1.039.093

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A légkör dinamikája

Egyetemi tankönyv

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 482 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 42135.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Statika
A Föld és nehézségi erőtere15
A Föld és légköre, a levegő összetétele18
Állapothatározók20
Száraz levegő22
Nedves levegő26
Virtuális hőmérséklet29
Mértani állapotgörbe31
A légkör statikája32
Légkörök34
Individuális állapotgörbe36
Egyensúlyi helyzetek37
Termodinamika
A termodinamika alapfogalmai43
A hő, a hőkapacitás és a fajhő44
A termodinamika első főtétele44
A gázok fajhője46
Az első főtételnek a meteorológiában használatos alakja48
Ideális gáz izotermikus és adiabatikus állapotváltozása49
A Carnot-féle körfolyamat51
A termodinamika második főtétele54
Entrópia56
Entalpia58
Száraz adiabaták59
Nedves adiabaták60
Nedves adiabatikus hőmérsékleti gradiens62
Hőmérséklet-fogalmak64
Adiabatalapok72
A kvázisztatikus körfolyamat által végzett munka74
Elemi légrészecske labilitási energiája75
Az aerológiai diagrampapírok területhű leképezése77
A labilitás meghatározása rétegmódszerrel79
A stabilitási és labilitási energia meghatározása a keletkező vízcseppek súlyának figyelembevételével81
A feláramlás mechanizmusával kapcsolatos meggondolások86
A légoszlop adiabatikus zsugorodása és kiterjedése91
Függőleges légoszlop kvázisztatikus állapotváltozása92
Halmazállapot-változások93
A fázisváltozások termodinamikai diagramja95
Clausius-Clapeyron-egyenlet96
Egyensúlyi gőznyomás görbült felület esetén100
Kondenzációs magvak103
Az egyensúlyi gőznyomás oldatok fölött104
A felhőelemek növekedése106
Túlhűlt cseppek és jégmagvak109
A jégrészecskék növekedése és szerkezete110
A csapadékképződés Wegener-Bergeron-féle elmélete112
Mesterséges csapadékkeltés113
Sugárzás
A sugárzásról általában117
A sugárzás törvényei119
A Nap sugárzása122
Albedó124
Kinematika
Módszerek129
A sebességi mező karakterisztikái131
A sebességi mező felbontása133
Áramfüggvény, sebességi potenciál138
Kontinuitási egyenlet141
A kontinuitási egyenlet szférikus koordináta-rendszerben143
Divergencia és vertikális sebesség145
A divergencia kiszámítása146
A vertikális sebesség meghatározása149
A tendenciaegyenlet150
Mozgásegyenletek
A tömegpont mozgása nyugvó Földön155
A tömegpont mozgása forgó Földön157
A forgatónyomaték megmaradása158
Az általános mozgásegyenletek derékszögű görbevonalú koordinátarendszerben159
A földforgás eltérítő ereje (Coriolis-erő)161
A hidrodinamikai mozgásegyenlet Euler-féle alakjai162
A hidrodinamikai mozgásegyenletek további alakjai164
Speciális feületekre vonatkozó mozgásegyenletek167
Súrlódás nélküli stacionárius légmozgás
Geosztrofikus szél171
Gradiens szél174
Az ageosztrofius mozgás, izallobárikus szél177
A horizontális légmozgások osztályozása180
A nyomási mező és a geosztrofikus szél változása a magassággal
Ekviskalár felületek, barotrop és baroklin légkör185
A szélsebesség és szélirány változása a magassággal a szabad légkörben. A termikus szél.187
Hőmérsékleti advekció a szabad légkörben190
A hőmérséklet lokális megváltozása193
A nyomási mező változása a magassággal. A ciklonok és anticiklonok tengelyének a hajlása194
Viszkózus folyadékok áramlása
A viszkozitás és a Reynolds-féle szám199
A Viszkózus folyadékok mozgásegyenlete201
Lamináris és turbulens áramlások; a turbulens mozgás középértékére vonatkozó egyenletek203
Kicserélődési együttható, keveredési út207
A légkör földközi rétege209
Szélprofilok a földközeli rétegben211
A turbulens energia időbeli változásai; a Richardson-féle szám217
Súrlódás és turbulencia a légkörben
A levegő súrlódása a talajfelszínen221
Szélfordulás a magassággal225
Taylor elmélete a magassággal való szélfordulásra 227
A turbulens súrlódás eloszlása a magassággal 229
Az anizobárikus tömegáram a súrlódási rétegben232
Diffúziós folyamatok a légkörben
A tulajdonságok átviteli árama237
A turbulens függőleges hőátvitel és hatása a napi hőmérsékletváltozásra239
A vízgőz diffúziója kiterjedt vízfelszín fölött; a párolgási sebesség244
A légtömegek átalakulási folyamata247
A szennyeződés diffúziója pontszerű forrás esetén250
A turbulencia statisztikai elméletének alkalmazása253
Diffúzió megemelt forrás esetén258
Szakadási felületek
Frontogenetikus függvény263
Frontogenezis a vízszintes sebességmezőben266
A frontogenezis és frontolízis szektorai267
A szakadási felületek osztályozása 268
Határfelület feltételek269
A nyomás és hőmérséklet eloszlása a frontok mentén271
A Margules-féle egyensúlyi hajlat273
Nem geosztrofikus front174
A fronttal kapcsolatos bárikus tendencia275
Különböző légtömegek stacionárius elhelyezkedése276
Örvény kétszeresen rétegzett közegben277
Fel- és leszálló mozgások a stacionárius határfelületeken280
A tropopauza, mint diszkontinuitási felület283
Cirkulció és örvényesség
Cirkuláció és cirkulációs gyorsulás álló Földön287
Relatív örvényesség291
Abszolút örvényesség293
Az örvényesség természetes és polárkoordináta-rendszerben294
A V. Bjerknes-féle cirkulációs tétel, a cirkulációs gyorsulás forgó Földön296
Az örvényesség időbeli megváltozása. Az örvényességi egyenlet298
Az örvényességi egyenlet egyéb koordináta-rendszerekben300
A relatív és abszolút örvényesség mezeje302
A Sutcliffe-féle fejlődéselmélet 304
Az örvényességi egyenlet és az áramfüggvény307
A cirkulációs tétel néhány alkalmazása308
Légköri energetika
A légkörben fellépő energia formái315
Az energiaátalakulások sémája319
Az energiaegyenlet321
Zárt rendszer energiája324
A horizontális nyomáseloszlás potenciális energiája325
Labilis tömegeloszlás munkavégzőképessége 329
Energiaváltozások szétterülő függélyes légoszlopban335
A rendezett mozgás energiájának disszipációja339
Az azonos kinetikus energiájú gócok áthelyeződése341
A légkör energiamérlege és termodinamikai hatásfoka343
Numerikus fejlődés
Bevezetés. Történelmi áttekintés347
Meteorológiai elemek nagyságrendi vizsgálata350
A meteorológiailag káros hullámok kiszűrése352
Barotrop légköri modellek356
A barotrop előrejelzési egyenlet fizikai értelmezése365
A előrejelzési egyenletek megoldása367
Grafikus előrejelzés378
Baroklin modellek386
A súrlódás és a domborzat hatásának figyelembevétele az előrejelzési modellekben398
Csapadékelőrejelzés402
Az előrejelzések beválási kritériumai404
Objektív analízis406
A felső légkör kutatása rakétával
Észlelési módok a felső légkörben416
A felső légkör feloszlása418
A felső légkör összetétele418
Állapothatározók a felső légkörben420
A felső légkör dinamikája424
Mesterséges holdak a meteorológia szolgálatában
A felső légkör állapotjelzőinek meghatározása (a mesterséges holdak pályaelemeinek változásából)431
A sűrűség, légnyomás és hőmérséklet függélyes eloszlása a felső légkörben434
Meteorológiai mesterséges holdak436
A légköri folyamatok analízise mesterséges holdak felhőfényképei alapján439
Sugárzásmérések mesterséges holdakról442
A mesterséges holdak adatainak felhasználása az objektív analízisben és numerikus előrejelzésben444
A légkör általános cirkulációja
Tapasztalati tények, a légkör átlagos állapota449
Az általános cirkuláció szkematikus modelljei459
A légköri hosszúhullámok természete és áthelyeződése (Rossby-hullámok)461
Az általános cirkuláció fennmaradásának okai465
Az általános cirkuláció zavarai472
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv