A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gyógypedagógiai iskola-egészségtan

Főiskolai tankönyv

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 274 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-178-008-2
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókat, ábrákat, illusztrációkat tartalmaz. Tankönyvi szám: 42432.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A "Gyógypedagógiai iskola-egészségtan" újszerű kezdeményezés; tankönyvként egyedülálló, eddig megjelent hasonlóról nem tudunk.
A Művelődésügyi Minisztérium 1970-ben elrendelte a pedagógusképző... Tovább

Tartalom

Előszó5
A gyógypedagógiai iskola-egészségtan fogalomköre (Dr. Göllesz Viktor)7
Adatok a magyar iskola-egészségügy történetéből (Dr. Göllesz Viktor)9
Az iskola-egészségügy történetének gyógypedagógiai vonatkozásai10
A gyógypedagógiai intézmények egészségügyének történetéből14
A fogyatékos gyermekek testi fejlődése (Dr. Buday József)20
Antropológiai vizsgálatok a gyógypedagógiai intézményekben29
Néhány patofiziológiai jellemző (Dr. Göllesz Viktor)32
Kompenzatorikus tendenciák33
Hipofunkciók, atrófiák, inverziók34
Az immunreakciók gyengesége (Dr. Mágenheim Mihály)36
Gyakoribb kórképek, rendellenességek (Dr. Göllesz Viktor)37
Epilepszia (Dr. Mágenheim Mihály)38
Az epilepszia etiológiája38
Az epilepszia felosztása38
Kisroham - (Petit mal [PM]) formák39
Epilepsziával járó enkefalopátia39
Nagyroham (Grand mal [GM])39
Az epilepsziás rohamok következményei40
Az epilepszia kezelése41
A cukorbeteg az értelmi fogyatékosok közösségében (Dr. Horváth László)41
Heveny májgyulladás (Dr. Mágenheim Mihály)44
Krónikus középfülgyulladás (Dr. Palotás Gábor)45
Jelentősége gyógypedagógiai szempontból45
A szív fejlődési rendellenességei (Dr. Mágenheim Mihály)46
A leggyakoribb szívfejlődési rendellenességek47
A szív fejlődési rendellenességeinek gyógypedagógiai jelentősége49
Enuresis nocturna (Dr. Mágenheim Mihály)49
Az enuresis nocturna patofiziológiája49
Kóroki tényezők az enuresis etiológiájában50
Enuresis és az alvás egyéb funkciózavarai51
Az enuresis nocturna gyógyítása52
Az enuresis nocturna diagnosztikájának és terápiájának főbb elvei53
Helminthiasisok, bélférgességek (Dr. Mágenheim Mihály)53
A fejlődő szervezetre kifejtett károsító hatás54
Egyes, gyakori paraziták54
Magatartási zavarok (Dr. Mágenheim Mihály)55
A klinikai kép és meghatározó pszichés tünetei55
Terápia56
A hallássérültek gyógypedagógiai intézményeinek speciális egészségügye (Dr. Palotás Gábor)58
A megelőzés feladatai59
A genetikai tanácsadók szerepe59
A terhesgondozók szerepe59
Szűrés60
Audiológiai kivizsgálás61
Gyógypedagógiai intézményrendszerek63
Speciális medicinális feladatok64
Neurológiai feladatok66
Higiénés feladatok66
Az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiai intézményeinek speciális egészségügye (Dr. Horváth László)67
Általános szempontok67
A terápia szabályai70
Epilepsziás értelmi fogyatékosok a közösségben71
Az értelmi fogyatékosok kórházi kezeléséről73
Az értelmi fogyatékosok gyakori betegségei73
Az enzimopaták74
Az értelmi fogyatékosok halála75
Az értelmi fogyatékosok szexualitása76
A mozgássérültek gyógypedagógiai intézményeinek speciális egészségügye (Dr. Kullmann Lajos)78
A mozgássérült gyermek és helye az oktatásban78
Fő mozgássérült csoportok a gondozási problémakör szerint80
Végtaghiányok80
Petyhüdt bénulások81
Görcsös bénulások82
Ízületi mozgáskorlátozottság, torz testhelyzetek83
A mozgássérültek kezelése83
A gipszkötés83
Segédeszközök84
Ortézisek84
Művégtagok85
Botok, mankók, járókeretek87
Kerekes szék89
Az önellátás segédeszközei91
A kommunikáció segédeszközei91
Súlyos mozgássérültek nevelőintézetei92
Speciális iskolabútorok92
Bútorok, berendezési tárgyak elhelyezése93
A mozgássérült gyermek útja az iskolába95
A segédeszközök rendelhetősége, beszerzése, javítása96
A logopédiai munka higiénéje (Dr. Palotás Gábor)97
A megelőzés feladatai100
Kivizsgálás101
A hangképzés zavarainak vizsgálata101
Orrhangzós betegek vizsgálata102
Retardált beszédfejlődés, halló-némaság vizsgálata103
Írás- olvasászavarok, organikus károsodások következtében kialakult beszéd- és nyelvi zavarok vizsgálata104
Dadogó-hadaró gyermekek vizsgálata104
Pösze gyermekek vizsgálata104
A felnőtt afázisok ellátása105
Diagnózis és terápiás terv106
Folyamatos tennivalók106
Ellenőrző vizsgálatok106
Terápiás teendők a logopédiai kezelés során107
Speciális higiénés követelmények109
Mentálhigiénés feladatok111
A látási fogyatékosok gyógypedagógiai iskolahigiénéje (Dr. Méhes József)113
A betegellátás helyzete113
A látássérültek iskolái114
A látássérültek iskoláinak sajátosságai: építészeti és berendezési követelmények115
Az intézet és környezete116
A belső tér alakítása és berendezése117
Az érzékeltető oktatás egészségügyi követelményei118
A terhelés szerepe az egyéb érzékelő mezőkben és az ismeretszerzés folyamatában119
A tiflotechnikai eszközök higiénéje120
Megvilágítási követelmények, látáskímélés120
Baleset-elhárítás a tájékozódástanításban122
A látássérült gyermekek speciális személyi higiénéje123
A többszörösen sérült gyermek egészségügyi szempontból124
A többszörösen sérült gyermek pedagógiai szempontból124
Egészségnevelési feladatok, módszerek125
Szexuális higiénia és családalapítás125
A szemész, az iskolaorvos és a gyógypedagógus kapcsolata126
Egészségügyi szempontok a pályairányítás előkészítésében127
A pszichopedagógia egészségügyi vonatkozásai (Dr. Göllesz Viktor)128
Az inadaptáltság okairól129
Devianciák132
Tetováltság132
Káros szenvedélyek135
Szökés, csavargás 137
Toxikomániák139
Egészségügy és nevelés együttműködése141
Gyógypedagógiai intézmények egyészségügyének személyi és tárgyi feltételei (Dr. Göllesz Viktor)143
Az épület és helyiségei143
A nevelés helyiségei143
Az egészségügyi blokk146
Személyi feltételek148
Az egészségügyi személyzet munkájának szervezeti keretei149
Az orvos149
Berendezések, eszközök152
Padok - asztalok152
Az ültetési rend155
Speciális eszközök161
Gyógyászati segédeszközök163
Adaptált eszközök164
A pályaválasztás egészségügyi vonatkozásai (Dr. Göllesz Viktor)168
Fogyatékosok pályaválasztásának sajátosságai168
A pályaválasztási tanácsadás170
Egészségnevelés (Dr. Göllesz Viktor)174
Az egészségnevelés fő területei174
Személyi higiéné175
Öltözködés176
Táplálkozáshigiéné177
A táplálkozási szokásokról általában180
Gyermekek táplálkozási szokásai (Dr. Buday J.)181
Táplálkozási hibák185
Obezitás (Dr. Buday József)187
Az intézményes étkeztetés tárgyi feltételei189
Az intézményi étkeztetés személyi feltételei190
Szexuális és családi élet191
Szabad idő192
Káros szenvedélyek193
Baleset-megelőzés195
Elsősegélynyújtás196
Egészségnevelési módszerek197
Ifjúsági vöröskereszt198
Az egészségnevelés hatékonysága199
A nevelőotthonok egészségügye (Dr. Göllesz Viktor)200
Felvétel a nevelőotthonba200
A nevelőotthoni napirend203
A hálótermek higiénéje204
Szabadidő-programok210
Látogatások211
Eltávozás, szünidő213
Koedukáció214
Szökések214
A gyógypedagógiai intézmények dolgozóinak és tanulóinak egészségvédelme (Dr. Mágenheim Mihály)216
A gyógypedagógiai intézmények speciális jellege járványtani szempontból216
Egészségvédelmi és mentálhigiénés feladatok217
Baleset-elhárítás217
Munkavédelmi oktatás218
Tűzvédelem219
Az élelmiszer-ellátásban dolgozók személyi higiénéje219
A gyógypedagógiai intézmények egészségügyének jogi szabályozottsága (Dr. Gábor József)220
Az iskola-egészségügyi alapellátás általános szabályozása220
Az iskolaorvosi hálózat és feladatainak meghatározása221
Az iskola-egészségügyi alapellátás jelenlegi szabályozása221
Az iskola-egészségügyi alapellátás szervezete222
Az iskola-egészségügyi alapellátás feladatai a beiskolázás előtt222
Az iskola-egészségügyi alapellátás további feladatai223
Az iskola-egészségügyi alapellátás kapcsolatai az iskolai oktató-nevelő munkával224
A körzeti védőnők részvétele az iskola-egészségügyi alapellátásban224
Az iskola-egészségügyi alapellátás nyomtatványai225
Az iskolafogászati ellátás225
Közegészségügy-járványügy226
Közegészségügyi-járványügyi követelmények226
Az Állami Közegészségügyi és Járványügyi Felügyelet227
Együttműködés az iskola-egészségügyi alapellátással228
Munkavédelmi előírások228
A munkavédelem általános szabályai228
A munkavédelmi oktatás, ellenőrzés, szemle229
A munkahelyi (iskolai) baleset230
Pályaválasztással kapcsolatos előírások231
Az egészségügyi ellátás feladatai231
A Szakmunkástanulók Országos Egészségvédemi Intézete232
A gyógypedagógiai intézmények rendtartásának különleges előírásai232
Általános szabályok232
Egészségvédelem a nevelőotthonban233
Mellékletek
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatója a mentők igénybevételéről236
Melléklet az Oktatási Minisztérium Általános Iskolai Főosztálya 17.485/1979. IV. sz. körleveléhez241
Melléklet az Oktatási Minisztérium Általános Iskolai Főosztálya 17.485/1979. IV. sz. körleveléhez242
A bélparaziták okozta fertőzések felszámolása gyógypedagógiai intézményekben246
A fogyatékos gyermek testi fejlődése248
A decimális életkor kiszámítása250
Kalóriatáblázat252
Az alsófokú oktatási intézményekbe a beiskolázott tanulók számának alakulása az utóbbi öt tanévben261
Forrásmunkák262
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem