helye, szerepe a világban; külgazdasági kapcsolatrendszerének fő jellemzői47
Az EU kapcsolatai a fejlett országokkal48
A társulások kapcsolatrendszerének kiépítése49
A görög, török, máltai, ciprusi társulások50
Az Európai Gazdasági Térség50
Az EU-nak a fejlődő országokhoz fűződő kapcsolatrendszere51
Az Általános Preferenciarendszer (GSP)51
A Loméi Egyezmények, a fejlődő országokkal kötött átfogó kapcsolatok elemei52
Modernizáció és munkahelyek az EU-ban54
A növekedés, a beruházások és a foglalkoztatás új összefüggései54
A beruházások fő tendenciái54
A munkaerő-piaci helyzet alakulása55
A munkaerő-piaci helyzet középtávú kilátásai57
A munkaerő-piac integrációja58
Az innováció és a foglalkoztatás összefüggései - vállalkozói szempontból59
A tudományos-műszaki forradalom és Európa64
Tudományos kutatási és fejlesztési politika64
A keretprogramok65
A kutatási-fejlesztési politika és az innováció összefüggései67
Az oktatás, képzés, szakképzés integrációs dimenziói69
Az Európai Unió szerepe az oktatásban és szakképzésben70
"Fehér könyv" az oktatásról és szakképzésről (1995)71
Az oktatással és képzéssel foglalkozó fő integrációs programok jellemzői72
LEONARDO72
SOCRATES72
Az Ifjúság Európáért (Youth for Europe)74
A jóléti állam múltja, jelene, jövője75
Növekedés, újraelosztás, jóléti juttatások75
Jólét és szegénység76
Költségvetések, kiadások, deficitek77
Új állami szereposztás79
Kettős kötődés: Németország az Európai Unióban és Közép-Európában84
A német külgazdaság teljesítménye84
Az újraegyesítés hatása a kelet-közép-európai országokkal folytatott kereskedelemre85
A német működőtőke-export és a visegrádi országok kilátásai86
Németország és az európai integráció87
A visegrádi országok EU-csatlakozásával kapcsolatos német érdekviszonyok89
A német egység és Európa jövője90
Ausztria, Finnország és Svédország az EU-ban: a csatlakozás hatásai95
A három ország pozíciója az EU-ban - a makrogazdasági és pénzügyi helyzet fő jellemzői95
Integrációs hatások, az EU-tagság tapasztalatai a három új EU-tagországban97
Növekedési és beruházási impulzus, árhatás98
Regionális támogatások, területfejlesztés és struktúraátalakítási politika99
A kibővült Európai Unió költségvetése101
Mezőgazdaság és agrárpolitika101
Összefoglaló következtetések a magyar integrációs stratégia számára102
Az Európai Unió és a visegrádi országok104
Az EU hatása a visegrádi országokra104
Átalakulás, modernizáció és integrációs fejlődés104
A tőke- és technikaáramlás hatásai105
A multinacionálisok szerepe106
A visegrádi országok külkereskedelme106
A visegrádi országok kilátásai: integráció és/vagy regionalizmus107
A CEFTA-együttműködés lehetőségei és kibontakozása108
Az EU-tagsággal kapcsolatos érdekek és ellenérdekek109
Az EU közeledése a visegrádiakhoz109
A társulás mérlege, a csatlakozás kilátásai110
Mire számíthatnak a vállalkozók?111
Magyarország - EU - világgazdaság113
A magyar gazdasági reform, és a külgazdasági kapcsolatok a rendszerváltás előtti évtizedben (1978-1988)113
A külső körülmények megváltozása113
Lehetetlenülés vagy alkalmazkodáshiány?115
Felmerül a kérdés: miért?116
Az "erőltetett szufficit" és következményei117
Miért?120
Mi az oka ennek a lehangoló törvényszerűségnek?120
Hogyan tovább?123
Kapunyitás124
Stratégiaváltás124
Adósságválság, adósságkezelés126
A működőtőke importjáról131
Magyarország és az Európai Unió kapcsolata134
Európa kettészakadásának hatásai - a magyar-EK kapcsolat 1988-ig134
Gazdasági kapcsolatok a megosztott Európában134
A magyar-EGK kapcsolatok kialakulása135
Magyar-EGK megállapodás a kereskedelemről és a gazdasági együttműködésről136
A rendszerváltástól a társulásig vezető út137
A PHARE program filozófiája, kedvezményezettjei138
A PHARE program magyarországi működése139
Hitelkeret-konstrukciók140
A magyar Európai Megállapodás céljai és eredményei, a tapasztalatok értékelése140
A kereskedelmi rendelkezések141
A kereskedelemmel kapcsolatos ügyek142
A tőke, a munkaerő, a szolgáltatások mozgása és a letelepedés143
A társulási megállapodás eddigi teljesítése és a tapasztalatok144
Gazdasági gondjaink megoldása és az európai integráció144
Magyarország útja az Európai Unióhoz történő csatlakozásig147
Az uniós felkészülés jelenlegi állása149
A magyar közigazgatási struktúra és az EU-csatlakozás150
Pénzügyi jog150
A környezetvédelem151
Az ipar152
Az infrastruktúra153
Az oktatás155
A közigazgatás155
Schengen-tagság155
A munkaerő szabad áramlása és a foglalkoztatási politika156
A mezőgazdaság157
Egyéb területek158
Civil szféra158
Agenda 2000 - Egy erősebb és szélesebb Unióért159
A közösségi politikák160
A belső politikák160
Az új tagállamok strukturális támogatása162
A bővítés kihívása163
A csatlakozási feltételek felmérése163
A világgazdaság globalizálódása és Magyarország helye e folyamatban164
A globalizáció gyorsító fokozata: a külföldi működőtőke-beruházások164
A globalizáció másik vetülete: a kulturális globalizáció165
A világgazdaság története - a globalizáció szakadatlan erősödésének a története?166
Globalizálódás vagy globális dominancia?167
A globális dominancia ellen ható tényezők168
Fal a külföldi beruházásokkal szemben: Japán és Dél-Korea168
Ellenállás a globalizálódással szemben a fejlett térségekben169
Kulturális és ideológiai kihívások a kultúratermelés észak-amerikai dominanciájával szemben170
Kik a globalizáció nyertesei és vesztesei?170
A globalizáció hatása a gazdasági növekedésre170
A globális dominancia egyik legfontosabb következménye: az állam "elhalasztása"171
Az állam elhalasztásának néhány káros mellékhatása171
Magyarország lehetséges stratégiái a globalizálódó világban172
Oroszország az ezredfordulón179
Oroszország helye a világgazdaságban179
Oroszország integrálódása a világgazdaságba180
Az 1998. évi oroszországi válság183
A válság kezelhetősége és legfontosabb következményei185
Az orosz gazdaság néhány sajátossága188
Az orosz gazdaság kilátásai189
Húsz év reform - Kína gazdasága az ezredforduló küszöbén190
A kezdetek... és a folytatás190
Növekedési viszonyok191
Szerkezeti átalakulás191
Nyitott kapuk193
A gazdasági reform negatív következményei195
A nemzeti valuta árfolyamának kérdése197
Záró gondolatok197
A Kelet-Ázsiai-Csendes-Óceáni térség újonnan iparosodó országai a világgazdaságban199
A Csendes-óceán keleti partjának természet- és emberföldrajzi, illetve kulturális adottságai200
A térség gazdasági fejlődése a hatvanas évektől a kilencvenes évek elejéig201
A felzárkózók első köre: Dél-Korea, Hongkong, Tajvan és Szingapúr (indulás: a hatvanas évek első fele)203
A második kör: Malajzia, Thaiföld, Indonézia és a Fülöp-szigetek (indulás: a hatvanas évek közepe, a hetvenes évek eleje)205
A legújabb versenyzők: Kína, Vietnam és a kis indokínai országok (indulás: a nyolcvanas évek második fele, a kilencvenes évek eleje)209
A válság szele végigsöpör a keleti csendes-óceáni térségen210
Függelék214
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A világgazdaság az ezredfordulón A világgazdaság az ezredfordulón A világgazdaság az ezredfordulón

Néhány lapon ceruzás aláhúzások, szövegkiemelések találhatók.

Állapot: Közepes
2.580 Ft
1.030 ,-Ft 60
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A világgazdaság az ezredfordulón A világgazdaság az ezredfordulón
Állapot:
2.580 Ft
1.800 ,-Ft 30
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A világgazdaság az ezredfordulón A világgazdaság az ezredfordulón A világgazdaság az ezredfordulón A világgazdaság az ezredfordulón A világgazdaság az ezredfordulón A világgazdaság az ezredfordulón

A borító enyhén kopott, a gerinc elszíneződött. A lapélek foltosak. Több lapon színes sorkiemelés, az előlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
2.580 Ft
2.060 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A világgazdaság az ezredfordulón A világgazdaság az ezredfordulón

Néhány lapon színes ceruzás aláhúzás, jelölés található.

Állapot:
2.580 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba