827.032

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Munkalélektan II.

Szubjektiv vizsgálati módszerek és paraméterek

Előszó

A. H. Lyard nevéhez fűződik /1855/ az alkalmasság elvének népszerű megfogalmazása: "Megfelelő embert a megfelelő helyre !" Az elv hasznosságából érthető, hogy azóta különféle formában sok minden... Tovább

Tartalom

I. fejezet
Alkalmasság-betanítás-beválás
1. A munkaalkalmasság feltételei és az alkalmasságvizsgálatok 5
a/ Elméleti alapvetés 5
- Alkalmasság és beválás 6
- Az alkalmasság pszichológiai kritériumai 10
- Az alkalmasság idődimenziójának jellemzői 16
- Az alkalmasság paraméterei 20
b/ Az alkalmasság megállapítása 24
- Az alkalmasságvizsgálat felépülése 27
- Az alkalmasságvizsgálat módszerei 31
- Az alkalmasságvizsgálat lebonyolítása 51
- Kritikai megjegyzések 53
2. Felkészítés a munkára 59
a/ A munkára nevelés és felkészítés pszichológiai szempontból 59
- A személyi alkalmasság általános feltételeinek fejlődése 59
- Az alkalmasság sajátos vonásainak kialakulása 62
- Szakmai adaptáció 70
b/ A megváltozott munkakörülményekhez való adaptáció 72
3. A munkaköri betanítás 77
a/ A témán belüli előzetes megjegyzések 77
b/ A munka tanulása 78
c/ A munka oktatása 86
- A betanított munkás oktatása, kiképzése 89
- Segédmunkások betanítása 92
- Szakmunkások betanítása 92
- Férfiak, nők betanítása 95
4. A beválás 97
a/ A beválás vizsgálatának célja 98
b/ A beválás megállapításának időpontja 99
c/ A beválás fokozatai 101
d/ A beválás vizsgálata 102
e/ A beválási kategóriák megállapításából levonható konklúziók 108
II. fejezet
A munkahely szervezésének és vezetésének pszichológiai problémái 113
Történelmi előzmények 116
A vezetés fogalmi meghatározása 120
1. A munkahely szervezete 123
a/ Munkahelyi csoportok 128
b/ A csoport strukturálja - szociometria 135
c/ A vezető helye és helyzete az ipari szervezetben 142
2. Motiváció és attitűd 145
a/ A motiváció fogalma 145
b/ A munka, mint motiváció 146
c/ A munkamotiváció mechanisztikus elképzelése 150
d/ A hatékony ösztönzés 157
e/ Az attitűd fogalma 161
f/ Az attitűdök mérése 163
g/ Az attitűd és a munkahelyi magatartás 167
h/ Az attitűdök befolyásolása 169
3. A kommunikáció 173
a/ A kommunikáció fogalma 173
b/ A kommunikáció kutatásának ipari jelentősége 174
c/ A kapcsolatok rendszere és a hatékonyság 175
d/ A kommunikációs tevékenység módja és hatékonysága 184
e/ Csoporttechnikák 193
4. A vezetés hatékonyságának feltételei 204
a/ A vezetési hatékonyság szintjei és mérési módja 204
b/ A vezetési hatékonyság személyi feltételei 213
c/ A vezetési stílus, mint hatékonyság feltétele 217
5. A vezetőképzés néhány pszichológiai vonatkozása 223
III. fejezet
A balesetelhárítás pszichológiája
1. A baleset fogalma 245
2. A balesetek csoportosítása 246
3. Tárgyi és személyi tényezők összefüggése a balesetek keletkezésében 249
4. A balesetet előidéző és kiváltó okok 253
5. A baleseti veszély és a veszélyforrások 255
a/ A veszélyforrások kiiktatása 257
b/ A munkafolyamatok veszélyességi fokának pszichológiai megközelítése 259
c/ Az egyéni veszélyeztetettség 261
d/ A dolgozók egyéni védettsége 264
e/ Veszélytudat - veszélyérzet 267
f/ Alkalmazkodás a munkabiztonsági követelményekhez 269
6. Igénybevétel és megterhelés 276
a/ Az igénybevétel és az alkalmazkodóképesség mértékének meghatározása 278
7. A kritikus fázisok előfordulása a munkatevékenység során 286
a/ A baleseti szituáció és pánikállapot 287
b/ Műszakkezdés - munkakezdés 291
c/ A kezdeti adaptáció és a munkabiztonság 294
8. A munkaszervezés feladatai 295
a/ A dolgozó folyamatos alkalmazkodása a tevékenység ritmusában 298
b/ Kiegészítő mozdulatok és tartalékidők 299
c/ Gazdálkodás a figyelemmel 301
9. A munkabiztonság fontosabb személyi tényezői 304
a/ A tanulás hatása a munkabiztonság személyi tényezőire 305
b/ Információ felvétel és feldolgozás a tanulás során 306
c/ A gyakorlás 309
d/ A gyakorlottság mértéke 312
e/ A munkabiztonság információs és kommunikációs bázisa 313
f/ A vigyázatlanság csoportos formái, az ellenük folytatott harc 314
g/ Az elővigyázatosság és óvatosság kollektív fejlesztése 319
10. A balesetek megoszlásának főbb törvényszerűségei 321
a/ A tárgyi tényezők szerepe a balesetek megelőzésében és elhárításában 324
b/ A személyi tényezők szerepe a balesetek megelőzésében és elhárításában 326
- A színjelzések szerepe a baleset-megelőzésben 328
IV. fejezet
1. A lélektan szerepe a gazdasági tevékenységben 339
a/ Szükségletek és a vásárlás indítékai 342
b/ A vásárlási szándék kialakulása 343
c/ A vásárlási szándék érzelmi és racionális motívumai 344
d/ A kereskedelem-lélektan tárgya, feladatai, részágai 349
2. Az üzletpolitika fogalma és a gazdasági környezet 353
a/ A vállalat és a piac 333
b/ A fogyasztás fogalma 336
3. Vevőlélektan 338
a/ A vevőlélektan fogalmat célja, jelentősége 358
b/ A vevőlélektani vizsgálatok módszere a gyakorlatban 361
c/ A motívumkutatás lényege, szerepe a gazdasági életben 360
4. Eladás lélektan 375
a/ Az értékesítés elősegítése 375
b/ A reklám és hatása 377
- A reklám és márkanév 380
- A csomagolás reklámhatása 384
- Csomagolás az önkiszolgáló boltokban 386
- Exportcsomagolás 388
- Az elmaradás - veszteség 389
- A marketing eszköze 390
- Rugalmasság 391
- Tervezési kérdések 392
- Kritikai reklám 393
- Pszichológia és a reklám ajándék 397
- A humoros reklám 400
c/ A reklám hatékonysága 402
d/ Hogyan reagál a vevő a reklámra 407
Az eladók pszichológiája 411
a/ Pályaalkalmasság-vizsgálatok a kereskedelemben és vendéglátóiparban 412
b/ "Klíma"-vizsgálatok a kereskedelemben 413
V. fejezet 423
A munkalélektan vizsgálati módszerei 427
1. A munkatevékenység elemzése 431
Az ergonómiai rendszerelemzés módszere 434
a/ Bevezetés 434
b/ Munkamódszer 446
c/ Klíma 453
d/ Zaj 454
e/ A munka megszervezése 456
f/ Funkcionális és integrális igénybevétel 457
2. Laboratóriumi pszichotechnikai vizsgálatok 460
a/ érzékelésvizsgálatok 463
b/ figyelemvizsgálatok 474
c/ érzelemvizsgálatok 483
d/ emlékezésvizsgálatok 484
e/ képzeletvizsgálatok 485
f/ gondolkodásvizsgálatok 490
g/ készségek és képességek vizsgálata 497
h/ motivációvizsgálat 512
i/ személyiségvizsgálati módszerek 516
3. Pszichológiai modellkísérletek felhasználási lehetőségei az ergonómiában 521
a/ Az emberi munkatevékenység gyorsaságának, pontosságának és megbízhatóságának modellvizsgálata 523
b/ a monoton szabályozó tevékenység modellvizsgálatának néhány eredménye 539
c/ Időészlelési vizsgálatok eredményei 558
4. A vizsgálati adatok feldolgozásának néhány matematikai statisztikai módszere 568
a/ az adatok 572
b/ standard skálák, normalizálás 582
c/ attitűdök skálázása 588
d/ szelekciós szintek meghatározása 597
e/ változók kapcsolatának vizsgálata 604
Függelék 625
TÁRGY- ÉS NÉVMUTATÓ 651
TARTALOMJEGYZÉK
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem