A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezményre és a csehszlovákiai magyar vagyonra vonatkozó rendelkezések

Szerkesztő

Kiadó: Magyar Jog
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 144 oldal
Sorozatcím: Magyar jog könyvtára
Kötetszám: 3
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összeállította és magyarázatokkal ellátta: Dr. Gerényi Tibor ügyvéd. Hollóssy-nyomda nyomása, Budapest.

Előszó

Kevés olyan égető és aktuális problémája van a mai magyar életnek, mint a magyar-csehszlovák lakosságcsere kérdése és a magyar nemzeti vagyonnak jelentékeny részét képező csehszlovákiai magyar... Tovább

Tartalom

ELSŐ RÉSZ.
A magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezményre vonatkozórendelkezések.
I. Egyezmény 6
1. Az egyezmény alapján áttelepülő személyek köre 6
2. Kik tartoznak még az Egyezmény hatálya alá? 10
II. Az áttelepítettek magyar állampolgárságának kérdése és egyéb személy-jogi viszonyaik 13
1. Az áttelepített személyek magyar állampolgárságának megszerzése 13
2. Egyéb személy-jogi viszonyok 16
III. Az Egyezménnyel kapcsolatos vagyonjogi kérdések 17
1. A csehszlovákiai ingóságok kérdése 18
Az áttelepülők ingóságaival kapcsolatos rendelkezési jog terjedelme 18
Á nemzeti gondnokságok megszüntetése 18
Az elszállítható ingóságok 20
A csehszlovákiai ingóságok hazaszállításának személyi és szállítástechnikai előfeltételei 24
A beutazásra jogosult személyek 25
A csehszlovák közigazgatás visszaállításának határnapjai 26
Vitás kérdések 27
A beutazó személyek személyi biztonsága 27
Az ingóságok hazahozatalával kapcsolatos költségek viselése 28
2. Az ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogszabályok 29
Kártérítési igény 29
Földingatlan juttatás 30
Ház és kertjuttatás 32
A sváb vagyon felhasználása az áttelepítés
céljaira 32
Az ingatlanok kölcsönös cseréje 34
Tényleges birtoklás 34
Haszonélvezeti jog 36
3. Egyes tartási kötelezettségek szabályozása 36
IV. Az áttelepítettek egyes csoportjaira vonatkozó különleges jogszabályok 38
1. Közalkalmazottak 38
Kik jogosultak ellátásra? 38
A szolgálati idő 40
Az igényjogosultság elismertetése 41
Igazolási eljárás 42
Eljárási szabályok 43
.2. Állam vasúti alkalmazottak 44
3. Magánalkalmazottak 45
4. Ügyvédek 47
5. Iparosok és kereskedők 48
A jogosítottak köre 48
A kérelem előterjesztése 50
Különleges rendelkezések a képesítéshez kötött iparokról 51
Könnyítések és kedvezmények 51
Tanoncokra és segédekre vonatkozó rendelkezések 52
Az ipari szakképzettség elismerése 52
Egyes iparokra vonatkozó különleges rendelkezések 53
6. Hasznothajtó állami jogosítványok tulajdonosai 54
V. Az áttelepítetteket megillető szállítási és utazási kedvezmények 54
VI. A szomszédos államok területéről átköltözött személyeknek, illetve azok vagyonának és az őket ért
károsodásnak nyilvántartásba vétele 58
MÁSODIK RÉSZ.
A csehszlovákiai magyar vagyonra vonatkozó jogszabályok.
VII. A csehszlovák-magyar vagyon helyzetének áttekintése 61
VIII. A csehszlovákiai magyar lakosság állampolgársága 63
A 33/1945. sz. alkotmányrendelet fordítása és magyarázata 63
IX. A nemzeti gondnokság 68
A nemzeti gondnokságról szóló 50/1945. sz. rendelet magyar fordítása 68
Magyarázatok a rendelethez 73
X. A mezőgazdasági ingatlanok elkobzásáról szóló rendelet 75
A 64/1948. és 89/1947. sz. rendeletek szövegezésében érvényes 104/1945. sz. rendelet magyar fordítása és magyarázata 75
XI. A 180/1946. sz. elnöki dekrétum 85
A 108/1945. sz. elnöki dekrétum az ellenséges vagyon elkobzásáról 85
A dekrétum magyarázata 88
XII. A csehszlovák magyar vagyonokat érintő egyéb rendeletek 92
1. Az államosításról szóló rendelkezések 92
2. A háborús kártalanításról 93
3. A megbízhatósági bizonyítványról 93
XIII. A csehszlovákiai magyar vagyon és a békeszerződés 94
1. A párisi magyar békeszerződés 29. cikke 95
2. A 206/1947. Sb. sz. rendelet és magyarázata 99
XIV. A csehszlovák restituciós törvény 115
1. A 128/1946. Sb. sz. törvény szövege 116
Megjegyzések a csehszlovák restituciós törvényhez 125
2. A 10.490/1946. M. E. sz. rendelet a magyar, állampolgárok rendelkezése alól külföldön ideiglenesen elvont egyes javak kötelező bejelentése tárgyában 128
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem