843.824

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata

A tanuló ifjúság használatára

Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 196 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kilencedik kiadás. Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája. Fekete-fehér képekkel illusztrált.

Előszó

A Wagner-Horváth-féle római régiségtan évtizedeken keresztül hasznos és kedvelt segédeszköze volt a középiskolai latin tanításnak. Használhatóságának és népszerűségének legfényesebb bizonyítéka,... Tovább

Tartalom

Előszó3
RÓMAI RÉGISÉGEK
Róma és a római világbirodalom
Róma leírása5
A város fekvése5
A város növekedése7
Közlekedési vonalak8
Épületek10
Itália az ókorban14
Néprajz14
Vidékek és városok15
A világbirodalom kialakulása17
A városállam17
Itália meghódítása18
A világbirodalom kibontakozása18
A világbirodalom további fejlődése18
A birodalom felbomlása21
Pannonia23
Dácia25
Állami régiségek
Történeti áttekintés26
Királyság26
Arisztokratikus köztársaság27
Demokratikus köztársaság28
Császárság29
Közjog29
A polgárjog29
A polgárság felosztása30
A polgári osztályok31
Kiváltságos rendek32
Római polgárok Rómán kívül33
Clientes33
Peregrini33
Rabszolgák34
Államhatalom34
A király34
A senatus35
A népgyűlés36
A háromféle comitia37
A magletratus38
A rendes főtisztviselők39
A néptribunusok40
Rendkívüli tisztviselők41
A császár41
Állami közigazgatás43
A latinok43
Az itáliaiak43
A provinciák43
Pénzügy44
Pénzügyi igazgatás44
Az állami kiadások44
Az állami bevételek45
A magángazdaság45
Magánjog46
Igazságszolgáltatás48
Polgári törvénykezés48
Bűnvádi törvénykezés49
Ügyvédek50
Hadügyi régiségek
A hadügy fejlődése51
Ősi szervezet51
Servius tullius reformja51
Camillus reformja52
Marina újításai53
Későbbi változtatások53
A hadsereg alkotó részei54
A légiók54
A szövetségesek54
A segédcsapatok55
Külön hadtestek és katonai alakulatok55
A tisztek56
A főparancsnokság56
A légió tisztjei57
A katonai szolgálat58
A szolgálati idő58
Ellátás. Zsold58
A katonák felszerelése59
Ruházat59
Fegyverzet60
Hadijelek61
A hadrakelt sereg62
A tábor62
Menetelés64
Az ütközet65
A várostrom66
A katonai fegyelem68
Katonai kitüntetések és jutalmak68
A tengerészet és a hajóhad70
Magánrégiségek
A házasélet71
A családalapítás71
A nő helyzete72
A nevelés72
Családi nevelés72
A tanítás és az iskola74
Felsőbb oktatás74
Írószerek és könyvek75
A könyvek formái75
Az íróeszközök76
A nevek76
A mindennapi élet77
Falusi és városi élet77
Az előkelők élete78
Az étkezés ideje és rendje79
A ruházat81
A római ház84
A ház és beosztása84
A ház építési módja86
A ház berendezése86
Foglalkozás87
Mezőgazdaság87
Ipar90
Kereskedelem90
A rabszolgák91
Rabszolgatartás91
Ellátás és bánásmód91
Beszerzésük módja92
A római naptár92
Időszámítás92
Keltezés94
Napszakok, köz- és ünnepnapok, időmérés95
Pénznemek és mértékek95
Pénznemek95
Mértékek97
Vallási régiségek
A római vallás98
A római vallás mivolta98
Az istenek101
Az istenek neve és működési köre101
Az ember, a család és az állam viszonya az egyes istenekhez102
Az ősrómai foglalkozás és az istenségek104
A római ember és az égi tünemények105
Az istentisztelet107
A papi testületek: collegia108
Egyes papi tisztségek111
Az istentisztelet helyiségei114
A szent cselekmények116
Az imádság és a fogadalom116
Az áldozatok és az áldozati ajándékok117
Az ünnepi játékok118
A cireusi játékok119
A színi játékok120
Az amphitheatrami játékok122
A halottak eltakarítása és tisztelete123
A LATIN IRODALOM TÖRTÉNETE
Bevezetés127
A római irodalom szelleme127
Róma és görögország128
A latin irodalom korszakai129
A görög mintaképek
Klasszikus kor és hellénizmus130
Az epikus költészet131
Az elégia és a iambus134
A görög lírai költészet135
A görög dráma137
A görög történetírás139
A görög filozófia141
A szónoklat145
Hellénizmus147
A római irodalom archaikus kora
A görög befolyás előtti idők147
A nemzeti és görög formák küzdelme148
A görög formák kezdetleges utánzásának kora149
Titus Maccius Plautus150
A görög formák szolgai utánzásának kora152
A római irodalom aranykora
Cicero kora154
Augustus kora166
Titus Livius167
Publius Vergilius Maro168
Quintus Horatius Flaccus172
Publius Ovidius Naso174
A római irodalom ezüstkora
Átmenet176
A Claudiusok kora177
A Flaviusok kora178
Caius Plinius Caecilius Secundus179
Cornelius Tacitus180
A római irodalom vaskora
Költészet182
Próza183
Utószó185
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata

Több lap javított, néhány lapon bejegyzések, aláhúzások találhatók. A lapélek egyenetlenek.

Állapot:
4.980 Ft
2.490 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata

A lapélek és néhány lap foltos, több lapon ceruzás bejegyzés, jelölés, aláhúzás, gyermekrajz található.

Állapot: Közepes
4.980 Ft
3.980 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata

A címlap javított. A lapok enyhén foltosak. Több lapon ceruzás bejegyzés, jelölés látható.

Állapot:
4.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba