799.102

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Érettségi tételek irodalomból

Oktatáshoz szükséges segédkönyv

Szerkesztő

Kiadó: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 304 oldal
Sorozatcím: Thot - Tudomány és műveltség
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-9371-34-3

Tartalom

Általános tudnivalók az irodalom szóbeli érettségi vizsgával kapcsolatban5
Balassi Bálint9
Balassi istenes verseinek sajátos vonásai10
A végvári harcok lírái megjelenítése Balassi vitézi énekeiben az Egy katonaének alapján14
Zrínyi Miklós és a barokk18
A barokk eposz sajátosságai a Szigeti veszedelem című műben24
A cselekvő hazaszeretet kifejeződése Zrínyi életútjában és írói életművében24
Csokonai Vitéz Mihály29
A felvilágosodás eszméi és stílusáramlatai Csokonai költészetében - néhány mű elemzése alapján30
Csokonai szerelmi lírája35
Berzsenyi Dániel40
Az ódaköltő Berzsenyi41
Az elégikus látásmód Berzsenyi költészetében46
Katona József50
A Bánk bán című tragédia szerkezetének elemzése51
A Bánk bán szereplőinek jellemzése, a sajátos jellemcsoportok elemző bemutatása56
Kölcsey Ferenc61
Kölcsey Ferenc értekező prózája62
A Himnusz részletes elemzése67
Vörösmarthy Mihály71
A Szózat részletes elemzése72
Vörösmarthy véleménye az emberi élet céljáról a Csongor és Tünde alapján76
Petőfi Sándor80
A költő személyes sorsa, a nemzet és az emberiség jövője Petőfi Sándor látomásában81
Petőfi szerelmi lírája86
Arany János91
Arany életútja, lírája 1860-ig92
Arany balladáinak szerkezeti jellemzői, egy ballada részletes elemzése (Tengeri-hántás)97
Madách Imre102
Az eszmék szerepe és változása a Tragédiában - egy szín (a párizsi) részletes kifejtése alapján103
A Tragédia legfontosabb alakjai108
A XIX. század második felének magyar szépprózája. Jókai Mór - Mikszáth Kálmán113
A romantikus regény bemutatása - Jókai egy művének részletes elemzésével (Az arany ember)114
Mikszáth a Tót anyafiak és a A jó palócok című köteteinek elemzése - szabadon választott szempontok szerint119
Ady Endre123
Ady szimbolizmusa124
Ady, az Új versek költője - a kötet néhány jellemző versének értelmezése alapján129
Móricz Zsigmond133
A Móricz-hősök útjai és lehetőségei - egy regény elemzése alapján (Árvácska)134
A drámaiság jegyei Móricz műveiben - egy novellájának elemzése alapján (Barbárok)138
Babits Mihály142
Babits Jónás könyve című művének elemző értelmezése143
Babits háború- és erőszak-ellenessége - művei tükrében148
Kosztolányi Dezső153
Kosztolányi prózájának bemutatása egy mű részletes elemzésével (Édes Anna)154
Kosztolányi Dezső lírájának sokszínűsége158
A Nyugat első nemzedékéből - Juhász Gyula - Tóth Árpád163
Az Anna-ciklus bemutatása164
A magány és világfájdalom Tóth Árpád lírájában169
József Attila174
A kései versek poétikai és világképi jellemzői175
József Attila Ódájának részletes elemzése181
Radnóti Miklós186
Az ekloga-műfaj és a bibliai utalások szerepe Radnóti Miklós költészetében187
A XX. századi költősors megjelenítése Radnóti Miklós költészetében192
A mai magyar irodalomból197
Egy szabadon választott alkotói pályakép bemutatása (Illyés Gyula)198
Egy mai magyar regény vagy elbeszélés elemzése (Déry Tibor: Szerelem)202
Az ókor irodalmából207
A görög dráma megszületésének körülményei - egy tragédia jellemzése (Antigoné)208
A homéroszi eposzok világa213
A középkor irodalmából229
Dante: Isteni Színjáték - Enciklopédia a középkorból219
Villon pályaképe224
A reneszánsz irodalmából229
A Shakespeare-drámák világa - szabadon választott mű értelmezésével (Rómeó és Júlia)230
Petrarca - a modern szerelmi líra értelmezése235
A klasszicizmus és a szentimentalizmus irodalmából239
A klasszicista dráma - Moliere egyik vígjátékának értelmezése (Tartuffe)240
Voltaire Candid-jának részletes elemzése245
A XIX. század világirodalmának szépprózájából259
A XIX. századi regény egy jellegzetes változata - Balzac Goriot apó című művének elemzésével260
Három élet - három halál (Gogol, Tolsztoj, Csehov művei alapján)265
A XIX. század második felének lírájából és drámájából269
A francia szimbolista líra jellemzői270
Egy Csehov-dráma elemzése (Sirály)275
Az avantgarde irodalmából280
Az epikus színház - Bertolt Brecht egy drámájának elemzése (Kurázsi mama)281
Frederico García Lorca Alvajáró-románcának elemzése285
A mai világirodalomból290
Franz Kafka világa - Az átváltozás alapján291
Egy szabadon választott szerző, illetve regény vagy elbeszélés értelmezése a XX. századi világirodalomból (Semprun: A nagy utazás)295
Szabad témakör299
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Érettségi tételek irodalomból
Állapot:
680 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba