A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vezetési ismeretek

Tanulmányok a borsodi vezető továbbképző tanfolyam anyagából

Szerző

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 418 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, kihajtható melléklettel.

Tartalom

Előszó (Kiss Árpád)9
A vezetés szervezéselméleti értelmezése (Dr. Szabó László)23
A technikai-tudományos forradalom hatása a vezetői munkára 23
A nagyszervezetek vezetésének problémái27
A korszerű vezetés kritériumai31
A vezetés kérdései a szervezéselmélet rendszerében33
A komplex szemléletmód35
A szervezeéselmélet rendszere39
A vezetés szervezéselmléelti felfogása39
A vezetés szervezéselméleti felfogása43
Vezetői és végrehajtói tevékenység45
A vezetői személyiség és a követelmények48
A szervezet és a vezető fejlődése50
A vezetők kiválasztása51
A vezetők feladatai53
A vezetés funkciói57
A szabályozott és szabályozatlan vezetői működés58
Stratégia és taktika60
A vezetés szervezete63
A vezetés minősítése65
A vezetés folyamatos fejlesztése68
A vezetők továbbképzése, önképzése69
Egységes vállalatvezetés70
Folyamatos szervezés70
A vezetői terhelés egyes összefüggései a szervezet tagoltságával és időgazdálkodásával (Dr. Susánszky János)75
A szervezet szélességi és mélységi tagolása75
A túltagoltság mérséklése82
A szervezet gyáregységekre tagolása86
Szélességi tagolás és vezetési stílus89
Az automatizálás hatása a szervezet tagoltságára90
A szervezet időbeosztásáról94
Az időgazdálkodás elemzése94
A munkaidő beosztásának tervezése107
Az információrendszer néhány vezetői kérdése (Dr. Ladó László)117
A vezetők információigénye117
Az intenzív fejlődés információrendszere119
A vezetői és az információs szintek összehangolsáa119
A vezetők időbeosztásának összefüggése az információrendszerrel123
A vezetők számára szükséges információk124
Az információrendszerek kialakításának szervezéselméleti koncepciója130
Az információrendszerek gépesítésének irányelvei138
A vezetéssel összefüggő szociológiai problémák (Dr. Hegedűs András)145
Az igazgatási-irányítási rendszeren belüli szociológiai problémák147
A gazdasági irányítás és a társadalom közötti viszony mint szociológiai probléma153
Az optimális döntések társadalmi feltételei162
Az üzemszociológiai kutatások módszeréről és alkalmazhatóságáról a vállalati gyakorlatban168
A pszichológia informatív jellegű alkalmazása a vezetésben és az irányításban (Dr. Horváth László Gábor)183
A munkalélektani ismeretek szerepe és haszna az új gazdaságirányítási rendszerben183
A munkalélektan önálló tudomány-jellege és helye a tudományok rendszerében, szerepe a veztés és irányítás szolgálatában189
Az információelmélet alkalmazása a munkapszichológia előrejelzésében193
Az információ módosulása a vezetők és a vezetettek szubjektív viszonyának tükrében206
A vezetett csoportok információigénye a vezetéssel szemben225
A beszédkészség szerepe a vezetésben (Bognár Elek)231
Az előadás kellékei232
Belső kellékek232
Tudni kell a mondanivalónkat233
Meggyőződés233
Az akaraterő jelentősége az előadásban234
Külső kellékek234
A beszéd237
Testtartás és gesztus237
A tekintet239
Egyéb beszédkötelezettségek239
A siker két ellensége242
Befejezés243
Az értekezletek vezetése (Dr. Antal Iván)245
Személyi feltételek245
Az értekezletek szerepe a vezetésben247
Felesleges értekezletek251
A feladatok áttekintése253
Az értekezlet előkészítése254
Az értekezlet irányítása257
A tapasztalt értekezletvezető259
A tapasztalt résztvevő262
Értekezleteink elemzése264
A politikai munka szerepe a termelés irányításában (Philip Miklós)269
Rendszeresen foglalkozzunk az emberekkel271
A munkásosztály, a műszaki-gazdasági és adminisztratív dolgozók helyzetének megismerése272
Az emberi kapcsolatok javítása273
Erősítsük a gazdasági vezetésben a demokratikus centralizmust, amely a szocialista gazdasági vezetés alapelve278
A gazdasági vezetés demokratikus centralizmusának fejlődése279
Teendők a vállalati vezetés demokratikus centralizmusának tökéletesítésében281
Meg kell oldani a vállalaton belüli ellentéteket, alá kell rendelni a személyi érdekeket a népgazdaság érdekének282
Foglalkozzunk szakismereteink fejlesztésével288
Gazdaságossági vizsgálatok rendszere és módszertani alapjai az iparban (Dr. Vargha Jenő)299
Gazdaságossági vizsgálatok helye a vezetői munkában299
Döntés, variánsképzás, gazdaságosság301
A gazdaságossági vizsgálatok szerepe és szakaszai303
Az ipari gazdaságossági vizsgálatok rendszerezése306
Az eredmény és a ráfordítások számbavétele307
Az eredmény tartalma és kifejezési formája308
A ráfordítások számbavétele310
Az eredmény és a ráfordítások változó, függő mennyiségek313
Bizonytalanság a gazdaságossági vizsgálatokban315
Gazdaságossági vizsgálatok számítási eljárásai315
Egyedi összehasonlító eljárások315
Matematikai optimumszámítások317
A gazdaságosság és a gazdasági mechanizmus kapcsolata318
Vállalati érdek és népgazdasági gazdaságosság a jelenlegi mechanizmusban319
A gazdaságirányítási rendszer tervezett reformja322
A gazdaságossgái vizsgálatok rendszerének jövőbeli alakulásáról323
Matematikai módszerek a közlekedés és hírközlés vezetésében (Dr. Kádas Kálmán)331
Matematikai módszerek alkalmazása a vezetés különböző funkcióinak ellátásában331
Az információszerzés és a matematikai módszerek333
Matematikai módszerek a tervezésben333
A szervezés és a matematikai módszerek334
A matematikai módszerek szerepe a vezetői döntéseknél335
A koordináció és a matematikai módszerek336
Az ellenőrzés és a matematikai módszerek337
A matematikai módszerek szerepe a tevékenységek értékelésében338
A matematikai módszerek felhasználása az optimális döntések kialakításánál339
Az optimális programozás egyszerűsített sémája350
Az optimális programozások gyakrabban előforduló alapesetei356
Elosztási (allokációs) modellek356
A várakozó sorok modelljei358
Készletezési modellek359
Pótlási modellek361
Kombinált modellek362
Gazdasági stratégiai modellek363
A dinamikus programozás modellje363
Optimalizálási feladatok megoldása a közlekedés és hírközlés üzemeiben364
A termelési függvény gazdasági optimuma364
A lineáris programozás alkalmazásának egyszerűbb esetei a közlekedésben367
A várakozó sorok modelljének néhány alkalmazása372
A közlekedés távlati tervezésénél alkalmazható modellek372
Leggyakrabban előforduló optimumfeladatok a közlekedésben és a hírközlésben374
Hálódiagramos irányítási, tervezési és ellenőrzési módszerek (CPM és PERT) (Dr. Cotel Kornél)379
Bonyolult folyamatok irányításával szemben támasztott követelmények379
A hálódiagramos eljárások általános vonásai381
A CPM-rendszer385
A PERT-módszer390
A hálók feldolgozása elektronikus számítógépeken 396
A hálótervezés néhány problémája (Dr. Farkas I. Zoltán)409
Az intenzitás és az idő tervezése409
A kritikus út módszerének fogyatékosságai414
A RAMPS-eljárás415
Néhány példa a hagyományos eljárásokra416
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vezetési ismeretek Vezetési ismeretek Vezetési ismeretek Vezetési ismeretek Vezetési ismeretek

Könyvtári könyv volt. A védőborító kissé szakadozott, foltos, rajta ceruzás tulajdonosi bejegyzés és címke látható.

Állapot: Közepes
1.780 Ft
1.420 ,-Ft 20
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vezetési ismeretek Vezetési ismeretek Vezetési ismeretek Vezetési ismeretek Vezetési ismeretek

A borító javított. A címlapon tulajdonosi bejegyzés, néhány lapon aláhúzás látható.

Állapot:
1.780 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba