A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az újkori nevelés története

Egyetemes neveléstörténet IV./Bibliográfiai függelékkel - (1600-1800.)/Vezérfonal egyetemi előadásokhoz.

Szerző

Kiadó: Könyvértékesítő Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 407 oldal
Sorozatcím: Tudománytár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-024-378-4
Megjegyzés: Reprint kiadás. Az eredeti könyvet 1927-ben adták ki.

Előszó

Neveléstörténeti tudományos kézikönyvemnek ez a negyedik kötete, épp úgy mint az első három, egyetemi előadásaimból nőtt ki és az egyetemi oktatásnak és tanulmányozásnak akar vezető fonálul... Tovább

Tartalom

A tizenhetedik század
Az empirizmus1
A köznevelés uralkodó eszméje a XVII. században
A humanizmus elhanyatlása
Az oktatás tárgya és módja
Az empirizmus és hatása
Első módszeres kísérletek
Amos Comenius18
Comenius élete
Herborn
London
Stockholm
Lissa
Sárospatak
Egy pedagógiai rendszer a XVII. században
Comenius és a klasszikusok
Az oktatás tárgyszerűsége
Az oktatás módszere
A tankönyvek
Comenius hatása
Comenius öröke
A racionalizmus50
Descartes
Port-Royal
Az oktatás a kis iskolákban
Az Oratórium
Vallásos nevelés
Értelmi nevelés
Locke elméleti álláspontja
Locke neveltje
A tizennyolcadik század
A francia felvilágosodás95
A kor szellemi arculata
A pedagógiai század
Condillac
Helvétius
Kritikai észrevételek
Az enciklopédisták. Diderot
Visszapillantás
A naturalizmus112
Rousseau, az ember
Vissza a természethez
A természetes nevelés
A test és az érzékek nevelése
Az értelmi nevelés
Az erkölcsi, vallási és eszthétikai nevelés
A természetes ember a társadalomban
Zsófia nevelése
A naturalizmus bírálata
Alaptévedések
Rousseau öröke
Az Emil hatása
A francia forradalom150
A parlamentek
La Chalotais
A francia forradalom
Talleyrand és Condorcet tervezetei
Az elemi népiskolák
A középponti iskolák
Az összeomlás
A pietizmus163
A mozgalom keletkezése és lefolyása
A hallei iskolák
Francke pedagógiai eszménye
Pietizmus és realizmus
Az első reáliskolák
A német felvilágosodás171
Előzmények
A német racionalizmus
Nagy Frigyes
A porosz iskolaügy megszervezése
Rochow Eberhard
Felbiger és az ausztriai népoktatás szervezése
A filantropisták
Badedow János Bernát
Írók és munkatársak
A test ápolása és gyakorlása
Emberszeretet és oktatás
A klasszikus nyelvek
A módszer
Vallás és erkölcs
A filantropizmus jelentősége és hatása
Az új humanizmus210
A mozgalom áttekintése
Új humanisták és filantropisták
Neo-humanizmus és realizmus
Az egykorú klasszikus oktatás bírálata
Új célok és új módszerek
A hellén ideál
Schiller és Herder
Herder középiskolai reformterve
Herder és a humanitás
Humboldt Vilmos
Goethe
A humanisztikus nevelés
Pestalozzi234
Egyetemes embernevelés és népnevelés
Pestalozzi élete
Gyermek- és ifjú évek
Neuhof
Szegény gyermekek iskolája Neuhorfban
Egy Remete Esti Órája
Lénárd és Gertrud
Az anya eszményképe
A nevelő munka
Kristóf és Elza
A nevelés legmagasabb feladata
Stans
Burgdorf
Hogyan oktatja Gertrud gyermekeit?
A szó
Az alak
A szám
Yverdon
Pestalozzi mint vallástanító
Hattyúdal
Pesatozzi öröke
Hazai törekvések és alkotások
A köznevelés külső története és állapota273
A köznevelés szelleme a XVII. században
Az iskolázás külső akadályai
Az iskolaügy politikai jelentőségének fölismerése
A magyarországi közoktatás állapota a régi rendszer idejében
Bírálók és úttörők289
Pázmány Péter a magyar családi nevelésről
Káldi György az iskoláról
Más egykorú vélemények a magyar iskoláról
Apáczai bírálata
Bethlen Miklós feljegyzései
Wázsonyi Márton és Bárány György
Mikes Kelemen
Maróthi György
Bessenyei pataki tanulóéveiről
Kazinczy Ferenc feljegyzései pataki iskolázásáról
Losontzi István a falusi iskolákról
Ítéletek a jezsuita iskolákról
Reformtörekvések a tizenhatodik században
Comenius
Keresztúri Pál
Apáczai mint nemzetnevelő
Szórványos iskolai reformok a XVIII. században
Pedagógiai érdeklődés előjelei
A Ratio Educationis324
A Jézus-Társaság feloszlatása
A Ratio Educationis
Az országos rendezés alapelvei
Nyugati hatások az új rendszerben
A normális módszer Magyarországon
A Ratio Educationis jelentősége
Erdély és a Norma Regia342
Előzmények
Az erdélyi iskolák kormányzata
Az erdélyi iskolák állapota
Az erdélyi népoktatás újjászervezése
Az erdélyi katholikus gimnáziumok
A reformátusok vásárhelyi normája
A szászok gimnáziumai
Fordulat az erdélyi iskolareformban
A Norma Regia
Erdélyi protestáns egyetem
A kolozsvári felekezetközi egyetem terve
A kolozsvári katholikus egyetem szervezése
Az erdélyi orvosképzés reformterve
Katholikus papkézés Erdélyben
A megcsonkúlt kolozsvári egyetem
A köznevelés mint politikai tényező380
József önkényuralma
A népoktatás
A gimnáziumok
Az egyetem
A protestáns iskolák helyzete
A nemzeti visszahatás
Pótolni valók392
Név- és tárgymutató393
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az újkori nevelés története Az újkori nevelés története Az újkori nevelés története

A borító enyhén foltos.

Állapot:
2.090 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba