933.052

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filozófiatörténet

Szerző

Kiadó: Kodolányi János Főiskola
Kiadás helye: Székesfehérvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 288 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Az európai kultúrkörben s annak eurázsiai alapjaiban - az emberek hite szerint - Isten határozza meg a világon élő minden ember összes megnyilvánulását. Ám az ember az Istenhez fűződő e viszonyát... Tovább

Tartalom

A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 11
I. KULTÚRA, VALLÁS, MŰVÉSZET, FILOZÓFIA, TUDOMÁNY 14
1. MI A KULTÚRA? 14
2. MI A VALLÁS? 17
3. MI A MŰVÉSZET? 19
4. MI A FILOZÓFIA? 20
5. MI A TUDOMÁNY? 22
II. A FILOZÓFIAI GONDOLKODÁS ALAPIRÁNYAI 24
6. METAFIZIKA 24
7. ISMERETELMÉLET 25
8. ETIKA 26
9. ESZTÉTIKA 27
III. A TÖBBI FILOZÓFIAI DISZCIPLÍNA 28
10. VALLÁSFILOZÓFIA 28
11. TÖRTÉNETFILOZÓFIA 30
12. TÁRSADALOMFILOZÓFIA 31
13. JOGFILOZÓFIA 32
14. POLITIKAFILOZÓFIA 33
15. NYELVFILOZÓFIA 34
16. ANTROPOLÓGIA 35
17. ONTOLÓGIA 37
18. TERMÉSZETFILOZÓFIA 38
19. LOGIKA 39
20. TUDOMÁNYFILOZÓFIA 9 42
B. TÖRTÉNETI BEVEZETÉS 45
IV. A FILOZÓFIA ELŐTTI ÖRÖKSÉG 45
21. AZ ŐSKOR HAGYATÉKA 45
22. AZ ŐSHAGYOMÁNYI VILÁGSZEMLÉLET 46
23. AZ ÖRÖK VILÁGTÖRVÉNY HÁROM VILÁGVALLÁSA 52
24. A KINYILATKOZTATOTT ZSIDÓ VALLÁS 63
25. HÁROM ÓKORI TEREMTÉSTÖRTÉNET 69
26. KELETI FILOZÓFIATÖRTÉNET 71
C. AZ ANTIKVITÁS KULTURÁLIS ÉS FILOZÓFIAI VÍVMÁNYAI 78
V. A GÖRÖG FILOZÓFIA ELŐZMÉNYEI 78
27. GÖRÖG VALLÁSTÖRTÉNET 78
28. A GÖRÖG MŰVÉSZET FEJLŐDÉSE 84
29. HAGYOMÁNYVESZTÉS ÉS ÚJ SZEMLÉLET 88
VI. A SZÓKRATÉSZ ELŐTTI FILOZÓFIA 92
30. ION ISKOLA 92
31. DÓR ISKOLA 94
32. HÉRAKLEITOSZ 96
33. ELEAI ISKOLA 98
34. EMPEDOKLÉSZ 102
35. ANAXAGORÁSZ 104
36. ATOMELMÉLETI ISKOLA 106
VII. A SZOFISTÁK ÉS SZÓKRATÉSZ TÖREKVÉSEI 109
37. A SZOFISTÁK 109
38. SZÓKRATÉSZ (KR. E. 470-399) 112
39. SZÓKRATÉSZI ISKOLÁK 113
VIII. PLATÓN FILOZÓFIÁJA 115
40. PLATÓM ÉLETE ÉS MUNKÁI 115
41. PLATÓN IDEATANA ÉS IDEÁLIS ÁLLAMA 118
IX. ARISZTOTELÉSZ FILOZÓFIÁJA 121
42. ARISZTOTELÉSZ ÉLETE ÉS MUNKÁI 121
43. ARISZTOTELÉSZ LOGIKÁJA 122
44. ARISZTOTELÉSZ TUDOMÁNYA 125
45. ARISZTOTELÉSZ ETIKÁJA ÉS POÉTIKÁJA 126
X. HELLENIZMUS ÉS RÓMAI KULTÚRA 128
46. A SZTOICIZMUS 128
47. AZ EPIKUREIZMUS 130
48. A SZKEPTICIZMUS 131
49. A RÓMAI FILOZÓFIA ÉS KULTÚRA 132
50. PHILÓN SZINKRETIZMUSA 134
51. PLOTINOSZ ÚJPLATONIZMUSA ÉS AZ ÓKOR VÉGE 135
D. A KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI MŰVELŐDÉS ÉS FILOZÓFIA 139
XI. A KERESZTÉNYSÉG SZÜLETÉSE 139
52. A KERESZTÉNYSÉG ÉS A FILOZÓFIA 139
53. A JÉZUSI KERESZTÉNYSÉG 142
54. A KERESZTÉNY KÁNON ÉS EGYHÁZAK 145
55. A KATOLICIZMUS 153
XII. ISZLÁM VALLÁS ÉS ARAB FILOZÓFIA 158
56. AZ ISZLÁM, A MÁSIK KINYILATKOZTATOTT VILÁGVALLÁS 158
57. ARAB FILOZÓFIA 163
XIII. ZSIDÓ FILOZÓFIA 165
58. MAIMONIDÉSZ 165
XIV. PATRISZTIKA ÉS SKOLASZTIKA 166
59. MISZTÉRIUMVALLÁSOK, GNOSZTICIZMUS 166
60. APOLOGÉTÁK, EGYHÁZATYÁK 167
61. SZENT ÁGOSTON (KR. U. 354-430) 168
62. A PATRISZTIKA HANYATLÁSA 171
63. A SKOLASZTIKA KIALAKULÁSA 172
64. UNIVERZÁLIA-VITA: NOMINALIZMUS, REALIZMUS 174
65. A FERENCES-ISKOLA 175
66. AQUINÓI SZENT TAMÁS (1225-1274) 176
67. OCKHAM ÉS A SKOLASZTIKA VÉGE 179
XV. A RENESZÁNSZ ÉS A REFORMÁCIÓ 181
68. A HUMANISTA RENESZÁNSZ 181
69. A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET 185
70. ÉRETT RENESZÁNSZ ÉS A RENESZÁNSZ HANYATLÁSA 188
71. A RENESZÁNSZ FILOZÓFIÁJA 190
72. PROTESTANTIZMUS ÉS REFORMÁCIÓ 193
XVI. A NAGY METAFIZIKAI RENDSZEREK KORA 202
73. MERKANTILIZMUS, BAROKK MŰVÉSZET ÉS TÁRSADALOM 202
74. DESCARTES 203
75. THOMAS HOBBES 207
76. SPINOZA 208
77. LEIBNIZ 210
XVII. EMPIRIZMUS ÉS ANGOL FELVILÁGOSODÁS 212
78. JOHN LOCKE 212
79. BERKELEY 215
80. HUME 216
81. ADAM SMITH 218
XVIII. FRANCIA FELVILÁGOSODÁS 223
82. ENCIKLOPÉDIZMUS, DEIZMUS, MATERIALIZMUS 223
83. FORRADALMI IDEOLÓGIA, SZENTIMENTALIZMUS ÉS ROKOKÓ 228
XIX. KÖZÉP-EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS 229
84. NÉMET FELVILÁGOSODÁS 229
85. KANT ÉSZKRITIKÁJA 230
86. KANT ETIKÁJA ÉS ESZTÉTIKÁJA 240
87. OSZTRÁK ÉS MAGYAR FELVILÁGOSODÁS 244
XX. A NÉMET IDEALIZMUS 249
88. FICHTE 249
89. SCHELLING 250
90. HEGEL 251
XXI. POZITIVIZMUS ÉS SZOCIALIZMUS 255
91. POZITIVIZMUS 255
92. SZOCIALIZMUS 260
XXII. ÉLETFILOZÓFIÁI IRÁNYZATOK 262
93. SCHOPENHAUER 262
94. KIERKEGAARD 264
95. NIETZSCHE 266
96. SZELLEMTUDOMÁNY ÉS HISTORIZMUS 267
E. A LEGÚJABB FILOZÓFIAI IRÁNYZATOK 271
XXIII. FENOMENOLÓGIA 271
97. HUSSERL 271
98. PRAGMATIZMUS 272
XXIV. ÉLET-METAFIZIKA ÉS ONTOLÓGIZMUS 274
99. BERGSON 274
100. TEILHARD DE CHARDIN 274
XXV. NEOPOZITIVIZMUS ÉS ANALITIKUS FILOZÓFIA 276
101. RUSSEL 276
102. WITTGENSTEIN 277
103. A BÉCSI KÖR 279
XXVI. EGZISZTENCIALIZMUS 281
104. JASPERS 281
105. HEIDEGGER 283
106. SARTRE 284
XXVII. KRITIKAI FILOZÓFIA 286
107. A FRANKFURTI ISKOLA 286
108. HABERMAS 286
XXVIII. KRITIKAI RACIONALIZMUS 287
109. KARL POPPER 287
ZÁRSZÓ 288

Dr. Darai Lajos Mihály

Dr. Darai Lajos Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Darai Lajos Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filozófiatörténet Filozófiatörténet Filozófiatörténet Filozófiatörténet Filozófiatörténet

A borító foltos, töredezett, elszíneződött. A lapélek enyhén foltosak. Néhány lapon bejegyzések, aláhúzások találhatóak. Egy lapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
1.880 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba