766.777

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági lexikon I-III. (rossz állapotú)

Közgazdasági ismeretek tára három kötetben - I.: Absentismus-Hűbériség/II.: Időbér-Munkástőzsde/III.: Munkásvédelem-Zsellérek

Szerkesztő

Kiadó: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 2.543 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági lexikon
Kötetszám: 1-3
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Aranyozott gerincű félbőr kötésben. Az I. kötet 1898-ban, a II. kötet 1900-ban jelent meg. Szerkesztették: Dr. Halász Sándor min. osztálytanácsos, műegyetemi magántanár és Dr. Mandelló Gyula ny. r. jogtanár, egyetemi magántanár. Nyomatott a Közgazdasági lexikon számára készült famentes papiron a Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság nyomdájában.

Előszó

A közgazdasági tudomány e század utolsó negyedében nagy változásokon ment át. Mig egyrészt a közgazdasági tanoknak a classikus iskola által megállapított elméleti része, különösen az újabb angol,... Tovább

Tartalom

I. kötet
Absentismus ... ... ... 1
Adók, I. Adóelmélet._ 1
II. Adótechnika ... ... ._ 22
Adományrendszer ... ... ... 44
Adóreform ... ... ... ... ... 46
Adótörténet ... ... ... ... 58
Adria ... ... ... . ... ... ... ... ... 86
Aggkor és rokkantság elleni biztosítás ... 86
Agio ... .. - ... ... ... 96
Agrárpolitika ... ... _. ... 96
Agrársocialismus ... ... ... ... 105
Agrárstatisztika ... ... 105
Agrártörténet ... - ... ... ... ... - 108
Agreement ... ...114
Agyagipar ... ____ ... ... ...115
Alapítás - ... - ... - 117
Alapítványok - - - - - - 117
Alkoholismus... - ... - ... ... - 117
Alkusz... ... - - - - --- - 122
Államadósságok ... ... ... ... .. 123
Államcsőd ... ... ... ... ... - - 127
Államgazdaságtan ... ... 128
Államháztartás... ... ... - 138
Államhitel - - - - 143
Állami bányák ... - - 156
Állami beavatkozás ... ... ... - 156
Állami bevételek és kiadások... ... ... ... 166
Állami bevételek osztályozása ... ... .. 174
Állami egyedáruság... ... - ... - 176
Állami erdők ... - - - 179
Állami jószágok.__ ... ... _ - -- - --- 179
Állami költségvetés és zárszámadás ... 179
Állami számvitel ... ... - - 187
Államjegyek ... - - ... ... 187
Államkincs - - - - --- -187
Államregények - ... - -- - - - 187
Államvagyon ... ... ... - - - -195
Államvasutak ... 201
Állatbiztosítás ... ... - - - - 201
Állategészségügy - --204
Állati termékek... ... - - 219
Állatstatisztika - - -222
Állattenyésztés - - 223
Allmende - - - -232
Allodium 233
Allotmentek 233
Általános jövedelmi pótadó ... - - 233
Alternativ valuta 234
Altruismus... ... - -- - - -234
Amortisationális törvények - - -235
Anabaptisták - --- - 236
Analphabeták - - -238
Anarchismus ... 239
Anatocismus ... ... 246
Anerbenrecht... ... 246
Anthropometria... ... ..246
Anti-corn-law league ... ... ... ...248
Anti-rent agitation __249
Anyakönyvek ... ... ... 250
Appropriatio ... ... ..250
Ár ... ... ... ... - - - ...250
Áralakulás... ... - ... .254
Arányosítás ...262
Aranytermelés ... ... ... ... ...262
Aranyvaluta ... ... ... ... ... ...262
Arbitrage - ... - 262
Arbitration ... - ... ...262
Árlejtés - ... - ...262
Armalisták ... ... ... ... ... ...262
Ármentesítés - ... .262
Artell - - - -264
Ártörténet ... ... - - - 264
Áruforgalom - - ... ...268
Áruhamisítás ... ... ... ...280
Áruházak .. - - - --283
Árujegy - - - - - -283
Árumegállítási jog ...283
Árvapénzek... - ... ... ... ... -284
Árverés ... ... - --- - -286
Assiento szerződés 286
Assignaták __. - - - -287
Ásványolajadó ... ... ... ... ...287
Ásványolajtermelés ... ... ... .289
Ateliers nationaux. Ateliers sociaux 291
Atelier rendszer... ... .291
Átlagember ... ... - - - -291
Átutalási (giro) forgalom... ... ...291
Azonossági bizonyítás... ... ...302
Baleset elleni biztosítás ... ... ... .303
Bankadósság ... ... - -307
Bankok I. A bankügy fejlődése általában 307
II. Magyar bankügy ...323
Bankügyletek ... - - - - -332
Bányaadó 339
Bányajáradék ... - - 340
Bányajog... 340
Bányamunkások ... - 345
Bányászat ... - - - -345
Bányatársládák... - -355
Baromfitenyésztés... -355
Bede - - -356
Békéltetés - 356
Bélyeg - - - 359
Berni egyezmény - -360
Betegsegélyezés- -360
Betterment ._ 364
Bevándorlás - -365
Bevétel-kiadás . - -365
Bevitel ... --- ---365
Bimetallismus ... -365
Birtokátruházások -. ---365
Birtokmegoszlás ... 366
Birtokrendezés - ---368
Bizomány ... - - - -- -- -373
Biztosítás I. A biztosítás gazdasági jelentősége 376
II. A biztosításügy történeti fejlődése ...377
III. Magyarország biztosításügye ... ...382
IV. Állami felügyelet a magánbiztosítási vállalatoknál - -386
V. A biztosítás jogi természete és szervezete 390
Boradó - - -399
Borravaló ... ... - -404
Boycott ... ... - - -405
Bőripar... ..: ... 406
Börtönmunka -408
Budgetjog - -408
Building society ... ... -410
Burgonyatermelés és fogyasztás 411
Bünügyi statisztika ...412
Cambiatura... ... -419
Caritativ elv ... ... - 419
Cégek ... ... --- -419
Céhek és céhrendszer ... ...420
Census ... -430
Chartismus ... ... 430
Cheque... ... ... ... -431
Cigányok... .. ... -444
Civilisatio ... - -445
Civillista... ... ... ...447
Clearinghouse ... ___ ...447
Collectivismus ... -452
Commune ... ... ...452
Comptabilisme ... 452
Conciliatio ... 452
Concurrence déloyale ...452
Consuláris ügy 452
Continentalis zár ... ... ...460
Contingentálás ... ... ... ...460
Conversio... 460
Cooperatio ... ... ... ... -475
Corner ... 475
Család 475
Családi állapot ... ... ..475
Családi háztartás 476
Csatornák ... ... ... --476
Cselédek 477
Csőd... ... 484
Cukor és cukoradó ... ...487
Defter ... .. 495
Demographia, demologia 496
Depecoratio _ ... ... -.504
Depopulatio ... ...504
Deport 504
Devalvatio -504
Díjak... ... -506
Díjszabásügy ... ... -508
Díjügylet.. 521
Discontopolitika . ... ...521
Distributiv kereskedés... .521
Divat ...521
Dohány ... ... ... ...521
Dologház - - - - -533
Drawbacks ... - -- -533
Duna ... - - - - - -533
Dunagőzhajózás ... - - 537
Duometallismus... ... - - 537
Ebadó - -537
Egyenes adók - -537
Egyesületi ügy ... 538
Egyházi adó ... ... - ... -538
Egyházi javadalmak ... ... -540
Egyházi javak ... - ... - --- -543
Elberfeldi rendszer ... ... ... -546
Élelmezés ... -- -546
Elevator ... ... ... - -549
Elmebetegek statisztikája 549
Előlegezési egyletek ... ... ... ... ... 550
Elölegezési pénztárak ... ... ... 550
Előmunkálati engedély ... 550
Elsőbbségi kötvények ... 550
Elsőszülöttségi jog ... - - - 550
Eltartottak... ... ... ... - - 550
Emissio ... .-- - -.- --552
Enquétek .. ... ... - - 552
Enregistrement ... 553
Entrepöt ... ... - - 554
Építő bankok, egyletek és szövetkezetek . 554
Építő ipar ._ 554
Érdekképviselet ... 556
Erdészet I. Történet ... ... ... ... ... ...559
II. Erdőgazdaság... ... ... 566
Erdőközösség 688
Erkölcsstatisztika... ... ... ... ... 590
Érmeconventio és szerződés ... ... ..591
Érmeügy - ... - 591
Érték ... - - 596
Értékpapírok ... 601
Ethikai társaságok ... ..603
Ezüstvaluta ... 608
Fabian society ... ... ... .. 603
Faipar ... ... 608
Falu- és földközösség I. Általános jellemzés 611
II. A földközösség Magyarországon ... ... 614
Familistére... ___ -_. ... 620
Fegyencipar ... .... ... 621
Fegyveradó... ... ... ... 622
Fejadó ... ... ... ... 622
Felekezetek statisztikája... ... ... ... 622
Felekezeten kívüliek 624
Feminismus ... ... ... . . ... . 625
Fémjelzés ___ ... ... ... .. ... 627
Fényűzés ... . ... ... .. 630
Fényűzési adók ___ ... ... ... ... 634
Fiume ... ... ... ... 636
Fizetési haladék ... .. ... ... ... 641
Fizetési képesség ... ... ... 641
Fizetési mérleg ... ... 641
Foglalkozás és foglalkozási statisztika ... 642
Fogyasztás ... 648
Fogyasztási adók ... ... ... ... 654
Folyamhajózás 655
Folyamszabályozás 655
Fonó ipar ... ... ... ... ... 655
Forgalmi adók ... ... ... 655
Forgalom ... ... . 658
Földadó 661
Földbirtokreform ... ... ... ... 675
Földeldarabolás ... ... ... 677
Földesuraság, Földesúri jogok 679
Földhitel ... - -680
Földhitelintézetek ... -. ..680
Földjáradék ... - - -682
Földmivelés ... ... ..682
Földtehermentesítés ... ...694
Fuggerek ... - - -694
Fuvarozási ügylet... ... ...695
Függő adósság ... ... ... ..699
Gabonaárak ... ... - ...699
Gabonakereskedés - - .699
Gabonatermelés 699
Gabonavámok - - ...699
Gazdálkodási rendszerek ...699
Gazdaság ...708
Gazdasági akadémiák 710
Gazdasági egyesületek ... .710
Gazdasági politika ... ...713
Gazdaságosság ... ... - .713
Gazdaságtörténet ... ... -714
Gazdaszövetség... ... ... .740
Georgicon ... -740
Gépek ... ... - - - -741
Gewerkvereine 744
Gilde ... - -744
Giro ... ... ____ - - -744
Gothenburgi rendszer .. .744
Gőzkazánügy - -744
Gyárak... ... ... - - -747
Gyárfelügyelet -747
Gyarmatok... ... - - -747
Gyártörvényhozás... ... -754
Gyermekhalandóság .754
Gyermekmunka -754
Gyermekvédelem ... .756
Gyertyaadó ... ... - -760
Gyógyfürdők ... ... -761
Gyógyszerészet ... - ...761
Gyufaadó ... -764
Gyülekezési és egyesülési jog 766
Gyümölcstermelés ... ... .767
Hadmentességi díj ... ... .769
Hajléktalanok menhelye ...770
Hajógyárak ... ... 772
Hajómalmok ... ... ... ... 773
Hajózás: I. Általános bevezetés ... ... ...773
II. A magyar belhajózás történeti fejlődése 776
III. A hajózás jelen állása és közgazdasági
méltatása ... ... ... ... ... ... 780
Hajózási akta ... ... 791
Hajó-takarékpénztárak ... ... ... ... ... 791
Halandóság ... ... ... ... 792
Halandósági táblák... ... ... ... ... ... 795
Halászat ... ... ... ... 796
Hansa ... ... ... - - 802
Harmincad . ... ... ... 803
Haszonbérlet - ... ... ... ... 805
Haszon és határhaszon ... ... .._. ... 805
Határidő-ügylet... ... ... ... ... .. ... 805
Határőrvidék... ... ... ... ... ... ... 805
Határvámjövedék ... ... ... ... ... - 807
Házadó ... ... ... ... ... ... - - 819
Házalás és vándoripar ... ... ... ... ... 823
Házasságkötések ... - - 825
Háziipar ... ... ... ... - --- - - 827
Házközösség ... ... ... ... - ... - 833
Háztartások ... ... ... ... - - --- 843
Háztelek járadék ... - 847
Helyi érdekű vasutak ... ... - 847
Hidak ... - - 847
Hitbizomány ... ... ... - - --- - 847
Hitel... ... ... ... - - - - 857
Hitelegyletek ... ... ... - - - --- 863
Hitelintézet - - - - 863
Hitelpénztár ... ... - ... - - 865
Hitelszövetkezetek ... ... ... - 866
Horvát-Szlavonországok... - - 874
Hozadék ... ... ... - - - 878
Húsadó... - - - - 879
Húsárak és húsfogyasztás... ... ... - 880
Hűbériség - - 882
A magyar bibliographiában előforduló rövidítések magyarázata --- 887
Az I. kötet munkatársainak névsora ... 889
Helyesbítések ... ... ... ... - - - 894

II. kötet
Időbér ... ... ... ...1
Igazságügyi statisztika ...1
Igérvény... ... - ... ... .. ...2
Illetékek I. Az illetékekről általában 3
II. Az illetékügy Magyarországon ...4
Indemnity ... ... ...14
Index-number ... ..14
Individualismus 18
Innung 19
Inségügy 20
Internationale ... ... ... ... ...22
Ipar I. Ipar és iparpolitika ... 27
II. Az ipar szervezete Magyarországon ...40
III. Iparfejlesztés Magyarországon 45
Iparbiróságok... ...63
Iparegyesület ... 68
Iparfelügyelet __ .. ...71
Ipari és kereskedelmi árujelzők védelme 78
Ipari forradalom 82
Ipari szövetkezetek 97
Iparkamara ... ... ...97
Iparmuzeum ... ...97
Iparoktatás ... ...97
Iparrendszerek .109
Iparstatisztika ... ... ...109
Ipartanács .. ... .. ... .114
Ipartársulatok ...114
Ipartestületek ...114
Ipartörténet ... ... ... ... ...114
Iskolatakarékpénztárak ...114
Iszákosság ... ...120
Italmérés és italmérési adó ...120
Jancsibankó ...124
Járadékadó ... ... ... ... -125
Járadékbirtokok ._125
Járadékelmélet... ... ...132
Járadékkölcsön 140
Járulékok ...140
Járványok ... ...140
Javak - ---140
Jegybankok I. Jegybankok és jegybank politika ... ... ... ... ... - - -143
II. A nagyobb jegybankok szervezete és viszonya az államhoz ... ..154
Jelzálogbiztosítás ... ...169
Jelzáloghitelügy ... ...169
Jelzálogos életbiztosítás...181
Jelzálogos terhek statisztikája 182
Jobbágyság... 183
Jogilletékek ... ... 232
Jószágkezelés ... 232
Jótékonyság ... -241
Jövedék ... ... ... ... ...246
Jövedéki büntetőjog ... ... 246
Jövedelem ... ... ...248
Jövedelem- és vagyonmegosztás 257
Jövedelmi adó ... ... ... ... ... ...264
Jutalékrendszer .. ... ... ... ... 281
Kamara és kamara haszna ... 281
Kamat ... ___ ... ... ... ... ... ... - 281
Kamatadó ... ... 281
Kameralisták ... ... .. . 281
Kapitalismus... ... ... 281
Kapuadó ... ... ... .. ... ... ... 284
Káros hitelügyletek ... .. 284
Kartellek ... ... ... .. ... ... 284
Kartelljog ... ... - ... 294
Kataszter ... ... ... ... ... ... .. 299
Kávéadó ... ... . ... ... ... ... 299
Kegyuraság... ... ... .. ... ... 301
Kenyérárak ... .. . .. . ... 304
Képesítés ... ... .. ... ... ... ... 305
Kereseti adó ... ... ... 305
Kereskedelem, kereskedés ... ... ... 308
Kereskedelem története ... ... ... 326
Kereskedelmi és iparkamarák ... .. ... 326
Kereskedelmi és iparnövények 337
Kereskedelmi jog ... ... ... ... ... ... 337
Kereskedelmi muzeura... ... ... ... ... 345
Kereskedelmi oktatás ... ... ... 346
Kereskedelmi politika ... ... ... ... 351
Kereskedelmi statisztika ... ... ... 351
Kereskedelmi szerződések ... ... 351
Kereskedelmi társaságok ... ... ... ... 355
Kereskedelmi tengerészet ... ... 362
Kereskedelmi testületek... ... ... ... ... 365
Kereskedelmi tudakozó irodák . ... 365
Kereskedelmi ügyletek ... ... ... ... 369
Keresők ... ... ... - - - - 369
Kertészet ... ... ... ... ... - 370
Kétszeres adóztatás . 371
Kettős valuta ... . ... ... 371
Kézi ügyességek ... - 371
Kiállítások... ... ... - - ... - 371
Kibocsátások - - 385
Kiegyezés ... 385
Kikészítési eljárás .. . ... 385
Kikötői illetékek ... _. ... . - -390
Kikötök . . ... ... ... - 390
Kincstári jegyek ... ... ... . ... 394
Királyi haszonvételek 395
Kisajátítás ... ... - - - - 400
Kisdedóvás ... - 405
Kis-és nagybirtok ... ... -405
Kis- és nagyüzem . .. ... 410
Kisipar... - -. - - 413
Kiskereskedés _. ... ... ... - 415
Kivándorlás ... - - 422
Kiviteli jutalmak ... ... - - 422
Kiviteli mintaraktár ... ... ... ... 424
Kiviteli tilalmak és vámok ... 424
Knights of Labour - - 424
Kocsiadó... ... - -- - - 424
Kohászat ... ... ... - - - - - 424
Koldusügy 431
Komlóadó 431
Konverzió - ---431
Korcsmahitel . - --431
Koronaérték - -431
Koronajavak .- - -431
Korstatisztika ... --- -431
Kossuth-bankó ... ... 433
Kölcsönegyletek és pénztárak 433
Költségvetés ... - 433
Könyvvitel - -433
Kőszén 440
Kötött vagyon 440
Kövezetvám ... -448
Közbiztonság . ... ... 450
Közegészségügy... ... - 454
Középbirtok ... ... ---461
Közérzelem... ... ... ...461
Közgazdasági társaság ... - -461
Közgazdasági viszonyok Magyarország és
Ausztria közt I. Állandóan szabályozott
ügyek ... ... ... - - 462
II. Az. időnként megállapítandó ügyek ...470
Közgazdaságtan... ... ... 494
Közlekedés ... ... ...494
Közmunka és közmunka váltság .508
Közmunkák és közszállítások ... ...510
Közoktatás és közművelődés I. A közoktatás
és közművelődés fogalma, jelentősége közgazdasági szempontból ... ... 512
II. A közoktatás és közművelődés történeti
fejlődése ... ... ... ... ...513
III. A közoktatás és közművelődés jelen álla-
potai, különösen hazánkban 521
Közös adósságok __ ... .. 533
Központi szövetkezeti hitelintézetek 533
Közraktárak ... ... ... ... ...543
Községi adók ... ... ... ... ... 554
Községi háztartás ... ... ...554
Közszállítás ... ...579
Köztisztviselők ... ... ... ...579
Köztisztviselők egyletei ... ... ... ..594
Közutak és vámok I. A közutakról általában 594
II. A közutak Magyarországon 595
Közvágóhidak...__ ... ...604
Közvetett adók 604
Kubikosok ... ... ...605
Kulturmérnökség 605
Külkereskedelem ...605
Különbözeti ügylet 605
Lakásügy .. ... ... ... ...606
Latifundiumok 606
Latin pénzunió ... ... .606
Law rendszere ... ...606
Legényegylet ... ... ... .606
Lelencügy ... ...608
Leszámítolás ... ... ...608
Leszámoló helyek 608
Létminimum. ...608
Lisztadó 609
Lock out ..609
Lombard ügylet 609
Lottójövedék ... ...609
Lóversenyek 617
Lőporegyedáruság..619
Lucrum camerae 620
Madárvédelem 620
Magánsorsjátékok 622
Magvásárok - .------ - - 622
Magyar gazdasági politika - -622
Magyar védegyesület ... ... -622
Majoratus ... ... - - -622
Malátaadó ... - -622
Malomipar ... ... - --- - - -- --622
Malomjog... ... - 625
Malthusianismus . - - -625
Maradványföldek - - - 625
Marhavész - - - -626
Mária Terézia tallér ... ... - - -626
Marxisták ... ... - - - - -626
Megsemmisítési eljárás ... - -626
Méhészet ... ... - - - - - -628
Ménesügy... ... - - - - -634
Merkantilismus ... ... - -- 634
Mértékek és súlyok I. A mérték- és súlyrendszer története Magyarországon ... -641
II. Mértékek és súlyok ... ... -644
Mértékletességi mozgalom ... --651
Méterrendszer ... ... ... -651
Mezei rendészet... ...651
Mezőgazdaság... 656
Mezőgazdasági hitel... 656
Mezőgazdasági ipar ... ... ...662
Mezőgazdasági iskolák ...668
Mezőgazdasági munkások I. A mezőgazdasági
munkáskérdés Magyarországon ... - 669
II. A mezőgazdasági munkástörvény - ... 672
III. A gazdasági munkavállalkozók és a segédmunkások ... ... --- - 673
IV. A mezei munkakinálat és kereseti viszonyok az Alföldön... ... ... ... ... - 674
Mezőgazdasági muzeum ... ... ... ... 676
Mezőgazdasági statisztika . .. - ... 676
Mezőgazdasági szakoktatás ... ... 676
Mezőgazdasági termelés ... ... ... 687
Mintavédelem... ... ... ... ... ... ... 711
Mir ... ... ... - - 711
Mississipi társaság ... .. ... ... ... 711
Módszer ... ... ... .. - . 712
Monometallismus ... ... ... ... ... 724
Monopolium ... ... ... ... ... ... ... 724
Monts de pitié... ... 731
Moratorium... ... ... ... ... 731
Munka . ... ... . ... ... 731
Munkabér ... ... .. ... ... 736
Munkabérrendszerek ... ._ _. ... ... 742
Munkabeszüntetés ... ... ... . ... ... 742
Munkaegyesítés és megosztás ... ... ... 742
Munkagépek .. ... ... 746
Munkahivatalok ... ... 746
Munkához való jog ... ... ... 746
Munkaidő.. ... ... ... ... ... ... . . 746
Munkaközvetítés ... ... 753
Munkanélküliség ... ... ... 758
Munkanélküliség esetére való biztosítás ... 761
Munkarendszerek ... ... ... ... ... ._ 765
Munkásbiztosítás ... ... ... 768
Munkásegyletek .. ... ... ... 773
Munkásgyarmatok ... ... ... 784
Munkáskamarák ... ... 785
Munkáskaszinók ... ... 797
Munkáslakások ... ... 799
Munkásmozgalom ... ... 798
Munkás-statisztika .. ... ... ... ... 803
Munkástőzsde ... . ... ... ... .. .. 819

III. kötet
Munkásvédelem I. Bevezetés ... ... ... ...1
II. A munkásvédelmi jog forrásai ... ...2
III. A munkásvédelem anyagának csoportosítása - ... ---2
IV. Egészségügyi védelem... . .4
V. Gazdasági védelem ... ... ... ... ...10
VI. Társadalmi védelem ... ... ... ...14
VII. A munkásvédelmi törvényhozás végrehajtása ; gyárfelügyelők ... ... ... ...16
Munkaszerződés - 19
Musée social ---21
Mustra- és mintavédelem ... ... ... ...21
Művészi ipar 23
Nagybirtok ... - 25
Nagyraktárak 25
Nagyüzem ... - - - - 28
Naturálszolgáltatások ... ... ...28
Navigation act 31
Nemek statisztikája 31
Nemes fémek ... - 32
Nemesítő eljárás ... ... ... ... ... ...40
Nemesség ... - - 40
Nemzetiségi statisztika 44
Nemzeti vagyon ... 46
Nemzetközi kereskedelem ... ... ... ...66
Népesség és népesedés 81
Népkönyvtárak... ... ... - -99
Népnevelés -101
Népsűrűség, néptömörülés ... ... ... ...105
Népszámlálás - -107
Női munka... - - -110
Nőkérdés.. - -117
Nyereményadó ... ... 121
Nyereségben részesedés ... .. ... ...122
Nyerészkedés ... _ -127
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok
és egyesületek adója ... 127
Nyugdíjügy A) A nyugdíjügy Magyarországon 128
B) A nyugdíjügy külföldön 135
Occupált tartományok 141
Octroi - -162
Orvosi statisztika. ... 162
Osztálysorsjáték ... ... ... ... - ...162
Osztrák iskola ... - 162
Otthonmentesités ... ... - ... - -162
Önbiztosítás ... ... - 163
Önérdek, közérdek ... ... - -163
Öngyilkosságok ... -164
Önkormányzati pénzügyek ... ... ... ...167
Őrlési adó ... - -167
Őrlési forgalom - 167
Örökösödési adó ... - 167
Örökösödési jog ... .. - - - -169
Ősiség ... ... - 171
Özvegybiztosítás - 171
Papi javak ... ... - - --171
Papírpénz - - - - -171
Parallel valuta 179
Parasztbirtok .. - ... - - 179
Parasztfelszabadítás - - --- -183
Párbér _ - -183
Patriarchalismus - - - --- -183
Peel-féle banktörvény ... - - -186
Pénz- és hitelmüveletek ... ... -186
Pénz és pénzforgalom ... ... ... -193
Péntárjegyek... ... - - 202
Pénztörténet ... - - -202
Pénzügyi igazgatás -206
Pénzügyi jog ... --- --- -216
Pénzügyi kiegyezés Horvát-Szlavon és
Dalmátországgal... ... ... - -222
Pénzügyi társaságok -226
Pénzügyi vám - -226
Pénzügytan ... ... 226
Petroleumadó - ---226
Physiokraták... 226
Piac ... - - - -228
Polgárság ... - 228
Politika ... - - ... - 228
Posta - - 232
Postatakarékpénztárak ... ... ... -242
Praecipuum ... ... -254
Prostitutio -- ... 254
Prud'hommes... ... .. - ... ---262
Quota ... ... ... 262
Rabatt-pénztárak ... -262
Rabszolgaság ... ... - - -262
Raiffeisen-kölcsönpénztárak ... ...262
Raktárjegyek 262
Regale - ... - 262
Reportügylet - -262
Részletügylet.. ._ -262
Részvénytársaságok... ...265
Ringek ... - -278
Robot ... - - - --, -278
Rokkantság esetére való biztosítás 278
Római jog ... ... - - 278
Rozstermelés - 286
Salina-jegyek ... ... ... 286
Schulze-Delitzsch-szövetkezetek ...286
Segélypénztár 286
Selyemtenyésztés... - -287
Small Holdings-Act - - -294
Sóadó ... - - - -294
Sóbányajegyek ... - ...298
Socialdemocratia -299
Socialismus - - - 305
Socialpolitika... ... ... - - 317
Sociologia - - - -317
Sorsjátékok - 317
Sör és söradó ... -322
Speculatio ... ... - - -334
Statisztika... ... ... - --- ---337
Statisztikai illeték - 349
Strike - 349
Sweating-rendszer 355
Szabadalom ... ...355
Szabadkereskedelem ... ... ... ...367
Szabad költözködési jog 367
Szállítási adó - - - 369
Szállítmány-biztosítás ... - - - -370
Számsorsjáték - - -372
Számvitel ... - - - -372
Szavatosság ... - - - - - ---382
Szegényügy-. - - - - -385
Személyes szolgalatok -- -389
Szerzői jog -- -389
Szesz és szeszadó .. ... - - - ---391
Szeszmonopolium ... ... - ---. --- ---406
Szőlészet és bortermelés I. Szőlőnövény ismertetése - - -.----- -412
II. Szőlőmüvelés eredete és elterjedése ...413
III. Magyarország szőlőművelése és bortermelése ... ... - - -414
Szőlődézsmaváltság ... ... - -422
Szövetkezetek ... ... - - - --- -423
Szükségletek... ... ... - - -434
Születések - - 437
Szünidei gyermektelepek ... ... .. ...439
Takarékpénztárak ... ... ... - - -440
Talajjavítás - - - - -452
Tanoncügy... ... - - 453
Tantiéme-rendszer ... ... ...457
Tarifa-ügy - - - -457
Társadalom - ... - ... -457
Társadalomgazdaságtan... ... ... ...460
Társulás ... ... ... - --- - -470
Táviró és távbeszélő ... ... ... ... ...476
Telefon ... ... - - - -487
Telekkönyv... ... ... .. ... -487
Telepítés... ... ... ... - - --493
Tengerészet ... ... ... --501
Tengerjog ... ... ... ... - ...501
Termelés ... ... ... ... ... - 506
Termelési statisztika ... ... ... ...510
Termelési szövetkezetek ... ...510
Terményárak... ... ... ... ... ... 510
Terménykereskedés és határidőüzlet I. Általános rész ... ... ... ... ... ... ... 514
II. A gabonakereskedelem fejlődése ... 515
III. A világgabonakereskedelem ... __ ... 519
IV. A határidőüzlet ... .. ... ... ... 522
V. A magyar gabonakereskedelem ... ... 525
Természet ... ... ... ... ... ... ... 529
Textil (fonó és szövő) ipar ... ... ... ... 531
Tiszaszabályozás ... ... ... ... 533
Tisztességtelen verseny... ... ... ... .. 533
Tisztviselői egyletek ... ... ... ... ... 538
Toloncügy ... ... ... ... ... ... ... ... 533
Tontinák . ... ... ... ... 533
Töke és kamat... ... ... ... ... ... 540
Tökekamat- és járadékadó ... ... 549
Történeti iskola ... ... ... ... ... ... 552
Törvénytár (gazdasági, 1000-1848-ig) ... 552
Törvénytelen születések... ... ... _ ... 556
Törzs- és családszervezet... ... ... ... 531
Törzsörökösödés ... ... ... ... 564-
Tőzsdeadó ... ... 564
Tőzsde és tőzsdereform ... ... ... 573
Tőzsdei ügyletek ... ... ... ... 581
Trade unions ... ... ... ... ... ... 585
Truck-rendszer ... ... ... ... 585
Trustök ... ... ... ... ... ... 586
Tulajdon... ... ... 586
Túltermelés ... ... ... 589
Turfaipar... ... ... ... 591
Tűzbiztosítás ... - -.- - - - -593
Tűzrendészet... ... --- -595
Urbér ... - - - - - 596
Uzsora ... _ ... --- --- --- 597
Üvegbiztosítás 598
Vadászat.. ._ ... - -598
Vadászati és fegyveradó - -- -600
Vagyon ... ... 601
Vagyonadó ... ... -603
Vállalat ... - 604
Vállalkozói egyesületek... ... - -604
Vállalkozói nyereség ... - -605
Válságok ... - - - --606
Váltóárfolyam ... - 610
Váltó és váltójog ... ... -614
Váltópénz - -621
Valuta... - -- -. -624
Vámegylet ... - 635
Vám- és kereskedelmi politika I. Elvi álláspontok ... ... ... - 635
II. A vámok hatása ... - 640
III. Az egyes államok vámpolitikájának tört. 642
Vámok és vámkezelés .. ... ... ... --665
Vámszerzödések ... ... 672
Vámtarifa - ... - - 67p
Vándoripar... .. ... ... . 672
Vándorlások, vándormozgalom ... 672
Városi lakásügy ... - - 692
Városi pénzügyek .. ... ... 702
Városi statisztika ... ... - 702
Városok (magyar) története ... ... ... 702
Vásárcsarnokok... ._ ... . . ... 734
Vasárnapi munkaszünet .. ... ... - 734
Vásárügy 1. Fogalom és beosztás ... ... ... 734
II. Történeti fejlődés ... ... .. ... 736
III. Mai állapot - 738
Vasipar .. .. - 741
Vasúti díjszabás ... ... 713
Vasutak 1. A vasutak gazdasági és jogi rendje 743
II. Vasúti politika ... ... 751
III. A magyar vasutügy fejlődése ... ... 761
Vasúti díjszabás ._770
Vasúti jog ...770
Vasúti politika 770
Védegylet ... ... ... ...770
Véderő 773
Védjegy ... ... ... ... ... 778
Védvámok ___ ... ... ... ... ... ... 778
Vegyes valuta ... ... .. 778
Verseny . ... ... ... ... ... 778
Viszontbiztosítás 782
Vízi utak 783
Vizjog ...793
Vizszabályozás ... ... ... ...799
Warrant ... ... ... 806
Zabtermelés ... ... ... . 809
Zálogházak... ... ... 809
Záloglevelek ... ... ... ...810
Zárszámadás ... -810
Zónadíjszabás ... ... ... .. ... -810
Zsellérek ... ... ... ... .. ...813
Pótjegyzék a magy. bibliographiához 1897-
1900. évig ... .. ... .. ...815
A magyar bibliographiában előforduló rövidítések magyarázata 819
A III. kötet munkatársainak névsora 821
Helyesbítések- ... ... ... 822
Tárgymutató ... ... ... - I-XII
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem