Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A keresztény egyháztörténelem kézikönyve III. (töredék)

III. időszak

Szerző
Fordító

Kiadó: Tettey Nándor és Társa
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 447 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az u. n. reformátiótól a franczia forradalomig
Az egyház külső történelme
A kereszténység terjedése
Hittérítések Indiában stb.1
A kereszténység Chinában és Japánban5
A keresztény missiók Afrikában és Amerikában12
Egyház és állam
A német egyházszakadás kitörése. Luther fellépése a bucsú ellen, a szt. szék közbelépése16
A lipcsei vitatkozás és annak következményei23
A wormsi birodalmi gyűlés, Luther tartózkodása Wartburgban. A zwickaui próféták és Luthernek azok elleni küzdelme28
VI. Hadrián és VII. Kelemen pápák. A két nürnbergi birodalmi gyülés32
A pórháboru34
Luther tévtanának egyes világi fejedelmek által fölkarolása. Luther intézkedései az istenitisztelet megváltoztatása körül és Erasmus elleni küzdelmei37
A torgaui szövetség. A két speyeri birodalmi gyülés 1526-ban és 1529-ben41
Az augsburgi birodalmi gyűlés 1530. Confessio augustana. További értekezések44
A smalkaldi szövetség48
A protestantismus további terjedése. Egyesülési kisérletek. Fülöp hesseni tartományi gróf kétnejüsége. Neumburg-Zeitz, Braunschweig és Köln elleni támadás. AZ 1542. és 1544-iki speyeri és 1546-iki regensburgi birodalmi gyűlések. Luther halála és jelleme50
A smalkaldi háború. A passaui egyezség. Az augsburgi vallásbéke63
Az ugynevezett reforamtio Schweizban. Zwingli Ulrik68
Az ugynevezett reformatio franczia Schweizban. Calvin János74
A protestantismus Francziaországban81
Folytatás. a Bertalanéj. A liga. A nantesi rendelvény (edictum), annak megszüntetése XIV. Lajos alatt90
A protestantismus Németalföldön101
Angolország elszakadása a kath. egyháztól107
Az ugynevezett reformatio Skóthonban115
A kath. egyház Nagybritánniában a Stuartok alatt118
A katholikusok szenvedései Irhonban125
A scandináviai államok elszakadása131
A protestantismus Livlandban, Kurlandban, Lengyelországban és Sziléziában136
A protestantismus Magyarországban és Erdélyben140
A katholikusok és protestansok közötti viszony Némethonban. A 30 éves háború. A westpháliai béke143
Általános megjegyzések az úgynevezett reformatio elterjedése, lényege s következménye felett153
Az egyház belviszonyainak története
Az egyház-alkotmány
A trienti zsinat158
A trienti reform-rendeletek keresztülvitele164
A jezsuita és kapuczinus szerzet168
Egyéb rendek és társulatok175
Az apostoli szék tevékenysége s ellene intézett támadások179
Folytatás. Az úgynevezett gallikán szabadalmak184
A XVIII. század pápái187
A josephinismus192
A nuntiatura-viszály. Az emsi gyülés196
A pistojai zsinat199
Tanfejlődés
Egyházi tudományok
E korszak theol.tudományai201
Eretnekségek és szakadások
Az úgynevezett reformátorok tévtanai209
A protestansok közötti czivódások217
Kisebb protestans felekezetek225
A kegyelemnek a szabadsághoz való viszonya fölötti viták233
A jansenismus236
Folytatás. Quesnel240
Az utrechti szakadás243
A quietismus244
Németország vallási viszonyai a westphali békekötés után. Különféle uniokisérletek246
A görög-orosz egyház, egyesülési kisérletek, régibb keleti felekezetek252
A kereszténység elleni támadások, az angol deisták, az úgynevezett franczia bölcsészek256
A protestans rationalismus261
A rationalismus kathol. körökben266
A jezsuita-rend zaklatása és eltörlése272
Szertartás és fegyelem
Az istenitisztelet megtartása, keresztény művészet, vallásos élet278
A franczia forradalomtól a mai napig
Az egyház külső történelme
A kereszténység elterjedése
A keletindiai, khinai, japáni stb. missiók283
Az afrikai, amerikai és oceaniai missiók288
A törökországi és perzsiai missiók294
Egyház és állam
A franczia forradalom befolyása az egyházi viszonyokra297
Az egyházi fegyelem visszaállítása Francziaországban. Az 1801. évi concordatum. Napoleon és VIII. Pius pápa305
A kath. egyház Németországban, a világiasítás (secularisatio)312
A kath. egyház Bajorországban I. Miksa József és I. Lajos alatt320
Az egyház állapota Poroszországban, a kölni zavarok323
A felső-rajnai egyházkerület331
Egyházi viszonyok Ausztriában II. Ferencz és I. Ferdinánd alatt334
A kath. egyház állapota Németország szövetséges államaiban, 1848 után339
A restauratio, Francziaország a Bourbonok alatt. Lajos Fülöp a polgárkirály. III. Napoleon császár360
A kath. egyház Spanyolországban és Portugálban371
A kath. egyház Olaszországban378
Az egyház viszonyai Schweizban382
A kath. egyház viszonyai Németalföldön389
A kath egyház üldöztetései Lengyel- és Oroszhonban395
A kath. emancipátiója N.-Británniában403
Az egyház belső viszonyainak története
Az egyház alkotmánya
A XIX. század pápái406
A vaticáni egyetemes zsinat414
Tanfejlődés
A tudományok fejlődése e korszakban
A theol. tudományok a XIX. században416
Eretnekségek és szakadások
A theol. irányzatok a protestansok között422
A protestans unio, annak következményei. A protestantismus különféle árnyalatai425
A protestantismus belső állapota és felekezetei428
Ronge és az úgynevezett ó-katholikusok felekezete430
A keleti szakadár-egyház431
Szertartás és fegyelem
Istentisztelet, keresztény élet433
Zárszó440

Dr. Brück Henrik

Dr. Brück Henrik műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Brück Henrik könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A keresztény egyháztörténelem kézikönyve III. (töredék) A keresztény egyháztörténelem kézikönyve III. (töredék) A keresztény egyháztörténelem kézikönyve III. (töredék) A keresztény egyháztörténelem kézikönyve III. (töredék) A keresztény egyháztörténelem kézikönyve III. (töredék) A keresztény egyháztörténelem kézikönyve III. (töredék)

Könyvtári könyv volt. A borító élei kissé sérültek. Több lapon bejegyzés, jelölés látható.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
15.000 Ft
6.000 ,-Ft 60
30 pont kapható
Kosárba