A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Árufuvarozás

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Központi Szállítási Tanács Titkársága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 811 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

Előszó17
Magyarország közlekedésének története és földrajza17
Bevezetés, alapfogalmak21
Vasúti közlekedés23
A magyar vasutak történeti kialakulása23
Jelenlegi vasúthálózatunk általános áttekintése36
Vasúthálózatunk részletes leírása44
A vasúti áruforgalom földrajzi elemzése62
Közúti közlekedés69
A magyar közúthálózat történeti kialakulása69
Jelenlegi közúthálózatunk77
Közútjaink forgalmi terhelése és áruforgalma83
Hajózás89
A magyar hajózás történeti kialakulása89
Hajózható vízi útjaink97
Vízi áruforgalmunk földrajzi elemzése99
Légi közlekedés103
Légi közlekedésünk történeti kialakulása103
Légi közlekedésünk hálózata és forgalma107
Fuvarozásszervezés és koordináció111
A közlekedés lényege, célja és jelentősége113
A közlekedés a népgazdaság rendszerében116
Ágazati és rendszerelméleti kapcsolatok116
Közlekedési szükségletek118
A közlekedéssel (szállítással) kapcsolatos követelmények122
A közlekedés technikai elemei125
Közlekedési szervezetek127
Szervezési kérdések általában127
A szállítási és a hírközlési rendszer irányítása128
A közlekedési tárca szervezete132
Szállítási szervezet a közlekedési tárcán kívül136
A vasúti, a közúti, a vízi közlekedés és a csővezetékes szállítás üzemi viszonyai139
Vasúti közlekedés139
Közúti közlekedés149
Vízi közlekedés160
Csővezetékes szállítás171
Közlekedésgazdasági és koordinációs ismeretek174
Általános közlekedésgazdasági kérdések174
A közlekedés gazdasági eredményesssége177
A közlekedési koordináció és kooperáció alapelvei182
A közlekedéspolitika fogalma és története188
A gazdaság, a politika, a gazdaságpolitika és a közlekedéspolitika összefüggése188
A magyar közlekedéspolitika fejlődése190
Az 1968. évi közlekedéspolitikai koncepció ma is érvényes alapelvei192
A közlekedés egységének elve192
Az egyes közlekedési ágak közötti hatékony munkamegosztás193
A szükségleteknek megfelelő arányos fejlődés a népgazdasági ágak és a közlekedés között, valamint a közlekedésen belül193
A közlekedés hatékony részvétele a nemzetközi munkamegosztásban194
A közlekedési kultúra fejlesztése195
Az 1968. évi közlekedéspolitikai koncepció végrehajtása és a közlekedés jelenlegi helyzete195
A szállítási teljesítmények és a munkamegosztás alakulása195
A kis forgalmú vasútvonalak forgalomátterelésének és körzetesítésének előrehaladása197
A közlekedés fejlődése és műszaki színvonala200
A közlekedés gazdaságossága201
Munkaerőgazdálkodás, szociálpolitika202
A Minisztertanács által 1979-ben elfogadott, továbbfejlesztett közlekedéspolitikai koncepció203
A közlekedéspolitikai koncepció továbbfejlesztésének szükségessége203
A továbbfejlesztett közlekedéspolitika koncepció irányelvei és fő célkitűzései204
A szállítási igények kielégítése és a munkamegosztás javítása204
A nemzetközi forgalomból adódó feladatok teljesítése206
A közlekedési szolgáltatások minőségének javítása207
A közlekedési tevékenység gazdaságosságának fokozása211
A közlekedés fejlesztésének fő irányai212
A továbbfejlesztett közlekedéspolitikai koncepció megvalósításának feltételei222
Az összehangolt áruszállításai folyamatok szervezése225
Az összehangolás szükségességéről általában225
Az áruszállítási folyamatok tervezése226
Az áruszállítási folyamatok szervezése227
A szállítmányozás a szállítmányszervezés szolgálatában237
A korszerű szállítástechnikai módok alkalmazásának szervezési követeményei238
A szállítási szervezet239
A munkaerő-ellátottság és a szakemberképzés az összehangolt áruszállítási folyamatok függvényében239
Az áruszállítási folyamatokat befolyásoló szabályozórendszer241
Az áruszállítási folyamatokkal kapcsolatos rakodások244
A rakodási folyamatokat megvalósító rakodási rendszerek értékelése247
Az áruk jellemző tulajdonságai és az áruszállítási folyamatban való megjelenési formáik251
Az áruk megjelenési formái szerinti főbb árucsoportok, rakodási technológiák és az alkalmazható elterjedtebb rakodóberendezések263
Rakodóhelyi létesítmények290
A vasúttal kapcsolatos rakodások gépesítésének állami támogatása291
Az összehangolt áruszállítások szervezésére egy példa: a kereskedelmi áruutánpótlás módszerei és eszközei293
A fogyasztási cikk-kereskedelem helye és szerepe a népgazdaságban, a kereskedelmi áruforgalom és hálózat293
A fogyasztási cikkek érdemi elosztásának főbb problémái299
A csomagolás és az egységrakomány-képzés a kereskedelemben306
A nagykereskedelmi raktárak árutérítési rendszere314
Járatszervezési feladatok megoldása320
A közúti menetirányító (diszpécser-) és áruirányító szolgálat327
A Volán-menetirányítás (diszpécserszolgálat) szervezete és feladatai328
A menetirányítás szervezési módszerei331
Áruirányítás336
Az áruszállítási folyamatok tervezésénél alkalmazott matematikai módszerek. A számítógéprendszer338
A matematikai módszerek és alkalmazásuk elvei340
Az elektronikus számítógéprendszer352
Árufuvarozási jog363
Általános rész365
A jogrendszer felosztása369
A polgári jog fogalma, rendszere és alapelvei369
A jogszabályról372
A jogszabály szerkezete377
A jogszabály hatálya380
A polgári jogszabály alkalmazása382
A polgári jogviszony385
A fuvarjogról általában390
A fuvarozás390
A fuvarjog helye a jogrendszerben391
A fuvarjog és a díjszabás kapcsolata392
A fuvarozásra vonatkozó jogszabályok393
A fuvarjogi szabályozás alapelvei394
A fuvarjog kialakulása395
Fuvarozás a Polgári Törvénykönyv szerint399
A fuvarozási szerződés403
A fuvarozási szerződés tartalma403
A fuvarozási szerződés alanyai404
A fuvarozási kötelezettség405
A fuvarozási szerződés változatai407
A fuvarozási szerződés előkészítése408
Az áru csomagolása és megjelölése408
A jármű megrendelése409
A jármű kiállítása410
A jármű megrakása411
A fuvarozási szerződés megkötése413
Az áru átvétele fuvarozásra413
A fuvarlevél415
A fuvarozási szerződés megkötése418
A fuvarozási szerződés végrehajtása419
A fuvarozás megkezdése419
A továbbítás útiránya419
A fuvarozási határidő420
A címzett értesítése a küldemény megérkezéséről421
A küldemény kiszolgáltatása422
A fuvarköltség megfizetése423
Utánvét és készpénzelőleg425
A fuvarozási szerződés módosítása426
A fuvarozási szerződés önkéntes módosítása426
A fuvarozás szerződés kényszerű módosítása427
A fuvarozó felelőssége429
A fuvarozó felelőssége az árukárokért429
A fuvarozó felelőssége a késedelemért431
Értékbevallás432
A fuvarozó felelőssége alkalmazottaiért433
A fuvarozó felelőssége434
A fuvaroztató kötelességeinek megszegése434
Bírságok434
A követelések érvényesítése436
A kármegállapítás módja436
Az igény elévülése437
Az igény érvényesítésére jogosult személyek438
Felszólamlás438
Kereset439
A közös fuvarozás jogi szabályozása441
A közös fuvarozások változatai441
A darabáruk fuvarozása belföldön442
Az állomási fel- és elfuvarozás445
A szállítmányozás447
A szállítmányozás fogalma447
A szállítmányozó feladatköre448
A szállítmányozó felelőssége450
Árudíjszabások453
A díjszabás-politika általános kérdései455
Az árpolitika és az árrendszer továbbfejlesztése455
Az 1980. évi díjszabás-változások459
A közlekedési szolgáltatások árképzése464
A vasúti árudíjszabások467
A díjszabások feladata, felépítése és főbb jellemzői467
A díjszabások díjainak csoportosítása468
Az árudíjszabások érvényessége468
Az árudíjszabások tagozódása és tartalma469
Díjszabási alapfogalmak471
Árudíjszabási KIlométermutató477
Függelék a MÁV II. és III. részhez. Áruosztályozás483
Magyar Vasúti Árudíjszabás II. rész485
Általános határozmányok485
Különleges díjszámítási határozmányok488
Mellékteljesítményekre, szolgáltatásokra vonatkozó díjszabási határozmányok500
A MÁV I. rész rendelkezései alá nem tartozó különleges teljesítmények508
Rendkívüli küldemények fogalma és fuvardíjszámítására vonatkozó határozmányok515
Fuvardíjszámítás a terhelési határt, ill. berakható súlyt meghaladó küldeményeknél517
Bírságok belföldi forgalomban, rakodási rendellenesség, biztonsági szabályok meg nem tartása, ill. valótlan súly- és tartalombevallás egyes eseteiben519
Magyar Vasúti Árdíjszabás III. rész. Export-import díjszabás521
A díjszabás érvényességi területe521
Darabáru-küldemények fuvardíjának megállapítása522
A kocsirakományú küldemények fuvardíjának megállapítása523
Mellékdíjak533
Magyar Vasúti Árudíjszabás IV. rész. Árufuvarozás szállítótartályban (konténerben)537
Tranzitdíjszabások540
Nemzetközi Vasúti Átmeneti Díjszabás (MTT)540
Magyar Vasúti Árudíjszabás VI. rész. Tranzit-díjszabás546
Egységes Átmeneti Díjszabás (ETT)548
Nemzetközi köteléki díjszabások549
Belföldi Hajózási Díjszabás552
Kikötői Díjszabás556
Általános és különleges határozmányok556
Díjszámításra vonatkozó rendelkezések559
A Tehergépjármű Díjszabás562
Általános határozmányok562
A fuvardíj, a fuvarköltség kiszámítása571
Különleges teljesítmények582
Különleges tehergépjárművekre meghatározott fuvardíjszállítás585
A pótdíjak587
A mellékdíjak588
A tehertaxival végzett fuvarozás díjszámítása590
A Belföldi Szállítmányozási Díjszabás591
Forgatolt jármű fuvardíjszámítása593
Áruk házhoz fuvarozási díjai594
Tüzelőanyagok házhoz fuvarozási díjai598
Tüzelőanyagok házhoz fuvarozása Budapesten598
Szilárd tüzelőanyagok házhoz fuvarozása vidéken599
Propán-butángáz és háztartási tüzelőolaj házhoz fuvarozása599
Szilárd tüzelőanyagok helyi befuvarozása600
Közúti árufuvarozással kapcsolatos rakodási díjak601
Általános határozmányok601
Kézi rakodás603
Gépi rakodás604
Vegyes rendelkezések605
Az áruk fuvarozása607
Az áruk vasúti fuvarozása609
Az áruk feladása fuvarozásra609
Az áruk berakása és útnak indítása621
Az áruk súlyának és darabszámának megállapítása631
A fuvardíjak kiszámítása és kiegyenlítése631
Az áruk továbbítási rendszere634
A fuvarozási határidő634
A küldemény kiváltása és az áru átvétele636
A fuvarozási szerződés módosítása640
Irányvonalképzés644
Iparvágányok, árukezelés iparvágányon646
Raktár- és rakhelybérletekkel kapcsolatos eljárás658
Különleges vasúti fuvarozások666
Felelősség, kártérítés670
Az áruk fuvarozása közúton678
Általános ismeretek678
Gépjármű Fuvarozási Szabályzat (GFSZ)695
Közúti díjszabási ismeretek706
A közületi gépjárművek üzemeltetése és üzemvitele709
A vízi árufuvarozás723
Általános ismeretek723
Az árufuvarozás szabályozása728
A hajózás díjszabása739
Függelék741
A nemzetközi vasúti árufuvarozás szabályozása743
SZMGSZ Megállapodás743
A CIM Egyezmény767
A vasúti törvény779
A Minisztertanács 2/1981 (I, 31) sz. rendelete a közúti árutovábbítási szerződésekről783
Irodalom789
Tárgymutató791
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás

Több lapon aláhúzások, bejegyzések láthatók. A védőborító sérült, kissé kopott, enyhén foltos, a borító kopott, a lapélek foltosak, rajtuk tollvonás látható.

Állapot: Közepes
4.180 Ft
3.340 ,-Ft 20
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás Árufuvarozás

A borító enyhén kopott. A lapélek foltosak.

Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba