770.917

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a gazdasági földrajzba

Szerző

Kiadó: Szent István-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 234 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 16 cm
ISBN:

Tartalom

A gazdasági földrajz fogalma, felosztása, módszere, tárgyköre9
A földrajz fogalma. A földrajz felosztása. A földrajz módszerei, tárgyköre. A gazdasági földrajz. A gazdasági földrajz fontosabb irodalma
A gazdasági élet kozmikus tényezői17
A Föld mint égitest. A Föld alakja, nagysága, forgása. A földrajzi hosszúság és az óraszámítás. A Föld keringése a Nap körül. Az évszakok. A földrajzi szélesség. A Föld kozmikus mozgásai. A Föld kozmikus helyzetének gazdasági értékelése
A Föld mint fizikai test23
A Föld ősállapotban. A Föld szférái
A centroszféra, a Föld belseje25
Az atmoszféra, vagy légburok26
Az atmoszféra méretei és anyaga26
Az atmoszféra kiterjedése, földrajzi jelentősége, összetétele.
A levegő hőmérséklet-változásai28
A levegő hőmérsékletének mérése. Az atmoszféra tagozódása. A levegő melegségforrásai és felmelegedése. Elméleti hőmérsékleti övek. A hőmérséklet változása magassági irányban. A hőmérséklet változása a felszín függőleges tagoltságával. A hőmérséklet térbeli változása a földfelszínen. A hőmérséklet időbeli változása, járásának jellemző értékei. A Föld izotermális térképei. Szoláris és fizikai hőmérsékleti övek
A levegő nyomásváltozásai és a szél38
A levegő súlya. A légnyomás csökkenése függőleges irányban, időbeli változásai. Légnyomási térképek. A szél keletkezése, jelentősége a gazdasági életben. Állandó szelek, a Föld nagy légkörzése. A nyugati szelek. A sarki szelek szélrendszere. Váltakozó szelek. A monszun szélrendszer. Etéziás szelek. Időleges helyi szelek. Mérsékeltövi ciklonok. Főnjellegű szelek. Forgó szelek
A levegő páratartalma és a csapadék48
A levegő páratartalma. A kicsapódás. A felhő. A csapadék. A csapadék keletkezésének körülményei, okai, a levegő lehűlése. A csapadék mennyisége. A csapadék térbeli eloszlása, időbeli eloszlása, esőperiódusok
Az időjárás és az éghajlat59
Az időjárás fogalma. Az éghajlat fogalma. A Föld klímabeosztása. Növényfenologiai jelenségek. Magyarország éghajlatának alapvonásai. Klímaváltozások. Időjárási periódusok. Az éghajlat szerepe a gazdasági életben. Az éghajlat hatása a növényi takaróra. A klíma hatása az állatvilágra. Az éghajlat hatása az emberre. A gazdasági élet visszahatása az éghajlatra.
A hidroszféra vagy világtenger73
A világóceán73
A világóceán kiterjedése. A világóceán részeinek gazdasági jelentősége. Az óceánfenék függőleges tagoltsága, a tengerek mélysége
A tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai76
A tengervíz összetétele. A tengervíz felszíni hőmérséklete. A tenger vizének mélységi hőmérséklete. A tenger növény- és állatvilága
A tenger mozgásai79
A tengerjárás vagy árapály tüneménye. A tenger áramlása. A tenger hullámzása
A tengerpartok85
A tengerpartok vízszintes tagoltsága. A vízszintes tagoltság elemei. A tengerpartok formái. A tenger munkája, az abrázió. A kikötők. A tengerek partjainak áttekintése gazdasági szempontból
A litoszféra vagy szilárd kéreg95
A Föld szilárd kérgének kialakulása és szerkezete95
A Földkéreg kialakulása és építőanyagai95
A szárazföldek eloszlása a felszínen98
A földkéreg történetének palaeogeograiai áttekintése. A földtörténet korai. A magyar medencerendszer kialakulása99
A kontinensek szerkezete. A világrészek. A magyar medencerendszer szerkezete104
A szilárd kéreg változásai110
A földkéregre ható erők110
Az endogén erők munkája, a hegyképződés. Tektonikus mozgások. Vulkáni jelenségek. A földrengések112
Az exogén erők munkája, a lepusztulás120
A mállás. A fizikai mállás vagy felaprózódás. A chémiai mállás. A biológiai mállás122
Az erózió125
A talajvíz126
A földalatti erózió, a karsztjelenségek129
A felszíni erózió, a folyóvíz munkája133
A források134
A folyók135
A folyók törmeléke. A folyók vízgyűjtője, vízbősége és nagysága
A folyók eroziós munkája139
A folyóvíz munkaképessége. A folyók felsőszakasza. Vízerők. A folyók középső és alsó szakasza. A folyók szakaszjellegének megváltozása.
A folyók vízjárása és vízbősége147
A folyók vízjárása és gazdasági értéke. Az öntözés. A folyók vízbősége és a belvízi hajóutak. A belvízi halászat. A folyók és az emberi települések
A glaciális erózió, a jég munkája153
Az örök hó határa. A gleccserek. A jégtakaró. A glaciális erozió
A tavak158
A tavak keletkezése, lefolyása és a tóvíz összetétele. A tavak pusztulása, abráziója. A tavak és a gazdasági élet.
Az eroziós ciklus162
A defláció, a szél munkája164
A szél pusztító munkája164
A szél építő munkája165
A homok, a por
A függőleges tagoltság, a domborzat főbb formái168
Abszolut és relatív magasság168
A domborzat főbb elemei170
A síkságok, medencék, völgyek, hegyek
A pedoszféra vagy termőtalaj176
Az éghajlat hatása a talajra176
A növényi takaró hatása a talajra177
A talajok földrajzi elterjedése178
A bioszféra vagy az élők világa181
A bioszféra földrajzi tényezői183
A növényi takaró183
A természetes növényi takaró legfőbb formációi184
A sivatagok és félsivatagok növényzete186
Füves térségek, puszták, steppék187
Szavannák, bokros, ligetes térségek188
Zárt erdőségek189
Trópusi esős erdők. Trópusi száraz erdők. Monszunerdők. Mediterránerdők. Mérsékeltövi lombos erdők. A sarkalatti öv örökzöld erdőségei
Rétek, lápok, tundrák193
A természetes növényi takaró magassági övei194
A gazdasági növénytakaró195
Mesterséges növényi formációk195
A gazdasági növények és elterjedésük földrajzi feltételei196
Gazdasági növények200
Az állatvilág203
Az állatvilág és a földrajzi tényezők. A gazdasági állatok és elterjedésük
A kultúrszféra vagy az ember gazdasági tere208
A természetes földfelszín és a kultúra208
A kultúrszféra fogalma208
Kiterjedése. Az oekumene210
Az ember mint földrajzi tényező212
Az ember hatása a természetes tájra212
Az ember és a környezet. Az ember és eszközei. A kultúrszféra kiterjesztése, európaizálás
Az emberiség gazdasági értékelése214
Az emberiség száma. Emberi rasszok. Népek és nemzetek
Az emberiség eloszlása a kultúrszférában217
A térszükséglet. Vándorlások. Népsűrűség. Kulturális gócpontok
Az emberi mint a kultúrszféra alanya221
Javak termelése. Földrajzi energiák. A gazdálkodás formái. Gazdasági fokozatok. Kultúrfejlettség
A kultúrszféra tagozódása228
A kultúrtáj228
A tájelőny. A tájak relativitása. Kultúrtájtípusok. Thünen kultúrkövei
A föld kultúrtájai, gazdasági tájai, politikai tájai231
Kultúrbirodalmak. Tájkamrák. A tájkategóriák kongruenciája

Dr. Fodor Ferenc

Dr. Fodor Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Fodor Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem