A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fogászat

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 239 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-241-372-5
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal, fekete-fehér és színes fotókkal. További szerzők a könyvben. Második, átdolgozott kiadás.

Előszó

Az általános orvosképzés tantervében a „Fogászat" ismeretanyaga a múltban és a
jelenben is változatos súllyal szerepel. Régebben fakultatívan ajánlott, vizsga nélküli tárgy volt; kötelező,... Tovább

Tartalom

Az első kiadás bevezetése15
Bevezetés a második kiadáshoz18
A fogorvosi vizsgálat módszerei (dr. Tóth Károly)19
Kórelőzmény (anamnézis)20
Megtekintés (inspekció)21
Tapintás (palpáció)22
Hallgatódzás (auszkultáció)22
Röntgenvizsgálat22
Érzésvizsgálat (vitalitásvizsgálat)26
Kopogtatás26
A fogszuvasodás és következményes betegségei (dr. Tóth Károly)27
Általános ismeretek a fogakról és a fogazatról27
A fogak fejlődése27
A fogak fejlődési zavarai29
Számbeli rendellenességek29
Nagyság- és az alaki rendellenesség33
Szerkezeti rendellenességek35
A fog részei36
A fogak jelölése37
A fogak koronáinak felszíne38
A fogak felismerésére szolgáló jelek38
A maradófogak koronáinak morfológiája40
A tejfogak koronáinak morfológiája40
A fogak szöveti szerkezete41
A fogak áttörése (erupció) és a fogzás (dentició) időrendje43
A fogszuvasodás (caries dentium)44
A fogszuvasodás patogenezise46
A fogszuvasodás keletkezését befolyásoló tényezők47
A táplálkozás 47
A nyál48
Öröklődés48
A fogak alakja, helyzete49
A lepedék49
A fogszuvasodás kialakulása49
A fogszuvasodás tünetei50
A fogszuvasodás megelőzése50
A fogszuvasodás gyógyítása52
A fogszuvasodás következményes betegségei52
Artériás bővérűség (hyperaemia pulpae)52
Fogbélgyulladás (pulpitisz)52
Fogbélelhalás (gangraena pulpae)53
Gyökérháttya-gyulladás (periodontitisz)54
Akut gyökérhártya-gyulladás (periodontitis acuta)54
Krónikus gyökérhártya-gyulladás (periodontitis chronica)54
Odontogén gócfertőzés55
Cysta radicularis56
Csonthártyagyulladás (periosztitisz)58
Akut csonthártyagyulladás58
Krónikus csonthártyagyulladás (periostitis chronica)60
Kötőszöveti rések gyulladása (flegmóne)60
Csontvelőgyulladás (oszteomielitisz)62
A fogágy betegségei (dr. Gorzó István)64
Az egészséges fogágy szövetei64
A fogágy élettani változásai66
A szájüreg mint környezet hatása a fogágyra67
A fogágybetegségek gyakorisága69
A fogágybetegségek osztályozása70
Gingivitis marginalis chronica (gingivitis simplex)70
Gingivitis ulceronecrotica acuta (gingivitis ulcerosa)71
Pericoronitis acuta71
Abscessus gingivalis és parodontalis71
Parodontitis chronica71
Parodontózis72
Atrophia parodontalis (atrophia alveolaris)74
Szájhigiéne74
Fogeltávolítás (extractio dentis) (dr. Tóth Károly)76
Tájanatómiai ismeretek az érzéstelenítés és a fogeltávolítás szempontjából76
A fogak gyökereinek morfológiája76
A sinus maxillaris és a fogak gyökereinek viszonya78
Az állcsontok78
A fogak, az állcsontok és a lágyrészek idegellátása80
Érzéstelenítés82
A helyi érzéstelenítéshez használt gyógyszerek82
Helyi érzéstelenítés a macillán82
Helyi érzéstelenítés a mandibulán83
A fogeltávolítás javallatai, ellenjavallatai és feltételei84
A fogeltávolításhoz és véséshez szükséges műszerek85
Egyszerű fogeltávolítás89
Megelőző feltárás, vésés93
Szövődmények a fogeltávolítással kapcsolatosan93
Elvesztett fogak pótlása (dr. Fazekas András)96
Fogpótlástani és rágásélettani alapfogalmak96
Okklúzió96
Centrálisokklúzió97
Artikuláció97
Állcsontgerinc97
Lenyomat97
Minta97
Állkapocsmozgások97
Rágómozgások98
A fogművek fajtája98
Rögzített fogművek99
Borítókorona99
Csaposfog (csapos korona, csapos műcsonk)100
Híd100
Kivehető fogmű (műfogsor)101
Részleges kivehető fogmű101
Teljes kivehető lemezes fogmű (teljes műfogsor- protézis)102
Idegen anyag beültetés (implantáció)103
Szájbetegségek (dr. Tóth Károly, dr. Sonkodi István)104
Anatómiai és szövettani ismeretek104
Fejlődési zavarok105
Glossitis mediana rhomboica105
Struma lingualis105
Lingua scrotalis (lingua plicata, barázdált nyelv)105
Lingua geographica (glossitis migrans, térképnyelv)105
Színbeli eltérések106
Leukoedema exfoliativum mucosaie oris (fehér szivacsos vénusz)106
Fordyce-folt106
Morsicatio buccarum et labiorum106
Psoriasis vulgaris106
Candidiasis oris (kandidózis)107
Vezikuláris és fekélyes elváltozások107
Vitaminhiány-betegségek112
A-vitamin (axeroftol)112
B-vitaminok112
B1-vitaminok112
B2-vitamin (laktoflavin, riboflavin)112
B3-vitamin113
B12-vitamin113
C-vitamin113
D-vitamin113
E-vitamin113
A vérképző rendszer betegségei114
Anémia114
Heveny mieloid leukémai (leukaemia myeloica acuta)114
Idült mieloid leukémia (leukaemia myeloica chronica)115
Limfoid leukémia (leukaemia lymphatica)115
Policitémia115
Agranulocitózis (leukopénia)116
Henoch-Schönlein-purpura116
Trombopéniás purpura116
Hemofilia117
Fejlődési - növekedési rendellenességek és ezek korrekciós lehetőségei (dr. Ponyi Sándor)118
Fejlődési-növekedési rendellenességek119
Egyes fogak rendellenességei119
A fog keményszöveteinek poszteruptiv színelváltozásai120
A fogfejlődés egyéb színelváltozással járó zavarai120
Egyes fogak helyzeti rendellenességei120
Fogcsoport-rendellenességek120
Az állcsontok mértetei124
Állcsont-koponyabázis viszony124
"Bizonyos" veleszületett muszkuloszkeletális elváltozások124
A muszkuloszkeletális rendszer egyéb veleszületett rendellenességei124
Kromoszómaanomáliák126
Az arc fejlődési rendellenességei127
Veleszületett ajakhasadékok127
A temporomandibuláris ízület rendellenességei127
Rossz szokások, nyelési és légzési rendellenességek127
Rendellenes fogazattal összefüggő beszédhibák128
Fogazati rendellenességet okozó vagy ezeket kísérő következményes elváltozások128
Ortodonciai diagnóziskészítés128
A fejlődési rendellenességek korrekciós lehetőségei130
Az állkapocsízület betegségei (dr. Fazekas András)134
Az állkapocsízület morfológiai és funkcionális sajátosságai134
Az állkapocsízület anatómiája124
Az állkapocsízület betegségei135
Az ízület organikus betegségei136
Az ízület funkcionális zavara (fájdalomdiszfunkciós szindróma)139
A szájüreg és az arc neurológiai vonatkozásai (dr. Szabó György)141
Neuritisz142
Arcfájdalmak142
Típusos neuralgiák142
Nervus trigeminus neuralgia142
Glosszofaringeusz-neuralgia143
Az atípusos arcfájdalmak144
A pterigopalitinális (szfenopalatinális) neuralgia144
Aurikulotemporális neuralgia (Frey-szindróma)144
Poszttraumás trigeminuszfájdalom145
Idegbénulások145
A. n. facialis bénulása145
Nyálmirigybetegségek (dr. Szabó György)148
Anatómia149
A glandula parotis (fültőmirigy)149
A glandula submandibularis149
A glandula sublingualis150
A kis nyálmirigyek150
A nyálmirigyek beidegzése és a nyálképzés150
A nyál és funkciója150
A nyálmirigybetegségek felosztása151
Nyálmirigygyulladások151
Parotitis epidemica (mumpsz)152
Krónikus, nem specifikus nyálmirigygyulladás152
Specifikus gyulladások153
Sjögren-szindróma153
Nyálkövek155
Szialózisok (szaladenózis)156
Daganatok157
Pleomorf adenóma (vegyes daganat)158
Karcinómák159
Fejlődési rendellenességek160
Szialográfia160
A nyálmirigyek izotópos vizsgálata161
Szialometria, szailokémia161
A szialográfia, a szcintigráfia, a szialometrai és a szialokémia jelentősége az egyes nyálmirigybetegségekben161
Ciszták (dr. Tóth Károly, dr. Tóth Éva)163
Lágyrészciszták163
Cysta dermoides (epidermoides, dermoid ciszta)163
Cysta nasolabialis163
Cysta lymphoepithelialis (branchialis)164
Cysta ductus thyreoglossi165
Cysta papillae incisivae (palatinai)165
Mukokéle165
Ranula165
Állcsontciszták165
Odontogén ciszták166
Cysta primordialis 166
Cysta follicularis166
Cysta radicularis167
Nem odontogén ciszták167
Cysta canalis incisivi167
Cysta fissuralis168
Cysta mediana anterior168
Cysta mediana posterior168
Cysta globulomacillaris168
Pszeudo-állcsontciszták168
Cysta traumatica168
Cysta idiopathica169
A maxillofaciális tájék és a szájüreg prekancerózus állapotai (dr. Tóth Károly, dr. Sonkodi István)170
Leukoplákia170
Leucokeratosis nicotina palati171
Cheilitis chronica actinica171
Cheilitis glandularis172
Lichen ruber planus172
Naevus pigmentosus173
Hegek, fogpótlások, sebgyógyulás173
Ostitis deformans (morbus Paget)174
Plummer-Vinson-szindróma174
Szubmukózus fibrózis174
Vegyes kórképek174
Daganatok175
Jóindulatú daganatok175
Lágyrészek jóindulatú daganatai (dr. Szabó György, dr. Kovács Ádám)175
Hám eredetű daganatok175
Papillóma175
Fibróma176
Lipóma178
Hemangióma178
Limfangióma178
Mixóma180
Az izomszövet daganatai180
Leiomióma180
Rabdonióma180
Idegszövet eredetű daganatok181
Dentinóma183
Fibroma odontogenicum184
Dentimóma183
Cementóma184
Odontóma184
Parodontóma184
Centrális fibróma185
Kondróma185
Mixóma185
Oszteóma186
Exosztózis186
Enosztózis186
A maxillofaciális tájék rosszintulatú daganatai (dr. Szabó györgy, dr. Kovács Ádám)187
Ajakrák189
Carcinoma buccae190
Carcinoma gingivae190
Szájpadkarcinóma191
Carcinoma linguae191
A szájfenék rákja192
A tonzillatájék rákja193
A sinus maxillaris karcómája193
Limfoepitelióma194
Az állcsontok centrális rákja194
Melanokarcinóma194
Kötőszöveti eredetű rosszindulatú daganatok195
Fibroszarkóma195
Hemangioendotelióma (angioszarkóma)195
Hemangiopericitóma196
Kaposi-szarkóma (angioretikuloendotelióma)196
Ewing-szarkóma (endoteliális mielóma, kereksejtes szarkóma)196
Kondroszarkóma196
Osszteoszarkóma197
Radbomioszarkóma197
Leiomioszarkóma197
Alveoláris lágyrészszarkóma (malignus granulált sejtes mioblasztóma)197
Lymphoma malignum197
Malignus schwannóma (malignus neurilemmóma, neurofibroszarkóma)198
Metasztatikus daganatok az állcsontokban198
A rosszindulatú daganatok terápiás lehetőségei198
A sebészi gyógymód198
A sugárkezelés199
A gyógyszeres kezelés199
Irányelv a sztomatológiai és az onkológiai hálózat együttműködéséről (dr. Tóth Károly)200
Maxillofaciális traumatológia (dr. Kovács Ádám, dr. Szabó György)204
Lágyrészsérülések204
A fogak és a fogmedernyúlvány törései205
Luxatio dentis205
Fractura dentis205
Fractura processus alveolaris206
Az állcsontok törései206
Az állcsonttörések általános tüntettana206
Állkapocstörések (fractura mandibulae)206
Állkapocstest törése (fractura corpus mandibulae)207
Állkapocsszöglet-tájéki törések (fractura angulus mandibulae)209
Többszörös törések210
Az állkapocs darabos törése210
Arcközépcsont-törése210
Az állcsonttörések ellátásának általános irányelvei211
Repozíció211
Immobilizáció212
Az állcsonttöröttek táplálása213
Az állcsonttörések gyógyulása213
Idült granulómás betegségek (dr. Tóth Károly)214
Tuberkulózis214
Szifilisz215
Aktinomikózis215
Szarkoidózis216
Állcsontbetegségek (dr. Tóth Károly)217
Osteomyelitis haematogenes217
Caffey-féle betegség217
Hisztiocitózis218
Eozinofil granulóma218
Abt - Letteres - Siwe-betegség218
Hand - Schüller - Christian-betegség218
Hipofízishormon-zavarok218
Osteitis fibrosa generalisata219
Kerubizmus219
Osteogenesis imperfecta219
Oszteopetrózis219
Ostitis deformans Paget219
Oszteoporózis220
Irodalom221
Tárgymutató223
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fogászat Fogászat Fogászat Fogászat Fogászat

A borító éle enyhén sérült.

Állapot:
1.520 Ft
1.060 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!
Állapotfotók
Fogászat Fogászat Fogászat Fogászat Fogászat Fogászat

A borító enyhén kopott, elszíneződött, néhány lapon bejegyzések, jelölések találhatók.

Állapot: Közepes
1.520 Ft
1.210 ,-Ft 20
6 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!
Állapotfotók
Fogászat Fogászat Fogászat Fogászat Fogászat

A borító kissé kopott. Néhány lapon bejegyzések láthatóak.

Állapot:
1.520 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!