1.039.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Immunbiológia

Szerző

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 312 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-240-656-7
Megjegyzés: Számos fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó12
A szerző előszava13
Bevezetés15
Történeti áttekintés16
Alapfogalmak18
Immunkémia21
Antigének21
Terminológia21
Az antigén fogalma21
Immunogenitás - specifikus reakcióképesség22
Az antigének osztályozása25
Az antigének immunogenitását és specifikus reakcióképességét vizsgáló tényezők26
Antigéndetermináns (haptén) csoport26
Kemospecifikus antigének26
Szintetikus polipeptid antigének29
Az antigének valenciája30
Az antigének molekulasúlya31
Az antigének kémiai természete32
Az antigének elektrosztatikus töltése32
Az antigének modifikálása33
A recipiens szerepe33
Antigén - antitest reakció35
Terminológia35
Az ellenanyag fogalma35
A ligandum fogalma35
A szerológiai reakciók formái és főbb jellemzői36
Az antigént és az antitestet összekapcsoló erők37
Haptének és ellenanyagok reakciója38
Hőmérséklet, pH, ionerősség hatása a haptén-antitest kapcsolódásra38
Az ellenanyag affinitása38
Az ellenanyag affinitásának mérése39
Specifitás és affinitás40
Haptének precipitációja41
Makromolekuláris antigének és ellenanyagok reakciója42
Precipitáció42
Az antigének valenciája és a precipitáció44
Nem precipitáló ellenanyagok44
Aviditás45
Partikuláris antigének és ellenanyagok reakciója45
Agglutináció45
Az agglutinációt befolyásoló tényezők46
Passzív agglutináció48
Immunglobulinok49
Terminológia49
Ellenanyagok és immunglobulinok kapcsolatának felismerése49
Az immunglobulinok (Ig) definíciója50
Az immunglobulinok kategorizálása antigénsajátságaik alapján51
Az immunglobulinok szerkezetének vizsgálata51
Az immunglobulinok heterogenitása51
Monoklonálisan képződő immunglobulinok52
Az immunglobulin-szerkezet vizsgálatának lehetőségei53
Nehéz- és könnyűlánc-izotípusok53
Immunglobulin-osztályok53
Az immunglobulinok reakciója54
Az IgG redukciója54
Az IgM redukciója56
Az IgA redukciója56
Az IgD és az IgE redukciója57
Az immunglobulinok proteolitikus hasítása57
Az IgG hasítása papainnal57
Az IgG hasítása más proteázokkal58
A többi immunglobulin enzimatikus hatása59
Az immunglobulin-molekulák általános szerkezete59
Az immunglobulinok polipeptidláncainak elsődleges szerkezete61
A konstans szekvenciák által meghatározott sajátságok65
L-lánc típusok65
H-lánc típusok66
A variábilis szekvenciák által meghatározott sajátságok68
Csoportok, alcsoportok68
Hipervariábilis régiók69
Diszulfidhidak70
Láncok közötti diszulfidhidak70
Láncokon belüli diszulfidhidak74
Domén-szerkezet74
Az immunglobulinok térszerkezete76
Az immunglobulinok szénhidrátkomponensei81
Ellenanyag-szerkezet és -funkció82
Az antigénkötő hely82
Lokalizáció82
Az antigénkötő hely alakja és mérete84
Az antigénkötő hely specifitása85
Idiotípus87
Effektor funkciók89
Komplementkötés és -aktiválás91
Az ellenanyagok citofil tulajdonsága93
A specifikus és az effektor funkciók összehasonlítása95
Anyai eredetű immunglobulinok bejutása a magzatba, illetve az újszülöttbe95
A felületre kiválasztott immunglobulinok passzázsa96
Az IgG katabolizmusának szabályozása97
Az immunglobulinok genetikája97
Genetikai markerek immunglobulinokon97
Az allotípus-markerek vizsgálata98
A humán allotípusok terminológiája99
A humán allotípus-markerek elhelyezkedése, előfordulása, öröklődése100
Allotípusok más fajok immunglobulinjain101
Az ellenanyagképzés genetikai szabályozása103
Az immunglobulinok képződése103
A V- és a C-régiókat kódoló gének száma és eredete103
Az ellenanyagokat kódoló "géncsaládok"106
Az ellenanyag-variabilitás genetikai szabályozása107
A V-génállomány eredetét magyarázó elméletek107
Az ellenanyagok variabilitását biztosító gének száma108
Komplementrendszer109
Terminológia109
A komplementrendszer fogalma109
A komplementrendszert alkotó komponensek110
A komplementreakciókban részt vevő és képződő komponensek nómenklatúrája112
A komplementrendszer aktiválása113
A klasszikus és az alternatív mechanizmusok kapcsolódása113
Az aktiválódás klasszikus útja114
Az aktiválás alternatív útja116
A klasszikus és az alternatív mechanizmusok kapcsolódása117
A C3 aktiválása118
A terminális komplement-kaszkád (C5-C9)118
A komplementaktivitás biológiai hatása119
Komplementkötő helyek a sejtmembránon119
Biológiailag aktív kis peptidek120
A komplement-kaszkád szabályozása120
Véralvadás és komplement121
A komplementrendszer biológiai jelentősége121
Immunbiológia123
Az immunfolyamatban részt vevő sejtek123
Nyirokszervek123
A limfon123
Központi vagy elsődleges nyirokszervek124
A bursa Fabricii, illetve a bursaekvivalens szövetek125
Perifériás vagy másodlagos nyirokszervek126
Nyirokcsomók127
Lép128
A bélrendszer nyirokszövete128
Az elsődleges és a másodlagos nyirokszervek közti különbségek128
Limfociták129
A limfociták morfológiája129
Markerek - receptorok - akceptorok130
Differenciálódási markerek131
Receptorok132
Antigénfelismerő receptorok135
Az antigénfelismerő receptorok kimutatása135
A B-limfociták antigénfelismerő receptorai136
A T-limfociták antigénfelismerő receptorai137
A T-limfociták antigénfelismerése137
Immunglobulin természetű antigénfelismerő receptor138
Nem immunglobulin természetű antigénfelismerő receptor140
Fc-receptorok (FcR)141
Komplementreceptorok144
Akceptorstruktúrák145
Limfocita-szubpopulációk145
T-sejt szubpopulációk (osztályok)146
B-limfociták149
Plazmasejtek151
0- (null-) sejtek151
Makrofágok (mononukleáris fagocitarendszer)153
Receptorok a makrofágon155
Az immunfolyamatokban részt vevő egyéb sejtféleségek157
A limfociták ontogenezise és differenciálódása158
T-sejtek158
A T-sejtek fejlődése a születés utáni időszakban161
B-sejtek162
A limfociták aktiválása164
A T-sejtek aktiválása166
Limfokinek166
Sejtközvetitített citotoxitás170
B-sejt aktiválódás173
A makrofágok aktiválása174
Az immunválasz177
A makrofágok szerepe az antigén felismerésében177
Sejtkölcsönhatások178
A sejtkölcsönhatások morfológiai vizsgálata179
A sejtkölcsönhatások genetikai szabályozása179
A sejtkölcsönhatásokban részt vevő faktorok181
A sejtkölcsönhatások összefüggése az immunválaszban183
A sejtközvetített immunválasz185
Afferens és centrális fázis185
A limfokinek biológiai jelentősége186
Effektor funkciók187
Humorális immunválasz188
A humorális immunválasz folyamata189
A humorális immunválasz T-independes és T-dependens funkciója190
A humorális immunválasz centrális szakasza191
Ellenanyagképző sejtek191
Memóriasejtek a humorális immunválaszban192
Az immunválasz érése192
A humorális immunválasz effektor fázisa194
A limfociták cirkulációja196
A limfociták vándorlása antigéninger hatására198
Immunológiai válaszképtelenség199
Immunológiai tolerancia199
Az antigén szerepe az immunológiai válaszképtelenségben200
Tolerancia sejt szinten202
T-sejttel összefüggő jelenségek202
Az aktivált makrofágok limfocitafunkcióit gátló hatása204
A B-sejt tolerancia mechanizmusa205
Az immunglobulin-képzés szuppressziója antiimmunglobulinokkal206
A tolerancia specifitása, teljessége, megszűnése207
Az immunológiai tolerancia előidézésének mechanizmusa208
Specifikus gátlófaktorok209
Az immunológiai válaszképtelenség egyéb formái211
Antigénkompetíció212
Az immunfolyamatok genetikai szabályozása213
Az MHC felépítése213
Az egér-MHC (H-2-T1a) felépítése214
A humán MHC (HLA-komplex) felépítése216
Az MHC-termékek szerkezete218
Az MHC Ir-gének szerepe az immunválasz szabályozásában221
A "reszponder" és a "nonreszponder" tulajdonságok öröklődése222
A specifikus immunszuppresszió genetikai szabályozása223
Kiegészítő I-régió gének224
Az Ir-gének funkciója224
Az immunválasz genetikai szabályozásának modelljei225
A HLA-rendszer funkcionális jelentősége226
Az immunválasz filogenezise és ontogenezise228
Filogenezis228
A gerinctelenek celluláris immunválasza228
A gerinctelenek humorális immunválasza228
A gerincesek immunválasza229
A limfoid szövet kialakulása229
Celluláris immunválasz230
Az immunválasz ontogenezise233
A celluláris immunválasz ontogenezise233
A humorális immunválasz ontogenezise234
Az MHC filogenezise236
A sajátot és a nem sajátot felismerő génstruktúrák fejlődése236
A komplementrendszer ontogenezise237
Immunológiai változások öregkorban238
Az immunfolyamatok mechanizmusát magyarázó elméletek239
Az ellenanyagképzés elméletei240
A Jerne-féle hálózat-elmélet243
Kommunikáció - önfelismerés - tanulás: az immunrendszer működésének alapja244
Immunpatológia247
Terminológia248
Az anafilaxiás reakció250
Allergének250
Reaginek251
Az IgE-válasz251
Az IgE-válasz genetikai szabályozása252
Az anafilaxiás reakció target sejtjei253
IgE-kötő receptorok253
Az anafilaxiás reakció mediátorai254
A hisztaminfelszabadulás mechanizmusa256
Az anafilaxiás gyulladás kialakulásának mechanizmusa257
Az anafilaxiás reakció megnyilvánulási formái260
Citotoxikus reakció (II. reakciótípus)261
Az immunkomplexek okozta ártalom létrejöttének mechanizmusa262
Lokális Arthus-reakció263
Szisztémás Arthus-reakció264
Kísérletes krónikus immunkomplex-betegség264
A keringő immunkomplexek lerakódásának mechanizmusa265
Az immunkomplex betegségek keletkezésének lehetőségei266
Autoimmunitás268
Az autoimmunitásfolyamatok állatmodelljei269
Az autoimmun folyamatok keletkezésének mechanizmusa270
A T-limfocita "kikerülés" (by pass) koncepció271
T-limfocita szuppresszió és autoimmunitás273
Az autoimmun folyamatok genetikai szabályozása273
Autoantitestek szerepe az autoimmun betegségek patogenezisében274
Transzplantációs immunológia275
Terminológia275
A transzplantációs immunválaszt kiváltó antigének277
Haplotípusok és öröklődésük277
A transzplantációs immunválasz279
Celluláris folyamatok279
Az ellenanyagok szerepe az allograft kilökődésében279
Ellenanyagok védő hatása az allograft-reakcióban280
Graft versus host reakció (GVH)282
Az anya és a magzat immunológiai kapcsolata282
A vérátömlesztés immunológiai kapcsolata284
Az emberi vércsoportok285
Vércsoportaktív anyagok285
Fontosabb vércsoportrendszerek287
Szérumfehérje-markerek289
Újszülöttek hemolitikus betegsége290
A vérátömlesztés immunológiai szövődményei291
Daganatimmunológia291
Tumorantigének292
Daganatellenes immunválasz a gazdaszervezetben293
A tumorantigénekkel kiváltott immunfolyamatok effektor mechanizmusai294
A daganatok növekedését elősegítő immunjelenségek294
Az immunológiai ellenőrző (surveillance) funkció295
A HLA-rendszer és a betegségek kapcsolata297
Glosszárium301
Tárgymutató307

Dr. Gergely János

Dr. Gergely János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Gergely János könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv