820.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Budapest Története

Szerző

Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 212 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér grafikákkal gazdagon illusztrált és egy kihajtható melléklettel. Negyedik kiadás. Az ezredéves ünnepség alkalmával. Neumayer Ede nyomdája nyomása, Budapest.

Előszó

Hazánk ezredéves fennállásának évfordulója a jelen 1896-ik esztendő.
Nemzetünk apraja-nagyja szivrepeső örömmel várta e nagy ünnepet, midőn a Budapesten rendezett országos kiállítás alkalmával... Tovább

Tartalom

Bevezetés3
ELSŐ KORSZAK
Első szakasz
Honnan tudjuk Budapest legrégibb történetét? - Milyen népek jártak-keltek ezen a darab földön, a magyarok letelepedése előtt? - A kelta és római nép rövid ismertetése. - Miféle emlékeink tanúskodnak a rómaiak itteni uralkodásáról? - Trans-Aquincum. - A kereszténység terjedése Aquincum lakói között. - A római uralkodás vége Pannoniában7
Második szakasz
A húnok bejövetele. - AQuincum a húnok idejében "Etzelburg" és "Buda" név alatt. - Aquincum urai Attila halála után a magyarok bejöveteleig12
Harmadik szakasz
A magyarok beköltözése és megtelepedése. - Ó-Buda és Pest a vezérek korában s a királyok alatt 1241-ig. - Fehéregyház, Jakabfalva, Kelenföld és Kis-Pest. - Tatárpusztítás13
Negyedik szakasz
Őseink hadviselésének módja a vezérek korában és a királyok alatt 1241-ig. - Fegyverzetük, foglalkozásuk. - Városi lakók ipara és kereskedése. - Vásárok jelentősége. - Pest vásárai - Pénz számlálás. - Ó-Buda és Pest polgárai. - Műveltségi állapot. - Igazságszolgáltatás19
MÁSODIK KORSZAK
Ötödik szakasz
Buda és Pest 1241-től az Árpádház kihaltáig. - IV. Béla ujjáteremtő munkássága. - Mi volt annak természetes oka, hogy hazánk fővárosa ezen a helyen jött létre, hol ma Budapest terül el? - A mai "Budavár" építése és emelkedése. - Az 1279-ik évben tartott budai zsinat határozatai. - első országgyűlés rákos mezején. - Ó-Budai és pesti országgyűlések26
Hatodik szakasz
Királyválasztási mozgalmak Budaváros polgárai között. - Róbert Károly magatartása Budával és Pesttel szemben. - Nagy Lajos fényes királyi udvara. - Ó-Buda a "királyné városa" hanyatlófélben. - Új-Buda, Ó-Buda és Ofen elnevezés. - Budavár fénykorának kezdete. - Ó-Buda pecsétje a XIV-ik században32
Hetedik szakasz
Zavarok Nagy Lajos halála után. - Királygyilkosság a budai várban. - Buda és Pest emelkedése Zsigmond korában. A királyi palota kibővítése. - Ó-budai egyetem. - Pest külön várossá lesz. - A testvér főváros nevzetesebb eseményei Albert és Ulászló uralkodása alatt37
Nyolczadik szakasz
Buda dicsőségének tetőpontján. - Hunyady László lefejezése. - Mátyás király uralkodása42
Kilenczedik szakasz
Buda dicsősége hanyatlóban. - Korvin János II. Ulászlónak a királyi palotában helyet enged. - Dózsa lázadása. - II. Lajos király tekintélyének kicsúfolása. - A budai vár alól az országgyűlésre jött nemeseket ágyúlövésekkel riasztják el. - Az új hit ellen való intézkedések. - Utolsó országgyűlés Rákos mezején. - menekülés Budáról a Mohács felől özönlő törökök elől. A török elfoglalja Budát49
Tizedik szakasz
Az igazságszolgáltatás, biráskodás, büntetés módja Buda városában az 1241-től 1526-ig terjedő időszakban. 1. Vallatás és bizonyítás. 2. Törvénykezés közben való rendetlen magaviselet bűntetése. 3. Adósságtörlesztés. 4. Ingatlan birtok eladása. 5. Kitagadás a vagyonból. 6. Pazarlás meggátlása. 7. Vasárnap megünneplése. 8. Gyanusítás elhárítása. 9. A büntetés különböző módjai. 10. Gyilkosság. 11. Szemérem elleni vétség, erkölcstelenség. 12. Istenkísértők. káromkodók. Kép és szobor sértetlensége. Az egyház biráskodása. 13. Becsületsértés. 14. Tolvajlás. orgazda. Száműzetés. Talált jószág. 15. Gyermekek büntetése tolvajlásért. Határsértés. Öngyilkosság büntetése. Menekülés. Védelem57
Tizenegyedik szakasz
Városi viszonyok 1526 előtt. - Buda útczái. - A főváros lakói nemzetiség és társadalmi osztályok szerint. - Bírói hivatal és városi tanács. - Egy budai polgár háztartása, társas élete. - Ipar és kereskedelem mint főfoglalkozás64
Tizenkettedik szakasz
Buda város ipara és kereskedelme a XIII., XIV. és XV. században70
HARMADIK KORSZAK
Tizenharmadik szakasz
Török világ kezdete magyarországon. Buda végleges megszállása84
Tizennegyedik szakasz
A török világ nyomorait sínlő főváros képe távolról sé közelről nézve. - Ragadós betegségek és elemi csapások pusztítása. - A lakosok foglalkozása. - Kereskedelem, földmívelés, ipar. - Pest és Ó-Buda helyzete Budához mérve88
Tizenötödik szakasz
Többszörös kísérlet Buda felszabadítására. - Pest ideig-óráig tartó önállósága. - Buda visszafoglalása 1686-ban99
NEGYEDIK KORSZAK
Tizenhatodik szakasz
Fővárosunk helyzete 1686 után az első száz év alatt. Telepítés, építkezés, külvárosok alakúlása119
Tizenhetedik szakasz
Fővárosunk gyarpodása a múlt század utolsó két tizdében. - Kereskedelme, ipara, nemzetiségi viszonyai. - Társas élet: vendéglők, kávéházak, kártyázás és más szerencsejáték, bál, állatviadal szinház. - Közbiztonság, polgári őrség, városi törvényhatóság. - Az elnyomott nemzeti szellem ébredése. - Budai országgyűlések. - Szabadabb mozgalmak üldözése. - Martinovits és társainak halála. - A bécsi udvarnak a franczia forradalom első éveiben kifejtett törekvése nemzetünk megfélemlítésére134
Tizennyolczadik szakasz
Fővárosunk helyzete e században a 38-iki árvizig. - Népesedése. - Népviselet; népszokás. - Útczák csinosítása. - Szépítő bizottság működése. - József nádor és Széchenyi istván Buda, és Pest munkássága érdekében - Pest a magyar irodalomnak, művészetnek, iparnak és kereskedelemnek mindinkább erősbödő középpontjává lesz. - Elemi csapások. - Kolera. - Tűzvész; árvíz pusztítása156
Tizenkilenczedik szakasz
1838-tól 1867-ig történt nevezetesebb események179
Huszadik szakasz
Az 1867. év óta történt nevezetesebb események. - A főváros egyesítése s mai szervezete. - Közintézetei s egyéb nevezetességei általános vonásokban. - A lakosok számának gyarpodása; nemzeti érzés erősbödése és a magyar nyelv terjedése187
Huszonegyedik szakasz
Budapest az ezredéves ünnepség idején196
Huszonkettedik szakasz
Budapestre vonatkozó szólásmódok204

Dr. Göőz József

Dr. Göőz József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Göőz József könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem