A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Német nyelvkönyv I.

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 590 oldal
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-17-4370-5
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 56111/I.

Előszó

Könyvünk egy új orosz, francia, angol és német nyelvi tankönyvsorozat második megjelent kötete. A sorozat megjelenését az idegen nyelvek iránti egyre fokozódó igény tette szükségessé. Célunk, hogy... Tovább

Tartalom

A kiegészítendő kérdés, az ige egyes szám 1. és 3. és többes szám 3. személye, az önözés, a határozott névelő9
Az eldöntendő kérdés, az ige jelen ideje, a sein ige jelen ideje, igenlés ja-val, tagadás nein és nicht tagadószókkal19
A főnév tárgyesete, a haben ige jelen ideje, az auch szó helye a mondatban, a főnév helyettesítése személyes névmással29
A kijelentő mondat szórendje, a határozatlan névelő tagadott alakja, az -en ragozású főnevek tárgyesete, mondatrész és egész mondat tagadása40
A személyes névmások tárgyesete, a felszólító mód, prepozíciók használata wohin? kérdésre adott válaszban, igenlés doch szóval50
A főnév részes esete, részes esetű és tárgyesetű főnevek a mondatban a schon és noch tagadása63
Egyes számú birtokost jelölő birtokos névmások76
Többes számú birtokost jelölő birtokos névmások86
Prepozíciók használata wo? kérdésre adott válaszban, a személyes névmások részes esete96
Tőhangzóváltozások a jelen időben, a möchte ige használata főnévi igenévvel, es gibt használata részes és tárgyesetű főnevek és névmások szórendje107
Óra-idő kifejezése, napok és napszakok nevével képzett időhatározók, napok és napszakok nevéből képzett időhatározó szók, részes esettel álló prepozíciók, a bis prepozíció használata118
A viel-viele határozatlan számnév, tőhangzóváltozások a jelen időben, igekötős igék, tárgyesettel álló prepozíciók használata, a bis zu kettős prepozíció használata, a gegenüber prepozíció használata132
A birtokviszony kifejezése144
A können ige jelen ideje, a legen-liegen típusú igepárok156
A müssen ige jelen ideje, a gefallen ige használata170
Az általános alany, a visszaható ige, a visszaható névmás Akkusativ alakja, a sich setzen-sitzen igék használata182
A wollen ige jelen ideje, udvarias felszólítás wollen igével, a mutató névmások194
A sollen ige jelen ideje, a wissen ige, a denn kötőszó használata, az ankommen ige használata, évszakok nevével képzett időhatározók204
A mögen ige használata, a dürfen ige használata217
Az -en ragozású főnevek, a visszaható névmás Dativ alakja230
A gyenge igék Perfektje haben segédigével240
Az erős igék Perfektje, a sein segédige a Perfekt képzésében251
A haben ige Perfektje, a sein ige Perfektje263
A melléknév gyenge ragozása, a vegyes igék Perfektje275
A melléknév vegyes ragozása286
A melléknév erős ragozása300
A werden ige használata főigeként, a lassen ige használata segédigeként310
A sorszámnevek, a dátum kifejezése, a mellérendelő összetett mondatok322
A können, kennen és wissen igék használata, a nyelveket jelölő főnévvé vált melléknevek335
A nicht nur, sondern auch és az entweder oder páros kötőszók használata, a helységnevekből képzett -er végű melléknevek, helységnevekkel képzett helyhatározók347
A jövő idő, tárgyi mellékmondatok dass kötőszóval, a jeder-jede-jedes névmás használata, a sowohl-als auch kötőszó használata360
Az Imperfekt (haben ige, gyenge igék, vegyes igék), birtokos esettel álló prepozíciók, az alle és az alles névmások használata371
Az Imperfekt (sein ige, erős igék), prepozíció kérdőszóval és személyes névmással, az es névmás használatának néhány esete384
A módbeli segédigék Imperfektje, a névmási határozó, sogar és nicht einmal használata395
A melléknév fokozása, hasonlítás wie és als kötőszókkal, hin és her használata406
Je-desto hasonlító kötőszó használata, főnévvé vált melléknevek420
Okhatározói mellékmondatok weil kötőszóval, főnévvé vált melléknevek etwas és alles névmás mellett, a lassen ige további két jelentése431
A módbeli segédigék és a lassen ige Perfektje, időhatározói mellékmondatok wenn és als kötőszóval443
Mellékmondati kötőszók, szenvedő szerkezet jelen időben454
Szenvedő szerkezet jelen időben, cselekvővel469
Nyelvtani útmutató479
Vokabelverzeichnis555
Merken Sie sich577
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Német nyelvkönyv I. Német nyelvkönyv I. Német nyelvkönyv I. Német nyelvkönyv I.

A borító elszíneződött, foltos.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!