864.691

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A polimerek feldolgozásának reológiai alapjai

Szerző
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 368 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-10-2125-7
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal és fotókkal illusztrált. Tankönyvi szám: 31038.

Fülszöveg

Idegen nyelven sem található olyan szakirodalom, amely elméleti és gyakorlati szempontból ilyen átfogóan, a legújabb kutatási eredményeket (a szerzők saját eredményeit is) magába foglalóan tárgyalja a polimerek alapvető tulajdonságai, a foglalóan tárgyalja a polimerek alapvető tulajdonságai, a feldolgozás elméleti és gyakorlati paraméterei közti kapcsolatot.
Az első fejezet részletesen ismerteti azokat a matematikai fogalmakat, formalizmusokat és fizikai alapösszefüggéseket, amelyek a tárgyalás megértéséhez feltétlenül szükségesek. A második és harmadik fejezet a polimerek azon fizikai-kémiai tulajdonságait, és az ezzel kapcsolatos legújabb elméleteket tárgyalja, amelyek a szerkezeti, illetve kontinuumereológiával kapcsolatosak. A negyedik fejezet a reológiai mérési módszerekkel, míg az ötödik és a hatodik fejezet az extrudáláskor, a fröccsöntéskor lejátszódó reológiai folyamatok részletes tárgyalásával foglalkozik. A hetedik fejezetben a késztermék anizotrópiájának mérési... Tovább

Tartalom

Fizikai alapösszefüggések17
A feldolgozási folyamatok jellemzése17
A tenzorszámítás elemei19
Jelölési konvenciók19
Vektorok és tenzorok egyenes vonalú, derékszögű, rögzített koordináta-rendszerben21
Rögzített, görbe vonalú koodináta-rendszerek26
Tenzorok differenciálása30
Fizikai összetevők32
A deformáció és deformációsebesség33
Deformáció és deformációsebesség rögzített koordinátarendszerben34
Deformáció és deformációsebesség mozgó koordinátarendszerben38
A feszültség41
A polimerfeldolgozásban alkalmazott mérlegegyenletek45
Tömegmérleg- vagy kontinuitási egyenlet47
Az impulzusmérleg- vagy mozgásegyenlet48
Az energiaegyenlet48
Polimerek szerkezeti reológiája53
Bevezetés53
Polimerek szerkezeti jellemzői56
Szabadon kapcsolódó makromolekulák láncvégtávolságának eloszlása62
Polimerek rugalmasságának tárgyalása a szerkezeti jellemzők alapján66
Polimerek viszkózus folyásának tárgyalása a szerkezeti jellemzők alapján73
Polimerek viszkoelasztikus tulajdonságainak tárgyalása a szerkezeti jellemzők alapján80
A viszkoelasztikus viselkedés értelmezése analóg modellekkel83
Relaxációs spektrum89
Viszkoelasztikus viselkedés szerkezeti elméletei93
A polimerrendszerek szerkezeti elméleteinek alapösszefüggései93
,,Nyaklánc"- vagy ,,gyöngysor"- elméletek és alkalmazásuk koncentrált oldatokra és ömledékekre99
A Bueche-elmélet99
A Rouse-elmélet és módosításai105
Térháló-elméletek106
Polimerek kontinuumreológiai és fizikai állapotegyenletei109
Bevezetés109
Ideálisan rugalmas anyag állapotegyenlete110
Viszkózus folyadék állapotegyenlete114
Viszkoelasztikus anyagok állapotegyenletei118
Sebességi egyenletek118
Integrálegyenletek122
A kontinuumreológiai állapotegyenletek közötti, valamint a kontinuum- és szerkezeti reológiai állapotegyenletek közötti összefüggések131
A reológiai állapotegyenletek kiválasztásának elvei135
Polimerek fizikai állapotegyenletei és egyéb fizikai jellemzői137
Reológiai jellemzők mérése142
Reológiai jellemzők143
Stacioner olvadékáram megvalósításával végzett mérések145
Kapillárviszkoziméter145
Kapillárviszkoziméterrel végzett mérések értékelése153
Rotációs viszkoziméterek173
Henger - henger viszkoziméter174
Kúp - kúp viszkoziméterek178
Kúp - sík viszkoziméter182
Sík - sík viszkoziméter187
Dinamikai mérések189
Feszültségrelaxáció mérése189
A kúszás mérése190
Oszcilláló áramlás megvalósításával végzett mérések191
Hőre lágyuló polimerek extrudálása193
Az extruderek felépítése193
A szilárd anyag szállító zóna működése198
A szilárd anyag szállítás mechanizmusa, szállítási sebesség, nyomáskialakulás201
Az ömlesztőzóna működése222
Az ömlesztőzóna jellemzőinek számítása226
A kinyomózóna működése241
Ömledékáram jellemzőinek számítása244
Energiaigény a kinyomózónában246
Tengelyirányú erő a kinyomózónában248
Az extrúziós folyamat stabilitása és a paraméter-fluktuációk252
Szerszámokban végbemenő áramlások254
Áramlások jellemzése és az alkalmazott feltételezések254
Stacioner áramlás összekötő elemekben258
Izoterm áramlás kúpos összekötő elemben258
Izoterm áramlás hatványtörvényt követő ömledék esetén kúpos - gyűrűs összekötő elemben259
Stacioner áramlás szerszámrésekben261
Izoterm áramlás hatványtörvényt követő ömledék esetén kör és négyszög keresztmetszetű csatornákban262
Izoterm áramlás általános viszkozitásegyenlet alkalmazásával kör és négyszög keresztmetszetű csatornában263
Nem izoterm áramlás a konvekció figyelembevételével, hatványtörvényt követő ömledékben kör és négyszög keresztmetszetű csatorna esetén264
Izoterm áramlás különböző profilokon keresztül265
Eltérés a stacioner körülményektől267
Nyomásesés-eltérések267
A késztermék duzzadása269
Szabálytalan késztermékfelület kialakulása271
Az extrudálási folyamat szimulációja276
Elektronikus számológépre kidolgozott program276
Technológiai optimálás283
Hőre lágyuló polimerek fröccsöntése287
A fröccsöntés történeti áttekintése287
A fröccsöntőgép részei és működésük288
A fröccsplasztikálás folyamata290
Az alakadás folyamata297
A szerszámüreg kitöltési folyamata297
Utánnyomás folyamata307
A hűlés folyamata309
A késztermék tulajdonságaira ható egyéb tényezők310
Zsugorodás310
Orientáció311
Anizotrópiajelenségek312
Polimerekben kialakuló anizotrópia és keletkezésének okai312
Polimerek rendezett (orientált) szerkezete317
Az orientáció alaptörvényei318
A kettős törés jelensége318
A fáziskülönbség keletkezése319
Kettős törési jelenségek polimerekben322
Az orientáció okozta anizotrópiatulajdonságok számításának elve326
Orientáció keletkezése a feldolgozó műveletek során327
Belső feszültségek mérési módszerei333
Optikai módszerek333
Termikus módszerek336
Hőkezeléses zsugorodásvizsgálat336
Feszültségkorrózió és vizsgálata336
Mechanikai módszerek339
Az orientáció mérési módszerei344
Irodalom353
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem