864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Általános elméleti ismeretek

Sportoktatói tanfolyamok anyaga

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Sport
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 362 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal, ábrákkal.

Tartalom

Bevezetés3
Sportegészségtan
A sportegészségtan jelentősége az edző tevékenységében7
Biológiai alapfogalmak10
Élet, életjelenségek10
Alkat és öröklés11
Egészség, betegség, edzettség, sérülés13
A szervrendszerek felépítése és működése. Változások a rendszeres edzés hatására15
A szervezet szabályozó rendszerei17
Idegrendszer17
Érzékszervek25
Belső elválasztású mirigyek27
A rendszeres edzés hatása a szabályozó rendszerk működésére33
A hőszabályozás és a sport35
A szabályozó rendszer sérülései36
A mozgás passzív szervei. Csontok és ízületek37
A végtagok csontjai és ízületei37
A törzs csontjai és ízületei, a koponya csontjai39
A mozgás aktív szervei. Izomrendszer43
A felső végtag izmai47
Az alsó végtag izmai48
A törzs izmai50
A fej és a nyak izmai52
A mozgatórendszer működése53
Rendszeres edzés hatása a mozgatórendszerre54
A mozgatórendszer sportsérülései és ártalmai57
A szív-vérkeringési rendszer és a vér58
A vér58
A szív felépítése és működése59
A nagy vérkör és a kis vérkör59
Rendszeres edzés hatása a szív-vérkeringési rendszer működésére61
A légzőrendszer62
Felépítése és működése62
Rendszeres edzés hatása a légzőrendszer működésére63
A holtpont és a második légzés65
Az emésztőrendszer65
Felépítése és működése65
Változások a rendszeres edzés hatására66
A szervezet energiaforgalma67
Alapanyagcsere. Tápanyagszükséglet69
Táplálkozás és sport71
A kiválasztórendszer és a nemi szervek73
Változások a rendszeres edzés hatására73
A belső szervek (zsigerek) sportsérülései74
Sportegészségtani kérdések az edzői gyakorlatban75
Az edzésvezetés kérdésének egészségtani vonatkozásai77
A napi edzés egészségtani kérdései78
A versenyzés egészségtani kérdései80
A letörés81
Az ifjúság sportjának egészségtani kérdései83
A nők sportjának egészségtani kérdései84
A szórakozásszerű, testedzés egészségtani kérdései86
Sportlétesítmények, sportszerek, felszerelések89
A sportorvos tevékenysége sportmozgalomban90
Sportegészségügyi hálózat91
Szűrő, minősítő ellenőrző vizsgálatok93
A sportorvos gyógyító munkája94
A sportorvosi tudományos kutatómunka. A tudományosság kérdése a sportban95
Edző, versenyző és sportorvos együttműködése96
A sportmozgalom fejlődésének népegészségügyi jelentősége96
Sportlélektan
Bevezetés101
A pszichológia tárgya és jelentősége103
A pszichológia és az idegrendszer106
A megismerő tevékenység111
Látás112
Hallás114
Szaglás és ízlelés114
A bőr érzékletei115
Kinesztetikus és sztatikus érzék115
Szervi érzékelés és közérzet116
Időérzéklés (ritmus)117
Érzékelés és észlelés117
Figyelem118
Emlékezés121
Emlékezés és tanulás123
A képzelet127
Gondolkodás és beszéd131
Az érzelem137
Az akarat142
Az akarati cselekvés és a motivációk142
A személyiség145
A pszichikus sajátosságok145
Tipológia148
Pszichikai felkészítés150
Néhány szempont az edzésvezetéshez153
Sportpedagógia
A sportpedagógia általános alapjai159
A nevelés fogalma159
A nevelés társadalmi tevékenység159
A nevelés történeti és osztályjellege159
A nevelés nemzeti jellege161
A nevelés a felépítmény része162
A nevelés céltudatos, tervszerű és szervezett tevékenysége162
A nevelő és növendék viszonya163
A nevelés megtanulható163
A nevelés kiterjed a felnőttekre is164
A pedagógia tárgya és helye a tudományok rendszerében164
A nevelés lehetősége166
öröklés - fejlődés - nevelés166
Környezet - fejlődés - nevelés167
A nevelés célja és fő feladatai168
A nevelés célja168
A nevelés fő feladatai169
A nevelés területei173
A testnevelés és a sport kapcsolata a neveléssel178
A sportoktatás nevelőhatása179
A sportolók életkori sajátosságai182
Az óvodáskor183
Az iskoláskor183
Az ifjúkor188
A felnőtt kor190
A nevelés folyamata a sportolók közössége és a sportköri közösség megszervezése191
A nevelés folyamata191
A sportolók közössége193
A sportolók közösségi nevelésének módszertani kérdései194
A sportköri közösség megszervezése197
A nevelés és az oktatás alapelvei202
A mozgásoktaás általános alapjai207
Az oktatás fogalma207
Az oktatás folyamata210
Az ismeretszerzés útja211
Az oktatási folyamat fő mozzanatai212
A mozgásoktatás fogalma213
A mozgástanulás előfeltételei215
A mozgásoktatás szakaszai218
A mozgásoktatás első szakasza: A durva mogzásforma megtanulása219
A mozgásoktatás második szakasza: javítás, finomítás és differenciálás221
A mozgásoktatás harmadik szakasza: A mozgás megszilárdítása, állandósítása225
A mozgásoktatás összefüggő egysége228
A sportolók nevelése230
A nevelés tartalma230
A nevelés módszerei231
A meggyőzés leggyakoribb formái232
A szoktatás leggyakoribb módszerei234
A testi nevelés tartalma és feladatai239
A testi nevelés fogalma239
A testi nevelés történeti és osztályjellege239
A testi nevelés feladatai240
A világnézeti nevelés tartalma és feladatai242
Az erkölcsi nevelés tartalma és feladatai244
Az erkölcs fogalma, történeti és osztályjellege244
A szocialista hazafiaság tartalma és a sportolók hazafiságra nevelése246
A humanizmus tartalma és a sportolók humanizmusra nevelése248
Az igazság tartalma és a sportolók igazságra nevelése250
A munkához való viszony tartalma és a sportolók munkára nevelése252
A tudatos fegyelem tartalma és a sportolók tudatos fegyelemre nevelése253
Az esztétikai nevelés tartalma és feladatai254
Gimnasztika
A gimnasztika jelentősége259
A gimnasztika fogalma260
A gimnasztika mint eszköz264
A gimnasztika mint módszer270
A gimnasztika felhasználási területei272
A bemelegítés273
Az erőnlét276
A képességek280
A rajzírás megértéséhez szükséges magyarázat287
Gyakorlatanyag
Erőfejlesztő gyakorlatok290
Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok302
Ruganyosságfejlesztő gyakorlatok314
Ügyességfejlesztő gyakorlatok326
Állóképesség-fejlesztő gyakorlatok337
Tájékoztató az oktatói tanfolyamról351
Irodalom356
Tartalom359
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem