1.028.050

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Világnézeti nevelésünk természettudományos alapjai I-II.

Segédkönyv a tanulók világnézeti neveléséhez

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 519 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, fotókkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 91201/I-II.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Róka Gedeon: Csillagászati felismerések a Földről és a világegyetemről5
A világegyetem méretei7
A világegyetem "rendje"15
Mozgás a világegyetemben28
Fejlődés a világegyetemben31
Véges-e a világegyetem vagy végtelen?50
A táguló világegyetem elmélete57
A hőhalál problémája66
Fényes Imre: A materializmus fizikai alapjai73
Bevezetés75
Az anyag fogalma a modern fizikában és filozófiában76
Mozgás, tér idő80
A relativitás elve és a relativitás elmélete84
A fizika megmaradási tételei94
A természeti folyamatok iránya102
Mikrofizika, kvantumelmélet113
Kiszely György: Az élet keletkezésének néhány problémája127
A modern biológia129
A darvinizmus és az élet keletkezésének problémája132
Az élet jellemző sajátságainak megértése133
Az élet feltételei és az élet keletkezése138
Mikor keletkezett az élet?141
Kísérleti adatok és megfigyelések az organikus anyagok abiogén keletkezésének kérdéseivel kapcsolatban142
Kísérletek és adatok a szerves formakialakításra146
Az élet keletkezésének elméletei151
Keletkezik-e ma is élet?159
Kocsis Ferenc: Célszerűség és alkalmazkodás163
A célszerűség a hitvédelemben165
Mesterséges kiválogatás és természetes kiválogatódás168
Az életközösségek alkalmazkodásai171
Darwin tanítása a fejlődésről177
Az élőlény és a környezet183
Van-e célszerűtlenség?185
A fejlődés fő mozgatóerői188
Az erdő életközössége194
A természet önmagát szabályozza197
A csoporthatás. A vegyi hatások199
A belső környezet és az öröklődő változások202
Haraszty Árpád: A növényvilág fejlődéstörténete213
Bevezetés215
(Az evolúció két útja)216
A mikroevolúció216
A makroevolúció útja217
A növényvilág főbb szerveződési szintjei217
A növényi élet első szerveződési szintje218
A növényi élet második szintje219
A növényi élet harmadik szintje2203
A növényi élet negyedik szintje222
A növényi élet ötödik szintje223
A növényi élet hatodik szintje225
A növényi élet hetedik szintje227
A növényi élet nyolcadik szintje228
A növényi élet kilencedik szintje229
A növényi élet tizedik szintje229
A növényvilág története231
A növényvilág őskora, Palaeophyticum232
Algakor, Eophyticum, a legrégibb időktől a felső szilurig232
Palaeophyticum I. Az őscserjék kora a felső szilurtól a közép devonig233
Palaeophyticum II. Pteridophyta kor. A felső devontól a karbonon át az alsó permig (Rotliegendes)235
A növényvilág középkora, Mesophyticum. A felső peremtől (Zechstein) a triaszon s jurán át az alsó krétáig243
A növényvilág újkora, Kainophyticum247
A felső krétától napjainkig247
Felső kréta-flórák248
A harmadidőszak flórája250
A negyedidőszak flórája253
Az eurázsiai mérsékelt övi flóra eredete255
A klímaváltozások okai257
Az evolúció materialista értelmezése. Összefoglalás257
A földtörténeti korok a növényvilág fejlődésének menetében259
A használt biológiai szakkifejezések rövid magyarázata260
II. kötet
Tasnádi-Kubacska András: Az élővilág fejlődéstörténete5
A Föld őskora7
A földtörténeti ókor élőlényei10
Kambrium10
A trilobia ősrák14
A szilur időszak17
A gerinc fejlődése a földtörténeti idők folyamán18
A devon és a karbon világa21
A halból kétéltű szárazföldi állat lesz23
Az első hüllők25
A perm26
A földtörténei középkor28
Az Ammonites29
Az őshüllők meghódítják a földet30
Fogascsőrű madarak34
A földtörténeti újkor37
Az első emlős38
Ősemlősök hazánk földjén41
Ősélettani vizsgálati módszerek44
Visszapillantás50
Ákos Károly: Az idegrendszer fejlődése, felépítésének és működésének alapjai53
Bevezetés55
A hálózatos idegrendszer56
A neuron59
Az ingerületi folyamat61
A helyi érzéstelenítés63
Az idegrendszer "nyelve"64
A reflex65
A kötélhágcsószerű idegrendszer68
Mi a központ?69
Az érzékszervek73
A látás76
A hallás84
Az analizátor-tevékenység90
A feltételes reflexek93
Az ösztön96
Az értelem97
Az emberi agy és a tudat101
Az emberi idegrendszer felépítése101
Az agy felépítése és működése102
A tudat előfeltételei109
Az agy egyeztető működése113
A két jelzőrendszer viszonya115
Az akarat118
A gondolkodás120
Az érzelmi szféra121
Kóros "lelki" jelenségek123
A személyiség124
A lélek126
Nemeskéri János: Az ember fejlődéstörténete131
Az emberi-őslénytan fogalma, tárgya, módszere133
Az evolúció, a fejlődés fogalma135
Földünk története. A földtörténeti korok áttekintése137
A főemlősök eredete és fejlődéstörténete139
A valódi, eszközkészítő ember fejlődésének három fázisa149
Az előember (Archanthropus); (600 000 - 400 000 év)149
Az ősember (Palaenthropus); (300 00 - 160 000 év)154
A mai ember közvetlen elődje (Neoanthropus)159
Az emberréválás, a hominizáció164
A beszéd előtti stádium166
A beszédfejlődés kezdeti stádiuma168
A beszédfejlődés kezdeti stádiumának befejező fokozata171
A beszédfejlődés második stádiuma: az összefüggő beszéd szakasza173
A mai ember. Az egységes faj és annak fajtái175
Lukács József: A nagy visszavonulás177
Bevezetés179
A vallás és a tudomány forrásai, ellentétük181
A vallás kialakulása182
A munkatapasztalatok és a vallás184
A vallási képzetek és fogalmak fejlődésének iránya185
Hit és ész186
Vallás és idealizmus189
A természettudomány - harcban a vallási dogmatizmus ellen192
A vallás és a tudomány előtti primitív világkép192
A tudomány és a vallás ellentéte az ókori Görögországban195
A kereszténység. A vallás és a tudomány viszonya a középkorban199
Geocentrikus vagy heliocentrikus rendszer207
A vallás és az orvostudomány209
A meteorológia212
A modern tudományos világkép kialakulásának folyamata215
A világ térben és időben végtelen215
A világ anyagi egysége216
A dialektikus és történelmi materializmus218
Elmélet és gyakorlat219
A bibliai világkép felbomlása221
A hitvédelem újabb változásai223
A "kettős igazság" elve224
A bibliai szövegek értelmezéséről229
Kísérletek az istenhit fizikai, csillagászati érvekkel való bizonyítására232
Anyag és engergia232
A világ "hőhalála" mint istenbizonyíték235
Az atommagszintézis és a teremtés. A "táguló világegyetem"238
A tudomány és a vallás az élők világának kialakulásáról és fejlődéséről240
A változatlan isten létét bizonyítja-e a változó természet?242
Kellett-e csoda az élet és a tudat kialakulásához?244
Van-e "célszerűség" a természetben?248
Néhány konklúzió251
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv