844.850

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi és statisztikai atlasz

78 fő- és 155 melléktérkép. Világstatisztika.

Szerkesztő

Kiadó: Győző Andor
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 426 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: A 233 térkép közül több kihajtható. Nyomtatta az Athenaeum rt. könyvnyomdája. Szerkesztette Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke.

Előszó

A művelt, magyar közönség számára készült térképatlasz a világháború óta nem jelent meg. Ezen a hiányon óhajtott segíteni a kiadócég a világhírű freytag-féle atlasznak magyar nyelvű és magyar... Tovább

Tartalom

STATISZTIKAI RÉSZ
A nap és a bolygók5
A Föld felszíne5
A Föld méretei5
A Föld jelentékenyebb szigetei6
Nevezetesebb tengerszorosok6
A nagyobb tavak felszínének területe7
A legfontosabb folyók hosszúsága és vízterülete8
Síkság és hegyvidék megoszlása a Földön8
A szárazföld legmagasabb hegyei9
Néhány nagyobb gleccser területe9
Éghajlat9
Fontosabb helyek évi csapadéka11
Néhány folyó befagyott állapotának átlagos időtartama11
A tartós hó határa12
Fajták és népek12
Fajták12
Népek14
A népiség alapjai14
A nyelv14
A nyelvek felosztása14
Kultúra15
Földterület (>>Életterület<<)15
A népiség formái15
Nép15
A Föld népei15
Nemzet16
A vallások elterjedése a Földön17
A Föld vallásai híveik lélekszáma szerint17
Európa vallásai híveik lélekszáma szerint17
A zsidóság elterjedése a Földön17
A Föld összes államainak statisztikai táblázata
Európa
Albánia19
Andorra19
Ausztria19
Belgium és birtokai20
Bulgária20
Csehország (Cseh-Szlovákia)21
Dánia és birtokai22
Danzig22
Észtország23
Finnország23
Franciaország és birt.24
Görögország28
Hollandia és birtokai29
Island30
Jugoszlávia30
Lengyelország31
Lettország31
Liechtenstein32
Litvánia32
Luxemburg32
Magyarország32
Monaco33
Nagybritannia és birt.34
Németország46
Norvégia47
Olaszország és birt.48
Portugália és birtokai50
Románia (Oláhország)51
San Marino52
Spanyolország és birt.53
Svédország53
Svejc54
Szovjetköztársaságok uniója54
Törökország58
Ázsia
Afganisztán59
Arábia59
Japán és birtokai60
Kina61
Mongolország62
Perzsia62
Sziám62
Afrika
Abesszinia63
Egyiptom63
Liberia63
Amerika
Amerikai Egyesült Államok és birtokai64
Argentina66
Bolivia66
Brazilia67
Chile68
Colombia68
Costa Rica68
Cuba69
San Domingo69
Ecuador69
Guatemela70
Haiti70
Honduras70
Mexico70
Nicaragua71
Panama71
Paraguay71
Peru72
Salvador72
Uruguay72
Venezuela72
Pápai Szék73
Népszövetség73
A fontosabb parlamentek (országgyűlések) összetétele74
A világháború-okozta területi változások77
Népesedési statisztika:
A Föld népességének növekedése 1810-192479
Európa népességének növekedése az utolsó 120 évben79
A Föld legfontosabb városainak fejlődése a XIX-XX. században79
Férfiak és nők arányszáma83
Születések és halálozások arányszáma83
Közegészségügyi statisztikája:
Tengerentúli kivándorlás Európából88
Fontosabb bevándorló területek88
Bevándorlás az Amerikai Egyesült-Államokba88
Az Egyesült-Államok lakossága leszármazás szerint88
Az Egyesült-Államok bevándorlási kvótája88
A vándormunkásoktól és kivándorlóktól hazaküldött megtakarított pénzösszegek89
Termelés
A Föld megművelése az összterület százalékában89
Állatállomány (háziállatok darabszáma)90
Gabona és burgonya91
Csonkamagyarország búzatermése93
Szesztermelés95
Bor, sör, kávé, tea95
Termelés
A világ cukortermelése 1852-192696
A világ cukortermelése világrészenkint96
Répacukor, nádcukor97
Kakaó, rizs97
Pamut, gyapjú, len kender, juta, selyem97
Dohány, só98
Papiros, kaucsuk99
Kőolaj, kén, higany99
Gyémánt99
A Föld nemesfém-bányászata 1493 óta100
Platina, arany, ezüst, ólom, cink, rádium, nikkel, aluminium, vörösréz, ón, vasérc, nyersvas és acél, grafit102
Kő- és barnaszén, koksz, gázkoksz104
Fontosabb államok bányászata (1921-25. évi átlag)105
Világkereskedelem:
A nemzetközi kereskedelmi forgalom megoszlása a fontosabb árúcsoportok százalékában106
A fontosabb mezőgazdasági termények világkereskedelmi forgalma világrészek szerint106
A fontosabb mezőgazdasági termények kivitele110
A búzakivitel világstatisztikája 1905-1924111
A világkereskedelmi forgalom megoszlása világrészek szerint113
A fontosabb világkikötők forgalma netto regiszter tonnákban113
Közlekedés:
A nyilvános vasutak összehasonlító táblázata kilométerekben114
A Föld vasútvonalainak teljes hosszúsága114
Néhány fontosabb állam villanyerőre átszerelt vasútvonalai115
Automobil-statisztika115
Automobilipar115
Világkereskedelmi flotta116
A repülés fejlődése 1906-24116
A légiforgalmi társaságok és légiforgalmi vonalak117
Idegenforgalmi statisztika118
Pósta-, távirda- és távbeszélő-statisztika:
A póstai küldemények száma119
Egy lakósra jutó póstai küldemények száma120
A Föld fontosabb országainak táviró-vonalai120
Távbeszélő-statisztika121
Pénzügyi statisztika:
Fontosabb országok nemzeti vagyona 1914. és 1924.121
Nemzeti vagyon fejenkint 1914. és 1924.121
A világeladósodása a fő-hitelező-nemzetekkel szemben123
A nagy jövedelmek csökkenése az Amerikai Egyesült-Államokban124
Csődstatisztika124
A munkanélküliség statisztikája124
Közoktatásügyi statisztika:
Európa egyetemei, technikai- és művészeti főiskolái125
Magyarország közép- és felsőfokú oktatásának statisztikája128
Hadügyi statisztika:
A fontosabb államok szárazföldi haderejének békelétszáma130
A fontosabb államok tengeri hadereje131
A fontosabb államok légi hadereje131
A Föld legnagyobb technikai építkezései:
Leghosszabb vasutak legmagasabb pontjai132
Oceánközi csatornák132
Leghosszabb alagutak132
Leghosszabb hidak132
Legmagasabb építmények133
I. Függelék. Magyarország megcsonkításának statisztikája:
Terület, népesség, népsűrűség134
Nemzetiségi megoszlás134
Területi megoszlás művelési ágak szerint134
A gazdaságok száma és területe művelési ágak szerint134
A fontosabb mezőgazdasági termények learatott területe135
Gabona- és burgonyatermés135
Erdőterület135
Állatállomány136
Gyáripar136
Vasutak és utak hossza137
Kisdedóvás137
Elemi iskolák138
Polgári iskolák138
Fiuközépiskolák138
A középiskolák négy osztályát végzett tanulók számának megoszlása138
A középiskola nyolc osztályát végzett tanulók számának megoszlása139
Magyar tanulók idegen uralom alatt139
II. Függelék. (Kisebb statisztikai jegyzetek.)
Az emberiség szaporodáshatára139
A Föld legnagyobb városainak összehasonlítása140
A Föld 25 legnagyobb hajózási vállalata141
A Föld legnagyobb hajói141
A filmipar141
A rádió142
A takarékbetétek összege a fontosabb államokban142
Használatos időegységek eltérése a nyugateurópai időtől142
Gyorsaságok összehasonlítása143
TÉRKÉPEK, 1-141 LAP (l. TÉRKÉPEK TARTALOMJEGYZÉKÉT)
BETŰRENDES NÉVMUTATÓ A TÉRKÉPEKHEZ1
Az elszakított területek helynevei126
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem