864.078

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei XV.

Tartalom

Dr. Böcker Tivadar: Nyírádi bauzitterület hidrogeológiai viszonyai3
Dr. Gulyás József: Különböző arányú négyszög alakú prizmák duzzasztásánál fellépő feszültségek és alakváltozások elméleti és kísérleti vizsgálata7
Dr. Némedi Varga Zoltán: A hosszúhetényi feketekőszén-terület földtani és hegységszerkezeti viszonyai11
Dr. Somos László: A Mecsek hegységi (Dél-Magyarország) felső triász és a kőszéntelepes alsó liász rétegsor földtani leírása35
Dr. Hosszú Miklós: Algebrai rendszereken értelmezett függvényegyenletek, IV. A disztributivitás és autodisztributivitás függvényegyenlete47
Dr. Mocsy Árpád: Egyszerű és bonyolult alakú szürkevas-öntvények lehűlési viszonyainak vizsgálata61
Dr. Remport Zoltán: Melegen hengerelt acéllemezek mechanikai anizotrópiája65
Dr. Wéber József: A Parkes-eljárás vizsgálata69
Dr. Verő József: A földi elektromágneses tér pc-típusú pulzációnak vizsgálata a Nagycenk melletti obszervatórium adatai alapján91
Dr. Egerszegi Pál: Geoelektromos szondázásnál véges kiterjedésű, felszínközeli földtani alakzatok zavaró hatásának kiküszöbölése, tektonikai vonalak kimutatása105
Dr. Szabadváry László: Közép- és Kelet-Mongólia talajvíztároló szerkezetei és azok geoelektromos kutatása123
Dr. Molnár Pál: A rudabányai ÉK-i kutatási terület földtani és teleptani viszonyai151
Dr. Tóth Lajos: A hengerlés kísérő jelenségei és befolyásoló tényezői közötti összefüggések vizsgálata175
Dr. Benyó Tibor: Üzemi kísérletek a nyersvas oxigénbefúvásos deszilicirozására195
Dr. Boros Andor: Hidraulikus sebességstabilizátorok néhány üzemtani és méretezési kérdéséről199
Dr. Bocsánczy János: A széngyalulás folyamata és a jövesztőszerszám kialakításának irányelvei213
Dr. Taky Ferenc: A Dunai Vasmű érintésvédelme217
Dr. Pomázi Lajos: Adalékok az általános kettős kardáncsuklós tengelykapcsoló elméletéhez221
Dr. Pilter Pál: A mangán kéntelenítő hatása a nyersvasban235
Dr. Fáy Gyula: Elméleti vizsgálatok a tüzeléstechnika köréből249
Dr. Zoltán Győző: Kapilláris tulajdonságok szerepe a spontán olajkiszorítás hatásfokában253
Dr. Asszonyi Csaba: Approximációs módszerek nemlineáris termeléstervezési problémák megoldásáshoz257
Dr. Csabalik Gyula: Kisméretű acéltuskó tápfejének termikus vizsgálata289
Dr. Horváth Dezső: Úrkúti mangánércek metallurgiai feldolgozási lehetőségeinek kritikai vizsgálata317
Dr. Takács Ernő: Magnetotellurikus műszer- és módszerfejlesztési vizsgálatok, valamint alkalmazásuk a geofizikai kutatásban321
Dr. Vincze Endre: Egy általános módszer függvényegyenletek néhány osztályának megoldására325
Dr. Kesserű Zsolt: Szilárdított kőzetköpenyre és utána beépített biztosítószerkezetre ható kőzetnyomás vizsgálata vízdús homokban329
Dr. Matolcsy Mátyás: Új módszer a fárasztóvizsgálatok valószínűségelméleti értékeléséhez351
Dr. Kulcsár József: Kerámia forgácsolólapkák köszörülő megmunkálása gyémántszemcsés koronggal. Gyémántszemcsés köszörűkorong vizsgálata381
Dr. Tompos Endre:A Dunai Vasmű kokszszenének petrográfiai vizsgálata és a koksz minőségének szelektív aprítással elérhető javulása385
Dr. Drahos István: A Wildhaber-Novikov-fogazás általánosítása forgási körgyűrűfelülettel lefejtett fogfelületek esetére389
Dr. Farkas József: Egy oldalon, két irányban egyenletesen bordázott, megoszló terhelésű négyzetlemezek terezési kérdései405
Dr. Szabó Szilárd: Ponthegesztés kondenzátortelepben tárolt energiával423
Dr. Vida György: A hőátadási tényező meghatározása Diesel-motor hengerében435
Dr. Terplán Zénó: A fogaskerék-bolygóművek méretezési kérdései449
Dr. Béres Lajos: Termithegesztéssel készült sínkötések szívósságának fokozása467
Dr. Lévai Imre: Kitérőtengelyek között változó mozgásátvitelt megvalósító - egyenesélű szerszámmal lefejthető - fogazott kerekek469
Dr. Tajnafői József: Szerszámgépek mozgásleképző tulajdonságainak elvi és néhány alkalmazása489
Dr. Steiner Ferenc: Bougner-térképek elemzése509
Dr. Simon Sándor: Vizsgálatok az oxigénes acélgyártásban végbemenő kénoxidáció termodinamikai és redukciókinetikai törvényszerűségeinek feltárására531
Dr. Tevan György: Erős váltakozó mágneses térbe helyezett vékony, homogén, ferromágneses fémlemezek és csövek impedanciájának számítása553
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem