Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.746

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A bányászat gazdaságtana

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 294 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal. Megjelent 1000 példányban. Tankönyvi szám: K-2476.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A gazdaságirányítás reformjának sikeres megvalósítása szükségessé teszi a tudomány és a gazdasági élet kölcsönös kapcsolatát, szoros együttműködését. Az ágazati gazdaságtanok elősegítik a különböző... Tovább

Előszó

A gazdaságirányítás reformjának sikeres megvalósítása szükségessé teszi a tudomány és a gazdasági élet kölcsönös kapcsolatát, szoros együttműködését. Az ágazati gazdaságtanok elősegítik a különböző szektorokban érvényesülő közgazdasági sajátosságok megismerését. E törvényszerűségek ismerete lehetővé teszi ágazatonként differenciált normatívák, ösztönzési és értékelési rendszerek kidolgozását.
A különböző energiahordozók között világviszonylatban folyó gazdasági verseny különösen a szénbányászatot nagyarányú termelékenység-növelésre, racionalizálásra ösztönzi. Gyors műszaki és gazdasági fejlődés hazánk bányászatában is szükségszerű különösen azért, mert mostoha természeti feltételeink folytán bányászatunk jelentős hányadának műszaki-gazdasági mutatói a világszinthez viszonyítva igen kedvezőtlenek. A természeti adottságok különbözősége folytán a bányaüzemek műszaki-gazdasági színvonala eltérő, hatékonyságuk különböző.
A bányászat fő kérdése napjainkban - amelyre e könyv is választ keres -, hogyan lehet az alapenergia-hordozó termelés összetételét, arányait, technikai színvonalát a gazdasági hatékonyság növelése érdekében javítani, a bányászat versenyképességét fokozni. E tartalékok feltárása és kiaknázása a bányászat létkérdése. Vissza

Tartalom

Előszó 5
Bevezetés 7
1. A bányászati termelés fejlődése, sajátosságai és helye a népgazdaságban 9
1.1. A kitermelő és a feldolgozó ipar különbsége 10
1.2. A bányászat helye a népgazdaság ágazati rendszerében 12
1.21. A különböző szektorok bányászati felhasználása 13
1.211. A különböző szektorok szénfelhasználása 17
1.212. A különböző szektorok kőolaj- és földgázfelhasználása 20
1.22. Az energiahordozó-import megoszlása 22
1.3. A bányászat iparon belüli aránya 24
1.31. A bányászat aránya az ipari termelésben 24
1.32. A bányászat aránya a foglalkoztatottság alapján 24
1.33. A bányászat aránya az állóalapok és az alkalmazott hajtóerő
nagysága alapján 27
1.34. A bányászati iparágak súlya különböző ismérvek alapján 29
1.4. A termelés fejlődése a bányászatban 30
1.41. A széntermelés fejlődése 34
1.411. A világ széntermelése 34
1.412. Magyarország széntermelése 36
1.42. A széntermelés várható alakulása 38
1.421. Szovjetunió 38
1.422. Csehszlovákia 40
1.423. Német Demokratikus Köztársaság 40
1.424. Románia 40
1.425. Lengyelország 41
1.426. Magyarország 41
1.427. Egyesült Államok 42
1.428. Anglia 44
1.429. Európai Gazdasági Közösség 44
1.43. A szénhidrogén-termelés fejlődése 46
1.431. A világ kőolajtermelése 46
1.432. A hazai kőolajtermelés 47
1.433. A világ földgáztermelése 47
1.434. A hazai földgáztermelés 43
1.44. Az érc- és ásványbányászat fejlődése 51
1.441. Vasércbányászat 51
1.442. Egyéb ércek és ásványok bányászata 52
1.443. Uránércbányászat 54
1.444. Bauxitbányászat 54
1.5. A bányászati termelés szerkezetének alakulása a világon 55
2. Kapacitás és termelés a bányászatban 60
2.1. A bányaüzemek kapacitása 60
2.2. A termelés tervezése 62
2.21. A termelés programozása 62
2.3. A műszaki-gazdasági mutatószámrendszer és a normák 63
2.4. A termelés mérése 64
2.41. A termelés mérése természetes mértékegységben 65
2.42. A termelés mérése átszámított természetes mértékegységben 65
2.421. A szén minőségi jellemzői 66
2.422. A termelés mérése korrigált fűtőértékben 67
2.43. A termelés mérése értékben 68
2.5. Matematikai módszerek alkalmazása a bányászati termelés tervezésében 69
2.51. A bányaüzemi termelés matematikai programozása 70
2.52. A termelés és szállítás együttes optimalizálása 72
2.6. A matematikai programozás alkalmazásának néhány tapasztalata 74
3. Az energiahordozók árrendszere 75
3.1. A szén árrendszere 75
3.2. Az alapenergia-hordozók összehasonlító árelemzése 79
3.3 A szállítási költségek kérdései 85
4. A munkaidő és a termelékenység a bányászatban 86
4.1. Munkaidő a bányászatban 86
4.2. A munka termelékenységét befolyásoló tényezők 93
4.3. A bányászatban alkalmazott munkatermelékenységi mutatószámok
rendszere 95
4.31. A termelékenység naturális mutatói 95
4.311. Összüzemi teljesítmény 95
4.3111. Munkaigényességi mutató 103
4.3112. Részteljesítmény-mutatók 103
4.3113. A részteljesítmény-mutatók összefüggése 106
4.312. Egy műszakra jutó fűtőérték 109
4.3121. Egy műszakra jutó normáltonna 111
4.3122. Egy műszakra jutó korrigált fűtőérték 111
4.32. A termelékenység értékben kifejezett mutatói 112
4.321. Egy műszakra jutó (szén)termelési érték 112
4.322. Egy műszakra jutó nettó (szén)termelési érték 113
4.4. A szénbányászat hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez 115
4.5. A technikai felszereltség hatása a munka termelékenységére 117
4.51. Az állóeszköz-kihasználás mutatója 117
4.6. A munkatermelékenység alakulása a bányászatban 120
4.61. A munkatermelékenység alakulása nemzetközi viszonylatban 120
4.62. A bányászat munkatermelékenységének alakulása Magyarországon 122
5. Önköltség- és jövedelmezőség-mérés a bányászatban 127
5.1. A szénönköltség mérésének kritikai elemzése 127
5.11. A bányászati termékek önköltségének felépítése és belső tartalma 129
5.111. Az önköltség felépítése 129
5.112. Az ipari és a reális önköltség közötti eltérés néhány kérdése 131
5.12. A növekményköltség 135
5.2. Az önköltség mérése a bányászatban 141
5.21. Ft/t önköltségmutató (K1) 142
5.22. Ft/mkcal önköltségmutató (K2) 143
5.23. Korrigált kalorikus önköltség (K2korr) 144
5.3. A költségszint mérése 144
5.31. A költségszint mutatója (k) 144
5.32. Eszközlekötéssel növelt költségszint (ke) 146
5.4. A nyereség (jövedelmezőség) mérése 147
5.5. A gazdaságosság értelmezése a bányászatban 149
5.6. A különböző termelékenységi, önköltségi mutatók összefoglalása 151
5.61. A termelékenység, az átlagbérváltozás és az önköltség összefüggése 153
5.7. A kapacitáskihasználás és az önköltség összefüggése a bányászatban 155
5.71. A fajlagos önköltség alakulása a kapacitáskihasználás függvényében 161
5.711. Az állandó és proporcionális költségek alakulása 161
5.712. Közelítően lineárisnak vehető progresszív és degresszív
költségek 166
5.713. Az állandó költségek alakulása lépcsős függvénye a kapacitáskihasználásnak 167
5.714. A progresszív költségek alakulása 168
5.8. A kapacitáskihasználás és az eredmény összefüggése 170
5.9. A lineáris programozás korlátai nyereségoptimalizálás esetén 174
6. A műszaki-gazdasági mutatószámrendszer összefüggésének vizsgálata 176
6.1. Az állóeszközök bruttó értékének és a műszaki-gazdasági mutatók kapcsolatának vizsgálata 177
6.11. Az egy tonna széntermelésre jutó állóeszközérték alakulása 179
6.12. Az egy Ft széntermelési értékre jutó állóeszközérték alakulása 179
6.13. Az egy fő ipari munkásra jutó állóeszközérték alakulása 180
6.2. A termelékenységi mutatók kapcsolata 181
6.3. A teljesítmények és az átlagbérek kapcsolata 183
6.4. Az összüzemi teljesítmény és az önköltség kapcsolata 184
6.5. A bányatermék önköltségére ható tényezők 187
6.6. A termelékenységi mutatók és a költségszint kapcsolata 188
6.7. Az önköltségmutatók és a költségszint kapcsolata 189
6.8. A beruházások gazdaságosságát jelző műszaki-gazdasági mutatók 191
6.81. Beruházásigényességi mutatók 191
6.82. A megtérülési idő mutatója 193
6.83. A bányászati beruházások eredményének számítása 194
6.84. A beruházási mutatók kapcsolata 195
7. A termelékenység, az önköltség és a rentabilitás struktúrájának elemzése 198
7.1. A munkatermelékenység elemzése a szénbányászatban 199
7.11. A munkatermelékenység színvonalának iparágon belüli szóródása 199
7.12. Az összüzemi teljesítmény szénfajtacsoportokon belüli szóródása 202
7.2. Az önköltség elemzése a szénbányászatban 204
7.21. A tonnára vetített önköltség (K1) szóródása 204
7.211. A tonnára vetített önköltség iparágon belüli szóródása. 204
7.212. A tonnára vetített önköltség szénfajtacsoportonkénti
szóródása 205
7.22. A hőértékre vetített önköltség (K2) szóródása 208
7.221. A hőértékre vetített önköltség iparágon belüli szóródása 209
7.222. A hőértékre vetített önköltség szénfajtacsoportonkénti
szóródása 212
7.223. A hőértékre vetített önköltség trösztökön belüli szóródása 214
7.3. A költségszint szóródása 216
7.31. A költségszint (k) szóródása szénfajtacsoportonként 216
7.32. Az aknaüzemek költségszint szerinti megoszlása 217
7.4. A széntermelési volumen és az iparági rentabilitás összefüggése 220
7.41. A feketeszén-bányászat rentabilitása 222
7.42. A dunántúli barnaszén-bányászat rentabilitása 223
7.43. Az észak-magyarországi barnaszén-bányászat rentabilitása 224
7.44. A lignitbányászat rentabilitása 225
7.5. A külfejtésű és mélyművelésű bányák gazdasági összehasonlítása 227
7.6. A szén- és szénhidrogén-termelés összehasonlító gazdasági elemzése 232
7.61. A munkaigényesség összehasonlítása 232
7.62. Az alapenergia-hordozók önköltségének és költségszintjének
összehasonlítása 233
8. Az ásványvagyon-gazdálkodás közgazdasági alapjai 238
8.1. A kitermelhető ásványvagyon mennyisége 238
8.2. A kitermelhető szénvagyon megoszlása és leterhelése 242
8.3. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás 244
8.4. A műrevalóság műszaki-gazdasági problémái 245
8.5. A műreérdemesség megítélésére ajánlott mutatók 248
8.51. A fűtőértékre vetített teleptermelékenység 248
8.52. Egy műszakra jutó eredmény 248
8.53. Az önköltség mutatói 249
8.54. Relatív használati érték 249
8.6. Az ásványvagyon-gazdálkodás és az árrendszer összefüggése 251
8.61. Limitár-megállapítás a nemzeti marginalitás szintjén 253
8.62. Limitár-megállapítás a nemzetközi marginalitás szintjén 254
8.63. Limitár-megállapítás a nemzetközi feltételek figyelembevételével 255
8.64. Limitár-megállapítás állami preferenciák nyújtásával 255
8.65. Központi ásványvagyon-gazdálkodás gazdasági eszközökkel 258
8.7. Az önköltség számítása a műre valósági döntéseknél 259
8.8. A bányajáradék elméleti kérdései és meghatározásának módszere 260
8.81. A bányajáradék elméleti kérdései a szocializmusban 260
8.82. A bányajáradék számításának módszere 262
8.83. A nemzetközi bányajáradék 263
8.9. Az ásvány vagyon-készletek értékének meghatározása szocialista viszonyok között 264
9. A termelés koncentrációja a szénbányászatban 267
9.1. Üzemi koncentráció növelése rekonstrukcióval 267
9.2. Üzemi koncentráció működő üzemeknél 269
9.3. A koncentráció és a gazdaságosság összefüggése 270
9.4. A hőértékre vetített koncentráció és a kalorikus önköltség összefüggése 276
9.5. Üzemen belüli koncentráció mérése 277
9.51. Angol módszer 278
9.52. Lengyel módszer 280
9.6. Az üzemen belüli koncentráció alakulása hazánkban 281
Felhasznált irodalom jegyzéke 287

Dr. Forgács Zoltán

Dr. Forgács Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Forgács Zoltán könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A bányászat gazdaságtana A bányászat gazdaságtana
Állapot:
7.280 ,-Ft
58 pont kapható
Kosárba