838.595

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Németország újkori története 1789-1871. III.

Szöveggyűjtemény/Forradalom és ellenforradalom Németországban (1848-1849)/Kézirat

Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 154 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Negyedik változatlan kiadás. Tankönyvi száma: J 2-1282

Előszó

Európa újkori történelmében fontos hely jutott azoknak a gazdasági, társadalmi, hatalmi-politikai folyamatoknak, amelyek Németországban játszódtak le. A nagy francia forradalom és a napóleoni... Tovább

Tartalom

Bevezetés
1. A MAJNA-FRANKFURTI SZÖVETSÉGI GYÜLÉS NÉMETORSZÁG ÚJ CÍMERÉRŐL, ZÁSZLAJÁRÓL ÉS AZ ALKOTMÁNy FELÜLVIZSGÁLÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 5
a) A Német Szövetségi Gyűlés CCXXXIX. határozata a Német Szövetség cimerérői és színeiről 5
b) A Német Szövetségi Gyűlés GCLII. jegyzőkönyve a Német Szövetség jelenlegi helyzetéről, különös tekintettel a szövetségi alkotmány reviziójára 6
2. ELŐKÉSZÜLETEK EGY DEMOKRATIKUS NÉMET NEMZETGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRA 7
a) A Heidelbergi Nyilatkozat 8
b) A Hetek Választmányának programja 9
3. KÖZTÁRSASÁGI NÉMETORSZÁG MEGTEREMTÉSÉÉRT . . 10
a) Struve radikális programja 10
b) Johann Philipp Becker levele Kari Mathynak a svájci német köztársasági emigráció politikai szándékairól 13
c) F. D. Bassermann levele Kari Mathynak 1848. április
14-én a badeni köztársasági felkelésről 15
4. BÉCS FORRADALMA 16
5. NEMZETI FELSZABADÍTÓ MOZGALOM SCHLESWIG-HOLSTELNBEN 18
6. FORRADALMI VÁLSÁG POROSZORSZÁGBAN 19
a) Dávid Hansemann levele Ernst von Bodelschwing porosz miniszterelnökhöz 1848. március 1-én 19
b) Ottó Camphausen levele Ludolf Camphausennek 1848. március 14-én a kölni nép forradalmi megmozdulásairól 21
c) Radowitz levele a porosz királynak 1848. március 16-án 23
7. A PROLETARIÁTUS A FORRADALOM ÉLCSAPATA . . .26
a) Berlini munkások 1848. március 13-iki röpiratából . . 26
b) Georg Weerth levele Marx Károlynak 1848. márc. 25-én . 27
8. A POROSZ LIBERÁLIS POLGÁRSÁG FEL A FORRADALMI
TÖMEGEKTŐL 28
9. A POROSZ DINASZTIA A FORRADALMI FELLENDÜLÉS MEGFÉKEZÉSÉRE TÖREKSZIK 30
a) IV. Frigyes Vilmos levele Ludolf Camphausennek 30
b) Vilmos herceg Alexandra Feodorovna orosz cárnőnek 32
10. BÉCS NÉPE MEGVÉDI FORRADALMÁT . . 34
a) Gróf Carl Friedrich Vitzthum von Eckstádt levele édesanyjának 1848. május 19-ről 34
b) Gróf Carl FriedrichV itzthum von Eckstádt levele édesanyjának a május 26-i bécsi eseményekről . . 37
11. A SZENT PÁL TEMPLOM MUNKÁJÁRÓL
a) Friedrich Theodor Vischer levele a frankfurti parlament első munkanapjairól 38
b) IV. Frigyes Vilmos levele János birodalmi kormányzóhoz 40
A POROSZ URALKODÓ ÉS A LIBERÁLIS PARLAMENT 42
A DEMOKRATÁK KONGRESSZUSA FRANKFURTBAN . 44
A MUNKÁSSÁG MOZGALMAI 1848 NYARÁN . . 45
a) A Berlini Magisztrátus 1848. május 27-én kihirdetett
közleménye 3. treptowi és rummelsburgi munkászavargásokról 46
b) A Munkástestvériség határozataiból, melyeket az 1848. augusztus 23.- szeptember 3. között Berlinben megrendezett alakuló kongresszuson fogadtak el 46
A POROSZ REAKCIÓ SZÓCSÖVE: A KERESZT UJSÁG 49
A MALMÖI FEGYVERSZÜNET 52
a)Az 1848. augusztus 26-án Malmőben megkötött fegyverszünet 52
b) Kari Mathy levele feleségének a malmői fegyverszünet politikai következményeiről 54
17. A BÉCSI NÉP FELKELÉSE A MAGYAR FORRADALOM
VÉDELMÉBEN 56
a) Gróf Carl Friedrich Vitzthum von Eckstádt levele
édesanyjának Bécsből, 1848. október 6-7. . .57
b) Félix Schwarzenberg levele gróf Radetzky tábornoknak Milánóba az 1848. októberi bécsi eseményekről 59
ELLENFORRADALMI HATALOMÁTVÉTEL BERLINBEN 62
IV. Frigyes Vilmos porosz király levele Brandenburg altábornagyhoz 1848. október 27-én 62
Hermann Schulze-Delitzsch levele Berlinből a politikai helyzetről 1848. november 8-án 63
c) Ottó von Bismarck levele fivérének Potsdamból
1848. november 10-én 64
19. A MUNKÁSOSZTÁLY SZERVEZETEI FOKOZZÁK HARCUKAT 66
a) Kivonat a Kölni Munkásegylet Bizottságának 1848.
november 23-i ülésén készitett jegyzőkönyvéből . .66
b) A délnyugat-német munkásegyletek 1849. január 28-29
Heidelbergben megtartott kongresszusának határozataiból 67
c) A magdeburgi szivarkészitő szakma 1849 februári felhivása 68
20. A FRANKFURTI NEMZETGYŰLÉS KORONÁJA . .70
a) IV. Frigyes Vilmos levele Radowitzhoz . .70
b) IV. Frigyes Vilmos levele Josias von Bunsenhez . .72
FERDINÁND FREILIGRATH: MAGYARORSZÁG 1848. SZILVESZTERÉN 73
A FRANKFURTI PARLAMENT VÁLASZTOJOGI TÖRVÉNYTERVEZETE 74
A Német Nemzetgyűlés Alkotmányozó Bizottságában a választójogi törvényről elhangzott vitákból 1849 januárjában 75
23. VILMOS POROSZ HERCEG HATÁROZOTTABB FELLÉPÉST SÜRGET A FORRADALMI-DEMOKRATIKUS ERŐKKEL SZEMBEN 78
a) Vilmos levele Wrangel bárónak . . 78
b) Vilmos levele II. Frigyes Ferenc mecklenburg-schwerini nagyherceghez a német kérdésről . .79
24. MUNKÁSOK, DEMOKRATÁK MOZGALMAI 1849 TAVASZÁN 80
a) Ferdinánd Freiligrath levele Jákob Schabelitzhez . . 80
b) A Kölni Munkásegylet 1849. április 16-i közgyűlésének határozatai 81
c) Egy rajna-vesztfáliai munkáskongresszus 1849. április 24-i összehívása 82
d) Moritz Hartmann levele Amely Böltének . .83
25. CSÁSZÁRVÁLASZTÁS 84
a) IV. Frigyes Vilmos levele Hermann von Beckerathnak 84
b) Gustav RUmelin levele Majna-Frankfurtból feleségének 86
c) IV. Frigyes Vilmos levele Ch. K.J. Bunsennek . .86
d) A három király szövetsége 1849. május 26-án . .88
26. KÜZDELEM A FORRADALOM VIVMANYAINAK VÉDELMÉÉRT 89
a) Richárd Wagner levele Drezdából August Röckelnek 90
b) Arnold Rage levele Lipcséből feleségének . . 91
c) Hans Kudlich levele Lipcséből Hermann fivérének 92
d) Carl Ernst Nocke szász katona levele szüleinek Drezdából 95
e) IV. Frigyes Vilmos kiáltványa a dél-németországi porosz katonai intervenció indítékairól . . 95
f) A Munkástestvériség Központi Bizottsága tagjának, Franz Schwennigernek 1849. május 22-i cikkéből 97
g) A nürnbergi munkásegyletnek a Munkástestvériség
Központi Bizottságához intézett leveléből . . 99
h) Carl Schurz levele szüleinek Rastattból . . 100
27. A FORRADALOM LEVERÉSE 103
a) Az 1849 juliusában és augusztusában vivott birodalmi
alkotmány-hadjárat résztvevőinek agyonlövéséről kiadott közlemény 103
b) Heinrich Heine: 1849 októberében 104
FREIEDRICH ENGELS: FORRADALOM ÉS ELLENFORRADALOM NÉMETORSZÁGBAN 106
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Németország újkori története 1789-1871. III. Németország újkori története 1789-1871. III. Németország újkori története 1789-1871. III. Németország újkori története 1789-1871. III.

A borító kissé foltos, elszíneződött. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba