820.602

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szőlő metszése, fitotechnikai műveletei

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 357 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-231-386-0
Megjegyzés: Néhány színes fotóval, fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó11
A fitotechnikai műveletek fogalomköre és helye a termesztéstechnológiában15
Néhány régebbi és újabb szakkifejezés újszerű értelmezése16
A fitotechnika kifejezés megjelenése és értelmezése a hazai irodalomban16
A technika és technológia fogalomkörének változása18
Az agrotechnika fogalmának régebbi és újabb értelmezése18
A szőlő termesztéstechnológiai műveleteinek rendszerbe foglalása19
Az ültetvénylétesítés és a termesztéstechnológia műveleteinek legfőbb jellemzői a hagyományos és a korszerű termesztésben26
Az ültetvénylétesítés sajátosságai27
A termesztéstechnológia műveletei27
A termesztéstechnológiák fejlődésére ható fontosabb tényezők37
A környezeti (ökológiai) feltételek37
A termelési mód (a termelőerők és a termelési viszonyok)38
A szőlőfajta39
Egyéb tényezők39
A szőlő szervezeti felépítésének sajátosságai és ezek kapcsolata a fitotechnikai műveletekkel40
Összefoglaló megállapítások42
A fitotechnikai műveletek (metszési eljárások) történeti fejlődése43
Az egyes korszakok (fejlődési szakaszok) meghatározásának módja43
A filoxéravész előtti metszési eljárások44
A metszési eljárások fejlődése a filoxéravésztől a nagyüzemek kialakulásáig48
A filoxéravész utáni metszési eljárások54
A nagyüzemi módszerek útkeresésének időszaka77
A nagyüzemi tőkeművelés- és metszésmódok kialakulása79
A művelési és metszési eljárásoknak a II. ötéves terv ideje alatt (1961-1965 között) kialakult két irányzata80
A magasművelés elterjedése és a 2,4 m sortávolságú szőlők korszerűsítése85
A nagyüzemi szőlőültetvények területének alakulása a III., a IV. és az V. ötéves tervidőszak (1966-1980) alatt93
Az új szőlőültetvények területének alakulása 1951-1980 között96
A nagyüzemi tőkeművelés- és metszésmódokkal kapcsolatos első kísérleti eredmények97
A jelenlegi fejlesztés szükségessége és irányai104
A művelési és metszési eljárások fejlesztése közben jelentkező ellentmondások és feloldásuk104
Összefoglaló megállapítások107
A fitotechnikai műveletek, a fajta, a tőszám és az ökológiai potenciál kapcsolata109
Az ökológiai potenciál általános és szőlészeti értelmezése111
A környezet és a szőlő dialektikus egysége113
Az ökológiai potenciál hasznosításának tényezői115
A szőlőfajta116
A tőszám (az egységnyi területen elhelyezett növényegyedek száma) és a vele összefüggő tőkeművelésmódok és támaszrendszerek136
A fitotechnikai műveletek143
Összefoglaló megállapítások144
A fitotechnikai műveletek csoportosítása és rövid jellemzésük147
A fásmetszések148
A fásmetszések csoportosítása149
A nagyüzemi metszésmódok sajátosságai152
Tendenciák a nagyüzemi metszésmódok fejlesztésében154
A zöldmunkák155
A zöldmunkák csoportosítása155
A zöldmunkák sajátosságai a nagyüzemekben157
Tendenciák a zöldmunkák fejlesztésében158
A metszést kiegészítő fitotechnikai műveletek158
Fitotechnikai hatásokkal is járó egyéb műveletek159
Összefoglaló megállapítások159
A tőkeművelésmódok, a támaszrendszerek csoportosítása és rövid jellemzésük161
A tőkeművelésmódok csoportosítása támaszrendszerük szerint161
A tőkeművelésmódok rövid jellemzése162
A nagyüzemi tőkeművelésmódok sajátosságai174
Tendenciák a tőkeművelésmódok fejlődésében174
A támaszrendszerek csoportosítása174
A karós és huzalos támaszrendszerek rövid jellemzése178
A nagyüzemi támaszrendszerek sajátosságai179
Tendenciák a támaszrendszerek fejlesztésében179
Összefoglaló megállapítások180
A fitotechnikai műveletek biológiai alapjai183
A szőlő termésképződése, rügyeinek differenciálódása183
A rügyvizsgálatok célja, módszerei, a vizsgálatok eredményeinek elméleti és gyakorlati jelentősége184
A termékenységi együtthatók elméleti értéke és gyakorlati használhatósága189
A rügyek termékenységét alakító tényezők197
Megállapítások201
A tőkék rügy-, hajtás- és fürtterhelése202
A terhelés értelmezése202
A rügy-, hajtás- és fürtterhelés beállítása203
Az optimális rügyterhelés meghatározása212
Megállapítások214
A termőegyensúly215
A termőegyensúly fogalomköre215
A termőegyensúly beállításának és fenntartásának módjai217
A temrőegyensúly tényezői és a közöttük levő kapcsolat218
A temrőegyensúlyt meghatározó optimális rügyterhelés, továbbá az ún. alul- és túlterhelés jellemzői és következményei225
A teljesítőképesség mérése227
Megállapítások228
A levélfelület nagyságának, térbeli elhelyezésének és fotoszintetikus aktivitásának sajátosságai229
A zárt állományú növények és a szőlő napfényenergia-megkötése229
A levélfelület nagysága és jelentősége az intenzív termesztésben230
A levélfelület nagyságának szerepe a mennyiség és minőség alakulásában234
A levélfelület meghatározásának módszerei237
A levélfelület fotoszintetikus aktivitásának növelése238
Az asszimiláták transzlokációja245
Az önárnyékolás kialakulásának okai a nagyüzemi ültetvényekben248
A levélfelület térbeli elhelyezése255
A nagy vegetáció fenntartása és a növekedésszabályozó vegyi anyagok használata közötti ellentmondás257
A szőlő zöldmunkák nélküli termesztésének lehetősége258
Megállapítások259
A szőlőtőkék regenerálóképessége, összefüggésben a termelésbiztonsággal260
A termelésbiztonság jelentősége hazánk szőlőtermesztésében260
A fagytűrő képesség problémaköre266
A regenerálóképesség szőlészeti értelmezése267
A regenerálóképesség vizsgálati módszerei267
A hajtás- és termésregeneráló képességgel kapcsolatos kísérletek268
A hajtás- és termésregeneráló képesség ismeretének gyakorlati jelentősége271
Megállapítások271
A metszés nélküli szőlő viselkedése274
A metszés nélkül nevelt szőlő sajátosságai276
A termésmennyiség és -minőség alakulása278
Megállapítások281
A fitotechnikai műveletek hatása a levelek ásványianyag-összetételére és a vesszők szénhidráttartalmára283
A levelek NPK-tartalma283
A vesszők szénhidráttartalma289
Megállapítások290
Összefoglaló megállapítások290
A fitotechnikai műveletek technikai (gépesítési) vonatkozásai295
A fitotechnikai műveletek gépesítését könnyítő támaszrendszerek fejlesztése295
A metszés gépesítése299
A zöldmunkák gépesítése301
Összefoglaló megállapítások303
A külföldi országok fitotechnikai műveleteinek összefoglaló értékelése305
Az európai szőlőtermesztő országokban elterjedt tőkeművelés- és metszésmódok305
A nyugat-európai (közös piaci) országok minőségi borvidékein elterjedt tőkeművelés- és metszésmódok306
A közép- és kelet-európai szocialista országok nagyüzemeiben elterjedt tőkeművelés- és metszésmódok307
A mediterrán országokban a tömegborok termeléséhez alkalmazott tőkeművelés- és metszésmódok309
Egyéb tőkeművelés- és metszésmódok311
Tőkeművelés- és metszésmódok az Európán kívüli szőlőtermesztő országokban313
Összefoglaló megállapítások314
A legfontosabb nagyüzemi gyakorlati tudnivalók317
A termőhely317
A szőlőfajta318
A sor- és tőtávolság319
A tőkeművelésmód320
A támaszrendszer320
A tőkék nevelésének és termőre fordításának módja321
A metszésmód321
A zöldmunkák322
Amit a kistermelő hasznosíthat323
Felhasznált irodalom327
Tárgymutató343

Dr. Csepregi Pál

Dr. Csepregi Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Csepregi Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A szőlő metszése, fitotechnikai műveletei A szőlő metszése, fitotechnikai műveletei A szőlő metszése, fitotechnikai műveletei A szőlő metszése, fitotechnikai műveletei

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.360 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba