1.027.651

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar állattenyésztés fejlődése

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 519 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉS KEZDETEI9
A finnugor őskor12
Az ugor-korszak13
A magyarság különválása15
A magyarság Levédiában18
A honfoglalók lovai19
A racka-juh21
A magyar szürke szarvasmarha22
Az ősi sertésállomány22
A magyar tyúkfajta24
A KÖZÉPKORI MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉS25
A feudális földtulajdon és munkaszervezet kialakulása27
A nagybirtok29
A jobbágyság helyzete31
Az állatállomány fejlődése36
Keleti vérű lótenyésztés37
A magyar szürke szarvasmarha elterjedése39
Nagyarányú juhtenyésztés39
Makkoltató sertéstartás40
A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA41
A hódoltság hatása a mezőgazdaságra43
A mezőgazdaság a királysági és erdélyi területen46
Az állatállomány és az állattartás színvonala49
Szarvasmarhatenyésztés a kivitel jegyében51
Idegen vér a magyar lótenyésztésben55
Juh- és sertéstenyésztés57
Állattenyésztési ismeretek a XVI-XVII. században59
Az állattenyésztési irodalom csírái61
A TIZENNYOLCADIK SZÁZAD63
Elnéptelenedés és anyagi pusztulás66
Bécs gyarmatosító politikája66
Földesurak és jobbágyok70
Lassú fejlődés a mezőgazdaságban71
Gyönge takarmánybázis73
Állattenyésztés a jobbágyi és földesúri gazdaságokban75
A lótenyésztés központi irányításának kezdetei78
Spanyol, nápolyi, berber, arab, angol és német vér a lótenyésztésben78
A lóállomány és a lótartás színvonala80
A hadsereg lóellátásának kérdése82
A mezőhegyesi katonai ménes alapítása84
A bábolnai állomás alapítása85
A juhtenyésztés átalakulása a merinó juhok behozatalával86
A merinó-import megindulása86
Infautado-negeretti, escurial-electoral88
A magyar merinótenyésztés kezdetei89
A tejelő szarvasmarha tenyésztésének megindulása91
Elégtelen szarvasmarhaállomány92
A ridegtartás uralkodó jellege95
Az istállózó tartás kérdései98
A szántóföldi takarmánytermelés kezdetei99
A mangalica-sertés behatolása102
Az állattenyésztési rodalom és ismeretterjesztés105
V. A REFORMKORSZAK109
Tovább tart a vámblokád111
A gazdasági fejlődés kerékkötője: a jobbágyi intézmény112
A szállítás és értékesítés problémája116
A világpiac és a magyar mezőgazdaság117
A pénzromlás118
Az állattenyésztés szerkezete, színvonala és gazdasági helyzete120
Állattenyésztés a kos csillagképében120
Az állatállomány nagysága és összetétele123
Az állattartás színvonala125
Az állattenyésztés gazdasági helyzete130
A külkereskedelmi forgalom132
A magyar juhtenyésztés fénykora134
A juhállomány nagysága és összetétele134
Fajta és tenyészirány135
Gyapjúhozam, gyapjúminőség136
Testméretek138
Istállózás138
A juhok takarmányozása140
A hágatás és elletés ideje141
Egyszeri vagy kétszeri nyírás142
A juhok fejése143
A juhtenyésztés jövedelmezősége144
Az angol vér terjedése a magyar lótenyésztésben147
Satnyulás és vegyes vér147
A fajta kérdése148
A katonai ménesek fejlődése151
Mezőhegyes152
Bábolna153
Udvari és magán-ménesek155
A köztenyésztés állapota156
Az első lóversenyek159
A lótenyésztés gazdasági helyzete160
Széchenyi és a magyar lótenyésztés161
Lassú fejlődés a tejelő szarvasmarhatartásban163
A hanyatlás gazdasági és szervezeti okai163
A marhavész pusztításai167
A marhaállomány össztétele169
A tejhozam171
Külföldi tenyészállatok172
Az állomány földrajzi megoszlása172
Javuló sertéstenyésztés175
A tartott sertésfajták175
Tenyésztési és tartási irányelvek177
Az állattenyésztési irodalom182
Takarmányozási ismeretek184
Örökléstani ismeretek185
Könyvek, folyóiratok188
Oktatás188
AZ ABSZOLUTIZMUS KORA191
A jobbágyfelszabadítás hatása194
A bámsorompó megszűnése197
A városok és a közlekedés fejlődése198
Az állattartás általános helyzete200
Az állatállomány alakulása200
Javuló gabonakonjunktúra, stagnáló állattenyésztés203
A takarmányozási helyzet208
Az országos törzskönyvezés kezdetei211
Kiállítások, versenyek212
Az 1863-as szabály212
Kormányzati intézkedések a lótenyésztés fejlesztésére215
A lótenyésztés helyzete215
A fajta-kérdés217
Kisbér220
Bábolna221
Mezőhegyes222
Méntelepek223
Magánménesek224
Lóversenyek225
A jutalmazási rendszer226
A köztenyésztés színvonala226
Növekedő lókivitel228
A nyugati fajták szórványos behatolása a szarvasmarhatenyésztésbe230
Az állomány alakulása230
A szarvasmarhatenyésztés helyzete231
Az állomány hasznosítása233
A jobb fajta és jobb tartásmód kérdései235
A bonyhádi tájfajta kezdetei237
Csekély szarvasmarhakivitel238
A keleti marhavész239
A juhtenyésztés irányváltozása240
Az állomány valószínű alakulása240
A jövedelmezőség kérdései241
Finom és durvább gyapjú243
A fejés kérdése246
Feladatok a juhtenyésztés körül246
Törzskönyvezés247
A gyapjú mosása247
Gyapjútermelés és kivitel248
A sertéstenyésztés fejlődése250
Szegényes állattenyésztési tudomány és irodalom254
Oktatás257
A DUALIZMUS KORSZAKA259
A mezőgazdaság helyzete a közös vámterületen262
A parasztság helyzete266
Elégtelen belföldi fogyasztás, extenzív mezőgazdaság268
Az állattenyésztés külső piacai271
Az állattenyésztés általános helyzete275
A takarmánybázis275
A rétek és legelők területének csökkenése276
A szántóföldi takarmánytermesztés279
A takarmányok adagolása281
A silózás kezdetei282
Az állatállomány282
Állattenyésztés és nemzeti jövedelem285
Az állattenyésztés és az államapparátus286
A gazdasági egyesületek291
Törzskönyvezés292
Országos tenyészállatkiállítások és vásárok293
Az állategészségügy293
Az állattenyésztés az első világháború idején295
A szarvasmarhatenyésztés új irányai298
A magyar szürke szarvasmarha kitenyésztésének kérdése298
A tenyészkerületek első megállapítása301
A nyugati fajták térhódítása303
Tenyészállat-import304
Fajta szerinti megoszlás305
Tisztavérű szimmentáli tenyészetek306
A bonyhádi tájfajta javítása szimmentálival307
Apaállat-ellátás308
Járványok309
Hizlalás és kivitel309
A tejgazdaság gyors fejlődése311
Tejszövetkezetek312
Lefejő tehenészetek314
A lótenyésztés javuló irányzata317
Állami ménesek 318
Javaslat az állami ménesek feloszlatására320
Kisbér321
Bábolna322
Mezőhegyes323
Fogaras325
Méntelepek 326
Ménesek és zugmének328
A fajtakérdés328
Lóversenyek 329
A lótenyésztés irányításának szervezete330
Törekvések a jövedelmezőség javítására331
Külföldi sikerek332
A lótenyésztés az első világháborúban334
Egyoldalú zsírsertéstenyésztés336
Az ipari sertéshizlalás kezdetei és a kivitel336
A fajtakérdés339
Fajta szerinti megoszlás341
A mangalica hibái342
A hússertés lassú térfoglalása343
A sertésvész pusztításai345
A hanyatló juhtenyésztés347
Az állomány és összetétele347
A fésűs irányzat352
Húsjuhok353
Racka, cigája354
Gyapjúaukciók és kivitel355
A baromfitenyésztés kifejlődése358
Fejlődő állattenyésztési tudomány365
Szakoktatás366
Intézmények368
A tudományos munka370
Örökléstan371
Takarmányozás373
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZT377
A területváltozás hatásai383
Szerkezeti változások a mezőgazdaságban385
Egészségtelen birtokmegoszlás385
Az állattenyésztés eltérő jelentősége a kis- és nagybirtokon387
Az általános gazdasági helyzet és gazdaságpolitika389
Az állattenyésztés helyzete a két világháború közt392
Az állatsűrűség változásai392
Szűkös takarmánybázis393
A rétek és legelők hozama396
A szántóföldi takarmánytermelés398
Szálastakarmányok399
Abraktakarmányok399
Kukoricaszár és szalma401
A növénytermelés takarmányozásra használt hányada402
Az állatállomány és a talajerő403
Az állatállomány területi megoszlása404
Az állatállomány időbeli változásai405
Az állati termékek termelése406
Belföldi fogyasztás és export410
Az árak és a fövedelmezőség alakulása417
Az állattenyésztés hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez és a mezőgazdasági pénzbevételhez423
Az állattenyésztés minőségi fejlődése425
Az állattartás gépesítése428
A szarvasmarhatenyésztés429
Az állomány hosszas stagnálása, majd növekedése429
Változások az állomány területi megoszlásában432
Az állomány fajta szerinti összetétele433
A minőségi javulás tényezői434
A köztenyésztés apaállat-ellátása435
A tenyészállatbehozatal436
Törzskönyvezés és tejelés-ellenőrzés437
Vágóállat-termelés és felhasználás438
A szarvasmarhahizlalás rentabilitása440
Az igásökör-állomány442
A tejtermelés443
A tejtermelés ár- és jövedelmezőségi helyzete446
Sertéstenyésztés451
Mennyiségi növekedés időszakos hullámzással451
Az állomány évközi hullámzása 456
Vágósertés-termelés és felhasználás457
Az exportpiacok458
A tenyésztés és a hizlalás jövedelmezősége460
A minőségi fejlődés465
Lótenyésztés469
Túlméretezett volt-e a lóállomány?
Fajta szerinti megoszlás473
Az állam tenyésztéspolitikai intézkedései478
Juhtenyésztés 482
Az állomány a gyapjúkonjunktúra függvénye482
Az állomány elhelyezkedése485
Gyapjútermelés és felhasználás486
Vágójuh-termelés és felhasználás487
A juhok fejése488
A minőség és a jövedelmezőség489
Baromfitenyésztés493
Kisüzemi, extenziv baromfitenyésztés493
Az állomány területi megoszlása494
Az állomány és a termelés időbeli változásai495
A kivitel alakulása497
Árak és jövedelmezőség499
A minőség501
Az állattenyésztési tudomány eredményei és fogyatékosságai503
Állami kísérletügyi és kutatóintézetek504
Állatélettani és takarmányozási kísérleti állomás504
Tejgazdasági Kísérleti Állomás506
Gyapjúminősítő Intézet508
A gazdasági akadémiák509
Az egyetemi oktatás511
Doktori értekezések516
A tudomány hatása a gyakorlatra518

Dr. Éber Ernő

Dr. Éber Ernő műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Éber Ernő könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv